Alarmerande finsk rapport om infraljud

Redaktionen 31 December, 2015 15:15 Vindkraftverk, Insändare vindkraftverk, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Ove Björklund har sänt en skrivelse till Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, relevanta myndigheter, samtliga riksdagspartier med flera om infraljud från vindkraftverk.

Kompletterande skrivelse. Bristande regelverk för vindkraftsbuller - Finskt TV-program.pdf


Data om haverier och incidenter

Redaktionen 31 December, 2015 15:10 Olyckor, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

SkyddaMiljön gjorde rundfråga till kunniga personer 2015-12-29:
-Vem samlar data om haverier och incidenter?

Claes-Erik Simonsbacka svarade 2015-12-30:

Tillståndsprövande, tillståndsbeslutande och tillsynsansvariga myndigheter uppger vanligen att det av redovisad statistik över vindbruksrelaterade tillbud och olyckor framgår, att dessa är mycket ovanliga händelser i Sverige. Notera dock, att någon officiell statistik över skador och olyckor vid vindkraftverk förs inte i Sverige. Allvarliga olyckor och tillbud i arbetet ska enligt 2§ arbetsmiljöförordningen anmälas direkt till Arbetsmiljöverket(AV).

Av Arbetsmiljöverkets diarieutskrift avseende ärendehantering av vindkraftverksärenden med ärende nr. fr.o.m 2008-04-08 t.o.m. 2015 -05-05 framgår att endast totalt fyra (4) ärenden föranlett inspektion, varav två (2) med anledning av samma olycksfall. Då det åtminstone i våra svenska medier rapporterats om betydligt fler vindkraftsrelaterade tillbud och olycksfall under de nämnda åren kan konstateras att det inte går, att förlita sig på Arbetsmiljöverkets diarieuppgifter. Orsaken kan vara, att verksamhetsutövarna inte till myndigheten anmält inträffade tillbud och olycksfall och/eller kanske AV inte har gjort inspektioner av de ev. anmälda tillbuden och olycksfallen.

Det kan dock konstateras att uppgifterna i AV:s diariebas beträffande ärendenas status kan vilseleda då t.ex. registrerade ärende 2014/6803, 2015/019156 och 2015/020925 avseende ”Marknadskontroll Vindkraft” registrerats som ”Avslutad” trots, att de enligt uppgift från AV inte ledde till några ärenden.


Fem områden för vindkraft ströks - Finland

Urban Zingmark 21 December, 2015 17:41 Utrikes, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Våra vänner på Holmön, Umeå kommun, bevakar vad som händer i omvärlden.

Läs här i Vasabladet om det senaste fallet i Finland som handlar om skydd av fåglar och kulturlandskap.


KlimatSverige har initiativet

Urban Zingmark 23 November, 2015 18:54 Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Varthän har alla klimatförnekare tagit vägen? Varthän har kritikerna till s.k. förnyelsebar energi tagit vägen? Så här har KlimatSverige formulerat apeller inför kommande klimatmanifestationer. Oavsett vilken personlig uppfattning du har lär du inte undgå att förhålla dig till klimatmötet i Paris 29/11.

Så här skriver Mikael Månsson, KlimatSverige till nätverkets medlemmar med förslag på apeller: 

Apell 1
Nu är det mindre än en vecka kvar till den 29/11, då det kommer att genomföras över 2300 klimatmanifestationer i fler än 170 länder för att trycka på beslutsfattarna för ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal i Paris. Du behövs! Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet.
Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 2
Världens beslutsfattare måste agera nu. Klimatet väntar inte. Med miljöprofessor Johan Rockströms ord: ”Löser vi inte klimatfrågan lever vi snart i ett permanent världskrig - med planeten som fiende." Du behövs för att skapa världens största klimatmanifestation söndag 29/11. Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 3
Efter terrorattentaten i Paris får inte den franska klimatkoalitionen genomföra sin stora klimatmarsch söndag 29/11. Därför uppmuntrar de alla oss andra utanför Paris att manifestera även för dem:
#march4us
Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer nu att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen: #‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Pressrum, FB-sida, Twitter och Instagram
Här finns manifestationens pressrum med pressmeddelanden
KlimatSverige på Facebook
KlimatSverige på Twitter och Instagram: @KlimatSverige


Nej och åter nej!

Urban Zingmark 02 November, 2015 19:45 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Den matte som humanisten Gunnar Fredriksson, Fria Vindar använder räcker mer än väl för att visa på vansinnet med vindkraftverk. Det må vara i Ångermanland längs väg 335 mellan Örnsköldsvik och Sollefteå eller på Holmön.

Läs här "Ett skrämmande scenario för Holmön" från 2015-11-01.


Vattenfall får befolkningen mot sig

Urban Zingmark 24 September, 2015 20:20 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)

Vi har tidigare rapporterat om att Vattenfall mörkar i Bruzaholm. Läs vår artikel Motståndet mot vindkraftsparken vid Bruzaholm blir allt starkare.

