Domen: 115 vindkraftverk blir 53

Urban Zingmark 02 Februari, 2014 12:09 Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Mark- och miljööverdomstolen fällde sin dom 2014-01-24 om storbolaget Bergvik och deras ansökan att bygga 115 vindkraftverk i ett känsligt naturområde i Dalarna. I domen fick bolaget tillstånd att bygga 53 av dessa.

Styrelsen i Svartnäsbygdens Vildmarksförening har gjort ett uttalande över domen här.

Efter fyra års kamp har föreningen med styrelse och 152 medlemmar summerat. Läs också intervjun i Dalarnas Tidning med styrelsens ordförande.

Föreningen har anledning att känna stor tillfredsställelse. En viktig erfarenhet för SkyddaMiljön är att kampen mot ett storbolag kan drivas av de direkt berörda fastighetsägarna, som är lokalt förankrade.


Bergvik i slutskede

Urban Zingmark 24 Juni, 2013 23:51 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Så har då Bergvik Skog AB genom sina advokater kommit med "Yttrande och slutförande av talan" i målet om vindkraftverk i Svartnäsområdet, Dalarna. Denna slutfas blir särskilt intressant då fotomontage från båda sidor blivit så centrala för parterna. Vildmarksföreningen hade tagit fram fotomontage till den syn, dvs. rundresa, som parterna och domstolen företog den 23 maj i år.

Nu har Bergvik presenterat kritik och ett eget fotomontage som läggs fram som ett sista drag före domslut i Mark- och miljööverdomstolen. Kritiken gäller bl.a. att vildmarksföreningen använt teleobjektiv för att få verken att verka större än de i verkligheten är. Bergvik säger sig ha använt normalobjektiv för sina fotograferingar. Kritiken gäller också att verken beroende på olika avstånd och läge i sidled, kommer att synas olika mycket. Detta påstås av Bergvik inte komma fram i vildmarksföreningens fotomontage.

Skrivningen är mycket lugn och sansad från Bergvik, förmodligen grundad på en stor portion självtillit om att man nu levererar dråpslaget mot Vildmarksföreningens yttranden understödda av fotomontage. Visst kan man tycka att Vildmarksföreningen har varit klumpig som tagit fram bilder utan att upplysa om att de är tagna med teleobjektiv. Man kan också tycka att Bergvik och de listiga advokaterna faller på eget grepp då de bortser från att upplevelsen är avgörande för människorna och även djuren.

Jag kan därför inte kategoriskt anse att det är fel att välja teleobjektiv om man på detta sätt speglar upplevelsen för de drabbade. Nu återstår att se hur Mark- och miljööverdomstolen kommer att väga in fotomontage i domen och vilken vikt som bilder och fotomontage kommer att få i domen som helhet.


Bergvik får prövningstillstånd

Redaktionen 24 Januari, 2013 18:59 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Tidigare har vi skrivit mycket om Svartnäsbornas kamp mot Bergvik som vill bygga vindkraftverk där. Se alla de artiklarna här.

Nacka Tingsrätt sade nej till bygget. Bergvik överklagade, och nu ska målet prövas i Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Motparterna är 82 till antalet! Läs beslutet från den 16 januari om prövningstillstånd här (pdf).

Följ även händelseutvecklingen på Vildmarkens Blog.


Bergvik/Foyen ger sig inte

Redaktionen 02 November, 2012 17:21 Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Från Vildmarkens Blog:

Bergvik Skog AB – företrädda av Foyens Advokatfirma AB (mitt i Stockholms allra dyraste adresser) – kom i absolut sista sekunden in med ett överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i Mål nr M4212-11. Alltså domstolens dom i Bergviks projekt "Svartnäs".

Men vad överklagandet innehåller får vi vänta på. Foyen: "På grund av hög arbetsbelastning begär vi anstånd med att få inkomma med skäl för prövningstillstånd samt yrkanden och grunder för överklagandet till och med den 30 november 2012."

