Norge kommer till sans?

Redaktionen 04 Oktober, 2012 14:07 Vindkraftverk, Utrikes, Film, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Norska politiker är eniga om att vindkraftverksutbyggnad är ett bra bidrag till att rädda klimtet. Därför införde regeringen gröna certifikat, en mekanism som betyder att vanliga strömkunder skall subventionera utbyggning av vindkraft i Norge. Men ger verkligen vindkraftverksutbyggnad i Norge ett bättre klimat i världen?

I kapitel 11 av filmen - här - intervjuas f.d. Statssekreterare Heidi Sørensen. Henne skulle alla i vår riksdag och regering lyssna på! Hon talar nästan som en visselblåsare...

Mycket sevärt. Länk till programmet.


Vindkraftutbyggnaden bromsas

Urban Zingmark 24 September, 2012 21:50 Vindkraftverk, Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Efter vindkraftsutbyggnad och expansion har nu Svensk Vindenergi i ett TT-meddelande bekräftat vad vi länge förutsett. TT-meddelandet har bl a publicerats av SvD och DI.

Utbyggnaden är fortfarande väldigt kraftig, men efter 2012 kommer vi att se en kraftfull inbromsning, säger Annika Helker Lundström, vd för intresseorganisationen Svensk Vindenergi. Det beror på att ersättningen för att bygga ny vindkraft har halverats.

SkyddaMiljön konstaterar:

Nu har branschens företrädare talat om att de drar ned om inte bidragen ökas. Vi får nu följa om denna utpressningstaktik får framgång. Vi har följt utvecklingen för vindkraftsutbyggnaden med särskilt avseende på hur den drabbar människor, djur och natur. De som redan drabbats av felplacerade vindkraftverk kan INTE andas ut. De kommer att lida av konsekvenserna i årtionden framåt. Men vindkraftexploatörerna kan nu göra en taktisk reträtt och planera nästa kupp mot svenska staten och elkonsumenterna och framtvinga nya miljarder i subventioner.

MEN kanske kommer sanningen att hinna ikapp: Vindkraft är en väldigt dålig affär för elkonsumenterna och felplaceradevindkraftverk drabbar människor, djur och natur.


Meningslös satsning på vindkraft

Urban Zingmark 22 April, 2012 15:45 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

SvD Brännpunkt har den 22 april en debattartikel "Meningslös satsning på vindkraft". Tretton ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott, med ordföranden Harry Frank, ger sin syn:

Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn. 

Cirka 800 kommentarer på SvD:s hemsida har gjorts under första dygnet! 

Det är anmärkningsvärt att KVA inte ger någon referens till de insatser som gjorts av enskilda debattörer och ideella föreningar. Kampen är ju inte över med dagens debattartikel. Sammanhållning behövs mellan de krafter som vill stoppa utbyggnaden av vindkraft. Sammanhållning behövs för att ta tillvara intressen för de drabbade av vindkraftverken. Nu börjar förståelsen växa för att alla är drabbade, alla skattebetalare är drabbade av en gigantisk felsatsning - på vindkraft!

Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn, skriver Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott. 

Artikeln i Brännpunkt har satt ingång en storm av reaktioner, särskilt av kärnkraftsförespråkare. Dessa gör sin egen tolkning som inte har stöd i artikeln.

Det finns stor anledning att glädjas. Kanske kommer Energiutskottets artikel räknas som en av de tyngsta bidragen till kritik av vindkraften, när vi i framtiden ska summera den parentes i utvecklingen som vindkraften alltmer framstår som.

Artikeln är också banbrytande i det att författarna ger ett alternativ, som denna gång inte består i satsning på kärnkraft, utan satsning på att minska utsläppen i transportsektorn. Denna koppling kan skapa en ny inriktning på debatten fortsättningsvis.

Om det är någon som ska tillskrivas äran till denna nyorientering så är det KVA:s Energiutskott.

Nu har debattörer och ideella föreningar stor möjlighet att också nyorientera sitt arbete med information och opionionsbilding.

Kommer alla engagerade och kunniga debattörer att ta tillvara på möjligheterna, eller kommer splittring och självhävdelse att fortsätta?

Det borde vara möjligt att skapa större folklig sammanhållning genom att auktoriteter som KVA visar vägen! Framkomsten av kritik och protester har i hög grad utvecklats nerifrån-och-upp. Personer som drabbats av vindkraftverkens buller och naturförstöring har startat motståndet i samverkan och med stöd av andra. Tack vare denna nerifrån-och-upp-process finns skäl att tro att KVA:s budskap får större tyngd och mottaglighet hos beslutsfattare och - fan tro'et - hos politiker.


Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld

Redaktionen 18 Mars, 2012 23:35 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld den 12 mars, framförs här av Bernd Stymer, Väla Gård, Helgarö, Strängnäs:

18.3.2012

Till SVT

Det gäller TV inslaget om vindkraftverk måndagen 12.23.2012 i Vetenskapens Värld.

I programmet, som i vanlig ordning produceras av reportrar som inte bemödat sig om saklighet och som presenterar sitt strunt i raljerande ton, sammanfattas allt motstånd mot vindvansinnet med hänvisning till FSL.

Den föreningen representerar enbart en liten del av allt det motstånd mot vindkraftverk som sprider sig över hela Sverige med varje nytt verk som sätts upp.

Den föreningen är definitivt inte "det samlade motståndet mot vindkraftverk"

Hela den goda insatsen som ordförande Brömsen gör i programmet, täcks av ett löjets skimmer när reportern citerar påståenden från föreningens hemsida att klimatvarningarna inte bygger på "vetenskap och beprövad sanning".

I slutet av programmet meddelas visserligen att FSL har tagit bort formuleringen från hemsidan, men skadan var redan skedd.

SVT påstår att vindkraftverksmotståndarna är flummare som inte ens tror på klimatförändringen.

Flummare behöver inte tas på allvar.

Brömsen, som tydigen överraskades av frågan om FSL:s klimatsyn, sade något lamt om att det inte är "vår fråga", men skadan var redan skedd.

Det stör mig inte ett dugg att FSL utger sig för att ha si och så många medlemmar och föreningar, men det är vindindustrin som har lanserat FSL som "det samlade motståndet" därför att vindindustrin vet att den föreningen är ofarlig sedan 2010.

Den föreningens motståndarbete hotar inte vindindustrin, inte så länge som ledningen behållit sina "kontakter med Svensk Vindindustri" och inte så länge ledningen är knuten till klimatförnekelsen.

Det stora motståndet mot utbyggnaden av vindkraftverk, som ofta kallas vindvansinne, bedrivs av alla de berörda medborgare som plötsligt ser hela sin existens hotad av livsfarliga maskiner.

Dessa hotade medborgare får plötslig göra den chockerande erfarenheten att rättsstaten Sverige avslår alla invändningar, alla frågor om nyttan med utbyggnaden, alla hänvisningar till svensk lag som skall skydda medborgarnas liv och hälsa, allt hänsynstagande till människa och natur

Alla överklagningar av bygglov för vindkraftverk avslås. Hela rättstillämpningen i rättsstaten Sverige blockeras av en struntsak som utbyggnaden av vindkraftverk som självklart inte löser framtidens energiproblem eller klimatproblem utan enbart syftar till att några redan gynnade får stoppa hushållens uttaxerade bidrag till vindvansinnet i egen ficka.

Varför rapporterar media inte om att vindkraftverksmotståndare genom att visa att svenska staten i sin iver att gynna utbyggnaden av vindkraftverk har brutit mot svensk- och överställd EU-lag, Maskindirektivet, nu har tvingat regering och ansvarig verk att bemöta påståenden om lagbrott?

Varför rapporterar media inte om de undanflykter i svaren från regeringen och myndigheten som lämnas?

Dokumenten finns ju och kan studeras.

Detta motståndsarbete har inget med en förening som verkar genom klimatförnekande att göra.

SVT borde i sina program om vindkraftverk bemöda sig om saklighet och inte om att kunna raljera om flummande vindmotstånd.

B.Stymer 


Vindkraftverk bryts av i Danmark

Mischa 26 Februari, 2012 22:43 Vindkraftverk, Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Källa: TV2 Danmark

Vestas kommer nu att undersöka vad som gjorde att ett endast 30 meter högt vindkraftverk bröts itu igår.

Vindkraftverket bröts itu i den hårda vinden, över en väg i Lystrup i norra delen av Jylland.

Tillverkaren Vestas försöker nu hitta orsaken till olyckan. "Vi tar det på största allvar. En krasch är aldrig kul, så det är en allvarlig fråga för oss", säger Kasper Ibsen Beck, informationschef på Vestas.

