Överklagan Högalidenprojektet vid Botsmark

Redaktionen 21 Februari, 2012 15:15 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

En överklagan från två personer i Botsmark har inkommit till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt i februari. Innehållet i överklagan från herr Ågren och herr Sell är av helt oväntad kvalitet och omfattning.

Domstolssekreteraren låter meddela att:

Målet är kungjort och sista dagen för yttrande är den 9 mars 2012. Det går inte att säga när det kommer ett avgörande i målet.

Vi uppmuntrar läsare att skicka in fler yttranden innan den 9 mars, till mmd.umea@dom.se - se Kalendern.

Kan denna överklagan få effekt eller är det en halvmesyr som inte kommer att få effekt?

Läs överklagan här! Läs Urbans mail till de som överklagade, nedan.

Intressant i överklagan är att man hänvisar till fornlämningar och det lagskydd som finns för dem. I området finns samiska gravsättningar, liggande hönor (större stenar som var helt eller delvis uppallade från markytan med mindre stenar), masugnar och gravhögar inom ett område av ca 3 ha.

Läs mer om liggande hönor här

 (Läs mer)

Överklagan av vindkraftutbyggnad i Svartnäs!

Redaktionen 16 December, 2011 19:39 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelsen från Mark- och miljödomstolen har kommit ut. Den fanns i bl.a. FaluKuriren (torsdag 10 november), och handlingarna i målet finns på Svärdsjö bibliotek (tel 0246-818 63).

Nu har alla berörda en ny chans att överklaga Länsstyrelsens beslut om Bergviks 83 vindkraftverk runt Svartnäsbygden! Senast den 16 december måste era yttranden vara inne hos domstolen.

Läs mer på Svartnäs blog!


På gång: Mora kommun

Redaktionen 26 Oktober, 2011 15:39 På gång! Permalink Trackbacks (0)

Synpunkter till Mora kommun angående deras vindbruksplan ska skickas in innan fredag 28 oktober.

Länk

Anmärkningsvärt är att deras omfattande handlingsplan enbart analyserar effekterna på området runt Siljan. Trots att vindkraften i deras förslag placeras nära grannkommunerna Vansbro, Malung-Sälen och Älvdalen. Samt att vindkraftsetablering föreslås i skyddsvärd natur, se bilaga D, som finns under länken ovan.


Creeper MediaCreeper