Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter

Redaktionen 12 Januari, 2013 11:51 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Våra tidigare artiklar om Brattberget i Arvidsjaur kommun finns här och här.

Nu bjuder kraftbolaget Kraftö Vind till informationsmöte om "potentialen för vindkraft på området Brattberget", måndagen den 21 januari kl. 18.30 – 20.30 i Glommersträsk Parkskola. Så här står det i inbjudan:

På mötet ska det väljas en representant från byn Glommersträsk som ska representera byn med omnejd genom att ingå i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för bygdemedel. Arbetsgruppen kommer att bestå av en representant vardera för byarna Glommersträsk, Järvträsk, Högheden/Stöverberg och S. Sandträsk samt fyra politiker från Arvidsjaurs kommun och en representant från Kraftö. Syftet är att gemensamt komma överens om en modell som reglerar hur bygdemedlen skall användas. Mer information om bygdemedel kommer att ges på mötet. Det är viktigt att innan mötet fundera igenom vem Du anser är en lämplig representant så att en sådan kan utses på mötet.

Flera som bor i området ogillar att planerna drivs vidare. 

Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, skrev en insändare till Norran, "Vi måste bort först". (Dock ändrades Ingers rubrik som löd "Sälj inte skinnet förrän offret är skjutet".)

Inger låter nu meddela:

Vi behöver ingen info vi vet allt vi vill veta o vi vill inte ha. Nu har Kraftö valt sina män på orten som representanter för byar. Nils Gunnar Karlsson Högheden har valts av Kraftö till representant för oss i Stöverberg och Högheden. Allt naturligtvis skitsnack och ämnat endast att skrämma livet ur de gamla...

Skyddamiljön kommer att fortsätta rapportera.


Hotellnäringen blåst

Urban Zingmark 10 November, 2012 18:01 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

SäkraMiljön vill särskilt bevaka effekten av vindkraftverken för de drabbade. Kategorierna närboende och djurliv har stått främst. Nu kan vi se en ny kategori, nämligen det lokala näringslivet.

Se hur hotellnäringen blir blåst i Västerbotten!

Flera hotell har vädrat morgonluft med stor beläggning av gäster som direkt har med utbyggnaden av vindkraft att göra. Det är lått att tänka sig en lång rad branscher som levt med stora förväntningar, men som nu kan känna sig blåsta. Det hela blir desto mer obehagligt när man tänker på den moraliska förkastelsedom som många företagare riskerar. Många företagare har spelat med och tänkt mer på Mammon än på naturen och närboende. -"Titta, där går Tok-Albert som tänkte tjäna storkovan när dom bestämde att vindkraften skulle byggas ut..."

Småföretagare ska inte förföljas. Nu är det dags att börja tänka på socialt läkningsarbete för att minska klyftor och lokala konflikter. Småföretagare ska ses som en drabbad grupp som utsatts för verkningarna av en gigantisk felbedömning för vindkraft som makthavare på riks- och regional nivå ska lastas för.


Vindkraftutbyggnaden bromsas

Urban Zingmark 24 September, 2012 21:50 Vindkraftverk, Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Efter vindkraftsutbyggnad och expansion har nu Svensk Vindenergi i ett TT-meddelande bekräftat vad vi länge förutsett. TT-meddelandet har bl a publicerats av SvD och DI.

Utbyggnaden är fortfarande väldigt kraftig, men efter 2012 kommer vi att se en kraftfull inbromsning, säger Annika Helker Lundström, vd för intresseorganisationen Svensk Vindenergi. Det beror på att ersättningen för att bygga ny vindkraft har halverats.

SkyddaMiljön konstaterar:

Nu har branschens företrädare talat om att de drar ned om inte bidragen ökas. Vi får nu följa om denna utpressningstaktik får framgång. Vi har följt utvecklingen för vindkraftsutbyggnaden med särskilt avseende på hur den drabbar människor, djur och natur. De som redan drabbats av felplacerade vindkraftverk kan INTE andas ut. De kommer att lida av konsekvenserna i årtionden framåt. Men vindkraftexploatörerna kan nu göra en taktisk reträtt och planera nästa kupp mot svenska staten och elkonsumenterna och framtvinga nya miljarder i subventioner.

