Vandringsled och fåglar får ge vika?

Urban Zingmark 21 Oktober, 2013 17:00 Vindkraftverk, Djurrätt, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Vandringsled riskerar avbrott, Bohusleden riskerar att få ett nio kilometer långt avbrott sedan en markägare i Tanum begärt att tre rastplatser ska plockas bort. (TT)

Miljöjuristen Gunilla Sellberg och ägaren till RagnSells, Erik Sellberg söker tillstånd för tre vindkraftverk i Töftedals-Bön. Fågellivet riskerar att skadas. Nu vill Sellbergs även riskera den 37 mil långa vandringsleden som sträcker sig mellan Lindome i söder och Strömstad i norr.

Läs mer i Bohuslänningen här.


Bergvik i slutskede - om hur bilderna togs

Urban Zingmark 02 Juli, 2013 20:21 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Onsdagen den 3 juli är sista dagen för yttrande i målet där Bergvik överklagat i Mark- och Miljööverdomstolen för att få tillstånd för vindkraftverk inom Svartnäsområdet. Vildmarksföreningen som motsätter sig detta anser att Bergvik trixar med fotomontage genom att använda vidvinkelobjektiv, när de själva använt normalobjektiv som bättre motsvarar människans uppfattning. Bergvik skriver i sitt slutyttrande om Vildmarkföreningens bilder: "De förefaller också vara gjorda med teleobjektiv". Men detta påstående är på intet sätt styrkt, och Vildmarkföreningen hävdar att de använt normalobjektiv.

För att illustrera effekten av vidvinkel-, normal- och teleobjektiv har webmaster hittat en s.k. tutorial här. Observera framför allt den upplevda storleken på brokonstruktionen i bakgrunden, och att bilderna är tagna från exakt samma plats.

12mm
12 mm (extremt vidvinkelobjektiv)


35 mm (vanligt förkommande vidvinkelobjektiv)


100 mm (s.k. porträttobjektiv, lätt teleobjektiv)


200 mm (teleobjektiv)

 


Bergvik i slutskede

Urban Zingmark 24 Juni, 2013 23:51 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Så har då Bergvik Skog AB genom sina advokater kommit med "Yttrande och slutförande av talan" i målet om vindkraftverk i Svartnäsområdet, Dalarna. Denna slutfas blir särskilt intressant då fotomontage från båda sidor blivit så centrala för parterna. Vildmarksföreningen hade tagit fram fotomontage till den syn, dvs. rundresa, som parterna och domstolen företog den 23 maj i år.

Nu har Bergvik presenterat kritik och ett eget fotomontage som läggs fram som ett sista drag före domslut i Mark- och miljööverdomstolen. Kritiken gäller bl.a. att vildmarksföreningen använt teleobjektiv för att få verken att verka större än de i verkligheten är. Bergvik säger sig ha använt normalobjektiv för sina fotograferingar. Kritiken gäller också att verken beroende på olika avstånd och läge i sidled, kommer att synas olika mycket. Detta påstås av Bergvik inte komma fram i vildmarksföreningens fotomontage.

Skrivningen är mycket lugn och sansad från Bergvik, förmodligen grundad på en stor portion självtillit om att man nu levererar dråpslaget mot Vildmarksföreningens yttranden understödda av fotomontage. Visst kan man tycka att Vildmarksföreningen har varit klumpig som tagit fram bilder utan att upplysa om att de är tagna med teleobjektiv. Man kan också tycka att Bergvik och de listiga advokaterna faller på eget grepp då de bortser från att upplevelsen är avgörande för människorna och även djuren.

Jag kan därför inte kategoriskt anse att det är fel att välja teleobjektiv om man på detta sätt speglar upplevelsen för de drabbade. Nu återstår att se hur Mark- och miljööverdomstolen kommer att väga in fotomontage i domen och vilken vikt som bilder och fotomontage kommer att få i domen som helhet.


Ny möjlig teknologi?

Urban Zingmark 10 Juni, 2013 21:11 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Från 2012-04-11: Timber Tower visar på ny möjlig teknologi för vindkraftverk. Ett intressant fall för debatten!

Teknikutveckling för vindkraft är något som saknas i debatten vad avser vindkraftmotståndet. Positionerna har varit låsta. Inom vindkraftindustrin är den ekonomiska pressen kraftigt ökande. Vindkraftföretag som Arise Windpower och Eoulus Vind visar kraftigt sjunkande aktiekurser. Kommer pressen att framkalla tekniska innovationer som kan minska förlusterna och skapa lönsamhet? Kommer större hänsyn till drabbade människor att byggas in i planerna? Rovdrift på natur och hänsynslöshethar varit förhärskande. Kommer en vändning med hjälp av teknikutveckling?

