Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet!

Urban Zingmark 15 November, 2011 16:47 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Artikeln idag i Västerbottens-Kuriren och avhandlingen av Mattias Graden visar att opinionsläget har förändrats högst påtagligt.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad.

I Västerbottens inland växer protesterna mot de planerade vindkraftverken runt Stöttingfjället. 250 personer har skrivit på protestlistor som kräver att kommunen använder sin möjlighet att säga nej till vindkraften och stoppa planerna på en fortsatt utbyggnad. 

Vindkraftverken runt Stöttingfjället måste stoppas! Läs mer om dem i Västerbottens-Kuriren här.

Läs Västerbottens-Kuriren om avhandlingen här, och själva avhandlingen här (pdf).


Debatt mellan Timbro och Näringsdepartementet i SR

Redaktionen 10 November, 2011 23:05 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Tidigt i morse sändes en intressant debatt på SR. Så här beskriver man den:

Nu ifrågasätts satsningen på vindkraften. Kritikerna anser att vindkraften är både onödig och dyr.

Debatt mellan Per Nilsson, förattare till Timbros rapport "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare" och Hannes Borg, politisk sakkunnig vid Näringsdepartementet.

Timbros rapport skrev vi om här.

Här hittar du debatten på SR.


Nyttoanalys av storskalig vindkraft

Redaktionen 28 Oktober, 2011 08:00 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En nyttoanalys av skaleffektskonsekvenser av storskalig vindkraft!

Idag har det kommit ut en rapport från Timbro som har granskat miljarderna till vindkraftsindustrin.

Den heter "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare", är mycket läsvärd och ni kommer att känna igen en hel del i rapporten.

En replik kan man läsa i dagens Svenska Dagbladet, Siffrorna för vindkraft stämmer inte

Timbros rapport här: Svensk Vindkraft - 215 miljarder senare.pdf


Media börjar ta in kritiska artiklar

Mischa 03 Oktober, 2011 12:00 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I alla fall hoppas jag att media nu börjar ta in artiklar och debattinlägg som är kritiska mot vindkraftverksvansinnet.

Här är två nya, från:

Vindkraften har blivit något av en helig koNorrbottensKuriren, av Lotta Gröning, doktor i historia och tidigare politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokaten.

Vad bedrövligt för människor att leva nära dessa skräckparker. För att inte tala om oss elkunder, vi får betala ett mycket högt pris. Vi står för subventionerna. 

Vindkraften är både dyr och onödig - Ledare i Sundsvalls Tidning, av Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet (!)

Det är svårt att inte se politikernas hantering av elmarknaden efter avregleringen som ett misslyckande. 


Arvidsjaur kommun: Man struntade i samråd!

Redaktionen 23 September, 2011 19:32 I vanlig media, Simonsbacka, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Redan våren 2009 påbörjade Arvidsjaur kommun kartlägga var man skulle vilja se vindkraftverk byggas.

Kommunen skrev på sin hemsida

Efter genomförda samråd och utställning under våren 2011 är nu förslag till antagandehandlingar upprättade. Dessa handlingar ska behandlas i kommunstyrelsen och slutligen antas av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Man hade samråd, men man glömde bort ett område, Brattberget! De hade inte kallats till samrådet och därför kan inte vindkraftverk planeras där. Kommunen skriver lakoniskt:

Ett område, nr 34 (Brattberget) har utgått ur utredningen på grund av uteblivet samråd. Detta formella fel har därigenom rättats.

Claes-Erik Simonsbacka var med på samrådsmötet i Järvträsk den 30 april. Då hade kommunen i sin utställning lagt till Brattberget som tänkbar plats för vindkraftverk - men alltså inte kallat dem till samrådet. Han meddelar:

Deltog, för första gången, som ombud via fullmakt vid ett möte i Järvträsk (Glommersträsk) beträffande Arvidsjaurs kommuns utställningshandlingar avseende "Tillägg till översiktsplanen" inkl. "miljökonsekvensbeskrivningen". Lyckades efter några frågor tydliggöra för kommunens vindkraftssamordnare och ordföranden i Arvidsjaurs bygg-, miljö och hälsovårdsnämnd att många allvarliga formfel har begåtts under arbetet med framtagningen och den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet.

Förutom formfel i samrådsprocessen, som kommunen uppger som "uteblivet samråd" [med Brattberget], påtalade jag bl.a. att sakägare, i enlighet med sakägarbegreppet för miljöfarlig verksamhet, inte kallats/informerats, och åberopade även att jäv förelåg vid mötet.

