Propagandaseger för vindkraftintressen

Urban Zingmark 17 November, 2014 19:05 Floskeltoppen, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu är allt ställt på ända när media gått ut med vindkraften som förklaring till att elpriserna är låga.

TV har vindsnurror som bakgrundsbild till talet om låga elpriser. Gör sig bra i propagandan för vindkraft. Att de aldrig lär sig! Priserna beror på HELA utbudet och ALL efterfrågan. Om utbudet ökar och efterfrågan minskar då kan varje tänkande person förstå att priset sjunker. Allt annat lika.

Nästa led är en allomfattande analys med de olika energikällornas påverkan på natur, människor, djur. Men det är som bekant väldigt svårt, vilket dock inte hindrar att den allomfattande analysen är nödvändig.

Tyvärr har vindkraftsförespråkarna nått en stor propagandaseger genom att koppla nuvarande elpriser till vindkraftsutbyggnaden. Vilket är djupt missvisande!


Nordisk Vindkraft lovar och lovar

Urban Zingmark 22 Juli, 2014 21:54 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Kan man tro på ett storbolag som uttrycker sig så oklart?

Läs texten

Texten är späckad med löften om effekter av att bygga vindkraftverk. I texten försöker man locka med pengar till andra ändamål. (Kritikerna kallar det mutor.) Nordisk Vindkraft kallar betalningen till byn, föreningen eller kommunen för ETT BYGDEMEDEL.

Nordisk Vindkraft gör en språklig vridning av ordet bygdemedel. Här läggs in en betydelse om att det är frågan om ett medel för bygden, "ett bygdemedel". Vad menar Nordisk Vindkraft egentligen?

Kan man tro på floskler som "Hur gynnar vindparken bygden?" Sanningen är ju den att en storskalig miljöförstöring planeras. Fåglar kommer att massakreras i tusen och åter tusen av de 211 meter höga vindkraftverken. Tänk om det vore bygget av ett minfält för att lemlästa fienden. Skulle det kallas "minpark"?


Högtravande skryt!

Urban Zingmark 06 Juni, 2012 14:47 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Hej Du hövding för Västerbotten!

Ert högtravande skryt på Länsstyrelsens hemsida fyller mig med vämjelse.

Länsstyrelsens vision 
Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

 • Vi är öppna för människors behov, idéer och verksamheter
 • Vi förenar statliga intressen med regionala mål
 • Vi vårdar och tar till vara vår natur och miljö 
 • Vi medverkar till goda ekonomiska förutsättningar 
 • Vi arbetar för att människor ska trivas och utvecklas i ett samhälle som är tryggt och ger livskvalitet

Här kommer omtolkning i det format som ni tycks anse passande för undersåtar!

 • Ni borde vara...
 • Ni splittrar byar och befolkningar...
 • Ni förstör natur och miljö
 • Ni har ingen aning om ekonomiska konsekvenser
 • Ni borde arbeta för att...

Vindkraftverk i marknadsföring nagelfars

Urban Zingmark 13 December, 2011 14:13 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Användning av vindkraft som argument i marknadsföring av varor och tjänster är något som är intressant att bevaka. Vi vet redan att det är en viktig del i marknadsföring av elenergi, även om andelen vindkraftsel är mycket liten och även i framtiden kommer att utgöra en liten del. Där har argumenten för förnyelsebar energi ett samband, en naturlig hemvist.

Vindkraft och produktionsförhållanden har också ett naturligt samband med marknadsföringen av ett nytt mejeri och deras produkter.

Men jag tror att det kan visa sig vara kortsiktigt, framförallt lokalt där kritiken mot vindkraft mullrar allt mer. Jag tror till exempel att det vore mer framgångsrikt att tala om energibesparingar och djuromsorg och framför allt om produktegenskaper och produktupplevelser. Eller att satsa på att profilera med hjälp av mejerskan eller mejeristen.

Jag hajade till för ett fall med ett mejeri i Halland. Jag råkar också känna till Skottorp i Halland, alldeles på gränsen till Skåne, där jag förhandlat med Trädgårdsnäringens Riksförbund runt 1977-1978. Energifrågorna har mycket stor betydelse i trädgårdsnäringen med energislukande växthus. Tekniken har förstås också utvecklats starkt.

