Ännu ett vindkraftverk brann i Skåne

Redaktionen 22 September, 2011 12:01 Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så här skrev Ystad Allehanda igår:

En kraftig brand i ett vindkraftverk gjorde att ett stort område kring Lilla Ramsåsa fick spärras av under onsdagen. På grund av fara för el och fallande föremål kunde brandmännen bara stå och se på hur turbin och vingar förvandlades till kol.

När räddningstjänsten fick larmet vid tiotiden befarade man först att det fanns människor i vindkraftverket och kallade därför in extra styrka från Ystad.

– Verket är strömförande och 77 meter högt så vi måste ha ett säkerhetsavstånd på 200 meter, säger Magnus Fogelberg.

En vinge ramlade ned, tydligen lossnar bromsen när det brinner och vingarna snurrar helt fritt. Som tur var blåste det lite vid tillfället, så när vingen lossnade kastades den inte så långt.

Se inslaget här: 

Länk till artikeln i Ystad Allehanda


Regeringen reagerar direkt efter artikeln i Elektrikern!

Mischa 20 September, 2011 21:09 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Igår skrev vi att tidningen Elektrikern i bilagan Modern Teknik publicerat Bernd Stymers svar på regeringsbeslutet som föranleddes av Skyddamiljöns brev.

Den 16 dennes, daterade Regeringen ytterligare (!) ett svar, adresserat enbart till Bernd Stymer. Som väntat, var svaret erbarmligt, men markerade ännu tydligare att det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret att se till att EG-direktivet (2006/42/EG) efterlevs vad gäller vindkraftverk.

 <-- Läs regeringssvaret här.

Detta föranledde Stymer att omedelbart tillskriva verket, där han bl.a. frågar när, var och hur de ser till att EG-direktivet efterlevs.

Läs brevet till Arbetsmiljöverket här.


Elektrikern publicerar Bernd Stymers Regeringssvar

Mischa 19 September, 2011 00:35 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Svenska Elektrikerförbundets tidning Elektrikern, som nu är på sitt 104:e utgivningsår, publicerar Bernd Stymers svar på Regeringens beslut i ärendet som Skyddamiljön skickade dem den 27e januari i år - läs det! Regeringen svarade den 25e mars. Läs svaret!

Stymer svarade på det Regeringen kallade för "beslut" (dvs. "ingen åtgärd") snart därefter, den 12e maj. Som väntat svarade Regeringen inte på det.

Tiden har gått, och nu publicerar alltså även Elektrikern detta svar, i bilagan Modern Teknik, nummer 4-2011. Läs själv här!


Vindkraftstekniker?

Urban Zingmark 03 September, 2011 23:10 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu ges utbildning till vindkrafttekniker. Först ut var Strömsund i Jämtland. Fler utbildingsplatser är på gång. Lyssna på P1 Nyheter i morse:

Utbildning och jobb i glesbygd är viktigt. Men frågan är om det är ansvarsfullt att dra in ungdomarna i en bransch som har så oviss framtid. Ovissheten ligger i att utbyggnaden är kraftigt subventionerad och att den inte har långsiktig lönsamhet och bärkraft.


Vindkraftverksmotståndet stort i Stöde

Mischa 18 Augusti, 2011 23:28 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Sveriges Radio P4 och Sundsvalls Tidning har nu rapporterat från mötet i Stöde den 17 augusti. Där planeras en vindkraftverkspark i Stockåsbodarna.

Lyssna själv här:

SR P4: 

SR Jämtland: 

Kommentar från Urban Zingmark:

Argumenten mot etablering av 60 vindkraftverk tycks ha kommit fram väl genom Karin Bångman, Sune Sjöström och Bernd Stymer.

Hans Christian Schultze, Svenska Vindbolaget och Gunnar Fredriksson, Svensk Vindernergi fick stort utrymme i P4 med bl a påståenden om överdrifter från motståndarna.

En enda stödebo fick komma till tals, Bengt Bergström som efterlyste fler möten för att reda ut effekterna på naturen, djurlivet och människorna.

Som motståndare talar vi gärna, och med rätta, om vindkraftsindustrins baggböleri. Baggböleri i vindkraften är en träffande jämförelse med hur det gick till i industrialismens barndom när bönderna blev bjudna på sprit och lurade på skogsegendomarna.

