Lästips - "Guds utvalda art"

Urban Zingmark 26 Augusti, 2012 19:40 Annat, Litteratur Permalink Trackbacks (0)

 

När Skyddamiljön kom till valdes ett fokus på de drabbade. Valet föregicks av diskussioner i den ideella förening som var under bildande. Detta fokus har vi som ansvarar för bloggen försökt att hålla fast vid även om diskussionen ofta kommit in på energiförsörjning där vindkraft ställts mot andra energislag, kärnkraft, vattenkraft och de andra. Efter varje debatt har fokus återförts till de drabbade men med olika bevekelsegrunder.

Ibland har det varit för att inte splittra den del av motståndet som skyddamiljön.nu har stått för. Ibland av ansvar för kvalitén i debatten. Alltför stort åtagande och bredd har inte varit möjligt med våra kvalitetsanspråk.

Även om sajten även i fortsättningen behåller sitt fokus på de drabbade är det viktigt, ja nödvändigt att orientera sig på ett bredare fält. Ett sätt att göra det på är att läsa boken "Guds utvalda art. Hur planeten kan överleva oss" av Mark Lynas, Ordfront 2011. Den finns även på engelska i pocketupplaga "The God Species. How Humans Really Can Save the Planet". Fourth Estate 2012.

Boken är disponerad efter Johan Rockströms och de andra upphovsmännen till begreppet planetariska gränser. Den biologiska mångfaldens gräns, klimatförändringarnas gräns, kvävegränsen, gränsen för markanvändning, sötvattengränsen, giftgränsen, aerosolgränsen, havsförsurningsgränsen, ozonlagergränsen. Summa nio planetariska gränser! Alla är relevanta i diskussionen om energiförsörjning, men särskild uppmärksamhet kan ägnas åt klimatförändringarna som är en återkommande del i diskussioner med de s.k. klimatförnekarna. Kärnkraften har central betydelse i boken. Författaren berättar återkommande om nödvändigheten att kunna ändra uppfattning. Det kan gälla kärnkraft, genmodifierade grödor eller synen på intressenterna i världen, t ex de stora internationella bolagen eller fattiga bönder i Sydamerika. Mark Lynas har själv varit aktiv som miljövän och deltagit i stora aktioner för att driva sina övertygelser.

Nu vill han inta en ny position efter det att han studerat, forskat och varit miljörådgivare åt Maldivernas regering. Vi får som läsare inte ta del av en mer ingående redovisning av hans position och eventuella oberoende/beroende. Det är frågor som läsaren inte gärna kan bortse ifrån.

Med ett fokus hos Skyddamiljön.nu på drabbade människor och djur är diskussionen sammanvävd med de nio planetariska gränserna. Tankar uppkommer om individens ställning i ett större sammanhang. Måste nya större avkall göras i individens rätt för att rädda planeten? Det blir den stora följdfrågan efter att ha läst den intressanta boken "Guds utvalda art".


Korruptionen kartlagd

Urban Zingmark 11 Juni, 2012 23:47 Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En kartläggning av korruptionen i Sveriges kommunala sektor har överlämnats till regeringen.

Läs på Statskontoret och i SvD.

En av flera slutsatser som dras är att skyddet för uppgiftslämnare, så kallade whistle-blowers behöver stärkas. Mutor i kommuner upptäcks oftast inte. Ett grovt mutbrott som även berör kommuner i Västerbotten, där RagnSellschefer har åtalats har dock upptäckts, och där väntas nu domslut från domstolen Umeå Tingsrätt.

I utredningsarbete som bedrivs av åklagare, men även privatpersoner, upptäcks inte sällan andra misstänkta gärningar, t ex tagande av muta i form av omotiverade utlandsresor som kommunala förtroendemän tagit emot. Behöver man till exempel åka till Afrika för att medverka i den kommunala beslutsprocessen gällande hållbar utveckling och avfall? Måste man åka till Kina för att se på vindkraftverk, när det finns på betydligt närmare håll?

En principiellt viktig fråga är vad åklagaren och anställda i kommunen med kunskap ska göra med s.k. överskottsinformation. Riskerar vi att få ett angivarsamhälle, eller är anmälningar om misstänkta mutbrott något som är bra för rättvisa och demokrati?

Kommentera gärna på denna blogg!


Tokretorik

Urban Zingmark 24 Maj, 2012 23:18 Annat, På gång! Permalink Trackbacks (0)

Jag har i två sammanhang mött något som jag vill kalla tokretorik. Det ena sammanhanget är sanering av farligt avfall och lokalisering av anläggning för farligt avfall. Det andra sammanhanget är energisystem för industri och hushåll.

