Till minne av Mats Rondin - "In the silence of nature"

Redaktionen 24 Oktober, 2014 18:09 Vindkraftverk, Drabbade, Annat Permalink Trackbacks (0)

Till minne av Mats Rondin - "In the silence of nature"

Vid Mats Rondins död
Musik och konst mot vindkraft
Av Peter Skeel Hjorth, journalist och författare

Risken att få sitt livsverk förstört av vindmöllor kastade tunga slagskuggor över de sista åren av cellisten och dirigenten Mats Rondins liv och gärning som musiker i världsklass. Hans plötsliga, alltför tidiga död av en hjärtinfarkt vid 54 års ålder väckte stor uppmärksamhet i medierna. Av naturliga skäl låg fokus på hans insats som musiker. Det var han som stod på podiet under festkonserten för kronprinsessan Victoria kvällen före hennes bröllop. Och det var han som svingade taktpinnen då kungens 40-årsjubileum firades med musik.

Men inte många fick veta att Mats Rondin sedan drygt fem år stod mitt i en uppslitande kamp för att rädda sitt familjeliv och sitt livsverk från ett vindkraftsbygge, som lagt en våldsam psykisk och känslomässig press på honom.

Tillsamman med sin hustru hade han skapat musikcentret Isidors Kulle i det skånska Huaröd, där det bl.a. arrangerades välbesökta friluftskonserter med berömda svenska artister. Isidors Kulle blev mittpunkten för många av Sveriges finaste musiker och för ensemblen Huaröds Kammarorkester.

Platsen hade Mats Rondin och hans hustru valt på grund av landskapets skönhet och, inte minst, för den tystnad som är nödvändig för att hålla konserter under öppen himmel, och för att göra högkvalitativa inspelningar.

Men 2009 blev planer på ca. 50 vindkraftverk av industristorlek på godsen Maltesholm, Vittskövle och Borrestad ett konkret hot mot Isidors Kulle. De närmaste vindkraftverken kunde komma att stå en kilometer från musikcentret. En oberoende akustikfirma beräknade att oljudet från vindmöllorna skulle omöjliggöra centrets aktiviteter.

Jag lärde känna Mats Rondin påsken 2009 då föreningen Bevara Linderödsåsens ordförande, Per von Wachenfeldt, tog oss med till Hishult nära Laholm för att studera och filma de jättevindmöllor, som har förpestat invånarnas tillvaro där.

Mats Rondin var en fin personlighet, vars milda sätt speglades i hans musik och dirigentverksamhet. Nu mötte han ett helt annat slags människor än dem han arbetade med i kulturlivet. Det var hårda, kalla affärsmän och deras rådgivare som strävade efter efter att tjäna stora pengar. De behandlade Mats Rondin nedlåtande, utan respekt.

Han stod också inför okunniga lokalpolitiker och ämbetsmän från kommun, länsstyrelse och miljödomstol. Exempelvis den domare som i ett telefonsamtal med Mats Rondin sa, att hans musikcentrum väl också stördes av flyg. Så lite kunskap hade denne domare om ljud och vindkraftsbuller.

Mats Rondin använde snart sagt varje ledig stund på saken och stora summor gick till advokathjälp. Tillsammans utvecklade han och jag en idé om att arrangera en protestkonsert mot felplacerad vindkraft i människors närhet. Vi ville få igång en debatt med hjälp av musik.

Protestkonserten hölls på Knutstorps Borg i Skåne, söndagen den 29 augusti 2010, med medverkan av representanter från svenskt kulturlivs toppskikt, bl.a. filmregissören Jan Troell. En rad skånska protestföreningar var med att genomföra arrangemanget, som samlade över 1000 deltagare.

Vi enades också om att göra en kortfilm, som med konstens hjälp skulle skapa förståelse för nödvändigheten av att ta större hänsyn till vindkraftens negativa konsekvenser. Tillsammans körde vi runt till natursköna platser i Skåne och Mats Rondin filmade. Han var konstnär ut i fingerspetsarna och hade också känsla för att använda en halvprofessionell filmkamera och klippa film.

Filmen kom att ta flera år att färdigställa, då Mats Rondin krävde att den skulle vara lika perfekt som en konsert.

