Nu är dom på gång igen!

Urban Zingmark 14 September, 2013 22:06 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

VINDHÄNDELSER 2013 - Föreningen Livskvalitet för Stöverberg genom Inger Almström, nuvarande ordförande, har skrivit idag.

Läs Berättelse från Brattberget - skrolla längst ner för att se det senaste.


Bergvik i slutskede

Urban Zingmark 24 Juni, 2013 23:51 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Så har då Bergvik Skog AB genom sina advokater kommit med "Yttrande och slutförande av talan" i målet om vindkraftverk i Svartnäsområdet, Dalarna. Denna slutfas blir särskilt intressant då fotomontage från båda sidor blivit så centrala för parterna. Vildmarksföreningen hade tagit fram fotomontage till den syn, dvs. rundresa, som parterna och domstolen företog den 23 maj i år.

Nu har Bergvik presenterat kritik och ett eget fotomontage som läggs fram som ett sista drag före domslut i Mark- och miljööverdomstolen. Kritiken gäller bl.a. att vildmarksföreningen använt teleobjektiv för att få verken att verka större än de i verkligheten är. Bergvik säger sig ha använt normalobjektiv för sina fotograferingar. Kritiken gäller också att verken beroende på olika avstånd och läge i sidled, kommer att synas olika mycket. Detta påstås av Bergvik inte komma fram i vildmarksföreningens fotomontage.

Skrivningen är mycket lugn och sansad från Bergvik, förmodligen grundad på en stor portion självtillit om att man nu levererar dråpslaget mot Vildmarksföreningens yttranden understödda av fotomontage. Visst kan man tycka att Vildmarksföreningen har varit klumpig som tagit fram bilder utan att upplysa om att de är tagna med teleobjektiv. Man kan också tycka att Bergvik och de listiga advokaterna faller på eget grepp då de bortser från att upplevelsen är avgörande för människorna och även djuren.

Jag kan därför inte kategoriskt anse att det är fel att välja teleobjektiv om man på detta sätt speglar upplevelsen för de drabbade. Nu återstår att se hur Mark- och miljööverdomstolen kommer att väga in fotomontage i domen och vilken vikt som bilder och fotomontage kommer att få i domen som helhet.


EPAW hörsammas av EU-domstolen

Mischa 21 Juni, 2013 00:05 Utrikes, Anmälningar och överklaganden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

European PlatformAgainst Windfarms - EPAW - gör en pressrelease:

EPAW launches a press release about our legal recourse accepted by EU Court of Justice!

Please send this press release to your contacts and the media (newspapers, radio, television).

Läs pressreleasen här.


Bergvik får prövningstillstånd

Redaktionen 24 Januari, 2013 18:59 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Tidigare har vi skrivit mycket om Svartnäsbornas kamp mot Bergvik som vill bygga vindkraftverk där. Se alla de artiklarna här.

Nacka Tingsrätt sade nej till bygget. Bergvik överklagade, och nu ska målet prövas i Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Motparterna är 82 till antalet! Läs beslutet från den 16 januari om prövningstillstånd här (pdf).

Följ även händelseutvecklingen på Vildmarkens Blog.


Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter

Redaktionen 12 Januari, 2013 11:51 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Våra tidigare artiklar om Brattberget i Arvidsjaur kommun finns här och här.

Nu bjuder kraftbolaget Kraftö Vind till informationsmöte om "potentialen för vindkraft på området Brattberget", måndagen den 21 januari kl. 18.30 – 20.30 i Glommersträsk Parkskola. Så här står det i inbjudan:

På mötet ska det väljas en representant från byn Glommersträsk som ska representera byn med omnejd genom att ingå i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för bygdemedel. Arbetsgruppen kommer att bestå av en representant vardera för byarna Glommersträsk, Järvträsk, Högheden/Stöverberg och S. Sandträsk samt fyra politiker från Arvidsjaurs kommun och en representant från Kraftö. Syftet är att gemensamt komma överens om en modell som reglerar hur bygdemedlen skall användas. Mer information om bygdemedel kommer att ges på mötet. Det är viktigt att innan mötet fundera igenom vem Du anser är en lämplig representant så att en sådan kan utses på mötet.

Flera som bor i området ogillar att planerna drivs vidare. 

Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, skrev en insändare till Norran, "Vi måste bort först". (Dock ändrades Ingers rubrik som löd "Sälj inte skinnet förrän offret är skjutet".)

Inger låter nu meddela:

Vi behöver ingen info vi vet allt vi vill veta o vi vill inte ha. Nu har Kraftö valt sina män på orten som representanter för byar. Nils Gunnar Karlsson Högheden har valts av Kraftö till representant för oss i Stöverberg och Högheden. Allt naturligtvis skitsnack och ämnat endast att skrämma livet ur de gamla...

Skyddamiljön kommer att fortsätta rapportera.


Bergvik/Foyen ger sig inte

Redaktionen 02 November, 2012 17:21 Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Från Vildmarkens Blog:

Bergvik Skog AB – företrädda av Foyens Advokatfirma AB (mitt i Stockholms allra dyraste adresser) – kom i absolut sista sekunden in med ett överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i Mål nr M4212-11. Alltså domstolens dom i Bergviks projekt "Svartnäs".

