Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld

Redaktionen 18 Mars, 2012 23:35 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Kritik av SVT:s Vetenskapens Värld den 12 mars, framförs här av Bernd Stymer, Väla Gård, Helgarö, Strängnäs:

18.3.2012

Till SVT

Det gäller TV inslaget om vindkraftverk måndagen 12.23.2012 i Vetenskapens Värld.

I programmet, som i vanlig ordning produceras av reportrar som inte bemödat sig om saklighet och som presenterar sitt strunt i raljerande ton, sammanfattas allt motstånd mot vindvansinnet med hänvisning till FSL.

Den föreningen representerar enbart en liten del av allt det motstånd mot vindkraftverk som sprider sig över hela Sverige med varje nytt verk som sätts upp.

Den föreningen är definitivt inte "det samlade motståndet mot vindkraftverk"

Hela den goda insatsen som ordförande Brömsen gör i programmet, täcks av ett löjets skimmer när reportern citerar påståenden från föreningens hemsida att klimatvarningarna inte bygger på "vetenskap och beprövad sanning".

I slutet av programmet meddelas visserligen att FSL har tagit bort formuleringen från hemsidan, men skadan var redan skedd.

SVT påstår att vindkraftverksmotståndarna är flummare som inte ens tror på klimatförändringen.

Flummare behöver inte tas på allvar.

Brömsen, som tydigen överraskades av frågan om FSL:s klimatsyn, sade något lamt om att det inte är "vår fråga", men skadan var redan skedd.

Det stör mig inte ett dugg att FSL utger sig för att ha si och så många medlemmar och föreningar, men det är vindindustrin som har lanserat FSL som "det samlade motståndet" därför att vindindustrin vet att den föreningen är ofarlig sedan 2010.

Den föreningens motståndarbete hotar inte vindindustrin, inte så länge som ledningen behållit sina "kontakter med Svensk Vindindustri" och inte så länge ledningen är knuten till klimatförnekelsen.

Det stora motståndet mot utbyggnaden av vindkraftverk, som ofta kallas vindvansinne, bedrivs av alla de berörda medborgare som plötsligt ser hela sin existens hotad av livsfarliga maskiner.

Dessa hotade medborgare får plötslig göra den chockerande erfarenheten att rättsstaten Sverige avslår alla invändningar, alla frågor om nyttan med utbyggnaden, alla hänvisningar till svensk lag som skall skydda medborgarnas liv och hälsa, allt hänsynstagande till människa och natur

Alla överklagningar av bygglov för vindkraftverk avslås. Hela rättstillämpningen i rättsstaten Sverige blockeras av en struntsak som utbyggnaden av vindkraftverk som självklart inte löser framtidens energiproblem eller klimatproblem utan enbart syftar till att några redan gynnade får stoppa hushållens uttaxerade bidrag till vindvansinnet i egen ficka.

Varför rapporterar media inte om att vindkraftverksmotståndare genom att visa att svenska staten i sin iver att gynna utbyggnaden av vindkraftverk har brutit mot svensk- och överställd EU-lag, Maskindirektivet, nu har tvingat regering och ansvarig verk att bemöta påståenden om lagbrott?

Varför rapporterar media inte om de undanflykter i svaren från regeringen och myndigheten som lämnas?

Dokumenten finns ju och kan studeras.

Detta motståndsarbete har inget med en förening som verkar genom klimatförnekande att göra.

SVT borde i sina program om vindkraftverk bemöda sig om saklighet och inte om att kunna raljera om flummande vindmotstånd.

B.Stymer 


Vindkraftverk bryts av i Danmark

Mischa 26 Februari, 2012 22:43 Vindkraftverk, Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Källa: TV2 Danmark

Vestas kommer nu att undersöka vad som gjorde att ett endast 30 meter högt vindkraftverk bröts itu igår.

Vindkraftverket bröts itu i den hårda vinden, över en väg i Lystrup i norra delen av Jylland.

Tillverkaren Vestas försöker nu hitta orsaken till olyckan. "Vi tar det på största allvar. En krasch är aldrig kul, så det är en allvarlig fråga för oss", säger Kasper Ibsen Beck, informationschef på Vestas.

Ingen skadades när vindkraftverket föll, men bonden som äger marken körde förbi vindkraftverket endast några minuter innan det störtade.