Nätverket "Skydda skogen vid Bruzaholm" har samlat in drygt 84.000 kronor och anlitar experter som utreder påverkan på naturen. Vi önskar alla Bruzaholmsborna lycka i sin engagerade kamp för naturen. Läs mer i Smålands-Tidningen.


Fria Vindars förslag om flyktingkrisen

Urban Zingmark 22 September, 2015 11:27 Samarbete, Annat Permalink Trackbacks (0)

Torbjörn Eriksson, språkrör för Fria Vindar, Holmön, Umeå kommun har lanserat ett förslag om flyktingkrisen och om hur hjälp ska finansieras. Förslaget som riktas till regeringen har framförts till Aftonbladet, Lena Mellin.

Subventionerna till vindkraft har i utgångsläget inga samband till flyktingkrisen. Torbjörn Eriksson har vågat tänka okonventionellt, vågat gå "utanför boxen" och kommit fram till en mycket intressant idé. En lysande idé som denna får inte automatiskt genomslag hos beslutsfattare. Först måste en opinion skapas för att politiker ska våga agera.

Om du gillar förslaget, för idén vidare i dina kretsar! Ring och maila till din riksdagsman!

Hej!

Jag är antivindkraftslobbyist men jag är INTE sd-are eller sponsrad av kk-industrin! Jag brukar ställa mina antagonister mot väggen och fråga: "Sverige står inför en utmaning vad gäller flyktingmottagandet, är ni beredda att offra vindkraftssubentionerna till förmån för att att stärka det behjärtansvärda mottagandet av dessa svårt drabbade flyktingar." INGEN svarar på den frågan. Sverige har en överproduktion av energi, det skulle ju inte ens märkas om vi gjorde en paus i den miljö- och naturförstörande vindkraftsexploateringen. Vindkraft är i praktiken värdelöst dessutom, eftersom det är en intermittent kraftkälla som momentant behöver nära nog 100%-ig uppbackning av annan produktion. Även om det dröjer ett tag till kommer till slut logik och sunt förnuft att segra. Lyssna på Lotta Gröning, en socialdemokrat som har hästarna helt klart... hemma!

mvh Torbjörn E
www.friavindar.se

 


Föredrag och debatt hos Fria Vindar

Urban Zingmark 07 September, 2015 10:12 Samarbete, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Fria Vindar har idag en ny artikel "Orealistiskt att ersätta baskraften kärnkraft med intermittent vindkraft - En orimlig miljöekvation.". Författare är Claes- Erik Simonsbacka, elkraftingenjör.


Medborgarpanelen 2015 och SOM 2015

Urban Zingmark 06 September, 2015 13:06 Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Igår kom mail med frågor från Medborgarpanelen. Frågorna har kopierats för att kunna visas. Ladda ner: SOM-enkät-2015-09-05.docx

Du kan själv anmäla dig för att ingå i Medborgarpanelen på deras sajt. Genom att delta får du möjlighet att reflektera över denna undersökningsform i flera avseenden. Relevanta frågor att ställa är som följer. Det finns fler.

  • Finns en beställare?
  • Vilka frågeområden ingår i undersökningen?
  • Saknar du något? Bör något tas bort?
  • Vad anser du om val av frågor och frågeformuleringar?
  • Metodfrågor. Givna svarsalternativ/öppna frågor?
  • Hur har urval av svarspersoner gjorts?
  • Hur kompenseras bortfallet – ej svar – i slutredovisning?

Ett av flera möjliga skäl att delta i Medborgarpanelen eller i andra undersökningar är att uppöva sin egen förmåga attleverera relevant kritik. Om du deltar föreslås att du också begär att få del av resultaten, vilket inte på förhand har utlovats.

Många känner till den nationella SOM-undersökningen tack vare att frågor ingår om olika energislag. Där kan förändringar i attityder över tid studeras. Den nationella SOM-undersökningen 2015 har inletts.

Frågor på ett stort antal områden har redan formulerats, bl.a angående energi. Resultaten kommer att publiceras våren 2016.


"En liten grupp har påverkat en hel kommun"!

Redaktionen 28 Augusti, 2015 21:38 Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Rättvis Vind, som ingår i nätverket SkyddaMIljön.nu, har nått en stor framgång. Se på SVT här.

Patrik Erixon har varit kontaktperson till SkyddaMiljön och varit mycket flitig att utbyta information om flera vindkraftprojekt i Sverige, vilket bidragit till att många har fått lägga ned.

Nu har arbetet toppats med framgången i Ödeshög för föreningen Rättvis Vind med sin ordförande Hans Ström och styrelsen. Läs hos dem här.

Grattis! önskar Urban, Inger och Mischa.


Creeper MediaCreeper