Fröjdh analyserar vindkraftbolagen

Urban Zingmark 01 September, 2015 20:35 Elmarknaden, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Journalisten Göran Fröjdh har gjort en ambitiös ekonomisk analys av Havsnäs Vindkraft AB för att visa hur vindkraftbolag bedriver affärer som ser absurda ut. Förklaringen i detta fall kan vara stora överföringar till skatteparadis som ses som bedrägeri mot svenska staten och skattebetalare.

Är dessa förhållanden vad som är mest upprörande? Eller är det politikernas oförmåga och ovilja att ta upp vindkraftens sjuka ekonomi? Hur kommer det sig att politiker som kritiserar vinster i välfärden inte tar upp de överföringar till skatteparadis som vindkraftbolagen gör på bekostnad av svenska skattebetalare? Läs här.

Här har stora media ett stort ansvar som inte öppnar för debatt av vindkraftens ekonomiska skadeverkningar. V med Jonas Sjöstedt m.fl och MP med Åsa Romson m.fl försvarar vindkraft utan förbehåll i stora media som SVT och SR. De får ofta stå oemotsagda. De hanteras med silkesvantar i stora media. Nu har vi fått ett namn på den nya klassen som undgår kritik från vänster - vindkraftsoligarker.


Sören Holmberg i Almedalen

Urban Zingmark 01 Juli, 2015 22:08 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Statsvetaren och professorn Sören Holmberg har rapporterat om opinionen för och emot vindkraft:

2008 svarade 80 procent ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59 procent 2014. Tappet på 21 procent är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet någonsin har haft i sina mätningar på det här området.

Läs här.

Ett problem som Holmberg inte berör är den eftersläpning som opinionssiffrorna medför. Motståndet har ökat successivt, men politiker, exploatörer och myndigheter har inte fullt ut förstått den ökande styrkan i motståndet och ett avtagande stöd för vindkraft.

Tappet för vindkraft har ökat ytterligare. Därför måste beslutsfattare ta hänsyn till tappet för vindkraftsstödet. Det dröjer ända till april 2016 innan vi får opinionssiffrorna för 2015. Holmbergs analys visar att motståndet ökat särskilt mycket på landsbygden i Norrland, Gotland och Småland.


Solidaritet mellan nätverken i Norrland

Urban Zingmark 28 Juni, 2015 21:09 Drabbade, Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Vi har gemensamma intressen med andra nätverk som protesterar mot utbyggnaden av vindkraft där människor, djur och natur skadas och förstörs.

Vindkraftmotståndet i Ångermanland genom Jimmie Lindberg har mycket tänkvärda åsikter och som andra kan solidarisera sig med. Lindbergs kritik av Baylan är rättvis: "När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat än dålig komik."

Bättre kan det inte sägas. Än värre blir det av att Baylan tycks tro att hans vridning av sanningen går hem i stugorna och i direktionsrummen. Hur dum får en minister vara? Är det Löfven som får betala med raset i förtroende som visats i de senaste opinionsmätningarna? Det är svårt att fastställa eftersom Löfvens siffror även påverkas av regeringens framträdande i frågor om vapenexport, behandling av tiggare, migration, kriget mot Isis och mycket mer. I jämförelse med de outsägliga lidanden som krig och förtryck medför kan det kännas som oförarglig buskteater när Baylan underhåller Sveriges TV-tittare med sina bisarra lögner.

Och mot sina avsikter gör Baylan en insats genom att stärka solidariteten mellan nätverken i Norrland som driver vindkraftmotstånd.


We´ll scrap funds for windfarms 07 May 2015

Redaktionen 09 Maj, 2015 20:17 Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Premiärministern David Cameron har lovat att stoppa framtida statliga medel till vindkraftsprojekt och ge lokalbefolkningen sista ordet.

http://www.countytimes.co.uk/news/147721/-we-ll-scrap-funds-for-windfarms-.aspx

http://stopthesethings.com/2015/05/09/uk-elections-britains-deliverance-from-its-wind-power-disaster/


Svenska folkets åsikter om energi

Urban Zingmark 09 Maj, 2015 19:10 Drabbade, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Här kommer SOM: s underökning om energi avseende 2014:

Rapporten är från mars 2015 och har lagts ut på SOM:s sajt först denna vecka. Undersökningen är riksrepresentativ och omfattar ett urval på 3 400 personer mellan 16 och 85 år. 

