Miljöbalksdagarna - inte för drabbade

Urban Zingmark 05 Februari, 2013 21:56 Drabbade, På gång! Permalink Trackbacks (0)

Miljöbalksdagarna är ett evenemang som Naturvårdsverket anordnat varje år sedan 2006. I inbjudan till årets upplaga sägs bl.a:

Konferensen tar upp ämnen av central betydelse för alla som arbetar med handläggning och tillsynsärenden, som miljöinspektörer/handläggare, strateger och miljöcheferi kommuner och på länsstyrelser, miljöansvariga på på företag i branschorganisationer, jurister med inrikting på miljörätt samtpolitiker med intresse för miljöfrågor.

Se program här: Miljöbalksdagarna 2013 program.pdf

Konferensen pågår under två dagar med plenarsessioner, specialsessioner och workshops.

Så till kritiska markeringar från SkyddaMiljön. Sammansättningen av deltagare i sessionerna kännetecknas av total dominans för etablissemanget. Läs själv i programmet. Till etablissemanget kan även föras Naturskyddsföreningen. Här finns också en jurist från den advokatbyrå som företräder Bergvik i pågående rättsprocess om ett stort antal vindkraftverk. Läs om dem här.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att företrädare för drabbade av vindkraftverk i hela Sverige är helt frånvarande. En enda person, kapitalförvaltare som är lokalt engagerad mot vindkraft på Ljusterö, har fått äran att delta. Varför har inte inbjudan gått till FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd? Varför inte inbjudan till drabbade av anläggningar för farligt avfall? Varför inte inbjudan till personer som fått sina andningsorgan och kärl förstörda på grund av luftföroreningar? Varför inte inbjudan till familjer som tvingas flytta på grund av buller? 
Varför inte fristående och kunniga debattörer som står fritt - friare - från makten och kapitalet?

Med ett dominerande etablissemang och utan representation från drabbade är förutsättningarna dåliga att skapa en modern miljöbalk i Sverige!  


Bergvik får prövningstillstånd

Redaktionen 24 Januari, 2013 18:59 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Tidigare har vi skrivit mycket om Svartnäsbornas kamp mot Bergvik som vill bygga vindkraftverk där. Se alla de artiklarna här.

Nacka Tingsrätt sade nej till bygget. Bergvik överklagade, och nu ska målet prövas i Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Motparterna är 82 till antalet! Läs beslutet från den 16 januari om prövningstillstånd här (pdf).

Följ även händelseutvecklingen på Vildmarkens Blog.


Ny miljöbalk behövs, men det räcker inte

Urban Zingmark 21 Januari, 2013 08:22 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Som exempel på diskussioner om miljöbalken kan vi se på följande debattartikel i Newsmill om vindkraft och miljöbalken. Länk.

Författarna visar att vindkraften förstör naturvärden och att det inte räcker inte med att göra ny miljöbalk. Utvecklingen har visat hur svårt det är för dem som hävdar naturvärden. Vem tror att lagstiftarna kommer att ta hänsyn till Dennis och Thomas idéer?

Artikeln på Avfall Sverige om förslag till ändringar. Länk.

Avfall Sverige är en branschorganisation för avfallshantering och återvinning. Denna organisation består av vinstdrivande företag, med RagnSells som största intressent. Detta företag har nyligen ingått avtal om forskning med Luleå Universitet. Vem tror att lagstiftarna kommer att ta hänsyn till Avfall Sverige - storföretagens branschorganisation?

Dessa två exempel visar vilken obalans som finns för grupper i samhället att föra fram förslag att tas in i miljölagstiftningen, där miljöbalken är en del. Obalansen kommer att bestå så länge som inte diskussionen går bakom lagparagraferna för att kritiskt se på samhällsstrukturen. Nu och i framtiden.

I samband med processer gällande etablering av vindkraftverk har många drabbade tvingats sätta sig in i juridiska frågor och ta stora kostnader för att hävda sin rätt. Frågorna har t ex gällt hur närboende ska kunna göra sin röst hörd för att ändra beslut som hotar hälsa och existens. Därvid har miljöbalkens bestämmelser varit centrala. Drabbade, med eller utan juridiskt ombud har fått egna praktiska erfarenheter av rättstillämpningen. Nya frågor kring processen och tvivel på rättstillämpningen har uppstått hos drabbade. I den vanmakt som de drabbade känt har man kritiserat lagarna. Miljöbalken har utsatts för kritik från drabbade men även från andra parter. Här finns många exempel att söka på internet om påstådda brister i miljöbalken.

Men vi tror inte att överklaganden eller ny miljöbalk kan lösa de grundläggande problemen. Det är nödvändigt att gå djupare. Därmed inte sagt att en djupare förståelse kan garantera förbättringar för de drabbade. Makthavarna har ett överläge som är mördande.

