Nedbantat samråd

Urban Zingmark 12 Maj, 2014 23:28 Insändare vindkraftverk, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Nordisk Vindkraft AB har haft utställning i Sikeå för Robertsforsborna. Det stora bolaget tillhandahöll lappar som mest liknade ett toapapper. På lapparna tänks de stackars ortsborna plita ned sina synpunkter om bygget av 21 vindkraftverk på Granberget 3.

Ett samråd är numera en nedbantad tillställning. För att kunna kalla det för samråd, så delar man ut en lapp som ortsborna får plita ned synpunkter på. Så går det till numera, istället för att hålla en öppen diskussion om projektet. På det sättet kommer inte protesterna och motståndet fram inför en samlad skara av deltagare.

 

 


Berättelse från Brattberget - 2014 - del 1

Inger Almström 10 Maj, 2014 10:04 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

En av de som drabbats av vindkraftverk, Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, berättar för skyddamiljön.nu om situationen, och vi väljer att publicera det helt ograverat allt eftersom. Ansvaret för innehållet är helt författarens.

Denna artikel är del 1 från år 2014. Här är del 2 och del 3Här finns tidigare texter för år 2013.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Arrendekontraktsfällan

Claes-Erik Simonsbacka 06 Maj, 2014 18:55 Insändare vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Är privata markägare verkligen medvetna om den legala innebörden av innehållet i deras arrendekontrakt?

Vindkraftsbolagen är en av få industrier som väljer att arrendera istället för att köpa mark. Allt fler markägare har i efterhand börjat fundera över vad arrendet/nyttjanderätten egentligen innebär. Har fått ta del av ett kontrakt där det bland annat står, att det betongfundament som vindkraftverket vilar på ej är vindkraftsföretagets ansvar vid en eventuell nedmontering. Istället rekommenderas markägaren att bila bort 30 cm av översta delen av fundamentet och sen jordtäcka. Men får t.ex. ett armerat betongfundamentet som väger cirka 1300 ton bara lämnas kvar i marken och vad gäller egentligen enligt miljöbalken (MB)? Enligt MB gäller följande: Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 5 a § miljöbalken). Att lägga/lämna betongavfall i naturen är inte att ta hand om det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Gör man det kan det anses som nedskräpning 15 kap. 30 § miljöbalken. Det är straffbart enligt 29 kap. 7 § miljöbalken och kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år. Totalkostnaden för att bara sönderdela, frakta bort och deponera ett fundament beräknas uppgå till närmare fem (5) miljoner kronor. Det finns alltså all anledning för markägarna att känna oro då de åtminstone i andra hand kan bli ansvariga för verksamheten.

En annan fråga är vad som händer med vindkraftsverk/-parker, t.ex. vid ett vindkraftsbolags/verksamhetsutövarens konkurs? Vem blir ansvarig för all företagssanering av vindkraftverk med ingående vingar/rotorblad, innehållande bl.a den miljöfarliga ämnet bisfenol A, återställning av marken, etc. vid en konkurs där konkursboet saknar ekonomiska medel för saneringen? När tillstånd enligt MB ges till vindkraftsverksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerställa kostnader för återställningsåtgärder ska återställningsåtgärderna framtas i samråd med markägare, för arbetet ansvariga kommunala nämnder och tillsynsmyndigheten. Enligt undertecknad binds markägaren och kommunen till kostnadsansvar om konkursboet saknar ekonomiska medel för saneringen/åtgärderna.

Vad undertecknad kunnat utröna finns inte i MB stipulerat något producentansvar som innebär producenternas ansvarar för att ta hand om och destruera avfall från vindkraftverkens rotorbladen (glasfiberarmerad epoxiplast) som bl.a. innehåller det miljöfarliga ämnet bisfenol A. Om inte ett tydligt producentansvar införs i MB som inkluderar om omhändertagande och destruktion är sannolikheten stor avfallet, rotorbladen, under vindkraftverkens livscykel kommer, att dumpas i naturen då ett hållbart fungerande återvinningssystem inte finns i dag. Att även lägga/lämna detta avfall i naturen är inte att ta hand om det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Gör man det kan det också anses som nedskräpning 15 kap. 30 § miljöbalken. Det är straffbart enligt 29 kap. 7 § miljöbalken och kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år.

Vilka kostnader för ett långsiktigt hållbart omhändertagande och destruktion av vindkraftverkens rotorblad kommer att bli i framtiden för avfallsinnehavarna, är svårt att sia om i dag.

Beträffande fundament, se denna länk.

Läs hela texten här (pdf).


Åmåls kommun duckar

Redaktionen 03 Mars, 2014 23:11 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Av Peter Tornborg

Åmåls kommun duckar om medborgarförslag i vindkraftsfråga.

Med en rösts övervikt genom kupp av Michael Karlsson (s) har Åmåls kommun godkänt vindkraftsetableringar  i Fengersfors och Kingebol.Länstyrelsen har också sagt ja, så  nu återstår realiseringen. Eftersom värdet på fastigheterna i Fengersfors och Kingebol kommer att närma sig nollpunkten har jag den 2 september förra året lämnat in ett medborgarförslag där kommunen ska kräva av vindkraftbolagen automatisk ersättning av värdeförluster på bostäder och fastigheter.och med stöd av kommunallagen redovisa namn på de politiker som motsätter sig detta.