Många har säkert redan hört i media att motståndet till kärnkraft har ökat.Men det gör det också för vindkraft. Allt färre svenskar ger sitt stöd för satsning på vindkraft. Siffran är 59 procent år 2014 mot 74 procent år 2009.

SkyddaMiljön rapporterar:

Vi ser hur motståndet växer i vindkraftutsatta områden. Naturskyddsföreningen i Dalarna har protesterat öppet i media. I Lappland ökar motståndet kraftigt hos närboende och samer som förlorar betesmarker. I Småland ökar protesterna mot Vattenfalls planer. Listan kan göras mycket lång. I de folkrika storstäderna växer motståndet, men långsammare än i de områden ute i landet som har naturförstörelsen och bullret nära inpå.


Propagandaseger för vindkraftintressen

Urban Zingmark 17 November, 2014 19:05 Floskeltoppen, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu är allt ställt på ända när media gått ut med vindkraften som förklaring till att elpriserna är låga.

TV har vindsnurror som bakgrundsbild till talet om låga elpriser. Gör sig bra i propagandan för vindkraft. Att de aldrig lär sig! Priserna beror på HELA utbudet och ALL efterfrågan. Om utbudet ökar och efterfrågan minskar då kan varje tänkande person förstå att priset sjunker. Allt annat lika.

Nästa led är en allomfattande analys med de olika energikällornas påverkan på natur, människor, djur. Men det är som bekant väldigt svårt, vilket dock inte hindrar att den allomfattande analysen är nödvändig.

Tyvärr har vindkraftsförespråkarna nått en stor propagandaseger genom att koppla nuvarande elpriser till vindkraftsutbyggnaden. Vilket är djupt missvisande!


Motioner om vindkraft

Urban Zingmark 14 November, 2014 17:03 Vindkraftverk, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten. I år har 2 901 motioner lämnats in. Andelen motioner som får Ja är bara någon procent. Med det osäkra parlamentariska läget i Sveriges Riksdag finns förutsättningar för att fler motioner kan vinna bifall. Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Motioner om exempelvis klimatfrågor hänvisas till Miljö- och jordbruksutskottet. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Även om få motioner vinner bifall, är motioner något av "folkets röst". Riksdagsledamöter som jobbar med motioner tillhör inte maktens centrum, men kan ändå med sina motioner föra fram politiska förslag och idéer.

I floden av motioner finns nio motioner som handlar om vindkraft. Är det lite eller mycket? Lite tycker vi, med tanke på alla problem som finns och alla förslag som inte tillgodoses. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter även om vindkraft förlorat ytterligare i lönsamhet, med konkurser och frysta byggnadsplaner som följd. En av motionerna kommer från Magnus Oscarsson, Ödeshög. Han pekar på buller som ett allvarligt hälsoproblem.

Motion 2014/15:2005 Buller från vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:478 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft - läs här
Motion 2014/15:631 Ompröva Försvarsmaktens veto mot vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1105 Vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1136 Kooperativ vindkraft och uttagsskatt - läs här
Motion 2014/15:1257 Utvärdering av vindkraften - läs här
Motion 2014/15:2371 Kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här

Det kan ses som ett stort misslyckande för de demokratiska partierna att de inte tagit skadeverkningarna av felplacerade vindkraftverk på allvar. Det finns tendenser i 2--3 motioner av de nio, att riksdagsledamöter har börjat förstå skadeverkningar.

I 2--3 motioner framgår att den nationella satsningen på vindkraft är ett ekonomiskt misslyckande. Främlingsfientliga SD har utan tvekan skrivit den mest relevanta motionen om vindkraft, trots sin omöjliga hållning som klimatförnekare. Här finns ett moraliskt dilemma för varje person med rösträtt. Själv sätter jag mänskliga rättigheter högt. Tyvärr hotas mänskliga rättigheter av både svensk energipolitik och SD:s främlingsfientlighet. Ett dilemma som inte heller jag har lösningen på. Mitt bästa förslag är: Stoppa felplacerade vindkraftverk! Och givetvis måste kommunerna ha kvar sin vetorätt.