Energisystem: Den som ifrågasätter en föreslagen, beslutad eller genomförd lösning kan möta ett krav från andra debattörer på annan lösning. Den som får detta krav kan ha svårt att värja sig och tappar lätt fotfästet i diskussionen. Till det kan finnas många orsaker. Det kan vara svårt att formulera en annan lösning eller rentav omöjligt. Det kanske inte heller ligger i vederbörandes intresse. Ett krav på annan lösning kan också förta fokus från och formulering av det inledande ifrågasättandet.

Farligt avfall: I diskussionen av en anläggning för farligt avfall brukar jag konsekvent peka på att jag har ett legitimt intresse att ifrågasätta utan att visa på en annan lösning. Detta kan jag göra även om jag vet att en s.k. MKB (miljökonsekvensbeskrivning) visade på 10 andra möjliga lokaliseringar, där två var nära nog likvärdiga med den valda.

I diskussionen om energisystem hävdar jag mitt legitima intresse att kritisera vindkraftverk utan att visa på annan lösning. Ofta tar debattörer in kärnkraft som den överlägsna lösningen. Debatten har stelnat och indelats i revir så att FSL - Föreningen för Svenskt Landskapsskydd - motat bort personer med annan uppfattning och endast gett debattutrymme till dem som förespråkar kärnkraft. FSL lever i symbios med bloggen TCS- The climate scam som ägs och stöds av Stockholmsinitiativet. De som försöker framhålla klimatproblemet enligt teorin AGW - anthropogenic global warming - utsätts för spott och spe inför öppen ridå. Inlägg till förmån för kärnkraft hyllas. Men här får man numera inte ens chansen att presentera andra lösningar. På dessa revir sägs kärnkraft vara överlägset annat som vindkraft och annan förhatlig grön energi.

Att på dessa sätt tvinga debattörer och att förhindra fri kritisk diskussion av ett problem, vill jag kalla tokretorik. Inget borde hindra att debatten kan tas i omgångar där förutsättningen "allt annat lika - ceteris paribus" läggs till grund. De flesta debattörer vi känner borde vara förtrogna med detta, ändå uppstår gång på gång en retorik med påtvingade begränsningar. Detta konstaterande är det egentliga syftet med denna analys.

Den som önskar kan gå vidare med spekulationer om varför tokretoriken finns och återkommer. Beror det på en dold agenda att hjälpa andra makter att driva sina intressen, t.ex. för vindkraft, eller för kärnkraft, eller varför inte intressen att framkalla total förvirring och intellektuell kollaps? 


Vad är RSS?

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:29 Annat Permalink Trackbacks (0)

Du kan prenumera på bloginlägg från Skyddamiljön.nu !

Längst ner till vänster på förstasidan finns "Prenumerera på bloginlägg".

Klicka på en länk där - Beroende på hur din dator är inställd, öppnas då en sk. RSS-feed, och i den får du automatiskt och kontinuerligt meddelande om det skrivits nya inlägg på sajten.

Hur vet du att något nytt har hänt på en sajt som du gillar, t.ex. denna sajt?

Normalt kanske du surfar till dina favoritsajter, men de börjar ju bli så många! Kanske glömmer du bort att besöka en sajt som sällan uppdateras (som t.ex. denna sajt - vi öser inte ut nyheter varje dag...) - så vad gör man? Jo - man använder RSS, som talar om för dig när något nytt skrivits på sajten!

RSS finns i olika versioner. Om en knapp med en version inte fungerar, använd den andra. RSS 1.0 ger endast text, RSS 2.0 ger text+bild.

(RSS står för RealSimpleSyndication - ett sätt att prenumerera på nyheter från en websajt)

Läs om RSS på Wikipedia här.

Vad är RSS?

Med RSS kan du hålla reda på vad som händer inom dina intresseområden utan att besöka hundratals webbplatser varje dag. Nyheterna kommer till din RSS-läsare när de publiceras. För att läsa mer klickar du vidare till källan och läser hela nyheten.

Så här prenumererar du på RSS-flöden.

Först och främst behöver du en RSS-läsare. RSS-läsare finns dels som nedladdningsbara program, dels som webbaserade lösningar som bara kräver en webbläsare. Med en webbaserad läsare kan du komma åt dina RSS-flöden från valfri uppkopplad dator. 

Nya versioner av Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera har inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden.

Exempel på webbaserade läsare:

Exempel på nedladdningsbara program:

Alla RSS-läsare fungerar lite olika, men funktionen går ut på att man anger länkar till de RSS-flöden man vill prenumerera på.


Creeper MediaCreeper