Totalstopp i FSC-certifierad skog?

Urban Zingmark 06 Juni, 2012 13:44 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Ett totalstopp för vindkraft i FSC-certifierad skog. Det kan bli följden av internationellt beslut, enligt certifieringsföretag.

Frågan har diskuterats länge, men idag rapporterar ATL att all skog kan komma att inrymmas i skyddet mot vindkraftetableringar.

Om så blir fallet är konsekvenserna omfattande, lika omfattande som bedömda konsekvenser av maskindirektivet.

Var det än slutar, så är FSC-certifiieringen ett stort hopp för framtiden.

Läs mer i ATL.


Vindkraftverkfundament vittrar i havet

Redaktionen 06 Juni, 2012 13:40 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Nu har vindkraftverk funnits så länge att vi ser vad som händer med dem. Just nu börjar dåligt byggda vindkraftverkfundament som står i havet att vittra sönder.

Då uppstår frågan om vem som ska betala reparation eller destruktion.

Det är ca. 1000 vindkraftverk i Danmark som nu står på tur. Fundamenten fästes mot havsbotten enligt en standard som nu visar sig vara undermålig. En standard som var godkänd när de byggdes. Vem är nu ansvarig? Det blir en knivig fråga, och kanske måste ägarna reparera - hur lönsam blir den redan så olönsamma vindkraften då?

Läs mer på Recyclingnet.se


"Konkurserna kommer"

Redaktionen 03 Juni, 2012 15:03 Vindkraftverk, Film, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu får de som studerat vindkraftverkens olönsamhet lite mer plats i media. Här journalisten Karin Bångman i Mittnytt den 31 maj.


Framtidsvision Åmål

Mischa 26 Maj, 2012 11:25 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Ännu ett lysande exempel på nätverkande! SkyddaMiljön.nu har fått info från Peter Tornborg som fått animerad bild från Björn Carlén, Åmål.

Så här blir utsikten från Hamncompagniets uteservering om Åmåls kommun och Vindmånglarna får som de vill.


(Klicka för större)


Stackars Svensk Vindkraft...

Mischa 21 Maj, 2012 19:59 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

 <-- klicka för större

Så här föreställer sig tecknaren Björn Hjalmarsson hur vindkraftindustrin ber om mer och mer pengar. Gudomen Staten slösar pengar på tillbedjarna i riklig mängd. Pengarna stoppas i det svarta hålet på vindsnurrorna för att hållas igång. Utan oändliga mängder pengar från gudomen Staten väntar konkurser i långa rader inom vindkraftindustrin.

Detta som reaktion på Svensk Vindkrafts öppna brev till Regeringen, i vilket man ber om mer. Läs själv. (pdf)


Vindkraftverk bryts av i Danmark

Mischa 26 Februari, 2012 22:43 Vindkraftverk, Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Källa: TV2 Danmark

Vestas kommer nu att undersöka vad som gjorde att ett endast 30 meter högt vindkraftverk bröts itu igår.

Vindkraftverket bröts itu i den hårda vinden, över en väg i Lystrup i norra delen av Jylland.

Tillverkaren Vestas försöker nu hitta orsaken till olyckan. "Vi tar det på största allvar. En krasch är aldrig kul, så det är en allvarlig fråga för oss", säger Kasper Ibsen Beck, informationschef på Vestas.

Ingen skadades när vindkraftverket föll, men bonden som äger marken körde förbi vindkraftverket endast några minuter innan det störtade.


Begär kompletta marknadskontroller!

Mischa 23 Februari, 2012 14:08 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vi hoppas att följande information kan tjäna som underlag för många av våra läsare att begära att Arbetsmiljöverket genomför marknadskontroller av vindkraftverk! Både av redan byggda och planerade, och att kontrollerna utökas för att täcka in samtliga risker med vindkraftverk.