”In the silence of nature” kom filmen att heta, efter titeln på en komposition av Staffan Storm från protestkonserten på Knutstorps Borg. Det musikaliska temat är annars en saraband för cello av J.S. Bach, spelad av Mats Rondin på hans älskade Isidors Kulle.

Filmen producerades utan något filmtekniskt eller ekonomiskt stöd. Den fick sin premiär på biografen Gloria i Köpenhamn den 17 juni i år, genom samarbete mellan två skånska protestföreningar och Föreningen Svenskt Landskapsskydd och den danska Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Mats Rondin var med i biografsalongen, som var fylld till sista plats.

Nu skulle filmen börja leva sitt eget liv. Men Mats Rondin var så upptagen av musikalen Doktor Zhivago i Malmö och andra musikaliska aktiviteter, att han i ett mejl till mig skrev att han ”hade en hysterisk arbetsperiod framför sig”. Jag såg honom aldrig igen. ”Tristis est anima mea” är det latinska namnet på en kantat av J.S. Bach. Det betyder: Min själ är full av sorg. Se kortfilmen ovan till ära för musikern, konstnären och hedersmannen Mats Rondin.

Källa: FSL


Tack till Degernäsborna och advokat Björn Rosengren!

Urban Zingmark 21 Oktober, 2014 19:53 Anmälningar och överklaganden, Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Äntligen har rättvisa skipats! Länk (kräver inloggning). Både Degernäsborna och advokat Björn Rosengren har fått ta en massa skit av kritiker i Umeå med förrre kommunalrådet Lennart Holmlund i spetsen. Kritikerna har velat frånta markägare och naturskyddsvänner rätten att ifrågasätta Botniabanan och dess dragning. Degernäs ligger strax söder om Umeå.

Nu har Europadomstolen dömt så här:

Regeringsrätten gjorde fel när de vägrade att pröva fastighetsägarnas klagan mot regeringens beslut om Botniabanans dragning i Degernäs.

Europadomstolen har efter drygt fem år slagit fast att regeringsrätten därmed bröt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som även är inskriven i grundlagen i Sverige.

Nu tycker vi att Holmlund ska ta ett långt och hett reningsbad i nya badhuset där han ska bli chef. Gör han där mindre skada för rättsmedvetandet och demokratin? Man kan fråga sig om det är klokt att utse en person som visat brist på rättsmedvetande till en hög post med jättelön i företag som medborgarna i Umeå äger.

Men långt viktigare är nu att sakägare i miljömål ska driva sina frågor med mycket större tillit och kraft. Domen är en miljöhistorisk händelse av allra största betydelse från och med denna dag!


Vart tog alla krypto-sd:are vägen?

Urban Zingmark 13 September, 2014 22:30 Annat Permalink Trackbacks (0)

Det har funnits en hel del motståndare till vindkraft som stött Sverigedemokraterna. Så har vi förstått opinionen genom kontakter i vårt nätverk. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som öppet förklarat sitt motstånd mot vindkraft. På kommunnivå finns däremot betydande variationer, där fler partier kan vara motståndare till vindkraft. Inga data är kända hur många vindkraftmotståndare som fram till idag stött Sverigedemokraterna.

Strukturella problem på temat nazism och rasism i Sverigedemokraterna har under åren debatterats i media. Ett stort antal händelser har verifierat. Händelser har gett svarta rubriker med allt från misshandel och hot med järnrör till dagens hype att partiledaren Jimmie Åkesson har ett spelmissbruk. De vindkraftmotståndare som tidigare stött och tagit stöd av Sverigedemokraterna har i takt med händelseutvecklingen blivit allt mindre benägna att öppet erkänna sitt stöd.

Vindkraftmotståndare som drabbats av vindkraftens skadeverkningar har ofta kämpat i många, många år för att få rättvisa och ett värdigt liv för sig och sin familj. Kampen har i lika hög grad gällt gemensamma värden för människor, djur och natur. Uppfattningen om korrupta exploatörer, politiker och rättsvårdande instanser har fått spridning och fäste. Men alla drabbade har inte orkat med att invänta rättvisa och har i desperation sökt stöd hos Sverigedemokraterna. När nu skandal efter skandal fått publicitet torde stödet av Sverigedemokraterna för denna grupp - krypto-sd:are - framstå som något djupt problematiskt.


