Världens mäktigaste klimatförnekare - Trump

Urban Zingmark 11 November, 2016 16:29 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

USA har fått en ny president såvida inte elektorerna revolterar den 19 december när det slutliga valet äger rum. Trump har gjort sig känd som klimatförnekare."Who believes in global warming?" utropade Trump retoriskt vid många tillfällen under kampanjen.

En effekt av detta är en sammankoppling mellan Trump och klimatförnekare i hela världen. Det är rimligt att en vulgäruppfattning kan bildas om att den som förnekar klimatförändring också gillar Trump och hans värderingar även i många andra frågor. Det är i så fall något nytt och oväntat. Allmänheten har ända sedan klimatfrågans breda genombrott för cirka tio år sedan hört om olika riktningar i debatten i klimatfrågan, med alarmister och förnekare som ytterligheter. Men det har inte alltid varit lätt att hålla isär vad det ena eller andra står för. Risken för sammanblandning har visat sig nog så ofta.

Nu har en ny tydlighet bildats i och med Trumps genombrott på världsarenan. Men det finns också många förnekare som betackar sig för att sammankopplas med Trump men det torde vara lika hopplöst som attta bort tuggummi som fastnat på sidenkavajen. Fenomenet har vissa likheter med den spridda uppfattningen om att Hitler var vegan. Det är inget som veganer tycker är trevligt att få i ansiktet men när motståndarna till vegetarianism och veganism inte har mer att komma med, då är man utlämnad för falska jämförelser. Kopplingar kan finnas mellan ont och ont, gott och gott, ont och gott. Var god avgör själv vad som är vad!

Förgrundsfigurerna i Klimatupplysning har redan fått problem och vet inte vilket ben de ska stå på, men det är å andra sidan ingen ovanlighet för personer som reservationslöst valt sida.


SCA Forest och 450 vindkraftverk. Kolla DN.

Urban Zingmark 10 November, 2016 22:13 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I en tidningsbilaga från Nya Välfärden finns en annons i dagens DN. Annonsen visar ett ensamt vindkraftverk i milsvid skog. I texten sägs att SCA ska bygga 450 vindkraftverk. Det ska motsvara två procent av all elproduktion och därmed ska SCA bli största leverantören av el från vindkraft i Sverige. Budskapet kan förmodas nå ut till delar av näringslivet som söker verksamhet nu och i framtiden.

Locktoner till näringslivet är nästan alltid välkomna även utan tankar om miljökonsekvenserna. Buller, fågelslakt, naturförstöring nämns inte. Utsläppen av CO2 från den betong som ska produceras nämns inte.

Bilden på det ensamma vindkraftverket i den milsvida skogen är en utstuderad manipulation av SCA Forest.Ett industrilandskap med hundratals vindkraftverk ser inte ut som på SCA:s bild.


Filmen Before the Flood

Urban Zingmark 01 November, 2016 16:14 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Filmen hade premiär den 30 oktober på National Geographic. Här tar Leonardo DiCaprio oss på klimatresa som pågått under två år till platser som är tydliga för att se effekter av Climate Change - Arktis, öar i Oceanien, översvämmade landområden i Bangladesh med flera. DiCaprio träffar och frågar forskare och världsledare.

DiCaprio uppvisar ett remarkabelt lugn på alla platser, i alla möten med ledare och mottaglighet av komplexa sammanhang. Kritiska frågor eller invändningar förekommer överhuvud taget inte. Det är filmens stora brist. Nu kan reaktionerna inväntas världen runt, ty filmen är en världshändelse. Kommer filmen att väcka tilltro och respekt? Kommer kritikerna att kasta sig över DiCaprios egna foot-prints med lyxkonsumtion och jättevåning på Manhattan, New York? Det vore synd, eftersom filmen är mycket upplysande och trovärdig. Kanske inte för obotliga klimatförnekare som grävt ner sig i skyttegravarna, men troligen för en helt övervägande del av världens befolkning. Döm själv!


Isolera SD i energipolitiken

Urban Zingmark 08 Oktober, 2016 12:10 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

SD har genom en av sina talespersoner Oskar Sjöstedt visat prov på rasism och antisemitism. Läs DN.

SD har spelat roll på många områden, bl.a energipolitik. Partiet artikulerar i sitt partiprogram ett motstånd till vindkraft och ett försvar för kärnkraft. Detta har debattörer använt i vindkraftfrågan. Tongivande debattörer förordade stöd och taktikval för SD i förra valet.

Vad debatten behöver är saklig information och debatt om vindkraftens skadeverkningar byggd på kunskap och erfarenhet som ökar hela tiden.


Från Svenska Dagbladet Näringsliv 2016-09-12

Urban Zingmark 13 September, 2016 17:26 I vanlig media, Elmarknaden, Snabba nyheter Permalink Trackbacks (0)

Hall: ”Ingen utdelning till staten nästa år heller

Svensk vindkraft går på knäna – och vindkraftsparker kan rent av komma att monteras ner, på grund av bristande lönsamhet. Läget sätter ytterligare press på redan krisdrabbade Vattenfall, vars vd Magnus Hall nu lämnar dystra besked till regeringen: Det blir ingen utdelning nästa år heller.

