Familjen Watt har problem med grannarna

Urban Zingmark 23 Juni, 2015 21:43 Djurrätt, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Energipolitiken har många nivåer. Människor och djur drabbas skoningslöst av närheten till vindkraftparker. Det är väl belagt av motståndarna till vindkraftverk som samlat och redovisat kunskap sedan mer än åtta år i Sverige. På de senaste två åren har buller och fågeldöd visat sig medföra problem som är så stora att allt fler projekt stoppas genom kommunalt veto eller uteblivet tillstånd vid miljöprövning i länsstyrelse. Investeringsviljan i vindkraft har också minskat pga vindkraft inte har konkurrensförmåga på egna meriter. Stora subventioner snedvrider marknaden. Med nuvarande regering finns risk för ännu värre snedvridning med höjda, fördubblade subventioner!

Solpanelparker för energiproduktion har fått ökad uppmärksamhet. Det finns ekonomiska argument bl.a genom att priserna på paneler har sjunkit dramatiskt. Men även här finns det grannar, nämligen våra vänner fåglarna. Läs här "Solpaneler dödar tiotusentals fåglar". Det finns förklaringar till massdöden för fåglar. En teori är att solpanelerna drar till sig enorma mängder insekter som i sin tur drar till sig fåglarna som söker föda. En annan teori är att solpanelerna blänker som en sjö och därmed lockar fåglarna som bränns till döds i kontakt med paneler.

Kärnkraftverk har också ett grannproblem. "Kärnkraftfritt Bottenviken" bygger hela sin agitation på det hot som grannskapet till kärnkraftverk på avståndet 10-15 mil kan utöva. Här har vissa vindkraftmotståndare inte velat eller kunnat förstå och respektera den oro som finns hos en stor del av befolkningen. Protestlistor har samlat tusen sinom tusen namnunderskrifter. Förespråkare till kärnkraft agiterar bland annat med idén om kärnkraftverk som i framtiden eventuellt ska kunna drivas med ofarligt torium som bränsle. Det lugnar knappast blivande grannar till kärnkraftverket i Pyhäjoki som ska drivas med dagens teknik. Oro bör respekteras!

Vattenkraftens utbyggnad med omfattande reglering av älvar och vattensystem utgjorde på sin tid ett hot för befolkningen, särskilt för de vars marker lades under vatten men även för friluftslivet. Alla som ägnar sig åt friluftsliv kan betraktas som grannar på deltid till de enorma installationer som kraftverksbyggen och vattenreglering utgör. Larmet från de bittra striderna har sedan länge klingat ut. Nu betraktas vattenkraften som det snällaste och bästa som finns.

Dagens nyhet i massmedia är att ytterligare en reaktor ska läggas ned 2020. Men inte ett ord om hänsynen till grannarna, djuren och människorna.


Täfteborna har fått avslag

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 02:39 Drabbade, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Täfteborna har fått avslag på sin ansökan om prövningstillstånd. Detta är en tragedi för familjer som bor mycket nära vindkraftverk.

Beslutet finns i ett dokument på två sidor, se nedan. Det är en uppräkning av namn på en sida. På den andra sidan finns de sedvanliga fraserna som inte på något sätt är specifika för det aktuella fallet. En tjock stämpel med NEJ hade fungerat lika bra. Här ett klipp från texten som får oss att undra över graden av vakenhet hos ledamöter och protokollförare i Svea Hovrätt.

Meningen "Det överklagade avgörandet..." , är en truism, det vill säga en självklarhet. Men formuleringen kan också uppfattas som ett hån mot dem som söker rättvisa genom svenskt rättsväsende. Man frågar sig på vilket sätt domstolen har gått igenom målet. Redovisning saknas.

 


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 2

Inger Almström 10 Juni, 2015 17:44 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 1.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Glada nyheter för Arvidsjaur

Redaktionen 08 Juni, 2015 16:06 Drabbade, Samarbete, Bra!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslut om att avskriva ansökan från Kraftö AB/ Brattberget Vindkraft AB. Ansökan gällde tillstånd att anlägga och driva vindkraftverk på Brattberget.

Vi är många som hållit kontakt med närboende till Brattberget vars framtid hotades av Kraftös planer. Nu gratulerar vi alla dem som upplever lättnaden med beslutet.

Nu kan alla de som planerat att flytta stanna kvar och möta framtiden med tillförsikt.

Läs Miljöprövningsdelegationens beslut nedan - klicka för större.