Fler frågor kring klimatförändringen

Urban Zingmark 31 Mars, 2014 23:34 Vindkraftverk, Annat Permalink Trackbacks (0)

Dagens stora nyhet är förstås rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Det rör sig om så stora frågor att debatten blir förlamad. Slutrapport väntas i oktober. Man får hoppas att debatten tar ny fart och att kopplingar även sker till vindkraften. De stora frågorna måste ställas. Är klimatförändringen skapad av mänsklig påverkan? Vilka energislag kan minska utsläppen av koldioxid? Ökar eller minskar vindkraften utsläppen av koldioxid?

Kan vindkraften påverka klimatet? Den frågan stälos och besvaras av forskare i Harvard. De anser att vindkraft kan påverka klimatet. Men du får inte ett entydigt svar när du tittar på detta inslag från SVT. Det oroar oss att tillståndsgivande myndigheter inte har ett kritiskt förhållningssätt till stora vindkraftsparker där så många risker står på spel. Länsstyrelsen i Västernorrland käned inte till forskningen i Harvard men tillstår genom sin representant att forskning är "intressant" men att det inte finns någno anledning att ändra kurs. Tänker man inte i fel ordningsföljd? Och vad ska man då med forskning till?

Principen gäller även framgent i Västernorrland o Jäutland: Bygg ut vindkraften som planerat och ta eventuellt hänsyn till forskningen efteråt...


(V) och vänner inför tåget 1 maj

Urban Zingmark 01 Maj, 2013 22:47 Annat, På gång! Permalink Trackbacks (0)

(V) är ett av de vindkraftsvänliga partierna. Under vintern har vkv varit en profilfråga för (v). Ledande företrädare som Jonas Sjöstedt och Jens Holm har i kommersiellt inspirerad PR, reklam och i politiska debatter velat göra vindkraftverk och solenergi som till en nyckel för framtiden.

I vänsterrörelsens demonstrationståg i Stockholm fanns inte ett spår av detta. Parollerna var av mycket skiftande karaktär. Feminism, rättigheter för papperslösa och flyktingar var framträdande. Rasismen fick flera smällar. Ungdomsarbetslösheten och bostadsmarknaden fördömdes kraftfullt i två tal med hårda smattrande högtalare över Medborgarplatsen. "Järnrörshögern" var ett nytt tillmäle mot de politiska motståndarna som kunde innefatta både allianspartierna och (sd).

Somligt kändes dock som ett återskall av gamla tider utan samband till här och nu. Och var finns visionerna för ekonomin som också behövs vid sidan av fördömandena? Grupper av iranier hade paroller för att väcka solidaritet med politiska fångar i Iran. Praktfulla standar med paroller bar fram budskapen. En för vänstern allt mer sällsynt tematik kan på 1 maj komma fram. Lenin och Marx var symbol både för kampen mot tidigare shahens välde och dagens regim.

En fanbärare med fana i rött och guld med kommunistiska manifestet "Arbetare i alla länder..." och Lenins porträtt stod beredd att att tåga från Medborgarplatsen till Kungsträdgården.

Denna korta berättelse är grundad på selektivt seende med intresse för vänsterrörelsens energipolitik. Den lyste med sin frånvaro med ett undantag. En trippelcykel med tre cyklister med vimplar bärande den gula antikärnkraftsymbolen var allt. Knappast något nytt. Och varför ska någonting vara nytt en dag som denna? 1 maj är för många i första hand en årlig ritual för att känna gemenskap och solidaritet. Vädret och stämningen var på topp när blåsorkestern tog täten i långsam förflyttning till "Kungsan" spelande "Upp till kamp..."

Klicka på bilden för att se ett album med bilder från 1:a Maj.


Vårsalongen 2013 - Carléns verk

Urban Zingmark 18 Mars, 2013 14:54 Vindkraftverk, Drabbade, Annat Permalink Trackbacks (0)

Vårsalongen 2013 pågår t.o.m. 24 mars. Konstnären Björn Carlén är representerad med tre av sina verk som ingår i en agenda mot vindkraftverk i Dalsland. Här är verken (klicka på dem för bildspel):

  

Björn skriver så här i utställningskatalogen:

Vår kvot i Dalsland är beräknad till ca 19 st vindkraftverk, men våra ambitiösa politiker hade i första skedet tänkt vara riktigt duktiga och planerade för 700 st vindsnurror.

