Folkomrösta!

Urban Zingmark 22 November, 2019 17:55 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Ett steg närmare folkomröstning om vindkraftverk i Ripfjället – namnen godkända | SVT Nyheter.

När argumenten tar slut återstår folkomröstning. Många menar att detta utarmar demokratin. Varför inte låta valda representanter avgöra? De är ju ändå valda av oss. Folkomröstning är att föredra, Medborgarna slipper ändå inte otillbörlig påverkan med sk. bygdepeng. En folkomröstning stimulerar diskussioner mellan medborgarna, men kan också skapa och förstärka konflikter. Dessa problem får vi även med indirekta val. Det viktigaste är att medvetandegöra så många som möjligt och att ge betänketid.

Oavsett valmetod finns även kommunalt veto.


Björn Gillberg gör rent hus med energipolitiken

Urban Zingmark 24 Oktober, 2019 22:32 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Varthän är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på väg? Björn Gillberg har läst de sk. färdplanerna.


Sabuni (L) vill satsa på ny kärnkraft

Urban Zingmark 10 Oktober, 2019 12:37 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Inte för att ersätta vindkraft, men väl för att klara energibehovet vill L satsa på kärnkraft.

L var otydliga under Jan Björklund som partiledare och mumlade i skägget till fördel för kärnkraft. Nu har Nyamko Sabuni med L som lydparti till nuvarande regering gått ut tydligt med krav på ny kärnkraft. Smart kan man tycka, att göra något som profilerar L i ett besvärligt förhållande till S och de övriga partierna. Men det är obetänkt att inte föra fram argumenten bättre. Det är ett gyllene tillfälle att driva politik genom att visa på faktiska skadeverkningar med vindkraften. Det finns ännu tid att rätta till misstaget.


Försök att ta stöd av forskarsamhället i klimatfrågan

Urban Zingmark 06 Oktober, 2019 00:29 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Alarmisterna i klimatfrågan har länge hävdat att 98 % av forskarna stöder IPCC:s syn på klimatfrågan. På sajten Klimatsans har man granskat påståendet. Detta sätt att mäta för att nå och marknadsföra sanningen i klimatfrågan är synnerligen tveksamt.

Detta har nu drivit fram en motreaktion från klimatförnekare, ett upprop med 500 forskare. Läs pdf här. Både alarmister och klimatförnekare gör ett stort misstag när de tror att sanningen står att finna på dessa sätt, med upprop. Även listan med de 500 innehåller personer som verkar stå långt ifrån klimatforskning. Misstaget och tankefelet är tron på att ett antal forskare som företräder en viss uppfattning ska leda till en sanning. Vilken sanning? Och vilket antal utgör den totala populationen av forskare?

I slutänden är det vanligt folk som drabbas av forskarnas och kommunikatörernas oförmåga att angripa klimatfrågan. Felaktiga beslut gällande energiinvesteringar görs hela tiden så länge som forskarsamhället och användarna av forskning inte lyckats bättre.


Ardian och Skekraft

Urban Zingmark 02 Oktober, 2019 23:42 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Det internationella finanskapitalet har gjort ännu en erövring i Västerbotten genom Ardians 10-åriga leveransavtal med Skellefteå Kraft. Pressmeddelandet, läs pdf här, är så korrekt och intetsägande som ett globalt företag kan tillåta sig i kontakter med omvärlden. Marklund (alla heter Marklund i Skellefteå) lär inte bli så mycket klokare av pressmeddelandet och det är nog inte meningen heller. Och inte lär parterna yppa något om vad som ligger i förlängningen. Så stora saker brukar komma i efterhand. Hotet mot landsbygdsborna ökar med varje intrång av det finanskapital som skapar förutsättningar för mer vindkraft.


Hur högt kan ett vindkraftverk bli?

Urban Zingmark 21 September, 2019 19:04 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Vindvansinnet har nått en ny nivå. I media är både budskap och uppmärksamhet fokuserat på vad som är största vindpark, högsta verk, billigaste energienhet etc. Länk 1Länk 2 – Länk 3

Den kvalitativa diskussionen finns på undanskymd plats, som t.ex den i Norge om kommunernas ovilja till vindkraft.

Det börjar med andra ord att bli ganska ointressant, man blir blasé. Men det finns ännu hopp. De som har grits i kampen mot vindkraft har fått nya argument baserat på forskning. Forskning om buller, fågeldöd, hjärta/kärlsjukdomar, sömnlöshet, skadlig markpackning etc. är mer imponerande och angeläget. Så länge det finns investerare och beslutsfattare som har beslutskriterier störst, högst, biligast så lär världens befolkning se åtskilligt mer. Så har det varit med USA:s skyskrapor som blev förebild för en lång rad länder.

Kan något ändra denna jakt på störst, högst, dyrast/billigast? Förmodligen. Vad är optimalt med såväl hårda som mjuka faktorer? Detta nyckelbegrepp har knappast varit synligt överhuvudtaget. Ett argument mot matematiska beräkningar är att det är något som är svårt. Då kan man tänka på att det bästa inte får bli det godas fiende. Åtskilligt kan ännu göras med fallstudier. Här finns en stor krets idealister som jobbar intensivt i Sverige och andra länder. I en fallstudie eller rättsprocess hamnar de tyvärr fort i en härva av kontakter och dokument. Av nödvändighet blir det ofta ett underläge mot de jättestora investerarnas intressen som har råd att anlita sluga och blint lojala miljöjurister och advokater.


