Norge kommer till sans?

Redaktionen 04 Oktober, 2012 14:07 Vindkraftverk, Utrikes, Film, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Norska politiker är eniga om att vindkraftverksutbyggnad är ett bra bidrag till att rädda klimtet. Därför införde regeringen gröna certifikat, en mekanism som betyder att vanliga strömkunder skall subventionera utbyggning av vindkraft i Norge. Men ger verkligen vindkraftverksutbyggnad i Norge ett bättre klimat i världen?

I kapitel 11 av filmen - här - intervjuas f.d. Statssekreterare Heidi Sørensen. Henne skulle alla i vår riksdag och regering lyssna på! Hon talar nästan som en visselblåsare...

Mycket sevärt. Länk till programmet.


"Konkurserna kommer"

Redaktionen 03 Juni, 2012 15:03 Vindkraftverk, Film, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu får de som studerat vindkraftverkens olönsamhet lite mer plats i media. Här journalisten Karin Bångman i Mittnytt den 31 maj.


Vinter och avställda kärnkraftverk

Urban Zingmark 09 Oktober, 2011 15:28 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Vi går nu mot vintern. Sedan flera veckor har rapporter kommit om tillgången på el och förväntad prisutveckling.

Ansvarig minister Maud Olofsson avgick som väntat för kort tid sedan. Innan avgången hade hon ett möte med de stora bolagen som driver kärnkraftverk. Avsikten uppgavs vara att utkräva löften att kärnkraftverken ska hållas i gång kommande vinter. Förra vintern var ju många kärnkraftverk avställda för underhåll. Det bidrog starkt till stora prisökningar.

Redan idag den 9 oktober, har kärnkraftsdirektörerna svikit sina besked eftersom 6 av 10 kärnkraftverk står avställda. Idag har vi brist på el trots varm väderlek. Aftonbladet skriver att problemen med kärnkraften skapar elbrist i landets södra delar. Svenska kraftnät, som är ansvarigt för elförsörjningen, har redan tvingats använda sig av ett reservkraftverk i Karlshamn för att förse södra Sverige med el, enligt SVT:s Rapport. 

- "Det är fortfarande varm väderlek och ändå tvingas vi starta oljekondens för att under vissa kritiska timmar kompensera för det stora bortfallet av kärnkraftsel", säger generaldirektören Mikael Odenberg till Rapport.

87 procent vill ha "lika mycket eller mer vindkraft" i Sverige enligt opinionsundersökningen som SOM-institutet i Göteborg gjort. Men vindkraftsmotståndet har stärkt sina positioner så att allt färre nu vill ha "lika mycket eller mer vindkraft" enligt samma undersökning.

På grund av elproducenternas misslyckande att hålla kärnkraftverken igång riskerar vindkraftmotståndet under vintern att få arbeta i ett opinionsklimat som blir kärvt. Om priserna på el stiger kraftigt under vintern och om allmänhet och media upplever brist på tillgången av el, då kan det bli tuffare att sprida kunskap om vindkraftverkens dåliga sidor. Om inget oförutsett inträffar kommer användarna, dvs hushållen och företagen, att vilja ha ökad tillgång genom inhemsk produktion och ökad nettoimport. Kraven på kapacitetsutbyggnad på flera sätt, även med vindkraftverk, kommer i det sammanhanget att öka.


Björn reder ut begreppen

Mischa 09 Januari, 2011 17:31 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Björn heter han. Han blev trött av att inte förstå elmarknaden, när elbolagen bollade med priserna.

Det finns en hel del saker och företeelser i samhället jag har retat mig på väldeliga. Droppen blev när Vattenfall för några år sedan ansåg sig berättigade att öka priset på mitt elavtal med 32%. Jag protesterade högljutt och efter många brev och telefonsamtal kunde jag konstatera att deras argument inte var relevanta och att de många gånger inte ens visste vad de pratade om. Så jag satte mig ned och kartlade hela elmarknaden med alla aktörers roller, vad betyder alla deras konstiga termer och vilka konsekvenserna blir. Kort sagt, hur allt fungerar.

Läs hans beskrivande sajt här

Creeper MediaCreeper