Men vad överklagandet innehåller får vi vänta på. Foyen: "På grund av hög arbetsbelastning begär vi anstånd med att få inkomma med skäl för prövningstillstånd samt yrkanden och grunder för överklagandet till och med den 30 november 2012."

Det måste anses överraskande. Eller inte ändå? Foyen måste ha fullt upp med vindkraftstvister. Lukrativa sådana. Det borde ge utrymme för personalförstärkningar. Antingen finns det inte fler jurister att rekrytera eller så inser Foyen att "marknaden" är mättad.

Vi hade kanske hoppats att Bergvik/Foyen (B/F) skulle ge upp detta gigantiska projekt (det största söder om Norrland), men således icke! Anledningen är antagligen att man ser nästan enbart bromsljus framför sig på vindkraftsmotorvägen så här i novembermörkret. Man inser antagligen att det nu gäller att köra på och om i alla tänkbara spår – kommun efter kommun, landskap/landsting – innan pyramidspelet slutligen kollapsar.


Miljödomstolen sa nej!

Redaktionen 12 Oktober, 2012 16:28 I vanlig media, Anmälningar och överklaganden, Bra!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Hurra! Vi vann!

Så här skriver Svartnäsbygdens blog Vildmarkens Blog:

Vilken fantastisk sensationell nyhet! Idag är det ute redan på dt.se och på de lokala nyheterna och på SR och SVT.

Bergvik Skog fick NEJ till hela sitt projekt på115 vindkraftverk. Även Länsstyyrelsens beslut om 83 vindkraftverk fick nobben. Mark- och Miljödomstolen ställde sig alltså helt på vår sida och avstyrde allt. Äntligen har förnuftet segrat!

Miljödomstolen har ju naturligtvis de rätta kunskaperna som våra politiker och länsstyrelsensfolk saknar. Svartnäs ansågs alltså vara olämpligt för vindkraft pga. en alltför stor miljöpåverkan i området, och även att det finns natur och kulturvärden som är mycket skyddsvärda. Den kumulativa effekten med Jädraås intill var en annan orsak.

Visst är det helt fantastiskt underbart! Det otroliga har hänt. Vi har fått rätt mot Bergvik. Vi har satt politiker och Länsstyrelse på plats. Bergvik har förstås rätt att överklaga, men kommer de att göra det? Inte troligt. Senast 1 november måste det ha skett i så fall.

Du kan själv läsa domen från Nacka Tingsrätt som pdf här.

Två av de som jobbat länge med överklagan, Per och Anna Skye, intervjuades i DT:

Än vågar de dock inte ta ut någon slutgiltig seger. –"Vi firade med en bit choklad, men det är den 1 november som gäller", säger Anna Skye.


Initiativ på Europa-nivå

Urban Zingmark 30 Juli, 2012 21:11 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)


Landskapsskydd fortsätter att diskutera Lars Cornells anmälan till "Europadomstolen för mänskliga rättigheter". Tidigare rådde missuppfattningar om ärendet både hos Lars Cornell och hos FSL. Men nu är det markerat med röda bokstäver på FSL:s hemsida: "OBS: Det är "Europa-domstolen för mänskliga rättigheter" som avses i artikeln och i överklagandet."

Initiativet från Lars Cornell och Föreningen Vindskydd i Tjust är intressant och lovvärt! Läs Lars Cornells sammanfattning och skrivelse.

Styrelsen i Skyddamiljön har tidigare - 2011 - behandlat frågan om anmälan till EU-domstolen (egentligen EU-kommissionen). Skyddamiljöns styrelse var med på konceptstadiet, men beslöt att överlåta till dåvarande styrelsemedlemmen Bernd Stymer att göra anmälan i eget namn. 

Vi välkomnar att FSL och Föreningen Vindskydd i Tjust lyckats samarbeta kring Lars Cornells initiativ att anmäla till Europa-domstolen, HUDOC.


Begär kompletta marknadskontroller!

Mischa 23 Februari, 2012 14:08 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vi hoppas att följande information kan tjäna som underlag för många av våra läsare att begära att Arbetsmiljöverket genomför marknadskontroller av vindkraftverk! Både av redan byggda och planerade, och att kontrollerna utökas för att täcka in samtliga risker med vindkraftverk.

Arbetsmiljöverket publicerade i november 2011 sin plan för "Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014". Även vindkraftverk är nu är synliga i denna plan, och därför har vi anledning att kommentera och ge synpunkter.

För det första måste sägas att redan sedan Europakonventionen, inklusive Maskindirektivet, antogs som lag i Sverige och började gälla 1992, så borde Arbetsmiljöverket gjort dessa marknadskontroller, som vi redan skrivit om här och här. Vi borde därför begära av dem att göra kontrollerna både för redan etablerade vindkraftverk och planerade.

