Vindkraftverk ökar CO2, inte minskar

Urban Zingmark 09 September, 2016 19:42 Vindkraftverk, Lästips Permalink Trackbacks (0)

Det finns sådant som är lätt att förklara i samband med vindkraft. Buller kan jag förklara genom att jämföra med reaplan. Fågelslakt kan jag förhoppningsvis också förklara, förutsatt att du vill lyssna. Förstöring av naturen kan jag kanske förklara med att ta ett exempel med 30 vindkraftverk som är 230 meter höga, omgiven av kalhyggen och nybrutna vägar. Men hur ska jag förklara för vindkraftförespråkare att vindkraftverk genom sin produktion och transporter av betong, stål, järn, koppar, plaster, jordmetaller etc etc ger upphov till mer CO2-koldioxid än vad besparingen blir genom minskad användning av fossil energi?

Det är mer eller mindre omöjligt att i vardagliga samtal kort förklara något som tar minst en halvtimme att läsa och begrunda. En övertygande förklaring ges här. Det är ett minimum för en trovärdig genomgång som visar på grundfelen i vindkraftörespråkarnas budskap om ”grön energi”.


Broken Wing- Birds, Blades and Broken Promises

Urban Zingmark 19 Februari, 2016 16:14 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Bok Broken WingHär finns möjlighet att läsa en bred kritik av vindkraft. Massakern av fåglar är en viktig del. Redogörelse av brutna löften om vindkraften ingår också i denna bok av John Graves.

denna länk kan du ta en förhandstitt!


Vad står "miljö" för? Egentligen...

Urban Zingmark 17 Januari, 2016 22:18 I vanlig media, Lästips Permalink Trackbacks (0)

Sverker Sörlin – både idé- och miljöhistoriker vid KTH – deltog idag i Filosofiska Rummet, SR1.

Medverkande var också författaren Helena Granström, med bakgrund inom matematik och fysik, samt Elisabeth Hjorth, författare och doktor i etik. Programledare sedan många år är Peter Sandberg. Temat var miljön, naturen och civilisationskritiken med utgångspunkt i en ny bok "Det som en gång var".

Sörlin slösade med beröm och sa vid flera tillfällen att boken är mycket viktig. I den lärda diskussionen kom man även in på vad orden står för, nämligen "miljö", "natur" och "civilisation". Sörlin passade på att puffa för ett pågående projekt som sägs gå ut på att ta reda på vad begreppet miljö egentligen betyder. Detta gläder oss särskilt mycket, vi som arbetar med bloggar som har miljö i namnet, SkyddaMiljön.nu och SäkraMiljön.nu.

Vi är dock förvånade över hans formulering av forskningsfrågan. Menar han att det finns en viss betydelse i begreppet? Är det inte så att betydelsen har förändrats över tid och i olika kontexter? Det ska bli mycket intressant att höra vad Sverker Sörlin kommer fram till!


Boktips - Agonistics av Chantal Mouffe

Urban Zingmark 07 Januari, 2016 21:26 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Agonistics av Chantal Mouffe

Vad är antagonism och vad är agonism? Chantal Mouffe för oss in i ett resonemang som kan ge nya uppenbarelser om politik och det politiska. Författaren ifrågasätter den liberala idén som eftersträvar konsensus. Hon anser att det är viktigt att lösningen av en konflikt inte får formen av ren antagonism (kamp mellan fiender) utan som "agonism" som står för kamp mellan meningsmotståndare.Detta sägs skapa vitalitet i demokratin. Men i agonistisk politik är ändå antagonism ständigt närvarande.Det som står på spel mellan motsatta hegemoniska projekt – som aldrig kan försonas rationellt med varandra– finns det ett projekt som nödgas förlora. Det är således en reell konfrontation, men som utspelas under reglerade former med en uppsättning demokratiska procedurer som har accepterats av meningsmotståndarna.

Boken med Mouffes resonemang kan tillämpas på kampen för och emot vindkraft. Här kan storskalig vindkraft ses som ett hegemoniskt projekt. Ett totalstopp kan ses som ett annat hegemoniskt projekt. I Sverige dras ofta begreppet konsensus fram som ledande princip i många kommuner. Det torde vara helt missvisande i fallet Sorsele. Konsensus i sin egentliga bemärkelse är omöjlig i denna fråga för Sorsele!