Ingen skadades när vindkraftverket föll, men bonden som äger marken körde förbi vindkraftverket endast några minuter innan det störtade.


Fler överkörda, nu i Lima

Redaktionen 11 Januari, 2012 19:54 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

– Trots att kommunen vet att vi är berörda av den befintliga anläggningen tar kommunen ett beslut om att utvidga området för fler vindkraftverk. Fastighetsägaren anser att de i Malung-Sälens kommun som berörs av vindkraftverk i gränsområdet inte fått tillräcklig information om vindbruksplanen.

Läs mer i Dalarnas Tidnigar.


"Michael kämpar mot vindkraften"

Redaktionen 05 December, 2011 13:36 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så lyder rubriken på en artikel i Skaraborgsbygden idag, där en av deltagarna på vår epostlista får tillfälle att uttrycka sin frustration över planerna för många vindkraftverk runtom hans gård.

- Jag kommer att bli helt omringad av vindkraftverk. Jag känner mig utsåld av grannarna. Och gården kommer att bli värdelös.

Michael Olofsson ser i dag ett par, tre vindkraftverk från sin gård i Öttum. Om alla planerade verk blir byggda kommer han att bo mitt i en vindkraftpark med över tjugo verk.

- Det kommer att lägga en död hand över bygden.

Läs hela artikeln här.

Intresserad av att delta på vår epostlista? Kontakta oss här


Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet - del 2

Redaktionen 02 December, 2011 23:04 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mattias Gradén, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling "Vindkraft i Dalarna - Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke" studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Vi skrev om detta tidigare här. Avhandlingen som pdf här.

Inledningsvis kan tyckas att Gradén har oklara s.k. forskningsfrågor, hypoteser som ska undersökas vetenskapligt.

Han ger på flera ställen intryck av förutfattade, positiva uppfattningar om vindkraftens fördelar. Dessa har inte sin plats i en vetenskaplig avhandling. 

I det fall att studenter och forskare är inställda på jobb i den offentliga sektorn, t.ex. länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra, kan det dessutom vara svårt att ha en kritisk hållning.

Urban Zingmark valde att ställa några kritiska frågor till Mattias Gradén. De finns här nedan.

Sammanfattning av frågorna och svaren:

  • Utgångspunkten för avhandlingen är att vindkraftverk kommer att byggas. Inte om eller varför, eller om de bör byggas.
  • Det vore därför fel att kalla avhandlingen för ett förespråkande av vindkraftverk, liksom att kalla den för ett avståndstagande vindkraftverk.
  • Uppsatsen handlar om hur den lokala befolkningens acceptans, eller avsaknad av acceptans, ser ut.
  • Mönstret som Mattias Gradén tycks se i sin avhandling verkar vara, som Västerbottens-Kuriren skrev, "...allt eftersom vindkraften byggdes ut så växte motståndet hos ortsbefolkningen".

Alla som är intresserade av vindkraft måste läsa Mattias Gradén! Avhandlingen är mycket välskriven. Man dras in och känner sig klokare och kunnigare efter de ca 100 sidorna. Du kan som läsare finna nya frågor att ställa om ditt eget landskap som du inte tänkt på förut.

 (Läs mer)

Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet!

Urban Zingmark 15 November, 2011 16:47 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Artikeln idag i Västerbottens-Kuriren och avhandlingen av Mattias Graden visar att opinionsläget har förändrats högst påtagligt.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad.

I Västerbottens inland växer protesterna mot de planerade vindkraftverken runt Stöttingfjället. 250 personer har skrivit på protestlistor som kräver att kommunen använder sin möjlighet att säga nej till vindkraften och stoppa planerna på en fortsatt utbyggnad. 

Vindkraftverken runt Stöttingfjället måste stoppas! Läs mer om dem i Västerbottens-Kuriren här.

Läs Västerbottens-Kuriren om avhandlingen här, och själva avhandlingen här (pdf).


Debatt mellan Timbro och Näringsdepartementet i SR

Redaktionen 10 November, 2011 23:05 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Tidigt i morse sändes en intressant debatt på SR. Så här beskriver man den:

Nu ifrågasätts satsningen på vindkraften. Kritikerna anser att vindkraften är både onödig och dyr.

Debatt mellan Per Nilsson, förattare till Timbros rapport "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare" och Hannes Borg, politisk sakkunnig vid Näringsdepartementet.

Timbros rapport skrev vi om här.

Här hittar du debatten på SR.


Creeper MediaCreeper