Får det vara så här?

Redaktionen 16 Augusti, 2010 23:58 Film Permalink Trackbacks (0)

I Robertsfors kommun har en rad kritiserade förfaranden orsakat kritik, men kritikerna vågar knappt yttra sig i en så liten kommun. En politiker i opposition har hotats med att "skjutas genom knäna".

Familjen Olofsson driver sina affärsprojekt inom vindkraft i en väv av politik och affärer, vilket skapar jäv i sin mest flagranta form. Hela familjen Olofsson har varit pådrivande för etableringen av vindkraftverk i Robertsfors kommun. De siktar nu på att arrendera ut mark för ca 10 vindkraftverk, vilket ger en årlig intäkt på ca 1,5 miljoner kronor. Rolf och Maud Olofsson äger två jordbruk i kommunen.

Vår uppfattning är att Rolf Olofsson kommer att behålla sitt inflytande i kommunen trots att han inte kandiderar till kommunfullmäktige. Han kan även agera mot och genom "tillväxtenheten" och "tillväxtutskottet". Dessa organ kritiseras av oppositionspolitiker för att protokollen är intetsägande och att insynen är dålig.

Förflyttning av de etiska och juridiska spärrarna har skapat ett moras för Robertsfors. 

Aktörer:

  • Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet, tillika Näringsminister och vice statsminister
  • Rolf Olofsson, personalchef i Robertsfors kommun
  • Paret Olofssons son, Per Olofsson, en av sju chefer på Svevind AB

Bakgrund:

Hösten 2009

Rolf Olofsson, personalchef i Robertsfors kommun, presenterade en idé - att använda järnvägskorridoren för vindkraft om bygget av Norrbotniabanan inte blir av - på ett informationsmöte med allmänheten i Centrumhuset i Robertsfors. Källa: En som var närvarande på informationsmötet.

November 2009

Maud Olofsson gav stöd åt företaget Svevind, där hennes son är en av sju chefer. Trots att någon miljöprövning inte skett, skålar hon och andra i champagne med företaget. Efter avslöjandet - som hon inte vill kommentera - meddelar hon genom sin pressekreterare att hon inte kommer att delta i beslut som rör de 1101 vindkraftverken i Markbygden.

Länk:TV4 - Länk:Alliansfritt Sverige

Januari 2010

Efter 40 år i politiken, avgår Rolf Olofsson från kommunfullmäktige i Robertsfors - Det kan bero på en taktisk reträtt för att kunna driva egna frågor och affärsintressen, i hopp om att kritiken mot honom ska mildras genom att inte sitta i kommunfullmäktige. Den reella maktstrukturen har kanske inte förändrats alls.

Juli 2010

7.3 miljoner till Västerbottens län - Regeringen ger pengar till kommunerna i länet, pengar som ska användas som "resurshjälp för att kunna göra en mer fysisk planering av vindkraften".

Läs mer om detta på Säkramiljön.nu

Augusti 2010

Nu är det avslöjat att ett flertal kommuner vill ha betalt av vindkraftverkbolagen för att ge grönt ljus åt vindkraftprojekt. Branschorganisationen Svensk Vindenergi menar att det handlar om mutor. Advokatbyrån Fröberg & Lundholm sågar förfarandet när de konstaterar i en rättsutredning ”att ersättningsanspråk i princip inte kan vara förenliga med svensk rätt". Miljöminister Andreas Carlgren duckar och menar att "det kan bli aktuellt med att behöva ändra lagstiftningen" - lite väl sent, kan man tycka.

Länk:e24 - Länk:Miljöaktuellt


Creeper MediaCreeper