Vindkraftsbluffen

Redaktionen 16 September, 2010 11:23 Annonser Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftsbluffen – hur en liten by i Norrlands inland skulle blåsas” är titeln på en ny bok utgiven av föreningen Livskvalité Offerdal.

Runt om i Jämtland och även i övriga Norrland pågår just nu ett febrilt arbete med att bygga ut vindkraften. Detta efter ett regeringsbeslut från 2009 framdrivet av centern. De närmaste två decennierna kommer vindkraftsindustrin att tankas med uppskattningsvis 300 miljarder kronor i statliga subventioner. Därmed har det öppnats en ny marknad för vindklippare och bidragskapitalister, ett vindklondyke. När industrianläggningarna byggs i rasande tempo styrt av några få aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen så hamnar vanliga människor i kläm. Boken beskriver vad som hände i vår bygd när ett Sydsvenskt vindbolag, ett fåtal markägare och politiker med egna affärsintressen mörkade planen om en omfattande vindkraftspark i byn.
 
Planen var att vi inget skulle få veta förrän vindkraften var på plats. Vi hoppas vår berättelse blir en väckarklocka för länet och för landet. Boken visar på de osunda affärsmodeller som finns i den nya bransch som matas med skattesubventioner.
 
Sverige är redan till 97 procent koldioxidneutral i sin energiframställning. Sverige är självförsörjande på el. Den omfattande och kostsamma utbyggnad av vindkraft som miljöminister Andreas Carlgren driver på är helt onödig, inte minst med tanke på alla de konflikter som beslutet leder till i landsbygden.
 
Det som inte framkommer i debatten är att vindkraftverken som byggs, fungerar inte i Norrland, isbildning och skogsområden gör att vindkraftverken står stilla för mycket, särskilt under den kalla årstiden. Ingen forskning har gjorts runt hur vindkraftverken påverkar människor och djur. Det saknas dessutom utvärderingar om hur mycket vindkraftverken i Norrland producerar. Enligt vissa bedömare ligger det 20 procent lägre än i övriga delar av landet. Det underlag som vindkraftsivrarna presenterar är prognoser från andra vindkraftsparker med gynnsammare läge.
 
Danmark har inte byggt några landbaserade vindkraftverk sedan 2003. I ”Vindkraftsbluffen” får du veta varför.
 
Läs mer i Östersundsposten.
 
Boken kan beställas direkt av oss för självkostnadspris 150 kr plus frakt. Klicka på Kontakt och ange att du vill köpa den. 
 
 

Två rapporter om Vindkraftverk

Redaktionen 23 Mars, 2010 15:30 Annonser Permalink Trackbacks (0)

Enligt Claes-Erik Simonsbacka, som producerat rapporten "Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift" (ISBN 978-91-978749-0-8), finns inga vindkraftsverk som tagits i drift efter 1995-01-01, som uppfyller kravet för CE-märkning.

Oansvariga tillverkare, arbetsgivare, verksamhetsutövare gör sig dagligen skyldiga till lagbrott - utan att de svenska marknadskontrollerande och rättsvårdande myndigheterna ingriper.

Beställ Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift som kostar 125 kr (inkl. moms) och Rapport: "Den nya metoden" som kostar 350 kr (plus moms) porto (faktureras) genom att kontakta oss.


Creeper MediaCreeper