Arbetsmiljöverket publicerade i november 2011 sin plan för "Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014". Även vindkraftverk är nu är synliga i denna plan, och därför har vi anledning att kommentera och ge synpunkter.

För det första måste sägas att redan sedan Europakonventionen, inklusive Maskindirektivet, antogs som lag i Sverige och började gälla 1992, så borde Arbetsmiljöverket gjort dessa marknadskontroller, som vi redan skrivit om här och här. Vi borde därför begära av dem att göra kontrollerna både för redan etablerade vindkraftverk och planerade.

Angående vindkraftverk skriver man i "Bilaga 1 av Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram. Marknadskontrollprogram 2012-2014 Maskiner", sid 13:

Vi får mycket frågor om vindkraftverk från vindkraftmotståndare, polisen, åklagare och regeringen (efter anmälan till kommissionen). En het fråga för närvarande är risken för iskast från sådana. AV är Marknadskontrollmyndighet för dessa. Marknadskontroll kommer att genomföras mot uppskattningsvis 4-6 modeller av vindkraftverk för att se hur tillverkarna uppfyller gällande krav.

Kommentarer: 

1. "En het fråga... är risken för iskast". På denna sajt redogör vi för en mängd andra risker med vindkraftverk - inte bara risken för iskast. Det borde vi göra Arbetsmiljöverket uppmärksamma på och begära att de kontrollerar.
2. Endast 4-6 modeller av vindkraftverk räcker inte, enligt vår mening, för att säkerställa alla modeller av vindkraftverk.
3. Som det ser ut, kommer Arbetsmiljöverket att kontrollera endast de vindkraftverk som planeras att byggas. Det är mycket viktigt att även vindkraftverk som redan är i drift kontrolleras!
4. Man nämner inte alls CE-märkning, trots att man nämner det när det gäller andra maskiner - t.ex. skriver man: "Straffsanktioner - Åtalsanmälan bör övervägas vid överträdelse av AFS 2008:3, 6 § d) samt Lagen om CE-märkning (2004:1534) 2§ och 6 §." Samma paragrafer gäller för vindkraftverk!

På bilagans sid 11 nämns att man avser avsätta 30 mandagar och tjugo tusen kronor för kontroll av vindkraftverk, och ingenting följande år.

Kommentar: Tjugo tusen kronor räcker inte långt! Framför allt inte om fler än "4-6 modeller" ska kontrolleras.

Begär kompletta kontroller! Använd gärna detta dokument från Första Hjälpen - klicka på bilden eller här: Vindkraftverk - Begäran om marknadskontroll (Word-dokument). Fler dokument finns i Första Hjälpen, rubrik 6.

Sveriges ende sakkunnige, Claes-Erik Simonsbacka gjorde analys och följande uppmaning att begära kontroller och meddelade detta:

Med beaktande av "historiken" beträffande AV:s marknadskontroll-aktiviteter avseende vindkraftverk, sedan jag begärde detta redan i början av 2000 talet, så har myndigheten, enligt undertecknad, genom "skenlögner"/insinuationer vilselett allmänhet, andra myndigheter och regering bl.a. beträffande myndighetens möjligheter att göra marknadskontroller.

Med beaktande av ovanstående är jag orolig för att AV i sammarbete med de sex tillverkarna väljer ut nya typer av vindkraftverk, utan att alls beakta uppställningsplatsens miljö- och klimatförhållanden.

Det är också troligt att AV inte alls väljer att göra någon marknadskontroll på vindkraftverk som tagits i drift innan det "nya" maskindirektivet (MD) 2006/42/EC (AFS 2008:3) blev obligatorisk den 29 dec 2009. Det är en betydande skillnad mellan de olika utgåvorna av maskindirektiven då den "gamla" - MD:et 98/37/EG (AFS 1993:10) ändrad genom (AFS 1994:48) - inte ger något utrymme för att beakta sannoliketer i riskhanteringen/riskanalyser.

