Gör egna fotomontage!

Urban Zingmark 19 Mars, 2013 00:41 Drabbade, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Ingen har som Björn Carlén visualiserat vindkraftverkens påverkan av landskapet. Se hans skrivelse till länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fotomontage visar hur vindkraftverken förstör miljön, med småhus och landskap. Så ofta vi kan, försöker vi råda drabbade att skaffa kontakt med kunniga personer som kan hjälpa till att göra realistiska fotomontage. Exploatörerna har i regel fotomontage som inte uppfyller kraven på objektivitet. Partsinlagor med enbart text skiljer sig mellan exploatör och fastighetsägare. Tänk partsinlagor som fotomontage! Exploatören har intresse att ge en fördelaktigt intryck. Myndigheter och fastighetsägare blir överrumplade och saknar egna fotomontage, varför exploatörerna får ett övertag i förhandlingen. Fastighetsägarna har intresse och rätt att ge sin version i bild, med ett fotomontage!


Miljödomstolen sa nej!

Redaktionen 12 Oktober, 2012 16:28 I vanlig media, Anmälningar och överklaganden, Bra!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Hurra! Vi vann!

Så här skriver Svartnäsbygdens blog Vildmarkens Blog:

Vilken fantastisk sensationell nyhet! Idag är det ute redan på dt.se och på de lokala nyheterna och på SR och SVT.

Bergvik Skog fick NEJ till hela sitt projekt på115 vindkraftverk. Även Länsstyyrelsens beslut om 83 vindkraftverk fick nobben. Mark- och Miljödomstolen ställde sig alltså helt på vår sida och avstyrde allt. Äntligen har förnuftet segrat!

Miljödomstolen har ju naturligtvis de rätta kunskaperna som våra politiker och länsstyrelsensfolk saknar. Svartnäs ansågs alltså vara olämpligt för vindkraft pga. en alltför stor miljöpåverkan i området, och även att det finns natur och kulturvärden som är mycket skyddsvärda. Den kumulativa effekten med Jädraås intill var en annan orsak.

Visst är det helt fantastiskt underbart! Det otroliga har hänt. Vi har fått rätt mot Bergvik. Vi har satt politiker och Länsstyrelse på plats. Bergvik har förstås rätt att överklaga, men kommer de att göra det? Inte troligt. Senast 1 november måste det ha skett i så fall.

Du kan själv läsa domen från Nacka Tingsrätt som pdf här.

Två av de som jobbat länge med överklagan, Per och Anna Skye, intervjuades i DT:

Än vågar de dock inte ta ut någon slutgiltig seger. –"Vi firade med en bit choklad, men det är den 1 november som gäller", säger Anna Skye.


Korruptionen kartlagd

Urban Zingmark 11 Juni, 2012 23:47 Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En kartläggning av korruptionen i Sveriges kommunala sektor har överlämnats till regeringen.

Läs på Statskontoret och i SvD.

En av flera slutsatser som dras är att skyddet för uppgiftslämnare, så kallade whistle-blowers behöver stärkas. Mutor i kommuner upptäcks oftast inte. Ett grovt mutbrott som även berör kommuner i Västerbotten, där RagnSellschefer har åtalats har dock upptäckts, och där väntas nu domslut från domstolen Umeå Tingsrätt.

I utredningsarbete som bedrivs av åklagare, men även privatpersoner, upptäcks inte sällan andra misstänkta gärningar, t ex tagande av muta i form av omotiverade utlandsresor som kommunala förtroendemän tagit emot. Behöver man till exempel åka till Afrika för att medverka i den kommunala beslutsprocessen gällande hållbar utveckling och avfall? Måste man åka till Kina för att se på vindkraftverk, när det finns på betydligt närmare håll?

En principiellt viktig fråga är vad åklagaren och anställda i kommunen med kunskap ska göra med s.k. överskottsinformation. Riskerar vi att få ett angivarsamhälle, eller är anmälningar om misstänkta mutbrott något som är bra för rättvisa och demokrati?

Kommentera gärna på denna blogg!