I Sveriges Radio P4 fick bara en enda medborgare från Stöde komma till tals. Varför fick inte fler som är lokalt engagerade komma till tals? Beror det på rädsla för obehag och repressalier? Eller beror det på obetänksamhet att vi och media inte gör mer för att lyfta fram de drabbade och närboende till vindkraftverk?

Rapport från Bernd Stymer som var närvarande:

Över hundra personer hade 17.8.2011 kommit till ett informationsmöte som socialdemokratiska partiet hade ordnat i Stöde Folkets hus. Informationsmötet gällde bygget av en vindpark på 68 verk. SCA som äger stor mark arrenderar nu ut marken till norrmännen Statkraft så de som har världens största kassakista, att de nu kan få svenska skattebidrag. Hela energimarknaden har redan sålts ut till utlandet. Nu skall även landskapet säljas ut.

Socialdemokraterna och Dan Bakkman som är initiativtagare till mötet, skall ha en eloge. Här ställde kommunpolitiker upp på information och debatt. Så skall självklart demokrati utövas. Men så sker inte i alla kommuner. I andra kommuner myglas frågan om vindkraftverk igenom. Medborgarna skall ställas inför fullbordat faktum. Så går det till i t.ex. Strängnäs kommun. Där ställer ingen kommunpolitiker upp på debatt om nyttan med att ställa monsterverk mitt i Mälaren.

En nackdel med att debatten förs så som i Stöde är att vindindustrin tar alldeles för lång tid på sig, och de lägger beslag på mötestiden. De enda fördelar som de alltid nämner är att klimatet måste räddas, att utbyggnaden ger många nya jobb, och att Sverige måste sälja vindel till Europa. Det är fel. Här i Stöde, där många markägare redan arrenderat ut sin mark, påstods att det var en lönande affär både att arrendera ut mark och att köpa andelar. Karin Bångman kunde ge många exempel på hur dåliga dessa affärer är. Det var lustigt att hon - en representant från en förening som köpt andelar - också berättade om hur dåliga andelsaffärerna hade varit.

Alltför stor del av debattiden togs upp av frågan om hur många jobb som vindkraftverken skulle skapa. Vindindustrin ältade att det nog eventuellt kunde bli jobb, men kunde naturligtvis inte besvara frågan exakt. Motståndarna fick till slut tillfälle att hänvisa till en undersökning som tidningen NyTeknik hade gjort 2010, som gav resultatet att de över 1000 vindkraftverk i Sverige gett knappt 20 heltidsjobb efter byggena. Karin Bångman redogjorde för ett företag som fick mer betalt för snöröjningsjobbet än de tjänat på elen från sitt vindkraftverk. Det finns flera internationella utredningar som visar att vindkraftverk inte ger jobb, utan snarare minskar jobben, som t.ex. i Spanien där över 60 000 jobb försvann när satsningen på vindkraftverk ledde till att industrier flyttade utomlands där elpriset var billigare.

Det är märkligt att ingen, inte ens vindkraftföreträdarna, kommenterade anförandet att hela vindkraftverkssatsningen inte var annat än det största bedrägeriet som det svenska folket utsatts för, att alla vindkraftverk kördes olagligt, att det är livsfarliga maskiner som måste inhägnas, att så många som nästan 16 tusen ansökningar om nya verk hade lämnats in, att det betydde att områden stora som Skåne eller Härjedalen inte fick beträdas och att Allemansrätten då skulle avskaffas.

Ett olustigt inslag i debatten var att Ulf Sahlin - en representant för LRF - helt utanför programmet, på podiet vittnade om hur han tjänat på sina vindkraftverk. Han är en grisbonde från trakten - en av Norrlands största grisuppfödare som varit vice ordförande och senare styrelseordförande i Swedish Meats - som nu skulle följa frestelsen i LRF-press att leva på "arbetsfria inkomster" fick avsluta, och han fick applåd av alla de närvarande markägare som också hade skrivit på. Alla skulle därför vara eniga om att han skulle få skattebidrag så han slipper arbeta?

Nu förväntas kommunpolitikerna besluta i frågan. Och sedan måste det naturligtvis bli en ny debatt - utan att vindindustrin deltar, men där kommunmedborgarna får debattera skälen till varför politikerna beslutat som de gjort.