Vattenfalls vd Magnus Hall vill inte spekulera i om fler nedskrivningar är att vänta för Vattenfall –  men instämmer i den dystra verklighetsbeskrivningen för nya investeringar i vindkraft i Sverige.

–  I dagsläget är intäkterna för vindkraft precis på gränsen för att man ska kunna räkna hem nya investeringar. Samtidigt finns en osäkerhet kring vad som händer med priserna om fem år, säger Magnus Hall, och fortsätter:

–  Det måste komma en diskussion om hur elcertifikatsystemet ska utvecklas. Fram till dess finns det en risk att det sker en allmän paus i vindkraftsinvesteringar.

För Vattenfall, som har avkastningskrav på 9 procent, bör det alltså vara otroligt svårt att få investeringar i svensk vindkraft att gå runt.

–  Ja, det är faktiskt så. Men vi försöker jobba ner kostnader så mycket som möjligt för att kunna få avkastningen till 9 procent, säger Magnus Hall.


Den sviktande staten och de tysta medborgarna

Urban Zingmark 01 Maj, 2016 12:54 I vanlig media, Annat Permalink Trackbacks (0)

När man sammanför den syn som förmedlas i två mediala kvalitetsprogram mörknar framtidsutsikterna ytterligare. Axess hade ett lunchprogram den 15 april i år med temat "När staten sviktar”. Anna Dahlberg, Expressen och Patrik Oksanen, Hudiksvalls tidning inledde diskussonen och tecknade en bild som visar hur staten på område efter område sviktar. Dahlberg gick igenom flera områden. Polisen har tappat funktionsförmåga och slits av inre strider. Skolan har överlåtits till marknaden med företagare vilka som helst med mycket varierande förutsättningar. Sjukvården har återkommande kriser. Försvaret kan inte motsvara det hot som omvärlden innebär. Oksanen beskrev Sverige ur ett geografiskt perspektiv där de mindre orterna får avstå statlig verksamhet till större orter, som i ett senare steg tvingas avstå till förmån för de ännu större orterna. Hotet om nedläggning av Skatteverket i Lycksele var ett exempel. Minskning av antalet tingsrätter och lantmäterier är andra exempel. När offentlig representation försvagas på mindre orter är det mycket annat som dras med i fallet, t.ex. föreningsliv.

Godmorgon, världen!, SR 1 hade idag den 1 maj en intervju med Sven-Eric Liedman, han som kommit med den 14:e upplagan av sin bok, nu betitlad ”Från Platon till kriget mot terrorismen”. I radion gav Liedman uttryck för att folk i allmänhet har haft en växande tendens att överlåta tänkande och maktutövning till Ledarna. Det kan jämföras med hur Hitler och Mussolini fick och tog sin maktposition. Liedman såg nu den största historiska förändringen sedan 2:a världskriget.

I arbetet med SäkraMiljön och SkyddaMiljön finns liknande erfarenheter. Ett avgränsat men graverande exempel är länsstyrelserna i sin roll i prövning och tillsyn av regler i Miljöbalken. I fall efter fall har vi konstaterat och redovisat hur myndigheten misslyckats. Det vore lätt att ropa efter större resurser men det räcker inte. Förfallet tycks vara oåterkalleligt. Proppen har gått ur för länge sedan och det går inte att få gehör ens för korrigering av uppenbara fel. I vårt arbete har vi också år efter år sett hur intresset och förmågan att föra diskussioner eroderat bland medborgare. Förstår kommunmedborgarna i Robertsfors Maktens mygel i frågan om anläggningen för farligt avfall? Har vännerna från protestmötet i Knutstorp 2010 mot vindkraftverk tappat bort att skadeverkningarna ökat kraftigt i Sverige? Det räcker inte att Makten diskuterar inbördes. Eller att några få idealister anstränger sig. Utan ett brett deltagande från medborgarna ökar risken att Liedmans skräckvision blir verklig.


Statsmedia och Arne Müller om Norrland

Urban Zingmark 11 April, 2016 22:38 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Arne Müller har flera roller. Han är journalist på SvT Västerbotten, författare och samhällsdebattör. Nyligen blev han belönad med Guldspaden för sin bok Norrlandsparadoxen. I dagens intervju i P1 fick han frågor om nutiden och framtiden för Norrland.

I slutet av intervjun kom förslag om hur exploatörer ska göra sig mer attraktiva för sina vindkraftparker. Arne Müller tycker att de ska konkurrera med lokal forskning och utbildning. Det är intressant med nya förslag, men är det en uppgift för en journalist anställd vid SVT? Dessutom finns inte minsta lilla motivering om fördelar. Tänker han droga Sorseles medborgare – som röstade nej till vindkraft – med fagert tal om forskning och utbildning?