Meningslös satsning på vindkraft

Urban Zingmark 22 April, 2012 15:45 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

SvD Brännpunkt har den 22 april en debattartikel "Meningslös satsning på vindkraft". Tretton ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott, med ordföranden Harry Frank, ger sin syn:

Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn. 

Cirka 800 kommentarer på SvD:s hemsida har gjorts under första dygnet! 

Det är anmärkningsvärt att KVA inte ger någon referens till de insatser som gjorts av enskilda debattörer och ideella föreningar. Kampen är ju inte över med dagens debattartikel. Sammanhållning behövs mellan de krafter som vill stoppa utbyggnaden av vindkraft. Sammanhållning behövs för att ta tillvara intressen för de drabbade av vindkraftverken. Nu börjar förståelsen växa för att alla är drabbade, alla skattebetalare är drabbade av en gigantisk felsatsning - på vindkraft!

Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn, skriver Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott. 

Artikeln i Brännpunkt har satt ingång en storm av reaktioner, särskilt av kärnkraftsförespråkare. Dessa gör sin egen tolkning som inte har stöd i artikeln.

Det finns stor anledning att glädjas. Kanske kommer Energiutskottets artikel räknas som en av de tyngsta bidragen till kritik av vindkraften, när vi i framtiden ska summera den parentes i utvecklingen som vindkraften alltmer framstår som.

Artikeln är också banbrytande i det att författarna ger ett alternativ, som denna gång inte består i satsning på kärnkraft, utan satsning på att minska utsläppen i transportsektorn. Denna koppling kan skapa en ny inriktning på debatten fortsättningsvis.

Om det är någon som ska tillskrivas äran till denna nyorientering så är det KVA:s Energiutskott.

Nu har debattörer och ideella föreningar stor möjlighet att också nyorientera sitt arbete med information och opionionsbilding.

Kommer alla engagerade och kunniga debattörer att ta tillvara på möjligheterna, eller kommer splittring och självhävdelse att fortsätta?

Det borde vara möjligt att skapa större folklig sammanhållning genom att auktoriteter som KVA visar vägen! Framkomsten av kritik och protester har i hög grad utvecklats nerifrån-och-upp. Personer som drabbats av vindkraftverkens buller och naturförstöring har startat motståndet i samverkan och med stöd av andra. Tack vare denna nerifrån-och-upp-process finns skäl att tro att KVA:s budskap får större tyngd och mottaglighet hos beslutsfattare och - fan tro'et - hos politiker.


Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet - del 2

Redaktionen 02 December, 2011 23:04 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mattias Gradén, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling "Vindkraft i Dalarna - Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke" studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Vi skrev om detta tidigare här. Avhandlingen som pdf här.

Inledningsvis kan tyckas att Gradén har oklara s.k. forskningsfrågor, hypoteser som ska undersökas vetenskapligt.

Han ger på flera ställen intryck av förutfattade, positiva uppfattningar om vindkraftens fördelar. Dessa har inte sin plats i en vetenskaplig avhandling. 

I det fall att studenter och forskare är inställda på jobb i den offentliga sektorn, t.ex. länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra, kan det dessutom vara svårt att ha en kritisk hållning.

Urban Zingmark valde att ställa några kritiska frågor till Mattias Gradén. De finns här nedan.

Sammanfattning av frågorna och svaren:

  • Utgångspunkten för avhandlingen är att vindkraftverk kommer att byggas. Inte om eller varför, eller om de bör byggas.
  • Det vore därför fel att kalla avhandlingen för ett förespråkande av vindkraftverk, liksom att kalla den för ett avståndstagande vindkraftverk.
  • Uppsatsen handlar om hur den lokala befolkningens acceptans, eller avsaknad av acceptans, ser ut.
  • Mönstret som Mattias Gradén tycks se i sin avhandling verkar vara, som Västerbottens-Kuriren skrev, "...allt eftersom vindkraften byggdes ut så växte motståndet hos ortsbefolkningen".