Lagstifta om större skyddsavstånd

Mischa 23 Maj, 2011 13:43 I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Göran Holm professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Bengt Lindhé, docent på Sveriges Lantbruksuniversitet - efterlyser längre skyddsavstånd till vindkraftverkparker, på minst två kilometer! På grund av det stressande ljudet och ljuset.

Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraft är underskattat. Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både vägar och flyg vid motsvarande ljudstyrka. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte får överskrida 40 dBA intill bostaden. 

Läs hela artikeln här.


Mer oro, nu i Täfteå

Redaktionen 11 April, 2011 16:08 Vindkraftverk, Drabbade, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Folkbladet skriver 2011-04-06: "Vindkraftverk i Täfteå oroar bybor". Citat:

Bland annat befaras hälsorisker i form av lågfrekvent buller, värdeminskning av bostäder och en förfulning av landskapsbilden.

– Det byggs mycket nu i byns östra delar och för dem blir det ingen vacker syn att få 16 vindkraftverk i ansiktet, säger en anonym Täfteåbo.

Anders Nilsson [från kraftbolaget] påpekar att en miljökonsekvensutredning håller på att tas fram. I den granskas bland annat buller, skuggeffekter och påverkan på djurlivet. Även inverkan på landskapet och människors naturliv utreds. 

Vindkraft%20planeras%20i%20T%C3%A4fte%C3%A5-byborna%20st%C3%A4ller%20sig%20kritiska

Länk till inslaget


"Vindkraft kan kosta markägare miljoner"

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:42 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så skriver Metro Teknik den 26 januari i en mycket avslöjande artikel om kostnaderna för nedmontering av vindkraftverk - och nedmonteringar lär det bli!

Det här borde alla giriga rufflare läsa. LRF borde publicera detsamma - deras "löften", som vi skrivit om, löften om inkomster på 150.000/år förslår nog inte när vindkraftverken ska nedmonteras!

Läs hela artikeln här.


Två vindkraftverk nedmonteras i Malmö

Mischa 20 Januari, 2011 17:32 Olyckor, I vanlig media, Nedmonterat! Permalink Trackbacks (0)

Malmö skulle bli "vindarnas stad" med hundratals små vindkraftverk mitt bland de boende i storstaden. Men så blir det inte. Efter nya utredningar står det nu klart att säkerheten inte kan garanteras.

Så skriver Skånskan idag.

Bra. Kommunen tänker förnuftigt:

Säkerheten är viktigast av allt. Och så länge vi inte kan garantera att det inte sker några olyckor går det inte att ha vindkraftverk mitt inne i Malmö.

Det har diskuterats att flytta verken till någon plats i utkanten av kommunen för att studera tekniken och elproduktionen. Men Roger Möller poängterar att det i så fall måste röra sig om ett inhägnat område som allmänheten inte har tillgång till.  

Det omfattande haveriet i november 2009 i Sege Park kunde ha slutat illa. Verket hade invigts bara några timmar tidigare när de tre vingarna flög av i full fart och hamnade på marken nedanför det 18 meter höga tornet. 

Direkt efteråt stoppades även driften vid verket intill skolan i Augustenborg.


Alf Svensson (kd) kommenterar debatten

Bernd Stymer 17 Januari, 2011 14:42 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Håll en sansad ton i vindkraftsdebatten.

Kloka synpunkter från en av våra Europaparlamentariker, Alf Svensson (kd). Som kommer som reaktion på DNs debattartikel från konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell den 30 december 2010 i JönköpingsPosten.

Några citat:

...nog borde det vara demokratiskt rimligt att föra en saklig debatt om i vilken omfattning vindkraftverk ska få överta, för att inte säga ockupera, miljöer och landskapsbilder.

Lokala opinioner döms ut av mijöministern. Och politiker som gärna pratar om att lyssna på medborgare fnyser när opinioner hyser åsikter om vindkraftverkens utplacering.

...bestlutsfattare [får allt] sansa sig något i sin hurtfriska iver att visa sig på styva linan. Politiker och myndigheter är ju faktiskt till för medborgarna och inte vice versa. 

Vi kan bara hålla med. Amen!

Läs hela artikeln själv - klicka på bilden nedan.

 


Creeper MediaCreeper