Tyfonen i Japan

Urban Zingmark 10 September, 2015 21:49 Olyckor, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Olyckor som sker i vindkraftverk rapporteras och kommenteras ofta med stor ackuratess av vindkraftmotståndare, som här på denna sajt. Tyvärr är inte benägenheten lika stor hos kärnkraftförespråkare att rapportera om olyckor i kärnkraftverk.

Katastrofen som drabbade kärnkraftverket i Fukushima 2011 gick som en chockvåg genom världens media. Kärnkraftförespråkarna trädde snart fram för att ändå framhålla kärnkraftens överlägsenhet. Tyfonen i Japan och konsekvenserna för kärnkraftverket i Fukushima 2015 har nu gått ut i världens media när kärnkraftförespråkarna fått mer luft under vingarna. Läs här. Vad blir argumentet denna gång? Shit happens?

Här på denna sajt ska vi försöka kommentera eller i alla fall påminna om olyckor oberoende av produktionsform. Olyckor i energiindustrin drabbar människor, djur och natur.


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 3

Inger Almström 02 September, 2015 13:47 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Färingtofta Norra undersökte buller

Urban Zingmark 07 Augusti, 2015 15:45 Drabbade, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en undersökning av störningar från vindkraftanläggningar.Kommuner med mer än 15 vindkraftverk har kontaktats.

Einar Fjellman skriver:

Alla kommuner som tillfrågats har svarat, antingen själva eller genom tillsynsmyndighet i länsstyrelse eller miljöförbund. Arbetet med insamling av uppgifter och sammanställning har gjorts av mig och har varit en del av verksamheten i föreningen Färingtofta Norra.

Rapporten innehåller uppgift om kommun, vindkraftanläggning/ fastighet alt. driftbolag, antal klagande/störda hushåll. Uppgifterna kan användas i publicitet med angivande av källa. Alla kommuner som har mer än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats. De är 60 st. Alla har svarat och av dem har 37 st rapporterat om inkomna klagomål på buller sedan 2010, övriga har inte fått några klagomål. Svaren från de 37 kommunerna har sammanställts i rapporten över klagomål. Rättsvårdande myndigheter har ett mycket omfattande arbete framför sig.

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk.pdf


Solidaritet mellan nätverken i Norrland

Urban Zingmark 28 Juni, 2015 21:09 Drabbade, Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Vi har gemensamma intressen med andra nätverk som protesterar mot utbyggnaden av vindkraft där människor, djur och natur skadas och förstörs.

Vindkraftmotståndet i Ångermanland genom Jimmie Lindberg har mycket tänkvärda åsikter och som andra kan solidarisera sig med. Lindbergs kritik av Baylan är rättvis: "När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat än dålig komik."

Bättre kan det inte sägas. Än värre blir det av att Baylan tycks tro att hans vridning av sanningen går hem i stugorna och i direktionsrummen. Hur dum får en minister vara? Är det Löfven som får betala med raset i förtroende som visats i de senaste opinionsmätningarna? Det är svårt att fastställa eftersom Löfvens siffror även påverkas av regeringens framträdande i frågor om vapenexport, behandling av tiggare, migration, kriget mot Isis och mycket mer. I jämförelse med de outsägliga lidanden som krig och förtryck medför kan det kännas som oförarglig buskteater när Baylan underhåller Sveriges TV-tittare med sina bisarra lögner.

Och mot sina avsikter gör Baylan en insats genom att stärka solidariteten mellan nätverken i Norrland som driver vindkraftmotstånd.


Familjen Watt har problem med grannarna

Urban Zingmark 23 Juni, 2015 21:43 Djurrätt, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Energipolitiken har många nivåer. Människor och djur drabbas skoningslöst av närheten till vindkraftparker. Det är väl belagt av motståndarna till vindkraftverk som samlat och redovisat kunskap sedan mer än åtta år i Sverige. På de senaste två åren har buller och fågeldöd visat sig medföra problem som är så stora att allt fler projekt stoppas genom kommunalt veto eller uteblivet tillstånd vid miljöprövning i länsstyrelse. Investeringsviljan i vindkraft har också minskat pga vindkraft inte har konkurrensförmåga på egna meriter. Stora subventioner snedvrider marknaden. Med nuvarande regering finns risk för ännu värre snedvridning med höjda, fördubblade subventioner!