Fler överkörda, nu i Lima

Redaktionen 11 Januari, 2012 19:54 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

– Trots att kommunen vet att vi är berörda av den befintliga anläggningen tar kommunen ett beslut om att utvidga området för fler vindkraftverk. Fastighetsägaren anser att de i Malung-Sälens kommun som berörs av vindkraftverk i gränsområdet inte fått tillräcklig information om vindbruksplanen.

Läs mer i Dalarnas Tidnigar.


"Michael kämpar mot vindkraften"

Redaktionen 05 December, 2011 13:36 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så lyder rubriken på en artikel i Skaraborgsbygden idag, där en av deltagarna på vår epostlista får tillfälle att uttrycka sin frustration över planerna för många vindkraftverk runtom hans gård.

- Jag kommer att bli helt omringad av vindkraftverk. Jag känner mig utsåld av grannarna. Och gården kommer att bli värdelös.

Michael Olofsson ser i dag ett par, tre vindkraftverk från sin gård i Öttum. Om alla planerade verk blir byggda kommer han att bo mitt i en vindkraftpark med över tjugo verk.

- Det kommer att lägga en död hand över bygden.

Läs hela artikeln här.

Intresserad av att delta på vår epostlista? Kontakta oss här


Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet - del 2

Redaktionen 02 December, 2011 23:04 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mattias Gradén, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling "Vindkraft i Dalarna - Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke" studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Vi skrev om detta tidigare här. Avhandlingen som pdf här.

Inledningsvis kan tyckas att Gradén har oklara s.k. forskningsfrågor, hypoteser som ska undersökas vetenskapligt.

Han ger på flera ställen intryck av förutfattade, positiva uppfattningar om vindkraftens fördelar. Dessa har inte sin plats i en vetenskaplig avhandling. 

I det fall att studenter och forskare är inställda på jobb i den offentliga sektorn, t.ex. länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra, kan det dessutom vara svårt att ha en kritisk hållning.

Urban Zingmark valde att ställa några kritiska frågor till Mattias Gradén. De finns här nedan.

Sammanfattning av frågorna och svaren:

  • Utgångspunkten för avhandlingen är att vindkraftverk kommer att byggas. Inte om eller varför, eller om de bör byggas.
  • Det vore därför fel att kalla avhandlingen för ett förespråkande av vindkraftverk, liksom att kalla den för ett avståndstagande vindkraftverk.
  • Uppsatsen handlar om hur den lokala befolkningens acceptans, eller avsaknad av acceptans, ser ut.
  • Mönstret som Mattias Gradén tycks se i sin avhandling verkar vara, som Västerbottens-Kuriren skrev, "...allt eftersom vindkraften byggdes ut så växte motståndet hos ortsbefolkningen".

Alla som är intresserade av vindkraft måste läsa Mattias Gradén! Avhandlingen är mycket välskriven. Man dras in och känner sig klokare och kunnigare efter de ca 100 sidorna. Du kan som läsare finna nya frågor att ställa om ditt eget landskap som du inte tänkt på förut.

 (Läs mer)

Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet!

Urban Zingmark 15 November, 2011 16:47 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Artikeln idag i Västerbottens-Kuriren och avhandlingen av Mattias Graden visar att opinionsläget har förändrats högst påtagligt.

Mattias Graden, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad.

I Västerbottens inland växer protesterna mot de planerade vindkraftverken runt Stöttingfjället. 250 personer har skrivit på protestlistor som kräver att kommunen använder sin möjlighet att säga nej till vindkraften och stoppa planerna på en fortsatt utbyggnad. 

Vindkraftverken runt Stöttingfjället måste stoppas! Läs mer om dem i Västerbottens-Kuriren här.

Läs Västerbottens-Kuriren om avhandlingen här, och själva avhandlingen här (pdf).


Debatt mellan Timbro och Näringsdepartementet i SR

Redaktionen 10 November, 2011 23:05 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Tidigt i morse sändes en intressant debatt på SR. Så här beskriver man den:

Nu ifrågasätts satsningen på vindkraften. Kritikerna anser att vindkraften är både onödig och dyr.

Debatt mellan Per Nilsson, förattare till Timbros rapport "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare" och Hannes Borg, politisk sakkunnig vid Näringsdepartementet.

Timbros rapport skrev vi om här.

Här hittar du debatten på SR.


