KlimatSverige har initiativet

Urban Zingmark 23 November, 2015 18:54 Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Varthän har alla klimatförnekare tagit vägen? Varthän har kritikerna till s.k. förnyelsebar energi tagit vägen? Så här har KlimatSverige formulerat apeller inför kommande klimatmanifestationer. Oavsett vilken personlig uppfattning du har lär du inte undgå att förhålla dig till klimatmötet i Paris 29/11.

Så här skriver Mikael Månsson, KlimatSverige till nätverkets medlemmar med förslag på apeller: 

Apell 1
Nu är det mindre än en vecka kvar till den 29/11, då det kommer att genomföras över 2300 klimatmanifestationer i fler än 170 länder för att trycka på beslutsfattarna för ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal i Paris. Du behövs! Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet.
Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 2
Världens beslutsfattare måste agera nu. Klimatet väntar inte. Med miljöprofessor Johan Rockströms ord: ”Löser vi inte klimatfrågan lever vi snart i ett permanent världskrig - med planeten som fiende." Du behövs för att skapa världens största klimatmanifestation söndag 29/11. Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 3
Efter terrorattentaten i Paris får inte den franska klimatkoalitionen genomföra sin stora klimatmarsch söndag 29/11. Därför uppmuntrar de alla oss andra utanför Paris att manifestera även för dem:
#march4us
Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer nu att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen: #‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Pressrum, FB-sida, Twitter och Instagram
Här finns manifestationens pressrum med pressmeddelanden
KlimatSverige på Facebook
KlimatSverige på Twitter och Instagram: @KlimatSverige


Nej och åter nej!

Urban Zingmark 02 November, 2015 19:45 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Den matte som humanisten Gunnar Fredriksson, Fria Vindar använder räcker mer än väl för att visa på vansinnet med vindkraftverk. Det må vara i Ångermanland längs väg 335 mellan Örnsköldsvik och Sollefteå eller på Holmön.

Läs här "Ett skrämmande scenario för Holmön" från 2015-11-01.


Vattenfall får befolkningen mot sig

Urban Zingmark 24 September, 2015 20:20 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)

Vi har tidigare rapporterat om att Vattenfall mörkar i Bruzaholm. Läs vår artikel Motståndet mot vindkraftsparken vid Bruzaholm blir allt starkare.

Nätverket "Skydda skogen vid Bruzaholm" har samlat in drygt 84.000 kronor och anlitar experter som utreder påverkan på naturen. Vi önskar alla Bruzaholmsborna lycka i sin engagerade kamp för naturen. Läs mer i Smålands-Tidningen.


Fria Vindars förslag om flyktingkrisen

Urban Zingmark 22 September, 2015 11:27 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)

Torbjörn Eriksson, språkrör för Fria Vindar, Holmön, Umeå kommun har lanserat ett förslag om flyktingkrisen och om hur hjälp ska finansieras. Förslaget som riktas till regeringen har framförts till Aftonbladet, Lena Mellin.

Subventionerna till vindkraft har i utgångsläget inga samband till flyktingkrisen. Torbjörn Eriksson har vågat tänka okonventionellt, vågat gå "utanför boxen" och kommit fram till en mycket intressant idé. En lysande idé som denna får inte automatiskt genomslag hos beslutsfattare. Först måste en opinion skapas för att politiker ska våga agera.

Om du gillar förslaget, för idén vidare i dina kretsar! Ring och maila till din riksdagsman!

Hej!

Jag är antivindkraftslobbyist men jag är INTE sd-are eller sponsrad av kk-industrin! Jag brukar ställa mina antagonister mot väggen och fråga: "Sverige står inför en utmaning vad gäller flyktingmottagandet, är ni beredda att offra vindkraftssubentionerna till förmån för att att stärka det behjärtansvärda mottagandet av dessa svårt drabbade flyktingar." INGEN svarar på den frågan. Sverige har en överproduktion av energi, det skulle ju inte ens märkas om vi gjorde en paus i den miljö- och naturförstörande vindkraftsexploateringen. Vindkraft är i praktiken värdelöst dessutom, eftersom det är en intermittent kraftkälla som momentant behöver nära nog 100%-ig uppbackning av annan produktion. Även om det dröjer ett tag till kommer till slut logik och sunt förnuft att segra. Lyssna på Lotta Gröning, en socialdemokrat som har hästarna helt klart... hemma!

mvh Torbjörn E
www.friavindar.se

 


Föredrag och debatt hos Fria Vindar

Urban Zingmark 07 September, 2015 10:12 Samarbete, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Fria Vindar har idag en ny artikel "Orealistiskt att ersätta baskraften kärnkraft med intermittent vindkraft - En orimlig miljöekvation.". Författare är Claes- Erik Simonsbacka, elkraftingenjör.


