Tranströmer intervjuas och läser dikten Allegro

Urban Zingmark 08 Oktober, 2011 19:16 Bra! Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftverksmotståndet stort i Stöde

Mischa 18 Augusti, 2011 23:28 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Sveriges Radio P4 och Sundsvalls Tidning har nu rapporterat från mötet i Stöde den 17 augusti. Där planeras en vindkraftverkspark i Stockåsbodarna.

Lyssna själv här:

SR P4: 

SR Jämtland: 

Kommentar från Urban Zingmark:

Argumenten mot etablering av 60 vindkraftverk tycks ha kommit fram väl genom Karin Bångman, Sune Sjöström och Bernd Stymer.

Hans Christian Schultze, Svenska Vindbolaget och Gunnar Fredriksson, Svensk Vindernergi fick stort utrymme i P4 med bl a påståenden om överdrifter från motståndarna.

En enda stödebo fick komma till tals, Bengt Bergström som efterlyste fler möten för att reda ut effekterna på naturen, djurlivet och människorna.

Som motståndare talar vi gärna, och med rätta, om vindkraftsindustrins baggböleri. Baggböleri i vindkraften är en träffande jämförelse med hur det gick till i industrialismens barndom när bönderna blev bjudna på sprit och lurade på skogsegendomarna.

I Sveriges Radio P4 fick bara en enda medborgare från Stöde komma till tals. Varför fick inte fler som är lokalt engagerade komma till tals? Beror det på rädsla för obehag och repressalier? Eller beror det på obetänksamhet att vi och media inte gör mer för att lyfta fram de drabbade och närboende till vindkraftverk?

Rapport från Bernd Stymer som var närvarande:

Över hundra personer hade 17.8.2011 kommit till ett informationsmöte som socialdemokratiska partiet hade ordnat i Stöde Folkets hus. Informationsmötet gällde bygget av en vindpark på 68 verk. SCA som äger stor mark arrenderar nu ut marken till norrmännen Statkraft så de som har världens största kassakista, att de nu kan få svenska skattebidrag. Hela energimarknaden har redan sålts ut till utlandet. Nu skall även landskapet säljas ut.

Socialdemokraterna och Dan Bakkman som är initiativtagare till mötet, skall ha en eloge. Här ställde kommunpolitiker upp på information och debatt. Så skall självklart demokrati utövas. Men så sker inte i alla kommuner. I andra kommuner myglas frågan om vindkraftverk igenom. Medborgarna skall ställas inför fullbordat faktum. Så går det till i t.ex. Strängnäs kommun. Där ställer ingen kommunpolitiker upp på debatt om nyttan med att ställa monsterverk mitt i Mälaren.

En nackdel med att debatten förs så som i Stöde är att vindindustrin tar alldeles för lång tid på sig, och de lägger beslag på mötestiden. De enda fördelar som de alltid nämner är att klimatet måste räddas, att utbyggnaden ger många nya jobb, och att Sverige måste sälja vindel till Europa. Det är fel. Här i Stöde, där många markägare redan arrenderat ut sin mark, påstods att det var en lönande affär både att arrendera ut mark och att köpa andelar. Karin Bångman kunde ge många exempel på hur dåliga dessa affärer är. Det var lustigt att hon - en representant från en förening som köpt andelar - också berättade om hur dåliga andelsaffärerna hade varit.

Alltför stor del av debattiden togs upp av frågan om hur många jobb som vindkraftverken skulle skapa. Vindindustrin ältade att det nog eventuellt kunde bli jobb, men kunde naturligtvis inte besvara frågan exakt. Motståndarna fick till slut tillfälle att hänvisa till en undersökning som tidningen NyTeknik hade gjort 2010, som gav resultatet att de över 1000 vindkraftverk i Sverige gett knappt 20 heltidsjobb efter byggena. Karin Bångman redogjorde för ett företag som fick mer betalt för snöröjningsjobbet än de tjänat på elen från sitt vindkraftverk. Det finns flera internationella utredningar som visar att vindkraftverk inte ger jobb, utan snarare minskar jobben, som t.ex. i Spanien där över 60 000 jobb försvann när satsningen på vindkraftverk ledde till att industrier flyttade utomlands där elpriset var billigare.

Det är märkligt att ingen, inte ens vindkraftföreträdarna, kommenterade anförandet att hela vindkraftverkssatsningen inte var annat än det största bedrägeriet som det svenska folket utsatts för, att alla vindkraftverk kördes olagligt, att det är livsfarliga maskiner som måste inhägnas, att så många som nästan 16 tusen ansökningar om nya verk hade lämnats in, att det betydde att områden stora som Skåne eller Härjedalen inte fick beträdas och att Allemansrätten då skulle avskaffas.

Ett olustigt inslag i debatten var att Ulf Sahlin - en representant för LRF - helt utanför programmet, på podiet vittnade om hur han tjänat på sina vindkraftverk. Han är en grisbonde från trakten - en av Norrlands största grisuppfödare som varit vice ordförande och senare styrelseordförande i Swedish Meats - som nu skulle följa frestelsen i LRF-press att leva på "arbetsfria inkomster" fick avsluta, och han fick applåd av alla de närvarande markägare som också hade skrivit på. Alla skulle därför vara eniga om att han skulle få skattebidrag så han slipper arbeta?

Nu förväntas kommunpolitikerna besluta i frågan. Och sedan måste det naturligtvis bli en ny debatt - utan att vindindustrin deltar, men där kommunmedborgarna får debattera skälen till varför politikerna beslutat som de gjort.


Borås stad visar vägen

Bernd Stymer 16 Februari, 2011 21:46 Bra! Permalink Trackbacks (0)

Läs protokollsutdrag från Borås Stad nedan!

Anledning till att Borås stad kontaktat mig nu är att jag tidigare överklagat stadens beslut, samarbetat med lokala kommuninnevånare som också sysslade med turistnäring och även haft kontakt med lokala politiker som delat vår uppfattning om nackdelarna med etableringen av vindkraftverk.

Borås stads principer borde anammas av varje kommun i Sverige!

Några citat: 

Ur både miljö- och friluftssynpunkt finns önskemål om att koncentrera byggnation till vissa platser. Verk som riskerar att störa allmänna intressen bör placeras i grupp och inte spridas, så det blir en mängd enstaka verk över hela kommunens yta. 

För grupper av verk bör landskapsanalys ingå som underlag till beslut, dels för att t ex minska krock med fågelintressen och dels för att få in en estetisk aspekt i bedömningen av hur gruppen påverkar landskapsbilden.

Ur varje medborgares perspektiv kan det vara på sin plats att tänka på att en allt för stor exploatering av vindkraftverk kan leda till brist på kontakt med landskapet man bor i. Ingen medborgare bör ha verk i siktfältet från sin bostad i samtliga väderstreck.

Titta på hela protokollsutdraget här.

Creeper MediaCreeper