MEN kanske kommer sanningen att hinna ikapp: Vindkraft är en väldigt dålig affär för elkonsumenterna och felplaceradevindkraftverk drabbar människor, djur och natur.


Skolan hotas av vindkraft i Botsmark

Urban Zingmark 30 Augusti, 2012 13:35 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Är det Hållbar Etik att sätta vindkraftverk 1100 meter från skolan i Botsmark?

European Wind Farms Sverige AB är ett bolag med säte i Bunkeflostrand, Skåne. Bolaget är ett dotterbolag i European Energy A/S, Lyngby, Danmark. Bolaget har 40 anställda med projekt i sju länder, bl a Bulgarien, Italien. Nu söker man få igång ett projekt i Sverige, öster om Botsmark, Umeå kommun. Det handlar om 23 vindkraftverk.

I Botsmark pågår planering av ett annat projekt, Högaliden för 39 vindkraftverk, där Fred Olsen Renewables AB, dotterbolag till Bonheur ASA, söker tillstånd. Bolaget låter norskt men finansieringen sker med internationellt kapital. Projekt Högaliden har överklagats vid Mark- och miljödomstolen av två bybor.

För båda dessa energibolag engageras svenska och lokala underleverantörer och personer som ger de drabbade byborna ett falskt intryck av lokal anknytning. Bakom ligger istället ett internationellt anonymt kapital utan känslor för mjuka värden som kultur och natur. Men man vill gärna skapa intrycket av hänsyn i sin bearbetning av marknaden. Bolaget självt hänvisar till att man följer nationell lagstiftning. Frågan är ändock: Räcker miljöbalken och andra lagar för en hållbar etik? Så mycket som exploatörer och staten ridit på "hållbar utveckling" är det dags för medborgarna att slå tillbaka med Hållbar Etik.

Motståndet till vindkraft i byn tycks öka. Samrådsmöte med det danska bolaget hölls i bygdegården den 29 augusti för andra gången efter mötet 2010. Presentationen pågick 1 1/2 timme och därefter gavs 1/2 timme till frågor. Deltagarna ställde kritiska frågor om iskast, buller, skuggeffekter, lokala entreprenader m.m.

Byåldermannen var mycket bekymrad över att det närmaste verket planerades på 1100 meter till byns skola. Bolagets representant ansåg först att så länge som bolaget följer gällande lagstiftning så har man uppfyllt sitt ansvar. Detta upprörde känslorna. Byåldermannen förklarade att om skolan utsätts för buller från vindkraftverken då riskeras det viktigaste för byn - skolan. Efter hårt tryck i diskussionen lovade bolaget "att titta på problemet". Vindkraftsexploatörerna har oändligt långt till Hållbar Etik!


SOM-institutet och Energimyndigheten

Redaktionen 15 Augusti, 2012 14:37 Vindkraftverk, Drabbade Permalink Trackbacks (0)

altalt

Det senaste vi känner till om befolkningens uppfattning i energifrågor är SOM-rapporterna Inställning till olika energikällor – länsvis redovisning 1999-2011.pdf och Åsikter om energi och kärnkraft.pdf (nedladdningsbara här).

SOM institutet och Energimyndigheten försummar att undersöka inställningen hos de närboende till vindkraftverk. Vi kan inte utesluta att detta är med kall beräkning från Energimyndigheten. Alltsedan utbyggnaden av vindkraften startade i Sverige har röster höjts om detta. "Vad är det för mening att fråga storstadsborna när det är vi ute i landet som får monsterverk 200 meter höga inpå knutarna?"

Energimyndigheten driver en propaganda för fortsatt utbyggnad, nu särskilt i Norrland. Ett av medlen är pressinformation om undersökningarna. Denna information blir missvisande eftersom den inte tar upp inställningen hos de närboende. Vi är förvånade och besvikna på att undersökningsledarna hos SOM inte lyckats visa på problemen i sina kontakter med uppdragsgivarenEnergimyndigheten. Är uppdrag och pengar viktigare för SOM än vetenskaplig etik som kan uppnås genom att göra heltäckande undersökningar? 

Privatpersoner och föreningar har inte pengar att bekosta intervjuundersökningar hos befolkningen som är grannar med vindkraftverk. Ett demokratiskt underskott som måste utjämnas! Diskussionen om undersökningarna bland vindkraftmotståndare har lett till förvirring och konflikter. Nu måste undersökningar om inställning till olika energikällor göras där närboende och drabbade också får ge sina svar på frågorna!