Nu har de besinnat sig något och dragit ner planerna till 350 st, men det är ändå ca 330 fler än vad som kan vara lämpligt.

Det är inga små vindkraftverk (gårdsverk) som vi är vana att se, utan de planerade snurrorna kommer att vara 160-210 meter höga, alltså högre än Kaknästornet, och placeras på bergen och vid Vänern och delvis längs den populära kanotleden Dalslands Kanal. I huvudsak i Åmåls, Bengtsfors och Eds kommuner.

Läs mer här.

Vill du ackompanjeras av ett äkta vindkraftverk medan du läser: 


Inte bara vindkraft på Gotland?

Urban Zingmark 10 Mars, 2013 18:03 I vanlig media, Annat Permalink Trackbacks (0)

Gotland för vindkraft, för brytning av kalk, för avfall... Nu Gotland för olja!

Lycksökare i Gotland Oil vill återuppta oljeprospektering och oljeutvinning. Helsidesannons i SvD söndagen den 10 mars 2013 vill locka till aktieteckning i nyemission. Klicka på bilderna för att se annonsen.

Aktieexperter tror inte att att de får tillstånd för utvinning, därför varnas för denna aktie. Tack aktieexpertisen!


Lästips - "Guds utvalda art"

Urban Zingmark 26 Augusti, 2012 19:40 Annat, Litteratur Permalink Trackbacks (0)

 

När Skyddamiljön kom till valdes ett fokus på de drabbade. Valet föregicks av diskussioner i den ideella förening som var under bildande. Detta fokus har vi som ansvarar för bloggen försökt att hålla fast vid även om diskussionen ofta kommit in på energiförsörjning där vindkraft ställts mot andra energislag, kärnkraft, vattenkraft och de andra. Efter varje debatt har fokus återförts till de drabbade men med olika bevekelsegrunder.

Ibland har det varit för att inte splittra den del av motståndet som skyddamiljön.nu har stått för. Ibland av ansvar för kvalitén i debatten. Alltför stort åtagande och bredd har inte varit möjligt med våra kvalitetsanspråk.

Även om sajten även i fortsättningen behåller sitt fokus på de drabbade är det viktigt, ja nödvändigt att orientera sig på ett bredare fält. Ett sätt att göra det på är att läsa boken "Guds utvalda art. Hur planeten kan överleva oss" av Mark Lynas, Ordfront 2011. Den finns även på engelska i pocketupplaga "The God Species. How Humans Really Can Save the Planet". Fourth Estate 2012.

Boken är disponerad efter Johan Rockströms och de andra upphovsmännen till begreppet planetariska gränser. Den biologiska mångfaldens gräns, klimatförändringarnas gräns, kvävegränsen, gränsen för markanvändning, sötvattengränsen, giftgränsen, aerosolgränsen, havsförsurningsgränsen, ozonlagergränsen. Summa nio planetariska gränser! Alla är relevanta i diskussionen om energiförsörjning, men särskild uppmärksamhet kan ägnas åt klimatförändringarna som är en återkommande del i diskussioner med de s.k. klimatförnekarna. Kärnkraften har central betydelse i boken. Författaren berättar återkommande om nödvändigheten att kunna ändra uppfattning. Det kan gälla kärnkraft, genmodifierade grödor eller synen på intressenterna i världen, t ex de stora internationella bolagen eller fattiga bönder i Sydamerika. Mark Lynas har själv varit aktiv som miljövän och deltagit i stora aktioner för att driva sina övertygelser.

Nu vill han inta en ny position efter det att han studerat, forskat och varit miljörådgivare åt Maldivernas regering. Vi får som läsare inte ta del av en mer ingående redovisning av hans position och eventuella oberoende/beroende. Det är frågor som läsaren inte gärna kan bortse ifrån.

Med ett fokus hos Skyddamiljön.nu på drabbade människor och djur är diskussionen sammanvävd med de nio planetariska gränserna. Tankar uppkommer om individens ställning i ett större sammanhang. Måste nya större avkall göras i individens rätt för att rädda planeten? Det blir den stora följdfrågan efter att ha läst den intressanta boken "Guds utvalda art".


