Insändare om Polarbröd och vindkraft

Urban Zingmark 09 Februari, 2017 20:07 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Ett e-brev har skickats från Jan Lindström. Här är meddelandet:

Hej Skyddamiljön.nu

Polarbröd stoltserar med att de använder sig enbart av vindkraftsel på sina förpackningar. Borde ni inte ha en lista med företag som gör att man kan undvika att indirekt stödja vindkraft? Meddela även företagen att de är med på listan. Kan också tipsa om att Vattenfall är en av de få el-leverantörer som kan leverera el helt utan vindproduktion.

Svar:

Hej Jan,

Tack för meddelandet med förslag. Vårt huvudtema är drabbade människor, djur och natur. Vi hinner bara skriva och kommentera en liten del. Polarbröd och ofrivilligt stöd av vindkraft är inte en långsiktigt hållbar strategi. Både butiker och konsumenter påtvingas något som man kanske inte vill ha. Ikea är troligen det största konsumentvaruföretaget i världen som stoltserar med vindkraft i sin marknadsföring. Med tanke på den snabba utvecklingen för solkraft måste nog de företag som vill profilera sig tänka på att byta strategi. Då kan vi erbjuda annonsering som bygger på etik.


Behöver vi en ny benämning - klimatvurmare?

Urban Zingmark 07 Februari, 2017 20:23 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Linköpings universitet har såväl klimatforskare som debattörer. Till debattörerna kan räknas Ingemar Nordin,med bakgrund som professor i vetenskapshistoria. Hans textproduktion som klimatförnekare i hägnet av Stockholmsinitiativet är kopiös, åtminstone i ögonen hos oss somäven lever ett liv utanför bloggosfären och dagspressens debattsidor. 

En yngre generation som odlats i Linköpings universitet – Jomas Anselm, professor och Martin Hultman, docent – är intressanta eftersom de arbetat många år med klimatforskning. Här ett urval av deras produktion i bokform:

  • Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.
  • Anshelm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94
  • Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms, 2015
  • Hultman, Martin, 'Gröna män?: konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet', Kulturella perspektiv, 2016(25):1, s. 30-41, 2016

Det är svårt att frigöra sig från tanken att Anselm och Hultman också driver egna uppfattningar. Det visar ett blogginlägg av Hultman. Han går långt i beskrivningen av klimatförnekare. Begreppsapparaten kan utökas anser vi. Supermiljöbloggen är exempel på debattörer som klimatförnekarna brukar kalla klimatkramare, som är menat som en nedsättande benämning när det inte anses OK att tala om bögar, kommunister, veganer etc.

Alla bör få komma till tals, tycker SkyddaMiljön. Därför föreslår vi klimatvurmare som benämning på alla de medborgare, ingenjörer, professorer, debattörer, gastronomer, vegetarianer, livsbejakare som använder sin yttrandefrihet och tar spjärn mot klmatförnekare.

SMB DEBATT
”Vad beror klimatförnekelse på?”
Onsdagen den 1 februari 2017, kl. 13.38

I och med av­slö­jan­de­na om att SD anser att SMHI bedriver pro­pa­gan­da verkar fler och fler fått upp ögonen för den kli­mat­för­ne­kel­se som finns i partiet. För oss som studerat kli­mat­frå­gan från en tvär­ve­ten­skap­lig kun­skaps­bas är detta ingen nyhet, skriver Martin Hultman från Lin­kö­pings Uni­ver­si­tet idag i en de­battar­ti­kel på Su­permil­jö­blog­gen. Läs här.

Redaktören för Supermiljöbloggen lägger dessutom in känslor när Hultman avbildas mot bakgrund av det blånande, blå havet. Låt oss här på denna blogg bidra med hurEsaias Tegnér skaldade år 1817.

Sång till solen
Väl, så rulla ditt klot
uti ljus och gå gladt
din förklaring emot!
Efter långvarig natt
skall jag se dig en gång
i ett skönare blå;
jag skall helsa dig då
med en skönare sång.


Om förmodade klimatförnekare

Urban Zingmark 06 Februari, 2017 16:16 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Klimatupplysningen, Stockholmsinitiativet, har en sida med länkar

Den annars så ordrika sajten har ingen kommentar om sitt urval länkar. Några av länkarna har svensk hemmahörighet som till exempel:

  • Föreningen Svenskt Landskapsskydd (övriga länkar)
  • Fria Vindar (kampen i media)

Dessa sajter har inte satt upp Klilmatupplysningen på sin lista över länkar.

Den fråga som många ställer sig är huruvida FSL respektive FV känner sig bekväma med att förekomma på Klimatupplysningens lista. Skyddamiljön.nu finns inte med på listan, men i ett hörn längst ned, "Bloggkommentarer" som fungerar som deras skamvrå. Det känner vi oss helt bekväma med!


Om klimatförnekare

Urban Zingmark 30 Januari, 2017 23:01 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

En avhandling av Kirsti Jylhä, Uppsala Universitet har fått stor uppmärksamhet.

Resultaten har kommit fram i media under hösten 2016 och ger ofta anledning för funderingar när klimatförnekarna framträder. Senast har världen fått höra om president Trump, världens mäktigaste klimatförnekare. I Sverige har ledningen för FSL anklagats för att vara klimatförnekare, men tycks ha tonat ned sådan kommunikation, dock utan att ha tagit tydligt avstånd. Klimatupplysningen och deras styrelse med Ingemar Nordin, professor emeritus i vetenskapsteori i täten framhärdar. Detta gör Nordin trots förkrossande kritik från forskarsamhället, t.ex från professor Johan Rockström.

Nordin har många efterföljare som är klimatförnekare och det är ju bara logiskt om man tar fasta på Jylhäs resultat om auktoritetstro som mekanism.Idag har Klimatupplysningen grumlat diskussionen ytterligare genom att tala om ”klimathotskeptiker”. Det måste falla Trump i smaken, tror vi här, som vågar utmana alla de som vi ser som självutnämnda experter och auktoriteter.


Creeper MediaCreeper