Friserad sanning

Urban Zingmark 16 Augusti, 2014 16:12 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Regeringen försöker hålla färgen genom att påstå att den hävdar att en svensk exploatör ska kunna bygga vindkraft i utlandet och erhålla stöd enligt det svenska elcertifikatsystemet. Energimyndigheten har tidigare lämnat avslag på ansökan från Ålands Vindkraft AB.

Pressmeddelandet från Näringsdepartementet vill påskina att i detta departement har man tänkt rätt hela tiden, trots det avvisande beslutet i Energimyndigheten. Tro't om ni vill. Med en frisör som minister kan kanske sanningen friseras.


Almedalen 2014 - om vindkraft

Urban Zingmark 21 Juni, 2014 23:29 Insändare vindkraftverk, Elmarknaden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

29 av ca 3000 evenemang handlar om vindkraft på Almedalsveckan - länk.

Om vindkraftens skadeverkningar

FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, har Mötes- och debattplats varje dag under Almedalsveckan, på Hamnplan, H214.

Dag:29/6 2014 09:30 - 18:00, 30/6 2014 09:00 - 18:00, 1/7 2014 09:00 - 18:00, 2/7 2014 09:00 - 18:00, 3/7 2014 09:00 - 18:00, 4/7 2014 09:00 - 18:00, 5/7 2014 09:00 - 18:00, 6/7 2014 09:00 - 12:00

Samtala med styrelsen för FSL om vindkraftens skadeverkningar och om hur vi kan vi skydda vårt kulturlandskap från vindkraftsetableringar samt om vindkraften verkligen behövs.

Kontaktperson 1: Bror Lindahl, senior advisor, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, tel. 070-5675895, b-lindahl@swipnet.se
Kontaktperson 2: Sune Sjötröm, ordf., Föreningen Svenskt Landskapsskydd, 0727-103950, sune.sjostrom@landskapsskydd.se


Bättre att spara el med bättre motorer

Claes-Erik Simonsbacka 11 Juni, 2014 12:14 Elmarknaden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Spara är bättre än att bygga och uppföra nya kontraproduktiva vindkraftverk

Att på ett hållbart sätt realisera sparpotentialen borde vara en av de viktigaste beståndsdelarna i energipolitiken. Därför måste EU och dess medlemsstater prioritera ökat sparande framför en utbyggnad av elproduktion med dålig energieffektivitet, som vindkraften, men detta är tyvärr ingenting som energitekniskt okunniga nationella politiska beslutsfattare förstått och seriöst prioriterar.

Om en sparpotential på 20 procent skulle kunna realiseras till 2020, vilket motsvarar 390 miljoner ton oljeekvivalent, skulle det ge stora energi- och miljömässiga fördelar. Koldioxidutsläppen skulle minska mer än dubbelt så mycket som EU enligt Kyotoprotokollet måste minska utsläppen med. Med anledning härav borde det vara självklart för den svenska staten och EU att prioritera, stimulera och stödja riktade insatser i energitekniska effektiviseringsåtgärder framför, att kraftigt subventionera och bygga ut den icke långsiktigt hållbara, lågkvalitativa och kontraproduktiva storskaliga elenergiproducerande vindkraften. Den svenska staten och övriga EU-länder måste också skapa incitament och förutsättningar bl.a. för att stödja en utveckling av produktionsteknik avseende storskalig tillverkning av supraledande material och då framför allt för generatorkonstruktioner. En utvecklad vattenturbinteknologi med supraledande generatorkonstruktioner kan komma att generera upp till 30 procent mer eleffekt med samma mängd vatten.

Europeiska kommissionen förutspår trots allt, att effektiviteten i EU:s system för elmotor kan förbättras 20- 30% till 2020. Elenergiförbrukningen minskas med 135 miljarder kWh i de 27 EU-länderna och CO2- utsläppen förutspås minskas med 63 miljoner ton.

Elmotorerna i Sverige svarar för cirka 65 procent av industrins elenergiförbrukning och cirka 40 procent av Sveriges totala elenergiförbrukning. EU:s ekodesign-krav införd 2009 med klasserna IE1 (Standard Efficiency), IE2 (High Efficiency) och IE3 (Premium Efficiency). Förlusterna kommer att minska med ca 15 % - 20% mellan de olika IE-klasserna. Nu har även IEC-standarden 60034-30-1:2014 för IE4-klassen (Super Premium) antagits och publicerats. Ingen IEC-standard har ännu slutligt antagits och publicerats för IE5 ("Ultra Premium") elmotorer. Inköpspriset för en ”Standard Efficiency” elmotor står ofta endast för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader.