Korruptionen kartlagd

Urban Zingmark 11 Juni, 2012 23:47 Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En kartläggning av korruptionen i Sveriges kommunala sektor har överlämnats till regeringen.

Läs på Statskontoret och i SvD.

En av flera slutsatser som dras är att skyddet för uppgiftslämnare, så kallade whistle-blowers behöver stärkas. Mutor i kommuner upptäcks oftast inte. Ett grovt mutbrott som även berör kommuner i Västerbotten, där RagnSellschefer har åtalats har dock upptäckts, och där väntas nu domslut från domstolen Umeå Tingsrätt.

I utredningsarbete som bedrivs av åklagare, men även privatpersoner, upptäcks inte sällan andra misstänkta gärningar, t ex tagande av muta i form av omotiverade utlandsresor som kommunala förtroendemän tagit emot. Behöver man till exempel åka till Afrika för att medverka i den kommunala beslutsprocessen gällande hållbar utveckling och avfall? Måste man åka till Kina för att se på vindkraftverk, när det finns på betydligt närmare håll?

En principiellt viktig fråga är vad åklagaren och anställda i kommunen med kunskap ska göra med s.k. överskottsinformation. Riskerar vi att få ett angivarsamhälle, eller är anmälningar om misstänkta mutbrott något som är bra för rättvisa och demokrati?

Kommentera gärna på denna blogg!


Tokretorik

Urban Zingmark 24 Maj, 2012 23:18 Annat, På gång! Permalink Trackbacks (0)

Jag har i två sammanhang mött något som jag vill kalla tokretorik. Det ena sammanhanget är sanering av farligt avfall och lokalisering av anläggning för farligt avfall. Det andra sammanhanget är energisystem för industri och hushåll.

Energisystem: Den som ifrågasätter en föreslagen, beslutad eller genomförd lösning kan möta ett krav från andra debattörer på annan lösning. Den som får detta krav kan ha svårt att värja sig och tappar lätt fotfästet i diskussionen. Till det kan finnas många orsaker. Det kan vara svårt att formulera en annan lösning eller rentav omöjligt. Det kanske inte heller ligger i vederbörandes intresse. Ett krav på annan lösning kan också förta fokus från och formulering av det inledande ifrågasättandet.

Farligt avfall: I diskussionen av en anläggning för farligt avfall brukar jag konsekvent peka på att jag har ett legitimt intresse att ifrågasätta utan att visa på en annan lösning. Detta kan jag göra även om jag vet att en s.k. MKB (miljökonsekvensbeskrivning) visade på 10 andra möjliga lokaliseringar, där två var nära nog likvärdiga med den valda.

I diskussionen om energisystem hävdar jag mitt legitima intresse att kritisera vindkraftverk utan att visa på annan lösning. Ofta tar debattörer in kärnkraft som den överlägsna lösningen. Debatten har stelnat och indelats i revir så att FSL - Föreningen för Svenskt Landskapsskydd - motat bort personer med annan uppfattning och endast gett debattutrymme till dem som förespråkar kärnkraft. FSL lever i symbios med bloggen TCS- The climate scam som ägs och stöds av Stockholmsinitiativet. De som försöker framhålla klimatproblemet enligt teorin AGW - anthropogenic global warming - utsätts för spott och spe inför öppen ridå. Inlägg till förmån för kärnkraft hyllas. Men här får man numera inte ens chansen att presentera andra lösningar. På dessa revir sägs kärnkraft vara överlägset annat som vindkraft och annan förhatlig grön energi.

Att på dessa sätt tvinga debattörer och att förhindra fri kritisk diskussion av ett problem, vill jag kalla tokretorik. Inget borde hindra att debatten kan tas i omgångar där förutsättningen "allt annat lika - ceteris paribus" läggs till grund. De flesta debattörer vi känner borde vara förtrogna med detta, ändå uppstår gång på gång en retorik med påtvingade begränsningar. Detta konstaterande är det egentliga syftet med denna analys.

Den som önskar kan gå vidare med spekulationer om varför tokretoriken finns och återkommer. Beror det på en dold agenda att hjälpa andra makter att driva sina intressen, t.ex. för vindkraft, eller för kärnkraft, eller varför inte intressen att framkalla total förvirring och intellektuell kollaps? 


Creeper MediaCreeper