Timber Tower är ett exempel på hur nya argument för sysselsättning skapas för skogsnäringenoch träindustrin. Med vikande konjunktur och med "miljövänlig" teknikutveckling blir det tyngre för vindkraftmotståndet att försvara värden för naturen, turismen, närboende och djurlivet. För SkyddaMiljön blir det tyngre att bevaka intressen för de drabbade.

Argumentet denna gång är: Bevaka den tekniska utvecklingen för vindkraft! En bättre bevakning och ökad kunskap ger bättre möjligheter att kommunicera både för- och nackdelar. Aktiv bevakningen av tekniska innovationer ger kunskap som kan användas i skyddet av miljön och de drabbade. Den bevakningen finns inte i tillräcklig omfattning idag.


 

Uppdatering 2013-06-10:

Vindkraftverk i trä kan byggas i Norrland - läs på SR.se.


Besvärligt avfall

Urban Zingmark 29 Mars, 2013 07:48 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

2013 kan bli ett  märkesår för eftertanke och besinning när det gäller vindkraften. Avfallet från glasfiberarmerad plast är redan ett stort problem i Danmark och är på väg att bli det även i Sverige.

Läs mer här.


Miljöbalksdagarna 2013

Urban Zingmark 21 Mars, 2013 20:00 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Miljöbalksdagarna 2013 har gått idag torsdag och fortsätter i morgon fredag. Miljöbalksdagarna 2013 är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket och tidningen MiljöRapporten.

SkyddaMiljön har suttit två timmar på förmiddagen och två på eftermiddagen och följt webbsändningen på datorskärmen. Även om ljudkvalitén sviktade vid flera tillfällen, ger detta betraktande en sorts närhet till debattörerna. All koncentration kan riktas till datorskärmen. Kameran är avslöjande och kan även ge möjlighet till stilstudier av de medverkande.

I två av plenarmötena på förmiddagen inför rekordpublik på 800 deltagare och alla som följer webbsändningen visade Naturvårdsverket ett tydligt maktperspektiv genom att inte ha med företrädare för allmänheten eller små- och medelstora företag (se lista på alla här). Att bjuda in drabbade enskilda personer tycks ligga helt utanför Naturvårdsverkets tankevärld. Storföretagen, privata och statliga, fick breda ut sig och formulera sig, som inte kan ses som annat än krav på hur anpassningen till EU-direktiv ska ske i Sverige. Naturvårdsverkets många tjänstemän svassade omkring och fick också allt önskat utrymme, men kunde ändå inte förklara särskilt mycket om EU-rätt och miljörätt i framtiden.

Foyen Advokatfirma, som är ombud för bl.a. Bergvik i ett stort pågående mål vid mark- och miljödomstolen för vindkraft i Svartnäs, Dalarna, krävde bättre tidplanering av de olika delarna i rättsprocesser. Stora Enso krävde enklare förfaranden för det man kallade små ansökningar och miljöprövningar. Vattenfall ägnade sig åt propaganda - utan att bli motsagda - för vindkraft och rätt att etablera där det blåser bra. Detta kan tolkas som ett försvar för etablering i konflikt med naturskyddsområden i Norrland.

Om kraven går igenom kommer exploatörerna och storföretagen att få utökad makt mot samhället och samhällets små. I paneldiskussionen om miljöprövning vidgades klyftan ytterligare mellan å ena sidan storföretagen och å andra sidan samhället och samhällets små. Vindkraftskritiken var endast företrädd av en representant för Ljusterö i Österåkers kommun, som endast fick yttra sig mycket kort. Men han hann ändå inför detta viktiga auditorium dra upp två frågor med sprängkraft: Beslutsfattare i Österåkers kommun har ägarintressen i bygget av vindkraftverk på Ljusterö, vilket måste betraktas som jäv. Han hann också ge rådet: Bygg inte nära bostadshus! I Sverige tillåts avstånd på 800 meter medan man i Frankrike har ett minsta avstånd på 2500 meter.

Det är bedrövligt att Naturvårdsverket inte hade bjudit in talesmannen för Svenskt Landskapsskydd för debatt om vindkraften. Naturskyddsföreningen däremot, är alltid välkommen som gisslan (?) men har sällan något att säga som ger hopp för samhället och samhällets små!

Vi återkommer om andra frågor längre fram!