Solpanelparker för energiproduktion har fått ökad uppmärksamhet. Det finns ekonomiska argument bl.a genom att priserna på paneler har sjunkit dramatiskt. Men även här finns det grannar, nämligen våra vänner fåglarna. Läs här "Solpaneler dödar tiotusentals fåglar". Det finns förklaringar till massdöden för fåglar. En teori är att solpanelerna drar till sig enorma mängder insekter som i sin tur drar till sig fåglarna som söker föda. En annan teori är att solpanelerna blänker som en sjö och därmed lockar fåglarna som bränns till döds i kontakt med paneler.

Kärnkraftverk har också ett grannproblem. "Kärnkraftfritt Bottenviken" bygger hela sin agitation på det hot som grannskapet till kärnkraftverk på avståndet 10-15 mil kan utöva. Här har vissa vindkraftmotståndare inte velat eller kunnat förstå och respektera den oro som finns hos en stor del av befolkningen. Protestlistor har samlat tusen sinom tusen namnunderskrifter. Förespråkare till kärnkraft agiterar bland annat med idén om kärnkraftverk som i framtiden eventuellt ska kunna drivas med ofarligt torium som bränsle. Det lugnar knappast blivande grannar till kärnkraftverket i Pyhäjoki som ska drivas med dagens teknik. Oro bör respekteras!

Vattenkraftens utbyggnad med omfattande reglering av älvar och vattensystem utgjorde på sin tid ett hot för befolkningen, särskilt för de vars marker lades under vatten men även för friluftslivet. Alla som ägnar sig åt friluftsliv kan betraktas som grannar på deltid till de enorma installationer som kraftverksbyggen och vattenreglering utgör. Larmet från de bittra striderna har sedan länge klingat ut. Nu betraktas vattenkraften som det snällaste och bästa som finns.

Dagens nyhet i massmedia är att ytterligare en reaktor ska läggas ned 2020. Men inte ett ord om hänsynen till grannarna, djuren och människorna.


Täfteborna har fått avslag

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 02:39 Drabbade, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Täfteborna har fått avslag på sin ansökan om prövningstillstånd. Detta är en tragedi för familjer som bor mycket nära vindkraftverk.

Beslutet finns i ett dokument på två sidor, se nedan. Det är en uppräkning av namn på en sida. På den andra sidan finns de sedvanliga fraserna som inte på något sätt är specifika för det aktuella fallet. En tjock stämpel med NEJ hade fungerat lika bra. Här ett klipp från texten som får oss att undra över graden av vakenhet hos ledamöter och protokollförare i Svea Hovrätt.

Meningen "Det överklagade avgörandet..." , är en truism, det vill säga en självklarhet. Men formuleringen kan också uppfattas som ett hån mot dem som söker rättvisa genom svenskt rättsväsende. Man frågar sig på vilket sätt domstolen har gått igenom målet. Redovisning saknas.

 


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 2

Inger Almström 10 Juni, 2015 17:44 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 1.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Glada nyheter för Arvidsjaur

Redaktionen 08 Juni, 2015 16:06 Drabbade, Samarbete, Bra!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslut om att avskriva ansökan från Kraftö AB/ Brattberget Vindkraft AB. Ansökan gällde tillstånd att anlägga och driva vindkraftverk på Brattberget.

Vi är många som hållit kontakt med närboende till Brattberget vars framtid hotades av Kraftös planer. Nu gratulerar vi alla dem som upplever lättnaden med beslutet.

Nu kan alla de som planerat att flytta stanna kvar och möta framtiden med tillförsikt.

Läs Miljöprövningsdelegationens beslut nedan - klicka för större.

 


Täfteåbor mot Kraftö

Redaktionen 12 Maj, 2015 20:30 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Mark- och miljödomstolen avslog överklaganden från Pasi Peltola och Fredrik Sjödin gällande Täfteå. Kraftö vill bygga 11 vindkraftverk. 200 personer skrev på protestlista som låg utlagd i ICA-butiken 2011.


Klicka för större


Stopp i Strömsund

Redaktionen 10 Maj, 2015 10:19 Drabbade, I vanlig media, Bra!, Buller Permalink Trackbacks (0)

Kommunen stoppar vindkraftsutbyggnad. Boende i områden runt vindkraftsparkerna i Sörvik/Havsnäs och Fullsjön/Sörviken har kommit in till kommunen med klagomål om enerverande vindsus och blinkande ljus som skapar problem hos många. Läs mer här.

Varför måste det gå så långt innan beslut fattas? Bättre sent än aldrig?


Creeper MediaCreeper