Det måste anses överraskande. Eller inte ändå? Foyen måste ha fullt upp med vindkraftstvister. Lukrativa sådana. Det borde ge utrymme för personalförstärkningar. Antingen finns det inte fler jurister att rekrytera eller så inser Foyen att "marknaden" är mättad.

Vi hade kanske hoppats att Bergvik/Foyen (B/F) skulle ge upp detta gigantiska projekt (det största söder om Norrland), men således icke! Anledningen är antagligen att man ser nästan enbart bromsljus framför sig på vindkraftsmotorvägen så här i novembermörkret. Man inser antagligen att det nu gäller att köra på och om i alla tänkbara spår – kommun efter kommun, landskap/landsting – innan pyramidspelet slutligen kollapsar.


Miljödomstolen sa nej!

Redaktionen 12 Oktober, 2012 16:28 I vanlig media, Anmälningar och överklaganden, Bra!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Hurra! Vi vann!

Så här skriver Svartnäsbygdens blog Vildmarkens Blog:

Vilken fantastisk sensationell nyhet! Idag är det ute redan på dt.se och på de lokala nyheterna och på SR och SVT.

Bergvik Skog fick NEJ till hela sitt projekt på115 vindkraftverk. Även Länsstyyrelsens beslut om 83 vindkraftverk fick nobben. Mark- och Miljödomstolen ställde sig alltså helt på vår sida och avstyrde allt. Äntligen har förnuftet segrat!

Miljödomstolen har ju naturligtvis de rätta kunskaperna som våra politiker och länsstyrelsensfolk saknar. Svartnäs ansågs alltså vara olämpligt för vindkraft pga. en alltför stor miljöpåverkan i området, och även att det finns natur och kulturvärden som är mycket skyddsvärda. Den kumulativa effekten med Jädraås intill var en annan orsak.

Visst är det helt fantastiskt underbart! Det otroliga har hänt. Vi har fått rätt mot Bergvik. Vi har satt politiker och Länsstyrelse på plats. Bergvik har förstås rätt att överklaga, men kommer de att göra det? Inte troligt. Senast 1 november måste det ha skett i så fall.

Du kan själv läsa domen från Nacka Tingsrätt som pdf här.

Två av de som jobbat länge med överklagan, Per och Anna Skye, intervjuades i DT:

Än vågar de dock inte ta ut någon slutgiltig seger. –"Vi firade med en bit choklad, men det är den 1 november som gäller", säger Anna Skye.


Mark- och miljödomstolen om Svartnäs

Mischa 10 April, 2012 13:42 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelse

Mark- och miljödomstolen håller sammanträde med syn i mål M 4212-11 avseende tillstånd till gruppstation för vindkraftverk inom Svartnäsområdet, fastigheterna Bengtsheden 18:20 m.fl. i Falu kommun. Sammanträdet kommer att hållas kl. 09.00 den 14 maj 2012 i Falurummet, Falu folkets hus, Teatergatan, Falun, med eventuell fortsättning följande dag. Sammanträde och syn kan komma att hållas även om berörd part uteblir.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli samt aktförvararen, Svärdsjö bibliotek, Centrumvägen 1, 790 23 Svärdsjö, tel. 0246-818 63.


Överklagan av vindkraftutbyggnad i Svartnäs!

Redaktionen 16 December, 2011 19:39 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelsen från Mark- och miljödomstolen har kommit ut. Den fanns i bl.a. FaluKuriren (torsdag 10 november), och handlingarna i målet finns på Svärdsjö bibliotek (tel 0246-818 63).

Nu har alla berörda en ny chans att överklaga Länsstyrelsens beslut om Bergviks 83 vindkraftverk runt Svartnäsbygden! Senast den 16 december måste era yttranden vara inne hos domstolen.

Läs mer på Svartnäs blog!


Creeper MediaCreeper