Program nedan. (Läs mer)


Vindkraftverk - Pågående standardiseringsarbete

Claes-Erik Simonsbacka 21 Mars, 2013 14:57 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftverk - Pågående standardiseringsarbete

SEK TK 88 Annual Report 2012 – Svenskt deltagande i standardiseringsarbetet med:
FprEN 50308 (pr=21340) Wind turbine – Protective measures – Requirements for design, operation and maintenance

Att notera:

Konstruktionskrav. Revision av IEC 61400-1 utgåva 3, ”Design requirements”, till utgåva 4 pågår i ”maintenance team” MT 01. Bl.a nya lastfall och nya omgivningsparametrar ska läggas till, såsom tropiska stormar, starkt komplex terräng och kallt klimat.

Personsäkerhet. Ett förslag till standard från arbetsgruppen skickades för behandling till CENELEC i början av 2012. Förslaget kunde inte accepteras som s k harmoniserad standard vid den granskning som företogs av en EU-konsult. Fortsättningen på arbetet är oklar.

För mer information, se Första Hjälpen, 5. Säkerhet, Andra upplysande dokument. Ladda ner dokumentet direkt med denna länk.


Vårsalongen 2013 - Carléns verk

Urban Zingmark 18 Mars, 2013 14:54 Vindkraftverk, Drabbade, Annat Permalink Trackbacks (0)

Vårsalongen 2013 pågår t.o.m. 24 mars. Konstnären Björn Carlén är representerad med tre av sina verk som ingår i en agenda mot vindkraftverk i Dalsland. Här är verken (klicka på dem för bildspel):

  

Björn skriver så här i utställningskatalogen:

Vår kvot i Dalsland är beräknad till ca 19 st vindkraftverk, men våra ambitiösa politiker hade i första skedet tänkt vara riktigt duktiga och planerade för 700 st vindsnurror.

Nu har de besinnat sig något och dragit ner planerna till 350 st, men det är ändå ca 330 fler än vad som kan vara lämpligt.

Det är inga små vindkraftverk (gårdsverk) som vi är vana att se, utan de planerade snurrorna kommer att vara 160-210 meter höga, alltså högre än Kaknästornet, och placeras på bergen och vid Vänern och delvis längs den populära kanotleden Dalslands Kanal. I huvudsak i Åmåls, Bengtsfors och Eds kommuner.

Läs mer här.

Vill du ackompanjeras av ett äkta vindkraftverk medan du läser: 


Regering sätter sig över lagen

Claes-Erik Simonsbacka 14 Februari, 2013 20:16 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Ny inrikes "Saudi-Arabien-affär" skakar medborgarna på landsbygden.

I vindkraftens spår kan nu konstateras, att Sverige belastas av en vindkraftens "Saudi Arabien-affär"!  Regeringen har kontinuerligt genom åren rapporterat till EU-kommissionen om omfattningen av utförda marknadskontroller på vindkraftverk i Sverige, bevisligen har inte en enda marknadskontroll genomförts med stöd av EU: s maskindirektiv, artikel 4 och/eller artikel 11. Maskindirektivet ingår i Sveriges författningssamling och är införd i svensk lagstiftning bl.a. med stöd av AFS 1993:10

Med stöd av nedanstående och underliggande handlingar/dokument, avslöjas myglet och intrigerna på Regeringsnivå, till vindkraftens fördel.

 (Läs mer)


Bygdepeng hållhake på kommuner?

Urban Zingmark 11 Februari, 2013 15:36 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Elva kommuner har ställt krav på ersättning i samband med etablering av vindkraft enligt P1 Kalibers program "Veto med en prislapp".

Under de år som s.k. bygdepeng har använts som lockbete av exploatörerna har utbredd kritik förts fram, bl.a här på denna sajt för att detta kan anses som muta (ur mottagarans perspektiv) och bestickning (ur givarens perspektiv). Erfaret affärsfolk och etikexperter vet att givaren kan binda mottagaren till sig med otillbörliga metoder. Givaren kan få en hållhake på mottagaren.

När det gäller vindkraftbolagen så kan vi anta att de vill öka pressen på tillståndsgivande myndigheter och på kommunerna. Har vindkraftbolagen konstaterat att kommunerna blivit beroende av bygdepengen?

Läget kan inte vara bättre för vindkraftbolagen att slå igen krokodilkäftarna. Kommuner som har tagit emot eller kräver framgent att få bygdepeng blir nu offentligen misstänkliggjorda för sina krav på pengar.

Kommunerna kommer att av allt att döma dels att gå miste om pengarna, dels lida en betydande förlust av anseende, inte minst hos kommunmedlemmarna. Sensmoralen är: börjar man ta emot tvivelaktiga pengar, så kan det ta en ände med förskräckelse. Exploatörerna stärker sin maktposition ytterligare på grund av snikna och omdömeslösa kommunpampar.


Creeper MediaCreeper