Lästips: Norrlandsparadoxen

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 14:27 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Boken "Norrlandsparadoxen - (2015)" bygger vidare på "Smutsiga miljarder - den svenska gruvboomens baksida" (2013). Arne Müller visar riktningen med den inledande frågan "Hur blir det med jobben?" Frågan sägs ha återkommit möte efter möte på road-show runt om i landet med den förra boken om gruvboomen. Då talade branschen om 50 000 nya jobb fram till 2025, vilket skulle få effekt i hela Norrland, Bergslagen och även Södra Sverige. Vindkraftbranschens beräkning, några år gammal, talar om 12 000 nya jobb fram till 2020. Det är dessa två branscher som Müller ägnar sig åt med avseende på industriella effekter i kommunerna Pajala, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Storuman, Strömsund och Markbygden, Piteå kommun.

Intrycken från kommunerna leder fram till frågan om de stora satsningarna kommer att leda till en ny period av blomstring för studeradekommuner i norra Sverige. Frågan om valet mellan boende i stad eller glesbygd är också närvarande men får inte svar. Det medför osäkerhet för framtidsbedömningar. Redan i bokens inledning kommer ett nästan omärkligt men alldeles avgörande förbehåll.

"Miljöfarorna med vindkraften är avsevärt mindre (än gruvorna), men vindkraften är avsevärt mindre, men vindkraft kräver stora arealer och påverkar landskapsbilden. Det gör att den kan komma i konflikt med både renskötsel och turism. Detta är grundförutsättningarna för arbetet med denna bok. Däremot kommer jag (Arne Müller) inte att gå in närmare på miljöfrågorna den här gången."

Efter denna flykt från de stora svåra miljöfrågorna ställs andra frågor. Var kommer kapitalet att satsas i norr? Kommer kurvorna att vända?Kommer nya samhällen att byggas? Kommer maskiner att ersätta människor? Kommer jobb och vinster att hamna någon annanstans? Kommer smala arbetsmarknader och litet bostadsbyggande ge upphov till långpendling? Frågorna är oerhört intressanta och svåra att besvara, men läsaren bör göra sig uppmärksam på att Müller avstår från de stora svåra miljöfrågorna. Är detta ett strategiskt val av Müller med tanke på de kontroverser som finns runt om i hela Sverige och nu med ökande styrka i norrlandskommunerna? Kan vi se fram mot en ny bok som behandlar vindkraften och miljöfrågorna?

Bertil Persson, teknologie doktor och vindkraftexpert, skriver i en rapport i ett annat sammanhang: "Verk med höjden 200 m syns till följd av jordens rundning ca 50 km (=3,5x√200) varför landskapspåverkan runt norra Vättern blir den största sedan istiden". Sittande regering med s + mp arbetar med åtgärder som kan medföra kraftig höjning av subventionerna av vindkraft genom elcertifikat. Enligt Persson, som vi kan förstå honom, kan landskapet i Norrland förvandlas dramatiskt och irreversibelt. Då finns ingen väg tillbaka. Kanske kommer Müller att göra samma fasansfulla upptäckt. För vanligt folk utan makt har prins Carl Philip gjort en historisk insats när han vid invigningen av Vindpark Vänern yttrade: "Enda sättet att inte se dem är att titta bort". Det yttrandet av prinsen är kanske något för Müller att citera när han gör sin nästa road-show, t ex i möte med Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå. Det är inte lätt. Lätt är det inte.

Vi ser med största intresse fram mot Müllers nästa bok där han förhoppningsvis tar tag i miljöfrågorna på ett genomgripande sätt. Men nu är det riktigt bråttom med tanke på det politisk-ekonomiska spelet om Norrlands framtid.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015


Lästips om Norrland

Urban Zingmark 09 Juni, 2015 20:59 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Arne Müller har kommit med sin andra bok.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015

Po Tidholm som själv skrivit om Norrland recenserar Müllers bok i Dagens Nyheter. Läs här.


Lästips - "A green fatwa"

Urban Zingmark 23 Maj, 2015 16:03 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Lästips för dig som är intresserad av industrisamhället och energifrågor.

Jonas Anselm, Linköpings universitet, tema teknik och social förändring, bedriver tvärvetenskaplig forskning. Han har visat hur debatten om klimatförändringar, när den var som mest intensiv 2006-2009 gav upphov till olika idériktningar. En riktning var klimatskeptikerna, de som förnekade behovet av drastiska förändringar. Denna grupp utgjorde en liten minoritet, men var flitigt förekommande i debatten. "Stockholmsinitiativet " profilerade sig på sin egen blogg och på tidningarnas debattsidor. Inriktningen var mot vindkraft och för kärnkraft, allt med ett odiskutabelt ideal om ett bestående industrisamhälle.