Införandet av IE4-superpremium effektivitet är en logisk följd av den pågående snabba teknikutveckling samt det faktum att USA, Kanada och Mexiko redan har antagit och infört en ”Minimum Energy Performance Standard” (MEPS) för IE3-klassens elmotorer sedan år 2012. EU MEPS ställer krav på obligatoriska minimieffektivitetsnivåer för elmotorer som införs på de europeiska marknaderna. EU MEPS systemet omfattar de flesta enhastighets trefas asynkronmotorer upp till 375 kW vilket kommer, att införas i tre etapper från och med juni 2011:

- Steg 1 den 16 Juni 2011: Motorer måste uppfylla verkningsgradnivå IE2

- Steg 2 den 1 januari 2015: Motorer med märkeffekt 7,5 - 375 kW måste uppfylla antingen verkningsgradnivå IE3 eller nivå IE2 med en frekvensomriktare.

- Steg 3 den 1 januari 2017: Motorer med märkeffekt 0,75 - 375 kW måste uppfylla antingen verkningsgradnivå IE3 eller nivå IE2 med en frekvensomriktare

Observera, att verkningsgradsnivån IE4 anges i IEC-standarden 60034-30-1:2014, men omfattas inte av EU MEPS. Tillverkare har redan i dag elmotorer för att möta IE4 super premium effektivitetskraven.

På Hannovermässan 2014 presenterade ABB en ny version av sin högeffektiva synkron reluktansmotor (SynRM) IE5 innan IEC slutligt har definierat standarden. Enligt ABB minskar förlusterna med 40% vid jämförelse med en IE2-klassad elmotor. Den nya versionen - kallad SynRM2 - innehåller ferrit magneter, i stället för dyra och sällsynta REE (jordartsmetaller), som normalt behövs i permanentmagnetmotorer (PM- motorer) för att uppnå hög effektivitet. ABB säger att den nya designens, SynRM, prestanda till nästan samma nivå som de bästa REE baserade PM-motorer. ABB grundar sitt IE5 anspråk på att en minskning av förluster 20% anses ofta vara skillnaden mellan IE klasser. SynRM och PM motor måste drivas med frekvensomriktare.

En asynkronmotor, eller induktionsmotor som den också kallas, påverkar elnätet negativt genom att alltid konsumera reaktiv effekt, enheten för reaktiv effekt är voltampere reaktiv (VAr/kVAr). Reaktiv effekt är ett begrepp som uppstår i växelspänningssystem där det är den delen av den skenbara effekten som inte ger upphov till nyttigt arbete och är ett mått på hur mycket fasförskjuten strömmen är i förhållande till spänningen. Den onyttiga reaktiva effekten kräver utrymme i eldistributionsnät.

Minskade magnetiseringsförluster i asynkronmotorer innebär lägre förbrukning av reaktiv effekt för, att kunna generera aktiv effekt. Minskad behov av reaktiv effekt innebär alltså ökat utrymme för överföring av aktiv effekt (W/kW) i eldistributionsnät.

Notera, att med en utvecklad vattenturbinteknologi, och mindre/små supraledande generatorer kan även mindre och lämpliga vattendrag, även i strömmande vatten, tas i drift och bidra till vår elproduktion. Dessutom kommer små vattenkraftverk som tagits ur drift återigen att bli lönsamma.

Högtemperatursupraledare kan vara, om insatser prioriteras, på god väg att revolutionera bland annat generatorkonstruktioner. Detta faktum och alternativ beaktas inte alls i dagens diskussion om energipolitik, framtidens elbehov och elanvändning. Exempelvis kan nämnas en ny värmeprocess för icke järnhaltiga materiel (elektromagnetiska billetsugnar) för framställning av metallämnen baserade på supraledande material. Erfarenheter från dessa ugnar för aluminium har minskat elförbrukningen med upp till 50 procent och ökat produktiviteten (= produktionsresultat dividerat med uppoffring eller insatta resurser) med cirka 25 procent. Då ska man tänka på att värmeprocesser för metallprodukter förbrukar cirka tre procent av världens totala elproduktion.

ABB synchronous reluctance motor-drive package video:

Marathon Electric SyMAX video:


Creeper MediaCreeper