Norran skrev om samrådsmötet. Dock utan att intervjua de som inte kallats, från Brattberget. Endast Per Lidström, projektledare för vindkraftsverksutredningen, hörde man:

Brattberget är en av de platser som finns med i tillägget, och den plats som vid ett bygge skulle kunna påverka invånarna i Järvträsk. Per Lidström meddelade att han har på förslag att bortse från denna plats i den första översiktsplanen.

– Det är väldigt mycket formalia. Till exempel borde vi ha haft ett till samrådsmöte. Men så blev det inte. Jag kommer föreslå att Brattberget helt tas bort från översiktsplanen i den här omgången...

Claes-Erik Simonsbacka fortsätter: 

PS.Med största sannolikhet har flera formfel begåtts under [alla Sveriges] kommuners arbeten med framtagning av översiktsplaner och/eller tillägg/tematiska tillägg till översiktsplaner inkl. "miljökonsekvensbeskrivningar", samt med den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet i hela landet.

Det tror vi också. 

 

Ännu ett vindkraftverk brann i Skåne

Redaktionen 22 September, 2011 12:01 Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så här skrev Ystad Allehanda igår:

En kraftig brand i ett vindkraftverk gjorde att ett stort område kring Lilla Ramsåsa fick spärras av under onsdagen. På grund av fara för el och fallande föremål kunde brandmännen bara stå och se på hur turbin och vingar förvandlades till kol.

När räddningstjänsten fick larmet vid tiotiden befarade man först att det fanns människor i vindkraftverket och kallade därför in extra styrka från Ystad.

– Verket är strömförande och 77 meter högt så vi måste ha ett säkerhetsavstånd på 200 meter, säger Magnus Fogelberg.

En vinge ramlade ned, tydligen lossnar bromsen när det brinner och vingarna snurrar helt fritt. Som tur var blåste det lite vid tillfället, så när vingen lossnade kastades den inte så långt.

Se inslaget här: 

Länk till artikeln i Ystad Allehanda


Regeringen reagerar direkt efter artikeln i Elektrikern!

Mischa 20 September, 2011 21:09 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Igår skrev vi att tidningen Elektrikern i bilagan Modern Teknik publicerat Bernd Stymers svar på regeringsbeslutet som föranleddes av Skyddamiljöns brev.

Den 16 dennes, daterade Regeringen ytterligare (!) ett svar, adresserat enbart till Bernd Stymer. Som väntat, var svaret erbarmligt, men markerade ännu tydligare att det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret att se till att EG-direktivet (2006/42/EG) efterlevs vad gäller vindkraftverk.

 <-- Läs regeringssvaret här.

Detta föranledde Stymer att omedelbart tillskriva verket, där han bl.a. frågar när, var och hur de ser till att EG-direktivet efterlevs.

Läs brevet till Arbetsmiljöverket här.


Elektrikern publicerar Bernd Stymers Regeringssvar

Mischa 19 September, 2011 00:35 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Svenska Elektrikerförbundets tidning Elektrikern, som nu är på sitt 104:e utgivningsår, publicerar Bernd Stymers svar på Regeringens beslut i ärendet som Skyddamiljön skickade dem den 27e januari i år - läs det! Regeringen svarade den 25e mars. Läs svaret!

Stymer svarade på det Regeringen kallade för "beslut" (dvs. "ingen åtgärd") snart därefter, den 12e maj. Som väntat svarade Regeringen inte på det.

Tiden har gått, och nu publicerar alltså även Elektrikern detta svar, i bilagan Modern Teknik, nummer 4-2011. Läs själv här!


Vindkraftstekniker?

Urban Zingmark 03 September, 2011 23:10 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu ges utbildning till vindkrafttekniker. Först ut var Strömsund i Jämtland. Fler utbildingsplatser är på gång. Lyssna på P1 Nyheter i morse:

Utbildning och jobb i glesbygd är viktigt. Men frågan är om det är ansvarsfullt att dra in ungdomarna i en bransch som har så oviss framtid. Ovissheten ligger i att utbyggnaden är kraftigt subventionerad och att den inte har långsiktig lönsamhet och bärkraft.


Vindkraftverksmotståndet stort i Stöde

Mischa 18 Augusti, 2011 23:28 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Sveriges Radio P4 och Sundsvalls Tidning har nu rapporterat från mötet i Stöde den 17 augusti. Där planeras en vindkraftverkspark i Stockåsbodarna.

Lyssna själv här:

SR P4: 

SR Jämtland: 

Kommentar från Urban Zingmark:

Argumenten mot etablering av 60 vindkraftverk tycks ha kommit fram väl genom Karin Bångman, Sune Sjöström och Bernd Stymer.

Hans Christian Schultze, Svenska Vindbolaget och Gunnar Fredriksson, Svensk Vindernergi fick stort utrymme i P4 med bl a påståenden om överdrifter från motståndarna.