Solidaritet är sällsport i kampanjläger

Urban Zingmark 07 April, 2016 22:07 I vanlig media, Annat Permalink Trackbacks (0)

Kampanjen Kärnkraftfritt Bottenviken har fått många anhängare mot etablering av kärnkraftverk i Pyhäjoki. Kärnkraftförespråkare kan ha starka argument, särskilt för den s.k. 4:e generationen kärnkraft. Men kärnkraftförespråkare som inte vill lyssna på orosyttringar har inte förstått vad oro innebär för de som är eller känner sig drabbade av kärnkraftverk. Där denna kritik är giltig är det hög tid att undersöka vad denna brist på förståelse kan bero på. 

Kan inte de som hyllar solidaritet som moraliskt rättesnöre också lyssna på orosyttringar med respekt? Eller är ovilliga kärnkraftförespråkare överspända, halvbildade, dumma i huvudet eller känslokalla besserwissers? Onekligen är det så att oviljan att lyssna på oron tyder på mentala och intellektuella begränsningar.

Är det inte lika synd om en familj som känner sig drabbad av vindkraftverk som en familj som känner sig drabbad av ett kärnkraftverk?  
Se mer på SVT Play.


Lars Gustafsson 1936- 2016, att minnas

Urban Zingmark 04 April, 2016 21:02 I vanlig media, Annat Permalink Trackbacks (0)

Igår söndag kom beskedet att författaren och filosofen var död. Det enda jag dittills läst var en artikel i Expressen från 2014-11-11 ”Varför händer inget alls i klimatfrågan?”. Därutöver hade jag som skriver detta bara hört honom i TV och radio och bedövats av hans knarriga röst som effektivt spärrade innehållet.

Idag måndag blev jag medveten om hur oerhört mycket jag gått miste om. SR hade ett minnesprogram som lyckades ta fram hans kvalitéer. På väg till en bygghandel i Täby för att handla skottkärra och murarhinkar drabbades jag av Lars Gustafsson tack vare detta radioprogram. Jag parkerade bilen och satt kvar för att höra hela programmet.

Några timmar senare, efter att ha hört reprisen, skrev jag detta.


Vindkraftpark planeras i Vilhelmina

Urban Zingmark 02 April, 2016 17:36 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Tillståndsprocessen har inletts för 200 verk med maximal totalhöjd 260 meter.  

Miljardsatsning på ny vindkraftspark

Storskaligt vindprojekt. Länets största vindkraftspark kan komma att byggas i Gråtanliden. Om planerna går i lås kan bygget stå klart om två till tre år.

Vilhelmina. En av länets största vindkraftsparker planeras vid Gråtanliden, på gränsen mellan Vilhelmina och Storumans kommuner.

Projektet ägs av GHG Wind, som är ett dotterbolag till GHG Bostäder, med huvudkontor i Falun. Dess vd, Gunnar Gustafsson, menar att läget är bra och vindkraft en framtidsbransch.

– Jag känner till platsen eftersom jag brukar jaga i Vilhelmina och jag har köpt en del skog där. Det är väldigt bra vind­kapacitet på platsen. Det är nog bland de bästa i hela Sverige, säger Gunnar Gustafsson.
Den 21 april har det nybildade vindkraftsbolaget bjudit in till ett samråd på Järjagården i Storsele. Där ska det också ge mer information om sina planer. Gunnar Gustafsson är ännu så länge förtegen om vilka som kan tänkas finansiera det stora bygget.

– Eftersom det handlar om en affär på tio–tolv miljarder så kommer det att behövas fler finansiärer. De finns, men de har jag inte gått i clinch med ännu, säger Gustafsson.

Planerna på en vindkraftpark runt berget Gråtanliden har funnits tidigare, men då för ett tiotal vindkraftverk.
I det här läget handlar det om uppemot 200 verk med en maximal totalhöjd på 260 meter. De flesta vindkraftverk i länet är inte högre än 150 meter. Skulle den nya parken bli verklighet blir det i så fall det största vindkraftsprojektet hittills i Västerbotten

Hur mycket kommer de här vindkraftverken att kunna producera?

– Det kommer att producera väldigt mycket. Nu kommer vi att sätta upp en ny vindmätningsmast på 187 meters höjd och efter det så kommer vi att ta fram nya produktionsberäkningar, säger Gunnar Gustafsson.
Området är av riksintresse för rennäringen och det finns även miljöaspekter på att bygga vindkraft på Gråtanliden. Det gränsar bland annat till flera naturreservat.

Gunnar Gustafsson har däremot förberett sig på ett visst motstånd.

– Vi jobbar med tillståndsprocessen. I mina planer ingår att det kommer att överklagas, säger Gunnar Gustafsson.

Jan Johansson
090-17 60 95 jan.johansson@vk.se


Creeper MediaCreeper