Medborgarpanelen 2015 och SOM 2015

Urban Zingmark 06 September, 2015 13:06 Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Igår kom mail med frågor från Medborgarpanelen. Frågorna har kopierats för att kunna visas. Ladda ner: SOM-enkät-2015-09-05.docx

Du kan själv anmäla dig för att ingå i Medborgarpanelen på deras sajt. Genom att delta får du möjlighet att reflektera över denna undersökningsform i flera avseenden. Relevanta frågor att ställa är som följer. Det finns fler.

 • Finns en beställare?
 • Vilka frågeområden ingår i undersökningen?
 • Saknar du något? Bör något tas bort?
 • Vad anser du om val av frågor och frågeformuleringar?
 • Metodfrågor. Givna svarsalternativ/öppna frågor?
 • Hur har urval av svarspersoner gjorts?
 • Hur kompenseras bortfallet – ej svar – i slutredovisning?

Ett av flera möjliga skäl att delta i Medborgarpanelen eller i andra undersökningar är att uppöva sin egen förmåga attleverera relevant kritik. Om du deltar föreslås att du också begär att få del av resultaten, vilket inte på förhand har utlovats.

Många känner till den nationella SOM-undersökningen tack vare att frågor ingår om olika energislag. Där kan förändringar i attityder över tid studeras. Den nationella SOM-undersökningen 2015 har inletts.

Frågor på ett stort antal områden har redan formulerats, bl.a angående energi. Resultaten kommer att publiceras våren 2016.


"En liten grupp har påverkat en hel kommun"!

Redaktionen 28 Augusti, 2015 21:38 Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Rättvis Vind, som ingår i nätverket SkyddaMIljön.nu, har nått en stor framgång. Se på SVT här.

Patrik Erixon har varit kontaktperson till SkyddaMiljön och varit mycket flitig att utbyta information om flera vindkraftprojekt i Sverige, vilket bidragit till att många har fått lägga ned.

Nu har arbetet toppats med framgången i Ödeshög för föreningen Rättvis Vind med sin ordförande Hans Ström och styrelsen. Läs hos dem här.

Grattis! önskar Urban, Inger och Mischa.


God Livsmiljö Hylte tillskriver regeringen

Redaktionen 27 Augusti, 2015 21:48 Samarbete, Buller, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Följande skrivelse har översänts till regeringen med anledning av de allvarliga bristerna i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft.

Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte

Läs skrivelsen nedan.

 

 (Läs mer)


Färingtofta Norra undersökte buller

Urban Zingmark 07 Augusti, 2015 15:45 Drabbade, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en undersökning av störningar från vindkraftanläggningar.Kommuner med mer än 15 vindkraftverk har kontaktats.

Einar Fjellman skriver:

Alla kommuner som tillfrågats har svarat, antingen själva eller genom tillsynsmyndighet i länsstyrelse eller miljöförbund. Arbetet med insamling av uppgifter och sammanställning har gjorts av mig och har varit en del av verksamheten i föreningen Färingtofta Norra.

Rapporten innehåller uppgift om kommun, vindkraftanläggning/ fastighet alt. driftbolag, antal klagande/störda hushåll. Uppgifterna kan användas i publicitet med angivande av källa. Alla kommuner som har mer än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats. De är 60 st. Alla har svarat och av dem har 37 st rapporterat om inkomna klagomål på buller sedan 2010, övriga har inte fått några klagomål. Svaren från de 37 kommunerna har sammanställts i rapporten över klagomål. Rättsvårdande myndigheter har ett mycket omfattande arbete framför sig.

