Här publicerar vi vanliga frågor med utförliga men förståeliga svar, allt eftersom.

Vindkraftverk räddar väl klimatet?

Detta är "mantrat" som basunerats ut: "Vindkraftverk ger ren el som minskar CO2-utsläppen, som i sin tur är den stora boven i en klimatkatastrof."

Numera används inte detta argument i Sverige, eftersom alla egentligen vet att det är felaktigt. Vi kan visa i siffror att CO2-utsläpp ökar ju fler verk som sätts upp i landet. Läs dokumentet Beräknade utsläpp av växthusgaser från uppförande av ett 2MW vindkraftverk. I dokumentet visas att den mängd CO2 som går åt att producera ett vindkraftverk - stålet, betongen, uppställningsplats, kabelgator, vägar och diken mm - aldrig kan gottgöras med den el som verket producerar under dess livstid.

Vindkraftverksindustrin vet naturligtvis detta och just därför skriver de alltid numera vilseledande i sin reklam att "ett vindkraftverk tjänar in den energi den förbrukat vid framställningen på bara 8 månader". Det är CO2 som påstås förstöra klimatet, inte energi!

Mer elproduktion behöver vi inte. I Sverige finns redan ett stort kapacitetsöverskott av en el som inte ger några CO2-utsläpp. Läs mer på Energimyndigheten.

Exempel från Vattenfalls redovisning (ladda ner som pdf):

I redovisningen finns siffror från "Elens hela livscykel", LCA eller LivsCykelAnalys. Den beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.


Totalt sägs deras elproduktion generera 6,3 g/kWh CO2.

Sen kommer vi till deras vindkraft:


Otroliga 13 g/kWh CO2! (Enligt våra källor inberäknas i LCA inte utsläpp för vägbyggnad, produktion av överföringskablar, kabelläggning, transformatorers andel för vindkraft, service och underhåll samt nedmontering och omsmältning av komponenter till nya produkter i LCA. Räknar man in även dessa faktorer, kan CO2-värdet per kWh hamna på ca 20g/kWh! - Se uträkningen)

Slutsats: Vindkraftverk räddar inget klimat. Vindkraftverk genererar totalt många gånger mer CO2 än både vatten- och kärnkraft.

Med vindkraft slipper vi väl köpa smutsig kolel?

Sverige har ett mycket stort kapacitetsöverskott att göra el utan utsläpp av CO2 och behöver absolut inte köpa utländsk smutsig el. Men det sker ändå. Hur kan det komma sig att Sverige köper kolel trots att vi har överskott?

Svaret är Nordpool. När elmarknaden skulle avregleras på 90-talet konstruerade elbolagen med politikernas goda minne en "kartell" där all el i Norden skulle prissättas med ett och samma pris, sk. "spotpris". Det kallades fri konkurrens. Därefter bestämde elbolagen att spotpriset skulle sättas utifrån priset på den dyraste inlevererade elen. Därför köper Nordpool in en liten post tokdyr kolel från kontinenten. Just den elen behövs egentligen inte, mer än för att kunna sätta det höga priset. Att Sverige, Nordpool köper kolel beror inte på att vi behöver den, utan bara för att göra den dyr.

Slutsats: Smutsig kolel behövs inte, och har inte med vindkraft att göra.

Vindkraftverk skapar väl nya jobb?

Tidningen NY Teknik gjorde 2009 en genomgång av alla de över 1100 uppsatta vindkraftverk i Sverige, för att se hur många stadigvarande årsarbeten dessa verk skapat. I nr 13/2009 redovisar tidningen att vindkraftverken gett 50 jobb, vågkraft 200 och solenergi 330. Det ger för 10 000 verk 454 jobb till en kostnad av 660.792.900 kr per jobb enligt beräkningarna i SvDs artikel "Vindkraft en tvivelaktig affär".

Slutsats
: Nej, vindkraftverk ger inga mängder nya jobb. De jobb som skapas är extremt dyra.

EU-löftet

Påstående: Vi måste bygga vindkraftverk för att vi har förbundit oss i EU att 50 procent av all energi skall vara förnybar 2020.

Svar: Verkligheten är att vi redan i år producerar 48,4 procent förnybar energi - och att innan år 2012, 8 år innan 2020, kommer vi att uppnå 50 procent förnybar energi. (G.Melin, vd Svebio i tidningen Bioenergi, nr 4, 2010)

Därför behövs inte vindkraftverksutbyggnaden. 


Creeper MediaCreeper