Så här ser det ut och låter det

Mischa 10 Maj, 2012 21:47 Drabbade, Film Permalink Trackbacks (0)

Direkt från YouTube.

Besök hos Doris i Krokek som drabbats av skuggor och buller från ett vindkraftverk. Detta skådespel varar i ca 1 timma varje kväll under sommarhalvåret men är här nedkortat till ca 5 minuter.

Kommentar:

Jag bor 1,5 km ifrån de närmaste verken på Listerlandet i Blekinge. Så fort vinden ligger på så låter det! Det är minsann inget lövprassel som kan dölja detta ljud! Igår natt (8maj) bullrade det så högt att jag hörde det in i sovrummet! Enligt Eolus lögnhalsar skall ju detta vara oooooomöjligt. Vindkraft är ett otroligt miljösvineri när det placeras nära folk. Nära= inom 3 km ifrån bebyggelse)

 


Överklagan Högalidenprojektet vid Botsmark

Redaktionen 21 Februari, 2012 15:15 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

En överklagan från två personer i Botsmark har inkommit till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt i februari. Innehållet i överklagan från herr Ågren och herr Sell är av helt oväntad kvalitet och omfattning.

Domstolssekreteraren låter meddela att:

Målet är kungjort och sista dagen för yttrande är den 9 mars 2012. Det går inte att säga när det kommer ett avgörande i målet.

Vi uppmuntrar läsare att skicka in fler yttranden innan den 9 mars, till mmd.umea@dom.se - se Kalendern.

Kan denna överklagan få effekt eller är det en halvmesyr som inte kommer att få effekt?

Läs överklagan här! Läs Urbans mail till de som överklagade, nedan.

Intressant i överklagan är att man hänvisar till fornlämningar och det lagskydd som finns för dem. I området finns samiska gravsättningar, liggande hönor (större stenar som var helt eller delvis uppallade från markytan med mindre stenar), masugnar och gravhögar inom ett område av ca 3 ha.

Läs mer om liggande hönor här

 (Läs mer)

Fler överkörda, nu i Lima

Redaktionen 11 Januari, 2012 19:54 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

– Trots att kommunen vet att vi är berörda av den befintliga anläggningen tar kommunen ett beslut om att utvidga området för fler vindkraftverk. Fastighetsägaren anser att de i Malung-Sälens kommun som berörs av vindkraftverk i gränsområdet inte fått tillräcklig information om vindbruksplanen.

Läs mer i Dalarnas Tidnigar.


"Michael kämpar mot vindkraften"

Redaktionen 05 December, 2011 13:36 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så lyder rubriken på en artikel i Skaraborgsbygden idag, där en av deltagarna på vår epostlista får tillfälle att uttrycka sin frustration över planerna för många vindkraftverk runtom hans gård.

- Jag kommer att bli helt omringad av vindkraftverk. Jag känner mig utsåld av grannarna. Och gården kommer att bli värdelös.

Michael Olofsson ser i dag ett par, tre vindkraftverk från sin gård i Öttum. Om alla planerade verk blir byggda kommer han att bo mitt i en vindkraftpark med över tjugo verk.

- Det kommer att lägga en död hand över bygden.

Läs hela artikeln här.

Intresserad av att delta på vår epostlista? Kontakta oss här


Tre framgångsrika överklagningar

Redaktionen 17 November, 2011 20:43 Drabbade, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Kammarrätten i Göteborg har dömt i tre vindkraftverksmål som avser överklagningar i Skåne, alla tre från den 11e dennes. Det är överklagningar som lett till tre framgångar för vindkraftverkmotståndarna.

Det är Eolus Vind AB, Mimer Vind AB och Kraftö AB, som förlorar möjligheten att sätta upp vindkraftverk. I alla tre ärenden företräddes de klagande av advokat-/juristbyråer.

  1. 2011-11-11.6061-10.pdf
  2. 2011-11-11.6254-10.pdf
  3. 2011-11-11.6500-6501-10.pdf

Grattis till alla som vann sina ärenden!


«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Nästa»

Creeper MediaCreeper