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk.pdf


Ove Björklund tillskriver partierna

Redaktionen 29 Juni, 2015 07:49 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Skrivet av: Ove Björklund

Riksdagens politiska partier 

Berörda myndigheter och organisationer

Översänder fakta som visar att vindkraft är ett allvarligt hot mot ekosystem och huvudnäringar inom jord- och skogsbruk. Därtill stor belastning på folkhälsa och nationalekonomi. Fakta relateras till

 • EUROBATS GUIDELINES 2015 - Kraftfullt nytt regelverk för skydd av fladdermöss, som helt avråder från etablering av vindkraft i alla typer av skog. Krav på intensivt inventeringsprogram med avancerad teknik och drastiska skyddsåtgärder.
 • Naturvårdsverkets CLEO-rapport. Invasiva insektsarter - klimatstressad skog. Dubblerad svärmning. Höga halter av marknära ozon och ökade skador genom ozolytprocessen i blad och barr.
 • Potentiell utebliven pollinering - desorientering av honungsbi (USA). Hypotes att vibrationer från vindkraftverk stör artens kommunikationssystem. Sannolikt vid 200-300 Hz. Skördeförluster.
 • Förändrat lokalklimat (EU- info). Risk för nedkylning  (< 4 0C), skogsskador genom nattfrost, uttorkning och brutna träd och grenar vid extrem belastning av snö och is när kallare luftlager förs nedåt och möter fuktig luft i marknivå.
 • Utrotningshot mot kungsörn och fåglar. GPS-baserade studier och inventeringsstudie på Näsudden Gotland visar hög dödlighet vid vindkraftverk. Medelvärde på revirstorlek är 200 km2 mot tillämpad 13 km2, upptill 150 mil långa flygningar till och från övervintringsområden. Örnarna är chanslösa mot de planerade 5000 vindkraftverken. Kompensationskrav gäller enligt EUs Fågeldirektiv (Bilaga).
 • EU-rapporten "Vår livförsäkring, vårt naturkapital - en strategi för biologisk mångfald till 2020". Mål att vidta korrigerande åtgärder och stoppa fragmentiseringen av skogslandskapet. Indikation på EUs insikt om bristande prövning av kumulativa effekter, vindkraftens barriäreffekter och intolerans av tillämpad "Salamistrategi".
 • Behov av från vindkraft skyddade frizoner, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna.

Skyddat kärnområde för kungsörn, berguv, fiskgjuse, bivråk, nattskärra, fladdermöss etc. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, Woxnan-Ljusnan-dalarna, sydsamisk rennäring, Fäbodriket, ekoturism mm.

 • The European Wind Energy Associations (EWEA) statesment; The European Wind Initiative (EWI) för 2015, som prioriterar havsbaserad vindkraft och anger fyra strategiska områden bl.a. nya turbiner och storskaliga vindkraftverk med effekt <20 MW.
 • Definitivt avslöjande av bullerberäkningsmodell NORD2000, som ger 6 dBA lägre bullervärden än uppmätta värden. (Energimyndigheten, projekt 32437-1, Ljud från vindkraftverk, modell-validering/mätning, 2014-12-30). Påtalat sedan 2009 (Uppsala Universitet) men åsidosatt av länsstyrelser och domstolar. Diskriminering av Sveriges landsbygdsbefolkning. Påverkar folkhälsa, fastighetsvärden och medför förslumning av landsbygden.
 • DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft

Norm ISO 7196: Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements.

Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes zu den Wirkungen von Infraschall 2014. Tysk analys och regelverk för skärpt skydd från påverkan av infraljud (< 20 Hz) och lågfrekvent ljud. Underkännande av irrelevanta dBA-gränsvärden. Cylindrisk ljudutbredning med halverad dämpning. Fysisk känseltröskel "Wahrnehmungsschwelle" 10 dB lägre än hörseltröskeln. Sensibilisering ökar efter hand. Tillvänjning inte möjlig. Kriterie för differens dB(C) - dB(A) sänks från 20 dB till 15 dB. Övertygande fakta som visar att den svenska vindkraftsutbyggnaden baserats på felaktiga bullerberäkningar och fullgoda skäl för omgående översyn av den svenska bullerlagstiftningen. Bilaga. Utdrag ur Machbarkeitsstudie med medicinska kommentarer.

 • ineffektiv och olönsam teknik. Översubventionerad marknad. Teknisk utveckling kan inom 5-10 år medföra nya möjligheter bl.a. baserad på det nya supermaterialet grafén.
 • stora restmängder epoxiplast och kompositmaterial samt osäker kemikaliehantering.