Lagar har inte tillkommit utan intressenter med makt. Vindkraftsutbyggnaden har gett bränsle åt påståendetatt "lag är politik". Lagar stiftas av parter som har makt och pengar. Det största projektet hittills - Markbygden med 1104 vindkraftverk - har lokalt i Norrbotten kallats ett politiskt projekt där överklaganden anses vara utsiktslösa.

De drabbade kan känna sig nödsakade att fortsätta försöken att göra sina röster hörda med gällande lagar. Endast i undantagsfall har framgång uppnåtts. En ny miljöbalk kan leda till vissa förbättringar, vilket inte helt kan uteslutas som möjlighet. För de som inte tror på rättsväsendets oberoende från politisk styrning kan studera rättsvetenskap för att få en starkare kunskap för motståndet. Sök information på Internet, förslag på sökord social theory, jurisprudence, critical legal studies, samhällsteori, rättsvetenskap, kritiska studier.


Granberget Vindenergi: Konkurs

Urban Zingmark 14 Januari, 2013 18:45 Vindkraftverk, Drabbade, I vanlig media, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Granberget Vindenergi kooperativ ekonomisk förening, Robertsfors har inlett konkurs den 12 december 2012. Nu kan ett antal familjer känna sig blåsta på sina pengar och förhoppningar om billig el.

Centern utlovade också skatteförmåner. Den senaste tiden har tystnaden varit påtaglig. När diskussionerna startade runt 2004 höll sig politikerna från (c) och (s) och likaså tjänstemän framme för att driva på. Lars Bäckström, Rolf Olofsson (make till Maud Olofsson) och Lennart Brändström var bland de mest aktiva. 500 intresseanmälningar kom in.

Så här skrev lokala media:


Snart besked om vindkraft*, Västerbottens-Kuriren, 2005-10-27

Snart får kooperativet Granbergets Vindenergi ett klart besked om vad det kommer att kosta dem att äga ett eget vindkraftverk på Granberget. - "Jag tror att vi kommer att hamna nära det tidigare budet, 21,6 miljoner kronor", tippar Lennart Brändström, ordförande i kollektivet, som kan avslöja att man ...

Vindkraftsandelar efterfrågas, SR Västerbotten, 2007-03-26 ... säger Lennart Brännström. Den andra andelsföreningen som är igång i länet är Kvarkenvind som nu har fått upp sitt andra vindkraftverk i Holmsund. Kvarkenvind tvekar inför att själva bekosta fler byggen men verkar för att det ska bli fler i området. Att köpa vindkraftandelar har blivit ett...

Lovar investera i grön el*, Norra Västerbotten (Norran), 2006-09-09 ROBERTSFORS
Minst fem miljoner kronor lovar centern i Robertsfors att satsa på ett vindkraftverk på Granberget nära Sikeå, om de får majoritet också nästa mandatperiod. -"Det här är ett sätt för kommunen att finnas med och producera förnybar energi", säger Lars Bäckström, centerns ...

Guldklöver till vindkraftshjälte*, Centerpartiets Guldklöversida*, Lennart Brändström i Robertsfors, 2010-02-09
...30 januari tilldelades Lennart Brändström, Sikeå, en guldklöver för sitt engagemang för vindkraftsutbyggnaden. Lennart är ordförande i Granbergets vindenergi kooperativa ekonomiska förening och har helhjärtat lagt ned massor med tid för att få ett lokalt ägande av vindkraften samtidigt som han rest ...

Blogg: Guldklöverkampanjen*
Bybor väntar otåligt på billig el via vind.

Västerbottningen, papperstidningen, 2006-04-20
Om ett år kommer det att snurra på ordentligt på Granberget i Robertsfors. Planerna är att det där ska byggas sex stycken vindkraftverk. Och de 165 medlemmarna i Granberget vindenergi kooperativ ekonomisk förening väntar otåligt på att få koppla in sig på den billigare vidkraften.


Texterna är bortagna från sajterna VK och Norran etc. VK och deras lokalreporter brukar skriva om allt som kan uppfattas som positivt för Robertsfors, men sällan något som kan uppfattas som negativt.  Det har varit märkligt tyst från VK:s lokalreporter när det gäller vindkraftskonkursen.

Nu står andelsägarna, vanliga familjer med vanliga inkomster med kännbara förluster. Politikerna och pamparna ångar vidare med sina dåliga idéer och höga löner.

 *) Dessa länkar fungerar inte längre


Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter

Redaktionen 12 Januari, 2013 11:51 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Våra tidigare artiklar om Brattberget i Arvidsjaur kommun finns här och här.