Angående vindkraftverk skriver man i "Bilaga 1 av Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram. Marknadskontrollprogram 2012-2014 Maskiner", sid 13:

Vi får mycket frågor om vindkraftverk från vindkraftmotståndare, polisen, åklagare och regeringen (efter anmälan till kommissionen). En het fråga för närvarande är risken för iskast från sådana. AV är Marknadskontrollmyndighet för dessa. Marknadskontroll kommer att genomföras mot uppskattningsvis 4-6 modeller av vindkraftverk för att se hur tillverkarna uppfyller gällande krav.

Kommentarer: 

1. "En het fråga... är risken för iskast". På denna sajt redogör vi för en mängd andra risker med vindkraftverk - inte bara risken för iskast. Det borde vi göra Arbetsmiljöverket uppmärksamma på och begära att de kontrollerar.
2. Endast 4-6 modeller av vindkraftverk räcker inte, enligt vår mening, för att säkerställa alla modeller av vindkraftverk.
3. Som det ser ut, kommer Arbetsmiljöverket att kontrollera endast de vindkraftverk som planeras att byggas. Det är mycket viktigt att även vindkraftverk som redan är i drift kontrolleras!
4. Man nämner inte alls CE-märkning, trots att man nämner det när det gäller andra maskiner - t.ex. skriver man: "Straffsanktioner - Åtalsanmälan bör övervägas vid överträdelse av AFS 2008:3, 6 § d) samt Lagen om CE-märkning (2004:1534) 2§ och 6 §." Samma paragrafer gäller för vindkraftverk!

På bilagans sid 11 nämns att man avser avsätta 30 mandagar och tjugo tusen kronor för kontroll av vindkraftverk, och ingenting följande år.

Kommentar: Tjugo tusen kronor räcker inte långt! Framför allt inte om fler än "4-6 modeller" ska kontrolleras.

Begär kompletta kontroller! Använd gärna detta dokument från Första Hjälpen - klicka på bilden eller här: Vindkraftverk - Begäran om marknadskontroll (Word-dokument). Fler dokument finns i Första Hjälpen, rubrik 6.

Sveriges ende sakkunnige, Claes-Erik Simonsbacka gjorde analys och följande uppmaning att begära kontroller och meddelade detta:

Med beaktande av "historiken" beträffande AV:s marknadskontroll-aktiviteter avseende vindkraftverk, sedan jag begärde detta redan i början av 2000 talet, så har myndigheten, enligt undertecknad, genom "skenlögner"/insinuationer vilselett allmänhet, andra myndigheter och regering bl.a. beträffande myndighetens möjligheter att göra marknadskontroller.

Med beaktande av ovanstående är jag orolig för att AV i sammarbete med de sex tillverkarna väljer ut nya typer av vindkraftverk, utan att alls beakta uppställningsplatsens miljö- och klimatförhållanden.

Det är också troligt att AV inte alls väljer att göra någon marknadskontroll på vindkraftverk som tagits i drift innan det "nya" maskindirektivet (MD) 2006/42/EC (AFS 2008:3) blev obligatorisk den 29 dec 2009. Det är en betydande skillnad mellan de olika utgåvorna av maskindirektiven då den "gamla" - MD:et 98/37/EG (AFS 1993:10) ändrad genom (AFS 1994:48) - inte ger något utrymme för att beakta sannoliketer i riskhanteringen/riskanalyser.

På grund av detta är det viktigt att nu BEGÄRA MARKNADSKONTROLL t.ex. med stöd av det tidigare översända dokumentet, för i drift varande vindkraftverk! 

PS. Har en känsla av, att AV nu genom de angivna planerna på marknadskontroller vill bevisa att det inte har funnits fog för att göra några marknadskontroller tidigare.

En begäran har gjorts av Bengt Svensson - ladda ner den här.

Claes-Erik Simonsbacka ger ännu mer detaljerad information - läs mer.

Vi inbjuder även till öppen diskussion kring denna artikel och anslutna texter i kommentarerna. 

 (Läs mer)


Överklagan Högalidenprojektet vid Botsmark

Redaktionen 21 Februari, 2012 15:15 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

En överklagan från två personer i Botsmark har inkommit till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt i februari. Innehållet i överklagan från herr Ågren och herr Sell är av helt oväntad kvalitet och omfattning.

Domstolssekreteraren låter meddela att:

Målet är kungjort och sista dagen för yttrande är den 9 mars 2012. Det går inte att säga när det kommer ett avgörande i målet.

Vi uppmuntrar läsare att skicka in fler yttranden innan den 9 mars, till mmd.umea@dom.se - se Kalendern.

Kan denna överklagan få effekt eller är det en halvmesyr som inte kommer att få effekt?

Läs överklagan här! Läs Urbans mail till de som överklagade, nedan.

Intressant i överklagan är att man hänvisar till fornlämningar och det lagskydd som finns för dem. I området finns samiska gravsättningar, liggande hönor (större stenar som var helt eller delvis uppallade från markytan med mindre stenar), masugnar och gravhögar inom ett område av ca 3 ha.

Läs mer om liggande hönor här

 (Läs mer)

Creeper MediaCreeper