Materialet har översänts till Energikommissionens ledamöter, där vi hävdar att dessa frågor är så allvarliga att de politiska partierna, inom ramen för Energikommissionens uppdrag, omgående måste stoppa vindkraftens negativa effekter på ekosystem, jord- och skogsnäringarna samt människors hälsa, genom att;

 • införa moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraften för att möjliggöra en saklig utvärdering av hot och potentiell teknikutveckling under bättre reglerade former. Detta bör inkludera miljötillstånd som ej påbörjats samt projektering.
 • beakta redovisade vindkraftsrelaterade hot mot jord- och skogsnäringarna i den kommande dialogprocessen för implementering av den av riksdagen beslutade visionen "Skogsriket".
 • vidta drastiska åtgärder, inkluderande driftstopp under kritisk tid för att skydda fladdermöss och fåglar från att dödas/utrotas vid de redan driftsatta vindkraftsanläggningarna.
 • radikalt ompröva Energimyndighetens förslag till riksintressen för vindkraft och tillskapa stora vindkraftsbefriade "frizoner" och kompensationsområden för skydd av den biologiska mångfalden, kungsörnspopulationen och unika kulturmiljöer, i likhet med de fyra skyddade nationalälvarna. T.ex. Härjedalen med de värdefulla kulturmiljöerna i Ängersjö och Lillhärdal, Hamra och ytterligare tre nationalparker, Orsa Finnmark, världsarvet Fågelsjö, sydsamisk rennäring, fäbodkultur (Fäbodriket) samt 15-20 kungsörnsrevir, berguv, björnforskningscenter, mm.
 • direkt avsätta Sveaskog ABs marker som "frizoner" från vindkraft och utveckla dess huvudnäring i enlighet med regeringens program "Skogsriket", statens kriterier för affärsetik, kriterier för FSC-certifierad skogsmark och det statliga direktivet för hållbart företagande och ekosystemtjänster, som ska fastställas i strategiska och uppföljningsbara hållbarhetsmål (Global Report Initiative).
 • direkt stoppa pågående omprövningar av höjdvillkor för givna miljötillstånd. Ofta begäran om höjning av verkshöjd från 150/175 meter till fatala 220/230 meter.
 • fastställa miljömässigt korrekta regelverk och bankgarantier för återställning av naturen vid nedmontering av vindkraftverk, inkluderande total borttagning av fundament och kabelsystem, borttagning av hårdgjorda kranytor, markfiberduk etc. Nu tillåten evig deponi i skogsmark är oacceptabel.
 • säkerställa branschens ansvar för destruktion av och återvinning av kompositmaterial, samt regelverk för kemikaliehantering i skogsmark vid rekonditionering, rengöring och oljehantering.
 • avveckla elcertifikatsystemet i avvaktan på ny effektivare teknik, som kan begränsas till ett fåtal landbaserade områden samt havsteknik. Det nya supermaterialet grafén kommer att ha stor potential i denna utveckling.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att givna miljötillstånd kan "återlösas" genom viss kompensation för nedlagda projekteringskostnader. Här bör beaktas att företagen undgår en kraftig förlust under 10-20 år och att kapital frigörs för lönsammare investeringar i framtiden.
 • omdisponera elcertifikatsystemet, så att det kan användas för klimatåtgärder t.ex. omställning av transportsektorn eller effektiviseringsåtgärder inom byggsektorn (7 TWh).
 • införa moratorium för bullerberäkningssystemet Nord2000 och tillsätta en transparent utredning för medicinskt säkra bullergränsvärden, vid och inom bostad, i nordiskt klimat och områden med lågt bakgrundsljud. Grundlig utvärdering krävs av infraljudets negativa effekter enligt tyska och australiska rapporter. 

Halmstad 2015-06-28

Ove Björklund

Föreningen God Livsmiljö Hylte

Med fullmakt att företräda Föreningen Svenskt Landskapsskydd  (FSL) i Ängersjöbygdens kamp mot massiv vindkraftsetablering på Sveaskog ABs marker. En unik kulturbygd, vars historia utforskats och dokumenterats i ett tjugoårigt statligt tvärvetenskapligt kulturmiljöprojekt, med skogs- och skolmuseum. Bygden har i tidigare rättsprocesser förlorat sina skogar till storbolagen. RES-Group London, OX2 och Sveaskog AB, söker nu rätten att också exploatera vind och landskap med 230 meter höga verk på höjderna Ängersjökölen, Sandtjärnsberget och Svartåsen framför byn.


Creeper MediaCreeper