Anselm beskriver gruppen så här:

This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality.

Det nya med Anselms forskning är användningen av  begreppet maskulinitet i ett industrisamhälle under förändring och tillbakagång. I förlängningen kan vi även se konsekvenser för drabbade av vindkraft och kärnkraft för individer och samhällen. Förespråkarna för tillväxt till varje pris är en högljudd maskulin grupp som tagit stort utrymme i debatten. Har denna grupp en grön fatwa vilande över sina huvuden?

Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, 'A green fatwā?: climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity', NORMA: Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = International Journal for Masculinity Studies (Online)., 2014(9):2, s. 84-96, 2014

Abstract:

From the autumn of 2006 and until 2009, climate change was described in Sweden as having apocalyptic dimensions. There was a parliamentary and public consensus that anthropogenic climate change was real and that society needed to take responsibility for lowering greenhouse gas emissions, though a small group of climate sceptics did not agree with the majority of the scientists or the need for drastic changes in the organization of Western societies. This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality. We contend that climate sceptics in Sweden can be understood as being intertwined with a masculinity of industrial modernity that is on decline. These climate sceptics tried to save an industrial society of which they were a part by defending its values against ecomodern hegemony. This gender analysis of climate scepticism moves beyond the previous research of understanding this discourse as solely an ideologically-based outcry against science and politics, and highlights the recognition of identities, historical structures and emotions.

Anselm har en omfattande produktion i teknik och social förändring. Vi rekommenderar: Anshelm, J. (2012): Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö. Länk.


Ny bok: "Bemästra landvindkraft"

Urban Zingmark 05 Januari, 2015 21:41 Vindkraftverk, Drabbade, Samarbete, Buller, Litteratur, Lästips Permalink Trackbacks (0)

Bertil Persson har informerat SkyddaMiljön om sin bok "Bemästra landvindkraft".

Kan köpas här.

 

Läs mer för innehållsförteckning. (Läs mer)


Att skapa gemenskap - Boktips

Urban Zingmark 22 Maj, 2014 21:17 Lästips Permalink Trackbacks (0)

"Att skapa gemenskap - Hur beslut fattas i en EU-myndighet" av Sven-Olof Junker, Stockholm School of Economics, 2014.

Sedan 1993 har ett trettiotal EU-myndigheter inrättats för att samordna offentlig förvaltning i medlemsstaterna. Genom att till exempel bestämma vilka produkter som får säljas, enas om varornas tekniska standard och vilka metoder för marknadskontroll som ska tillämpas i medlemsstaterna, ska EU-myndigheter förverkliga idén om EU:s inre marknad.

Ämnet EU kan förefalla torrt och tråkigt, men här kan alla som funderat på EU-byråkratin och förhållandet till nationella, svenska myndigheter få många aha-upplevelser. Den oberoende forskaren behöver inte ta politiska hänsyn och kan därför se klarare på EU-systemet. I avsnittet "Institutionell förvirring i metaförvaltningen" beskrivs hur förvaltningen tillhör både EU och de respektive EU-staterna - på samma gång. I avsnittet "Nationella taktiker för att hantera europeiska beslutsprocesser" diskuteras hur nationella myndigheter förhåller sig till EU-myndigheter när de fattar gemensamma beslut och vad som påverkar deras förhållningssätt. Taktikerna kan vara vitt skilda mellan stater och även inom en och samma stat. Anpassning, kompromiss, undflyende, trots och manipulation är taktiker att hantera EU-kraven.

Avhandlingen visar på många motsägelser i gemenskapen mellan myndigheter. Boken utgår från en studie av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, en myndighet som fattar beslut om vilka nya läkemedel som ska godkännas i Europa.

Läsning av denna avhandling är en väg även att ställa frågor och att göra jämförelser till "förvaltningen" och "förvaltning av förvaltningen" på helt andra områden än läkemedel. Det kan faktiskt kännas som en lättnad att det är komplicerat även på andra områden än sitt egna. Svenne Junkers bok är rena lustläsningen!


Bok: EU:s konstitution

Urban Zingmark 27 Oktober, 2013 19:44 Lästips Permalink Trackbacks (0)

EU:s konstitution. Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna av Mats Melin och Joakim Nergelius.

Läs recensionen av Mats Lönnerblad, vice ordförande Medborgarrättsrörelsen.


Creeper MediaCreeper