Nyttoanalys av storskalig vindkraft

Redaktionen 28 Oktober, 2011 08:00 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En nyttoanalys av skaleffektskonsekvenser av storskalig vindkraft!

Idag har det kommit ut en rapport från Timbro som har granskat miljarderna till vindkraftsindustrin.

Den heter "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare", är mycket läsvärd och ni kommer att känna igen en hel del i rapporten.

En replik kan man läsa i dagens Svenska Dagbladet, Siffrorna för vindkraft stämmer inte

Timbros rapport här: Svensk Vindkraft - 215 miljarder senare.pdf


Media börjar ta in kritiska artiklar

Mischa 03 Oktober, 2011 12:00 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I alla fall hoppas jag att media nu börjar ta in artiklar och debattinlägg som är kritiska mot vindkraftverksvansinnet.

Här är två nya, från:

Vindkraften har blivit något av en helig koNorrbottensKuriren, av Lotta Gröning, doktor i historia och tidigare politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokaten.

Vad bedrövligt för människor att leva nära dessa skräckparker. För att inte tala om oss elkunder, vi får betala ett mycket högt pris. Vi står för subventionerna. 

Vindkraften är både dyr och onödig - Ledare i Sundsvalls Tidning, av Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet (!)

Det är svårt att inte se politikernas hantering av elmarknaden efter avregleringen som ett misslyckande. 


Arvidsjaur kommun: Man struntade i samråd!

Redaktionen 23 September, 2011 19:32 I vanlig media, Simonsbacka, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Redan våren 2009 påbörjade Arvidsjaur kommun kartlägga var man skulle vilja se vindkraftverk byggas.

Kommunen skrev på sin hemsida

Efter genomförda samråd och utställning under våren 2011 är nu förslag till antagandehandlingar upprättade. Dessa handlingar ska behandlas i kommunstyrelsen och slutligen antas av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Man hade samråd, men man glömde bort ett område, Brattberget! De hade inte kallats till samrådet och därför kan inte vindkraftverk planeras där. Kommunen skriver lakoniskt:

Ett område, nr 34 (Brattberget) har utgått ur utredningen på grund av uteblivet samråd. Detta formella fel har därigenom rättats.

Claes-Erik Simonsbacka var med på samrådsmötet i Järvträsk den 30 april. Då hade kommunen i sin utställning lagt till Brattberget som tänkbar plats för vindkraftverk - men alltså inte kallat dem till samrådet. Han meddelar:

Deltog, för första gången, som ombud via fullmakt vid ett möte i Järvträsk (Glommersträsk) beträffande Arvidsjaurs kommuns utställningshandlingar avseende "Tillägg till översiktsplanen" inkl. "miljökonsekvensbeskrivningen". Lyckades efter några frågor tydliggöra för kommunens vindkraftssamordnare och ordföranden i Arvidsjaurs bygg-, miljö och hälsovårdsnämnd att många allvarliga formfel har begåtts under arbetet med framtagningen och den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet.

Förutom formfel i samrådsprocessen, som kommunen uppger som "uteblivet samråd" [med Brattberget], påtalade jag bl.a. att sakägare, i enlighet med sakägarbegreppet för miljöfarlig verksamhet, inte kallats/informerats, och åberopade även att jäv förelåg vid mötet.

Norran skrev om samrådsmötet. Dock utan att intervjua de som inte kallats, från Brattberget. Endast Per Lidström, projektledare för vindkraftsverksutredningen, hörde man:

Brattberget är en av de platser som finns med i tillägget, och den plats som vid ett bygge skulle kunna påverka invånarna i Järvträsk. Per Lidström meddelade att han har på förslag att bortse från denna plats i den första översiktsplanen.

– Det är väldigt mycket formalia. Till exempel borde vi ha haft ett till samrådsmöte. Men så blev det inte. Jag kommer föreslå att Brattberget helt tas bort från översiktsplanen i den här omgången...

Claes-Erik Simonsbacka fortsätter: 

PS.Med största sannolikhet har flera formfel begåtts under [alla Sveriges] kommuners arbeten med framtagning av översiktsplaner och/eller tillägg/tematiska tillägg till översiktsplaner inkl. "miljökonsekvensbeskrivningar", samt med den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet i hela landet.

Det tror vi också. 

 

Creeper MediaCreeper