Har media glömt Talvivaara?

Urban Zingmark 31 Mars, 2013 22:58 Olyckor, Utrikes, I vanlig media, Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Efter en miljökatastrof som den i Talvivaara, går luften ur media och allmänhet.

Men icke för aktivisterna som övervakar gruvbolaget och inte för HBL - Huvudstadsbladet i Helsingfors och några andra media. Läs HBL här.


Mineralprospektering och -utvinning i Sverige

Claes-Erik Simonsbacka 21 Februari, 2013 20:49 Simonsbacka, Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Anledningen till de utländska juniorbolagens intresse för Sverige, är de mycket gynnsamma villkoren för gruvverksamhet. Sverige utmärker sig, framför allt beträffande avsaknad av ”gruvroyalty” i kombination med den lägsta beskattningen ur ett globalt perspektiv. De svenska markägarna har från och med den 1 maj 2005, rätt till en mineralersättning som är 1½ promille av ett beräknat värde på bruten malm. Förutsättningen är att bearbetningskoncessionen är beviljad efter den 1 maj 2005.

I Sverige innebär rätten till undersökning i princip ett tvångsvis upplåtande av nyttjanderätten för undersökning (prospektering), dvs. fastighetsägarens (markägarens) rådighet mer eller mindre inskränks, när ett tillstånd beviljats. Fastighetsägaren har alltså ett alltför svagt inflytande t.ex. över den arbetsplan, som skall redovisas av tillståndsinnehavaren / prospektören och som han skall kunna lämna skriftliga invändningar mot. Detta till trots, får fastighetsägaren ett stort framtida förstahandsansvar för de skador som kan uppkomma på bl.a. människor, djur och/eller miljön på grund av utförda prospekterings- / undersökningsarbeten, efter det att undersökningen eller gruvrättigheten upphört och marken återgått till markägaren. Med beaktande av ovanstående borde det vara orimligt för tillståndsinnehavaren / prospektören, att försöka uppnå samförstånd med markägaren, innan undersökningsarbetet påbörjas.

 (Läs mer)


Stoppa gruvan i Rönnbäck

Redaktionen 08 Januari, 2013 21:31 Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Överklagan av Bergmästarens beviljande av bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3 i Storumans kommun, Västerbottens län - så heter det överklagande som nätverket Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby skickat till Regeringen. Läs det här.

På Fotograf Tor Lundbergs blogg publiceras mycket om just gruvdriften - läs här. Han skapade också videon ovan, som protest mot bl.a. gruvdriften.

Inslag i SR här.


Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Claes-Erik Simonsbacka 08 Januari, 2013 20:59 Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Tasmet AB – Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Notera att provbrytning, brytning och utvinning av så kallade ovanliga jordartsmetaller, REE, kan ur hälso- och miljösynpunkt inte alls jämföras med någon annan typ av gruvverksamhet.

På grund av den stora miljökatastrofen i finska Talvivaara, Sotkamo, blev uppvaknandet i Finland abrupt med avseende på de negativa hälso- och miljökonsekvenserna från verksamheten, som uppstod. Det kan påpekas att Talvivaara Mining Co., liksom nu Tasmet AB, undanhöll myndigheterna uppgifter bl.a. om de förhöjda halterna av torium och uran. Trots den låga halten av uran, 15-20 ppm, i Talvivaara planeras nu en årsproduktion av 350 ton uran, motsvarande ca. 410 ton urankoncentrat kallad ”yellow cake” (UO4), från Europas största blivande urangruva i Talvivaara. Läs deras egen bakgrundsinformation (pdf) här.

 (Läs mer)


Creeper MediaCreeper