Fröjdh analyserar vindkraftbolagen

Urban Zingmark 01 September, 2015 20:35 Elmarknaden, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Journalisten Göran Fröjdh har gjort en ambitiös ekonomisk analys av Havsnäs Vindkraft AB för att visa hur vindkraftbolag bedriver affärer som ser absurda ut. Förklaringen i detta fall kan vara stora överföringar till skatteparadis som ses som bedrägeri mot svenska staten och skattebetalare.

Är dessa förhållanden vad som är mest upprörande? Eller är det politikernas oförmåga och ovilja att ta upp vindkraftens sjuka ekonomi? Hur kommer det sig att politiker som kritiserar vinster i välfärden inte tar upp de överföringar till skatteparadis som vindkraftbolagen gör på bekostnad av svenska skattebetalare? Läs här.

Här har stora media ett stort ansvar som inte öppnar för debatt av vindkraftens ekonomiska skadeverkningar. V med Jonas Sjöstedt m.fl och MP med Åsa Romson m.fl försvarar vindkraft utan förbehåll i stora media som SVT och SR. De får ofta stå oemotsagda. De hanteras med silkesvantar i stora media. Nu har vi fått ett namn på den nya klassen som undgår kritik från vänster - vindkraftsoligarker.


Namninsamling mot vindkraftverk - igen!

Redaktionen 11 December, 2013 23:05 Samarbete, Bra!, Simonsbacka, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Vi kräver förändringar i lagstiftningen för vindkraftverkens tillstånds- och rättsprocesser!

Så heter en av de många namninsamlingar som gjorts mot vindkraft, denna av Claes-Erik Simonsbacka. Här är fler!

Fördelning av namnunderskrifter per län från petitionens namninsamlingslista ser ut så här (klicka för större):

Läs texten nedan: (Läs mer)


Klimatsmart.se

Urban Zingmark 13 Januari, 2013 13:04 Nya media Permalink Trackbacks (0)

Vi vill gärna dela med oss av våra iakttagelser av nya media inom ett växande fält. Syftet här är att välja en sajt eller publikation som vi tycker är intressant att titta närmare på och att göra en kort recension som behandlar några fördelar och nackdelar som vi ser det.

Bolaget Klimatsmart Sverige AB, grundades 2006 och har tre anställda och växande omsättning. Verksamhetsbeskrivningen är Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsäljning. Källa: allabolag.se

Under fliken Om oss
Grundaren vänder sig till läsare och annonsörer med argument som i förstone kan tyckas vara invändningsfria. Till exempel: "Det ska vara kul att vara KlimatSmart!" Här presenteras också bakgrund om tillkomsten av företaget och om grundarens, Jens Ljunggrens och familjens förhållande till klimatförändringarna:

Hemma hos oss
Själva försöker vi motverka klimatförändringarna bl.a. genom att resa med tåg istället bil, använda Bra Miljöval-märkt el, lågenergilampor, stänga av stand-by, källsortering, egen kompost, ekologisk gärna KRAV-märkt mat, mindre nötkött och mer fisk, kyckling och grönsaker, skonsamma rengöringsmedel, tvättnötter och köp av utsläppsrätter. Och naturligtvis har även vi planer om att bli klimatneutrala.

Vårt syfte är inte att bedöma företaget. Vi vill peka på ett nytt område för publicitet och reklam som exploateras kommersiellt med problematiska gränszoner, där Klimatsmart är vårt objekt för recension. Redan grundarens självreflektion "Hemma hos oss" visar på inbyggda konflikter, särskilt preferenserna för mat: "ekologisk gärna KRAV-märkt mat, mindre nötkött och mer fisk, kyckling och grönsaker". Preferensen för kyckling som klimatsmart är något som kan ifrågasättas av oss och i mainstream-debatten. Jens preferens för kyckling kan ses som mycket kontroversiell och det är en viktig fråga i detta sammanhang.

Under fliken Klimatneutral ges en lista på 151 s.k. klimatneutrala företag. Listan är sammanställd i samarbete med ett annat företag, Respect, som utför konsultarbete som leder till godkännande att få stå med på denna lista. Verksamheten med annonsförsäljning är den stora Konflikten. Även om vi inte har någon lösning som skulle mildra eller eliminera denna konflikt, ser vi det som vår uppgift att peka på detta förhållande. Naturligtvis skulle Klimatsmart kunna peka på denna konflikt, men det gör de inte.

Utöver annonser finns ett leverantörsregister som kallas "Smarta kategorier". Benämningen "smarta kategorier" är oklar. Är det klimatsmart med t.ex. skinn och rågummi i skor? Är det INTE klimatsmart? Och i så fall varför?

Med ett kritiskt förhållningssätt kan man ta till sig nya media med förnuft. Det är problematiskt när gränserna är otydliga mellan kommersiella intressen och information om klimat och miljö. Problemen drabbar alla intressentgrupper - läsare, utgivare, annonsörer. Detta hindrar inte att vi tycker att det är uppfriskande med nya media på fältet klimat och miljö med försök till nytänkande.


Creeper MediaCreeper