En enda stödebo fick komma till tals, Bengt Bergström som efterlyste fler möten för att reda ut effekterna på naturen, djurlivet och människorna.

Som motståndare talar vi gärna, och med rätta, om vindkraftsindustrins baggböleri. Baggböleri i vindkraften är en träffande jämförelse med hur det gick till i industrialismens barndom när bönderna blev bjudna på sprit och lurade på skogsegendomarna.

I Sveriges Radio P4 fick bara en enda medborgare från Stöde komma till tals. Varför fick inte fler som är lokalt engagerade komma till tals? Beror det på rädsla för obehag och repressalier? Eller beror det på obetänksamhet att vi och media inte gör mer för att lyfta fram de drabbade och närboende till vindkraftverk?

Rapport från Bernd Stymer som var närvarande:

Över hundra personer hade 17.8.2011 kommit till ett informationsmöte som socialdemokratiska partiet hade ordnat i Stöde Folkets hus. Informationsmötet gällde bygget av en vindpark på 68 verk. SCA som äger stor mark arrenderar nu ut marken till norrmännen Statkraft så de som har världens största kassakista, att de nu kan få svenska skattebidrag. Hela energimarknaden har redan sålts ut till utlandet. Nu skall även landskapet säljas ut.

Socialdemokraterna och Dan Bakkman som är initiativtagare till mötet, skall ha en eloge. Här ställde kommunpolitiker upp på information och debatt. Så skall självklart demokrati utövas. Men så sker inte i alla kommuner. I andra kommuner myglas frågan om vindkraftverk igenom. Medborgarna skall ställas inför fullbordat faktum. Så går det till i t.ex. Strängnäs kommun. Där ställer ingen kommunpolitiker upp på debatt om nyttan med att ställa monsterverk mitt i Mälaren.

En nackdel med att debatten förs så som i Stöde är att vindindustrin tar alldeles för lång tid på sig, och de lägger beslag på mötestiden. De enda fördelar som de alltid nämner är att klimatet måste räddas, att utbyggnaden ger många nya jobb, och att Sverige måste sälja vindel till Europa. Det är fel. Här i Stöde, där många markägare redan arrenderat ut sin mark, påstods att det var en lönande affär både att arrendera ut mark och att köpa andelar. Karin Bångman kunde ge många exempel på hur dåliga dessa affärer är. Det var lustigt att hon - en representant från en förening som köpt andelar - också berättade om hur dåliga andelsaffärerna hade varit.

Alltför stor del av debattiden togs upp av frågan om hur många jobb som vindkraftverken skulle skapa. Vindindustrin ältade att det nog eventuellt kunde bli jobb, men kunde naturligtvis inte besvara frågan exakt. Motståndarna fick till slut tillfälle att hänvisa till en undersökning som tidningen NyTeknik hade gjort 2010, som gav resultatet att de över 1000 vindkraftverk i Sverige gett knappt 20 heltidsjobb efter byggena. Karin Bångman redogjorde för ett företag som fick mer betalt för snöröjningsjobbet än de tjänat på elen från sitt vindkraftverk. Det finns flera internationella utredningar som visar att vindkraftverk inte ger jobb, utan snarare minskar jobben, som t.ex. i Spanien där över 60 000 jobb försvann när satsningen på vindkraftverk ledde till att industrier flyttade utomlands där elpriset var billigare.

Det är märkligt att ingen, inte ens vindkraftföreträdarna, kommenterade anförandet att hela vindkraftverkssatsningen inte var annat än det största bedrägeriet som det svenska folket utsatts för, att alla vindkraftverk kördes olagligt, att det är livsfarliga maskiner som måste inhägnas, att så många som nästan 16 tusen ansökningar om nya verk hade lämnats in, att det betydde att områden stora som Skåne eller Härjedalen inte fick beträdas och att Allemansrätten då skulle avskaffas.

Ett olustigt inslag i debatten var att Ulf Sahlin - en representant för LRF - helt utanför programmet, på podiet vittnade om hur han tjänat på sina vindkraftverk. Han är en grisbonde från trakten - en av Norrlands största grisuppfödare som varit vice ordförande och senare styrelseordförande i Swedish Meats - som nu skulle följa frestelsen i LRF-press att leva på "arbetsfria inkomster" fick avsluta, och han fick applåd av alla de närvarande markägare som också hade skrivit på. Alla skulle därför vara eniga om att han skulle få skattebidrag så han slipper arbeta?

Nu förväntas kommunpolitikerna besluta i frågan. Och sedan måste det naturligtvis bli en ny debatt - utan att vindindustrin deltar, men där kommunmedborgarna får debattera skälen till varför politikerna beslutat som de gjort.


Creeper MediaCreeper