Nu bjuder kraftbolaget Kraftö Vind till informationsmöte om "potentialen för vindkraft på området Brattberget", måndagen den 21 januari kl. 18.30 – 20.30 i Glommersträsk Parkskola. Så här står det i inbjudan:

På mötet ska det väljas en representant från byn Glommersträsk som ska representera byn med omnejd genom att ingå i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för bygdemedel. Arbetsgruppen kommer att bestå av en representant vardera för byarna Glommersträsk, Järvträsk, Högheden/Stöverberg och S. Sandträsk samt fyra politiker från Arvidsjaurs kommun och en representant från Kraftö. Syftet är att gemensamt komma överens om en modell som reglerar hur bygdemedlen skall användas. Mer information om bygdemedel kommer att ges på mötet. Det är viktigt att innan mötet fundera igenom vem Du anser är en lämplig representant så att en sådan kan utses på mötet.

Flera som bor i området ogillar att planerna drivs vidare. 

Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, skrev en insändare till Norran, "Vi måste bort först". (Dock ändrades Ingers rubrik som löd "Sälj inte skinnet förrän offret är skjutet".)

Inger låter nu meddela:

Vi behöver ingen info vi vet allt vi vill veta o vi vill inte ha. Nu har Kraftö valt sina män på orten som representanter för byar. Nils Gunnar Karlsson Högheden har valts av Kraftö till representant för oss i Stöverberg och Högheden. Allt naturligtvis skitsnack och ämnat endast att skrämma livet ur de gamla...

Skyddamiljön kommer att fortsätta rapportera.


Hotellnäringen blåst

Urban Zingmark 10 November, 2012 18:01 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

SäkraMiljön vill särskilt bevaka effekten av vindkraftverken för de drabbade. Kategorierna närboende och djurliv har stått främst. Nu kan vi se en ny kategori, nämligen det lokala näringslivet.

Se hur hotellnäringen blir blåst i Västerbotten!

Flera hotell har vädrat morgonluft med stor beläggning av gäster som direkt har med utbyggnaden av vindkraft att göra. Det är lått att tänka sig en lång rad branscher som levt med stora förväntningar, men som nu kan känna sig blåsta. Det hela blir desto mer obehagligt när man tänker på den moraliska förkastelsedom som många företagare riskerar. Många företagare har spelat med och tänkt mer på Mammon än på naturen och närboende. -"Titta, där går Tok-Albert som tänkte tjäna storkovan när dom bestämde att vindkraften skulle byggas ut..."

Småföretagare ska inte förföljas. Nu är det dags att börja tänka på socialt läkningsarbete för att minska klyftor och lokala konflikter. Småföretagare ska ses som en drabbad grupp som utsatts för verkningarna av en gigantisk felbedömning för vindkraft som makthavare på riks- och regional nivå ska lastas för.


Vindkraftutbyggnaden bromsas

Urban Zingmark 24 September, 2012 21:50 Vindkraftverk, Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Efter vindkraftsutbyggnad och expansion har nu Svensk Vindenergi i ett TT-meddelande bekräftat vad vi länge förutsett. TT-meddelandet har bl a publicerats av SvD och DI.

Utbyggnaden är fortfarande väldigt kraftig, men efter 2012 kommer vi att se en kraftfull inbromsning, säger Annika Helker Lundström, vd för intresseorganisationen Svensk Vindenergi. Det beror på att ersättningen för att bygga ny vindkraft har halverats.

SkyddaMiljön konstaterar:

Nu har branschens företrädare talat om att de drar ned om inte bidragen ökas. Vi får nu följa om denna utpressningstaktik får framgång. Vi har följt utvecklingen för vindkraftsutbyggnaden med särskilt avseende på hur den drabbar människor, djur och natur. De som redan drabbats av felplacerade vindkraftverk kan INTE andas ut. De kommer att lida av konsekvenserna i årtionden framåt. Men vindkraftexploatörerna kan nu göra en taktisk reträtt och planera nästa kupp mot svenska staten och elkonsumenterna och framtvinga nya miljarder i subventioner.

MEN kanske kommer sanningen att hinna ikapp: Vindkraft är en väldigt dålig affär för elkonsumenterna och felplaceradevindkraftverk drabbar människor, djur och natur.


Skolan hotas av vindkraft i Botsmark

Urban Zingmark 30 Augusti, 2012 13:35 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Är det Hållbar Etik att sätta vindkraftverk 1100 meter från skolan i Botsmark?

European Wind Farms Sverige AB är ett bolag med säte i Bunkeflostrand, Skåne. Bolaget är ett dotterbolag i European Energy A/S, Lyngby, Danmark. Bolaget har 40 anställda med projekt i sju länder, bl a Bulgarien, Italien. Nu söker man få igång ett projekt i Sverige, öster om Botsmark, Umeå kommun. Det handlar om 23 vindkraftverk.