Svaret har kommit där kommunen skyggar och duckar. "Vi har ingen laglig rätt att kräva detta"

Hanteringen av detta ärende har från början till slut kännetecknats av arrogansoch hänsynslöshet mot kommunens skattebetalare och uppdragsgivare. Handfallna, övergivna och skinnade står Fengersfors och Kingebolsborna med lekens svarte Petter i handen.

Ridå!


Operasångarens folkkonst...

Redaktionen 11 Februari, 2014 15:59 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Av operasångaren Peter Tornborg


Klicka på bilden för större.

Michael Karlsson (s) är kommunalråd i Åmål. Genom en kupp lyckades han med en rösts övervikt få kommunen att rösta för en vindkraftspark i Fengersfors.

Vindkraftsparken ligger mindre än en kilometer från tätorten, och kommer att orsaka kraftiga bullerstörningar, skuggfenomen, blinkningar mm. En stor hälsofara. Fastigheternas värden kommer att närma sig noll. Vindmånglare anses inblandade; utländska riskkapitalister, vindkraftföretagen och markägare som arrenderar ut sin mark till Vindkraftsparken.

Frågetecknet under Åmåls kommun avser den förskräckande okunnighet om det de röstat om.


Berättelse från Brattberget - 2013

Inger Almström 31 December, 2013 12:50 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Vi har skrivit mycket om läget i Brattberget, Arvidjaur. Nyligen Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter.

En av de drabbade i området, Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, berättar för skyddamiljön.nu om situationen, och vi väljer att publicera det helt ograverat allt eftersom. Ansvaret för innehållet är helt författarens.

Bläddra längst ner för att se det senaste.

Denna artikel är från året 2013. Här finns följande texter för år 2014.

 (Läs mer)


Namninsamling Stockåsbodarna

Redaktionen 18 November, 2013 20:09 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftetablering i Stockåsbodarna behöver stoppas. Ännu en namninsamling har startats - klicka här för att skriva under.


Nu är dom på gång igen!

Urban Zingmark 14 September, 2013 22:06 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

VINDHÄNDELSER 2013 - Föreningen Livskvalitet för Stöverberg genom Inger Almström, nuvarande ordförande, har skrivit idag.

Läs Berättelse från Brattberget - skrolla längst ner för att se det senaste.


Namninsamling mot vindkraftverk

Redaktionen 15 Maj, 2013 02:39 Insändare vindkraftverk, Bra!, På gång!, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Claes-Erik Simonsbacka i samarbete med Vindbrukdalsland har startat en namninsamling: Vi kräver förändringar i lagstiftningen för vindkraftverkens tillstånds- och rättsprocesser!

Klicka här för att skriva under du också!

Är du med i någon lokal förening som verkar mot vindkraft? Sprid denna information och starta egna namninsamlingar under våren och sommaren! I höst kan alla namninsamlingar samlas ihop och överräckas till t.ex. någon i regeringen.

Kontakta oss gärna om detta, så vidarebefordrar vi det till rätt personer för gemensam aktion.


Kristdemokrater har fattat!

Mischa 19 April, 2013 20:05 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

SvD idag:

Att ersätta lönsam elproduktion som ger åtta miljarder i skatteintäkter med olönsam elproduktion som kräver stora subventioner är oklok politik. Subventionerna till vindkraften bör tas bort, skriver fem kristdemokratiska kommunpolitiker.

Dessa kristdemokrater har äntligen fattat. Eller är det så enkelt att de faktiskt suttit still länge nog för att kunna ta del av vetenskap och evidens som säger att vindkraft inte är klimatsmart? Inte ur det större perspektivet, i alla fall - hur lockande det än är när man tänker "vinden är ju gratis". Vinden är självklart gratis och utsläppsneutral - men inte byggandet, resningen, driften, reservkraften och rivningen. Totalsumman blir ett rejält minus, jämfört med allt utom fossilkraft.

Personligen tycker jag att det är lite av ett genombrott, när flera från ett politiskt parti kunnat enas kring detta. Och det borde smitta av sig på de övriga i partiet och de andra partierna. Kanske kan man bortse från populism (vad partipolitiker tror gör dem mer populära), och inse vad som egentligen sägs ur detta större perspektiv. Populism är nog en rätt dålig drivkraft när det gäller alla politiska beslut...

Vad är det författarna till debattartikeln i SvD har fattat? Jo, bland annat det som vi på denna sajt har skrivit många gånger. Jag citerar:

1. Vattenfall har gjort livscykelanalyser för sin elproduktion där utsläpp för byggande, drift och rivning räknas in. Kärnkraften ger utsläpp med 5 gram per kilowattimme, därefter kommer vattenkraften med 9 gram och vindkraften 15.

2. Kungl. Vetenskapsakademien har som mål att stärka vetenskapen i det politiska beslutsfattandet. Deras energiutskott har kommit fram till att subventioner i det svenska elnätet trots miljardomfattning ger tveksam klimatnytta.

Med detta kommer liksom alla andra argument för vindkraft på skam.


Creeper MediaCreeper