Alla som är intresserade av vindkraft måste läsa Mattias Gradén! Avhandlingen är mycket välskriven. Man dras in och känner sig klokare och kunnigare efter de ca 100 sidorna. Du kan som läsare finna nya frågor att ställa om ditt eget landskap som du inte tänkt på förut.

 (Läs mer)

Tre framgångsrika överklagningar

Redaktionen 17 November, 2011 20:43 Drabbade, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Kammarrätten i Göteborg har dömt i tre vindkraftverksmål som avser överklagningar i Skåne, alla tre från den 11e dennes. Det är överklagningar som lett till tre framgångar för vindkraftverkmotståndarna.

Det är Eolus Vind AB, Mimer Vind AB och Kraftö AB, som förlorar möjligheten att sätta upp vindkraftverk. I alla tre ärenden företräddes de klagande av advokat-/juristbyråer.

  1. 2011-11-11.6061-10.pdf
  2. 2011-11-11.6254-10.pdf
  3. 2011-11-11.6500-6501-10.pdf

Grattis till alla som vann sina ärenden!


Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet!

Urban Zingmark 15 November, 2011 16:47 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Artikeln idag i Västerbottens-Kuriren och avhandlingen av Mattias Graden visar att opinionsläget har förändrats högst påtagligt.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad.

I Västerbottens inland växer protesterna mot de planerade vindkraftverken runt Stöttingfjället. 250 personer har skrivit på protestlistor som kräver att kommunen använder sin möjlighet att säga nej till vindkraften och stoppa planerna på en fortsatt utbyggnad. 

Vindkraftverken runt Stöttingfjället måste stoppas! Läs mer om dem i Västerbottens-Kuriren här.

Läs Västerbottens-Kuriren om avhandlingen här, och själva avhandlingen här (pdf).


Arvidsjaursegern - i närbild

Redaktionen 10 November, 2011 14:11 Drabbade, Bra!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Inger Almström i Föreningen Livskvalitet Stöverberg har gjort detaljrika anteckningar kring hur man lyckades avstyra att många vindkraftverk byggdes i hennes trakter, byggen som i praktiken skulle ha raderat en hel by från kartan.

Vi skrev om hur kommunen planerat vindkraftverk i bygderna kring Järvträsk men underlåtit att kalla de som bodde kring Brattberget till samråd. Läs det här.

Men nu får vi alltså hela historien, som innehåller många nästan otroliga detaljer: Bybor mot justitiekanslern, polisen, länsstyrelsen och kommunen. Byborna som motarbetades av enskilda och företag med ekonomiska intressen. De som vill rädda byn blir ignorerade av dagspressen och utskällda av tjänstemän i kommunen.

Här är två pdf:er att läsa:

1. Händelseförlopp

2. Händelser efter beslutet

Don Quijote fäktade mot väderkvarnar men fick ge upp. Inger Almström och Föreningen Livskvalitet Stöverberg fäktade mot vindkraftverk, men gav inte upp - och vann kampen för Brattberget. 


20 dB blir ny dansk bullergräns för vindkraftverk

Mischa 09 November, 2011 15:55 Bra!, Buller Permalink Trackbacks (0)

Danmark blir första land i världen som inför denna gräns för buller från vindkraftverk. (I Sverige är det 40 dB som gäller.)

De nya reglerna kan betyda att vindkraftverken skall stå längre från bostäder, alternativt behöver de stå glesare än tidigare.

Reglerna kommer bara att gälla för nya ansökningar om att placera vindkraftverk, och från 2012.

Läs mer på Danska Radions webplats.


Nyttoanalys av storskalig vindkraft

Redaktionen 28 Oktober, 2011 08:00 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En nyttoanalys av skaleffektskonsekvenser av storskalig vindkraft!

Idag har det kommit ut en rapport från Timbro som har granskat miljarderna till vindkraftsindustrin.

Den heter "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare", är mycket läsvärd och ni kommer att känna igen en hel del i rapporten.

En replik kan man läsa i dagens Svenska Dagbladet, Siffrorna för vindkraft stämmer inte

Timbros rapport här: Svensk Vindkraft - 215 miljarder senare.pdf


Creeper MediaCreeper