 


Täfteåbor mot Kraftö

Redaktionen 12 Maj, 2015 20:30 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Mark- och miljödomstolen avslog överklaganden från Pasi Peltola och Fredrik Sjödin gällande Täfteå. Kraftö vill bygga 11 vindkraftverk. 200 personer skrev på protestlista som låg utlagd i ICA-butiken 2011.


Klicka för större


Stopp i Strömsund

Redaktionen 10 Maj, 2015 10:19 Drabbade, I vanlig media, Bra!, Buller Permalink Trackbacks (0)

Kommunen stoppar vindkraftsutbyggnad. Boende i områden runt vindkraftsparkerna i Sörvik/Havsnäs och Fullsjön/Sörviken har kommit in till kommunen med klagomål om enerverande vindsus och blinkande ljus som skapar problem hos många. Läs mer här.

Varför måste det gå så långt innan beslut fattas? Bättre sent än aldrig?


Svenska folkets åsikter om energi

Urban Zingmark 09 Maj, 2015 19:10 Drabbade, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Här kommer SOM: s underökning om energi avseende 2014:

Rapporten är från mars 2015 och har lagts ut på SOM:s sajt först denna vecka. Undersökningen är riksrepresentativ och omfattar ett urval på 3 400 personer mellan 16 och 85 år. 

Många har säkert redan hört i media att motståndet till kärnkraft har ökat.Men det gör det också för vindkraft. Allt färre svenskar ger sitt stöd för satsning på vindkraft. Siffran är 59 procent år 2014 mot 74 procent år 2009.

SkyddaMiljön rapporterar:

Vi ser hur motståndet växer i vindkraftutsatta områden. Naturskyddsföreningen i Dalarna har protesterat öppet i media. I Lappland ökar motståndet kraftigt hos närboende och samer som förlorar betesmarker. I Småland ökar protesterna mot Vattenfalls planer. Listan kan göras mycket lång. I de folkrika storstäderna växer motståndet, men långsammare än i de områden ute i landet som har naturförstörelsen och bullret nära inpå.


Sju föreningar begär moratorium

Redaktionen 26 April, 2015 22:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Vi kräver ett moratorium i fortsatt vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands och Jämtlands län

Så inleds en skrivelse författad av sju föreningar i Västernorrlands och Jämtlands län. Läs hela skrivelsen: Krav på vindkraftsmoratorium, april 2015.pdf


Vattenfall mörkar i opinionsundersökning

Urban Zingmark 20 April, 2015 19:07 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

hemsidan finns något som kallas opinionsundersökning. Se till höger på hemsidan där det finns en länk till en "pdf" som i själva verket är en PowerPoint-presentation - därför har vi gjort en äkta pdf av presentationen här: Opinionsundersokning_bruzaholm_juni_2014.pdf

Här uppges att undersökningen har utförts med en bas på 300 personer. Hur urvalet har gjorts redovisas inte, t.ex om urvalet är statistiskt slumpmässigt. Var bor intervjupersonerna? På vilket avstånd till vindkraftparken? Finns närboende till vindkraftverken med i intervjun? Varför redovisas inte deras svar separat? Varför undersöks och redovisas inte svarspersonernas inställning till bullerstörningar och naturförstöring? Varför undersöks inte den rädsla och risk det finns för sänkta fastighetsvärden?

Nästan vad som helst kan tas med i en intervjundersökning, men Vattenfall vill inte ställa de svåra frågorna. Det borde vara viktigt att redovisa svaren från de som drabbas hårdast, de närboende. Vattenfall mörkar, anser vi på SkyddaMiljön. Bolaget har getts möjlighet att svara, nedan deras svar den 13 april 2015. Trots påminnelser vägrar de att svara på våra frågor. Istället kommer bara undanflykter.

Hej, Vi  svarar gärna på frågor om metodik, urval, vad vi har undersökt och vilka som har kommit till tals. Allt detta finns noggrant dokumenterat i det fullständiga undersökningsmaterialet. Hur och till vem vi väljer att redovisa specifika uppgifter är alltid ett övervägande och bygger på ömsesidigt förtroende och en viss sekretess. Speciellt när undersökningsmaterialet innehåller ”öppna svar” som lätt kan röja en persons identitet.
Vänliga hälsningar,
Anna Cederberg

Hur ser våra besökare på detta? Ger Vattenfalls undersökning på hemsidan en fullständig bild? Anser du att Vattenfall mörkar?


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 1

Inger Almström 13 April, 2015 15:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 1 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2014 - del 1del 2, del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Creeper MediaCreeper