I Botsmark pågår planering av ett annat projekt, Högaliden för 39 vindkraftverk, där Fred Olsen Renewables AB, dotterbolag till Bonheur ASA, söker tillstånd. Bolaget låter norskt men finansieringen sker med internationellt kapital. Projekt Högaliden har överklagats vid Mark- och miljödomstolen av två bybor.

För båda dessa energibolag engageras svenska och lokala underleverantörer och personer som ger de drabbade byborna ett falskt intryck av lokal anknytning. Bakom ligger istället ett internationellt anonymt kapital utan känslor för mjuka värden som kultur och natur. Men man vill gärna skapa intrycket av hänsyn i sin bearbetning av marknaden. Bolaget självt hänvisar till att man följer nationell lagstiftning. Frågan är ändock: Räcker miljöbalken och andra lagar för en hållbar etik? Så mycket som exploatörer och staten ridit på "hållbar utveckling" är det dags för medborgarna att slå tillbaka med Hållbar Etik.

Motståndet till vindkraft i byn tycks öka. Samrådsmöte med det danska bolaget hölls i bygdegården den 29 augusti för andra gången efter mötet 2010. Presentationen pågick 1 1/2 timme och därefter gavs 1/2 timme till frågor. Deltagarna ställde kritiska frågor om iskast, buller, skuggeffekter, lokala entreprenader m.m.

Byåldermannen var mycket bekymrad över att det närmaste verket planerades på 1100 meter till byns skola. Bolagets representant ansåg först att så länge som bolaget följer gällande lagstiftning så har man uppfyllt sitt ansvar. Detta upprörde känslorna. Byåldermannen förklarade att om skolan utsätts för buller från vindkraftverken då riskeras det viktigaste för byn - skolan. Efter hårt tryck i diskussionen lovade bolaget "att titta på problemet". Vindkraftsexploatörerna har oändligt långt till Hållbar Etik!


SOM-institutet och Energimyndigheten

Redaktionen 15 Augusti, 2012 14:37 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

altalt

Det senaste vi känner till om befolkningens uppfattning i energifrågor är SOM-rapporterna Inställning till olika energikällor – länsvis redovisning 1999-2011.pdf och Åsikter om energi och kärnkraft.pdf (nedladdningsbara här).

SOM institutet och Energimyndigheten försummar att undersöka inställningen hos de närboende till vindkraftverk. Vi kan inte utesluta att detta är med kall beräkning från Energimyndigheten. Alltsedan utbyggnaden av vindkraften startade i Sverige har röster höjts om detta. "Vad är det för mening att fråga storstadsborna när det är vi ute i landet som får monsterverk 200 meter höga inpå knutarna?"

Energimyndigheten driver en propaganda för fortsatt utbyggnad, nu särskilt i Norrland. Ett av medlen är pressinformation om undersökningarna. Denna information blir missvisande eftersom den inte tar upp inställningen hos de närboende. Vi är förvånade och besvikna på att undersökningsledarna hos SOM inte lyckats visa på problemen i sina kontakter med uppdragsgivarenEnergimyndigheten. Är uppdrag och pengar viktigare för SOM än vetenskaplig etik som kan uppnås genom att göra heltäckande undersökningar? 

Privatpersoner och föreningar har inte pengar att bekosta intervjuundersökningar hos befolkningen som är grannar med vindkraftverk. Ett demokratiskt underskott som måste utjämnas! Diskussionen om undersökningarna bland vindkraftmotståndare har lett till förvirring och konflikter. Nu måste undersökningar om inställning till olika energikällor göras där närboende och drabbade också får ge sina svar på frågorna!


Så här ser det ut och låter det

Mischa 10 Maj, 2012 21:47 Drabbade, Film Permalink Trackbacks (0)

Direkt från YouTube.

Besök hos Doris i Krokek som drabbats av skuggor och buller från ett vindkraftverk. Detta skådespel varar i ca 1 timma varje kväll under sommarhalvåret men är här nedkortat till ca 5 minuter.

Kommentar:

Jag bor 1,5 km ifrån de närmaste verken på Listerlandet i Blekinge. Så fort vinden ligger på så låter det! Det är minsann inget lövprassel som kan dölja detta ljud! Igår natt (8maj) bullrade det så högt att jag hörde det in i sovrummet! Enligt Eolus lögnhalsar skall ju detta vara oooooomöjligt. Vindkraft är ett otroligt miljösvineri när det placeras nära folk. Nära= inom 3 km ifrån bebyggelse)

 


Creeper MediaCreeper