Stena vill bygga 290m höga vindkraftverk

Urban Zingmark 03 September, 2019 17:34 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

I samrådsunderlaget 2019-08-26 som omfattar 33 sidor finns på sidan 29 en lista på utredningar som ska göras innan ansökan inlämnas:

6.2 UTREDNINGAR

Följande utredningar kommer att genomföras och presenteras i kommande MKB:

  • Fågelinventering
  • Naturvärdesinventering
  • Fladdermusinventering
  • Arkeologisk utredning
  • Siktanalys
  • Skugga
  • Ljud
  • Hydrogeologisk utredning 

Läsaren kan se att ovanstående saknas. Redan gjorda och pågående utredningar från andra aktörer och forskare om effekter och skadeverkningar lämnas därhän. Stena går baklänges in i projektet. Man tycks ha bestämt sig för att genomdriva projektet. Finansieringen kan vara ordnad, men kunskap om förutsättningarna finns först efter det att utredningarna genomförts. Har man idén att utredningsresultat kan köpas för pengar? Vi hoppas kunna återkomma till tankefel som bör prövas.


Vindkraftpropagandan passar på semestertid

Urban Zingmark 27 Juli, 2019 21:21 Elmarknaden, Annat Permalink Trackbacks (0)

Under semestertid brukar vindkraftsindustrin passa på att släppa debattinlägg som är tänkta att gynna exploatering av vindkraft. Sommartid har redaktionerna nyhetstorka och då är det är lättare att slippa igenom.  

Texten innehåller ”Västerbotten” på flera ställen, förmodligen i förhoppningen att just de som bor i Västerbotten ska ta till sig argumenten. Men det är samma gamla argument, lika motbjudande som tidigare för oss som vill bevara naturen och som hellre vill satsa på effektiva och lönsamma energislag. Energimyndigheten har som tidigare beställt och fått resultat från opinionsundersökningen 2018 som SOM-institutet vid Göteborgs universitet svarar för. Siffrorna för vindkraft är så svaga att man tycks inte kunna använda resultaten i propagandasyfte. Det allt överskuggande intresset ligger istället på solenergi där 83 procent av medborgarna vill satsa mer på solenergi. 


Röjmyrberget på tur

Urban Zingmark 01 Juli, 2019 23:17 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

40 nya vindkraftverk i hjärtat av Västerbotten planeras av Fred. Olsen Renewables, ett företag under Bonheur ASA, ett företag registrerat på Oslobörsen. Men för tillståndsansökan står Fred. Olsen Renewables Aktiebolag, så kan den ekonomiska risken begränsas t.ex vid en eventuell konkurs. Det är slående hur lite uppmärksamhet som nästa stora vindkraftpark (ve detta falskklingande ord) får hos näringsliv och befolkning. För Mellanbygden i Västerbotten som det här är frågan om, finns många media som skulle kunna intressera sig. Men endast Västerbottens Mellanbygd som utkommer en dag i veckan har rapporterat om att samråd pågår och om projektets huvuddrag.

För att inte uppröra de mjäkiga lokalpolitikerna är reportaget snällt. I vanlig ordning nämns inga problem. Tidningens självcensur kan skönjas även denna gång. Faktum är att ett tiotal småbyar som ligger inom en mils radie riskerar bullerproblem. Troligen finns risken även på betydligt större avstånd. Forskningen har visat att det lågfrekventa bullret, som också kallas atonalt buller medför allvarliga hälsoproblem. Det kan du läsa närmare om i artiklar av Ove Björklund på denna blogg.

Hos länsstyrelsen Västerbotten kan du begära samrådshandlingar. Var god observera att bullerproblemet inte är beaktat.


Vattenfalls gröna investeringar vs den lille mannen

Urban Zingmark 13 Juni, 2019 21:36 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu om inte förr är ”gröna investeringar” ett skällsord för alla som motsätter sig regeringens och Vattenfalls energipolitik.

Detta beslut har kommunicerats till kapitalmarknaden som reagerat snabbt. ”När vi öppnade orderböckerna hade vi 3,9 miljarder euro inne inom loppet av några timmar. Det var mycket bättre än vi vågat hoppas på.”

Detta är förödande för de som hade hoppats på något annat med hänsyn till de tio senaste årens debatt om vindkraftens skadeverkningar. Om man inte har någon att prata med kan ett program från Swebbtv passa in ”Erik och Matti”. Det handlar inte om vindkraft, men det handlar om den lille mannens tillkortakommanden inom nästan allt – kyrkan, EU, polisen, kriminalitet, skjutningar, mord och alla svek och lögner som den lille mannen med rätta kan känna sig upprörd över. Du kommer inte att bli klokare på Vattenfalls gröna obligationer men du kommer förhoppningsvis att kunna känna gemenskap med alla dom som tvingas åse sveket och lögnerna. Regeringens och Vattenfalls energipolitik är ett av skälen till ökning av grogrunden för högerradikala krafter i Sverige.


1 2 3 ... 25 26 27  Nästa»

Creeper MediaCreeper