87% vill ha vindkraftverk?

Bernd Stymer 14 Februari, 2011 13:16 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Efter att ha undersökt bakgrunden till vindindustrins hänvisning till SOM-institutets undersökning, med påståendet "det visas att 87% av svenska folket vill ha vindkraftverk" - vet jag nu att påståendet är felaktigt och används som lögn.

Jag bad SOM-institutet att bedöma min slutsats:

Hädanefter kommer jag i varje debatt, och det lär bli många, påstå att SOM-institutet absolut inte har undersökt svenska folkets inställning till vindkraftverk, utan endast undersökt vad folk tycker om vindens energi.

Min slutsats förnekas inte i något svar från SOM-institutet.

B. Stymer

 


"Vindkraft kan kosta markägare miljoner"

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:42 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så skriver Metro Teknik den 26 januari i en mycket avslöjande artikel om kostnaderna för nedmontering av vindkraftverk - och nedmonteringar lär det bli!

Det här borde alla giriga rufflare läsa. LRF borde publicera detsamma - deras "löften", som vi skrivit om, löften om inkomster på 150.000/år förslår nog inte när vindkraftverken ska nedmonteras!

Läs hela artikeln här.


Nu stannar snurrorna i norr

Redaktionen 23 November, 2010 10:59 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I förra inlägget handlade det om hur vindkraftverken kommer att vara olönsamma i södra Sverige.

Nu har man även i norr upptäckt problem. SR Nyheter P4 Västerbotten intervjuade idag en teknikutvecklare på O2 Staffan Niklasson om problemen med is på verken i Bliekevare, väster om Dorotea, som gjorde att snurrorna stod still för mycket förra vintern.

För att försöka lösa problemen kommer statliga pengar till undsättning igen: 70 miljoner från Energimyndigheten.

I intervjun svarar Staffan Niklasson inte på den självklara frågan "Varför sätter man upp verk som inte fungerar och är testade för vårt klimat?". Istället skrattar han (!) och försöker förklara att utländska tillverkare inte är vana vid vårt klimat.

Det här har nog de flesta vanliga människor "däruppe" fattat för länge sen, men de har inte blivit tillfrågade...

Lyssna själv och häpna


Kungliga Vetenskapsakademien håller med oss

Mischa 17 November, 2010 17:02 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Nu tycker även Kungliga Vetenskapsakademien att det gått för långt med vindkraftverk-vansinnet.

I en debattartikel i DN uttalar sig tre herrar från KVA om det hela. Några citat:

Vindkraften är beroende av stora statliga subventioner, [det är] vindstilla eller blåser för mycket... Vindkraften behöver installera mer än tre gånger så stor effekt som en kompakt kärnkraftsanläggning för att uppnå samma energiuttag, eftersom vinden på årsbasis bara orkar driva rotorn under högst en tredjedel av tiden.

Vi förespråkar inte kärnkraft, men tar definitivt avstånd från vindkraftverk med anledning av dessa och många andra skäl.

Redan hösten 2009 uttalade KVA sig om det orimliga i vindkraftverk. Läs "Vindkraftens kapacitet överskattad" på deras sajt. Några citat därifrån: 

Vindkraften kan spela en viktig roll i som komplement i svensk elförsörjning i framtiden, men väger man samman kända vetenskapliga fakta är det lätt att se att den inte kommer att kunna leverera på de nivåer som ofta förekommer i den allmänna debatten.

Energimyndigheten gör i sin prognos i mars 2009 å andra sidan bedömningen 30 TWh vindkraft år 2020. Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från drygt 1 000 till 6 000-8 000 beroende på effekt - en närmast orimlig målsättning.

Läs även vår artikel om Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademins uttalande här


Kritisk granskning av vindkraftsindustrins VIND 2010

Redaktionen 17 September, 2010 17:52 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

På vårt nätverks epostlista skrev två av våra vänner en rapport om vindkraftsindustrins mässa den 15-17 september i Göteborg VIND 2010. De har uttryckt att de ska publiceras här, eftersom det är otroligt intressant ur "vårt" perspektiv, vindkraftverk-motståndet. (Läs mer)


Dråpslag mot vindkraftverk - IVAs rapport!

Mischa 12 September, 2010 14:41 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

IVAs rapport Vägval Energi - vilka egentliga vägval rymmer framtiden? är inget mindre än ett dråpslag mot etableringen av fler vindkraftverk. Den kom ut den 27 augusti. Projektledare Staffan Eriksson, blev även intervjuad i ett bra inslag på Rapport idag.

Länk till Rapport 12 sept 19 minuter in i programmet (ligger kvar till 19 september).

Några citat ur rapporten:

Att nå förnybarhetsmålet och uppfylla dagens planeringsram för utbyggnad av vindkraft kräver kraftiga investeringar i kraftnäten, reglerkraft och subventioner. Något som leder till högre elpriser för landets konsumenter och näringsliv, utan att bidra till lägre utsläpp av CO2.

 

Läs rapporten själv - det är lätt att konstatera att vindkraftverk är en dubiös verksamhet: Vägval energi.pdf


Dong: "Inga fler landbaserade vindkraftverk i Danmark"

Redaktionen 03 September, 2010 15:34 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Efter och på grund av protester, har nu statliga bolaget Dong Energy och regeringen lagt ner planerna på landbaserade vindkraftverk - protester som handlat om hur mycket de låter!

...protests from residents complaining about the noise the turbines make. - Länk: The Copenhagen Post
Folkelig modstand får Dong til at droppe vindmøller på land. "Det er meget svært at få befolkningens accept til at bygge meget store parker tæt ved, hvor folk bor."  Länk: DR.dk
Danmark bryr sig om sina medborgare. Sverige? 
«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8

Creeper MediaCreeper