På grund av detta är det viktigt att nu BEGÄRA MARKNADSKONTROLL t.ex. med stöd av det tidigare översända dokumentet, för i drift varande vindkraftverk! 

PS. Har en känsla av, att AV nu genom de angivna planerna på marknadskontroller vill bevisa att det inte har funnits fog för att göra några marknadskontroller tidigare.

En begäran har gjorts av Bengt Svensson - ladda ner den här.

Claes-Erik Simonsbacka ger ännu mer detaljerad information - läs mer.

Vi inbjuder även till öppen diskussion kring denna artikel och anslutna texter i kommentarerna. 

 (Läs mer)


Exempel på hur det går till just nu

Redaktionen 08 Oktober, 2011 01:18 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Samråd 11 oktober angående vindpark Storhögen. LänkNär: Tisdag 11 oktober 2011 kl 18.30. Var: Storhögens Föreningshus

Helt galen satsning på ca 30 kraftverk som har 220 meter totalhöjd.

Hur många vet om att det blir samråd? Hur många kommer? Går det att påverka utgången genom vad som sägs på samrådet?

 


Gift läcker från vindkraftverkens vingar!

Redaktionen 14 September, 2011 11:43 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

I samrådshandlingar skriver ofta vindkraftsbolagen: "Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och därtill negativ miljöpåverkan, bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå flera av de 16 nationella miljömålen."

Men när det gäller vingarna på vindkraftverken är dessa tillverkade av Epoxi och glasfiber. Beredning och bearbetning av Epoxi medför stora hälsorisker i form av allergi mm. Det är mycket viktigt att så långt möjligt undvika att ämnen från processen tillförs kroppen, där de ansamlas i vävnaderna över tid. Det är mycket viktigt att använda rätt skyddsklädsel, sörja för god ventilation och tillse att arbetet utförs i lämpliga lokaler vid inomhusarbete.

Vindkraftverken är således inte alls så miljövänliga som vindkraftsbolagen vill låta påskina i sina miljökonsekvensbeskrivningar eftersom det hormonstörande ämnet kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Och att flera studier har antytt att ämnet är skadligt även i låga doser och att det kan:

  • störa fortplantningen
  • öka risken för fetma
  • ge cancer
  • ge hjärt-kärlsjukdomar
  • framkalla diabetes

Samt att låga doser av bisfenol A kan ge bestående negativa effekter på:

  • hjärnstruktur och -funktion,
  • beteendet
  • fortplantningen

hos råttor och möss.

Bara av denna orsak bör vindkraftverken omedelbart förbjudas och redan byggda omedelbart nedmonteras.

Vindkraftverk med dessa plastvingar borde därför definitivt inte få sättas upp i svensk natur. Och speciellt inte i områden som är skyddade i lag, såsom naturvårdsområden eller liknande och andra känsliga natur- och kulturmiljöer som nu vissa instanser tycks vilja tillåta.

Lär mer om Epoxi nedan - Läs mer!

 (Läs mer)


Mer oro, nu i Täfteå

Redaktionen 11 April, 2011 16:08 Vindkraftverk, Drabbade, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Folkbladet skriver 2011-04-06: "Vindkraftverk i Täfteå oroar bybor". Citat:

Bland annat befaras hälsorisker i form av lågfrekvent buller, värdeminskning av bostäder och en förfulning av landskapsbilden.

– Det byggs mycket nu i byns östra delar och för dem blir det ingen vacker syn att få 16 vindkraftverk i ansiktet, säger en anonym Täfteåbo.

Anders Nilsson [från kraftbolaget] påpekar att en miljökonsekvensutredning håller på att tas fram. I den granskas bland annat buller, skuggeffekter och påverkan på djurlivet. Även inverkan på landskapet och människors naturliv utreds. 

Vindkraft%20planeras%20i%20T%C3%A4fte%C3%A5-byborna%20st%C3%A4ller%20sig%20kritiska

Länk till inslaget


Creeper MediaCreeper