Nu gör inte trädgårdsodlarna i Sverige så mycket för att marknadsföra svenskodlat. Men om de skulle komma på tanken att föra fram vindkraften så skulle det bli farligt för dem. Då kommer allt fler att ifrågasätta växthusbaserad produktion i kalla regioner.


Empati kan vara svårt

Urban Zingmark 25 November, 2011 14:46 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Det är svårt för den välmående att förstå den lidande människan. Exempel:

Jag besökte idag tidningsrummet på Stadsbiblioteket för att läsa tidningar jag saknar i det dagliga. En reslig man med ansiktsfärg och kläder som påminde om uteliggare kom fram och satte sig bredvid mig och ville prata. Det ville jag gärna. Jag presenterade mig, Urban och blev direkt Ubbe.

Han presenterade sig, Lennart och berättade varifrån han kom och att han nu var uteliggare, ofta i Hjorthagen. En tredjedel av sitt 60-åriga liv hade han legat ute. I läsesalen var det tystad som gäller, så en vakt kom och sa till Lennart att hellre gå till cafeteriat där man får prata. Jag gjorde mig beredd att gå min väg och ville säga något till avsked. Det blev: Alla borde pröva på livet som uteliggare och ligga ute en kylig natt.

Jag tyckte själv att det var klokt och tänkvärt. Men Lennart stönade med sin höga röst: Ja men det blir ju liksom bara en gång...

Då förstod jag vilken floskel jag levererat.


Efter JO-anmälan: Enkätbluffen i Mora

Redaktionen 06 December, 2010 16:26 Floskeltoppen, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Läs om JO-anmälan här.

Frågan om enkäten om vindkraftverk i Mora är mycket sjukare än någon kan ana. Man ser hur vindkraftmaffian lobbar vidare.

Dalarna och några andra kommuner har fått extra skattepengar av Miljöminister Carlgren (c) via Energimyndigheten för att som "föregångslän" bygga fler vindkraftverk. Dessa skattepengar används nu till att lobba på länsnivå för vindkraftverk utöver de skattepengar som varje kommun fått från Boverket - utöver de pengar de redan fått för att skriva tillägg till gällande Översiktsplaner, tillägg som förespråkar vindkraftverk. Och glöm inte alla miljoner som vindkraftmaffians verkliga rufflare, t.ex bolaget O2, fått för att försöka undvika isbildning på vingarna.

Som vanligt i Sverige när det gäller vindkraftverk, så struntar staten i EU-lag - att inte subventionera nationella bolag. Våra surt förvärvade skattepengar avtvingas oss för dessa ting.

Se härStor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

Bloggenkät? Vad är det? Och vad används den till?

Man hänvisar till fotomontage - bland andra detta helt "oskyldiga". Här ser man inga kluvna örnar, blinkande ljus, hus som drabbas av skugg-blink... 

<<< Titta på den amatörmässiga enkäten själv, klicka på bilden till vänster.

Vi efterlyste svar på frågor om hur vindkraftverk skulle påverka miljö och turistindustri och materialet som användes för enkäten. Tommy Ek, Stadsarkitekt på Mora Kommun svarar:

4 oktober 2010:

Det är mycket som talar för att det finns en risk för konflikt i vissa områden och för en viss kategori av turister men några belägg för ekonomisk påverkan har jag inte ännu sett. 

30 november 2010:

Jag har nu lyckats fått tag på den blankett som användes i enkätundersökningen. Undersökningen utfördes av en tillfälligt anställd praktikant... Han har hjälpt till med en del utredningar, bla en resvaneundersökning för tågresenärer. Han är kulturgeograf och han besökte under sommaren ett antal olika platser i Siljansbygden där man kan förvänta sig att turister kan uppehålla sig.

Inom vårt nätverk uttrycker vi dessa kommenterarer:

Enkäten är en förolämpning mot alla inblandade. Att läsa Tommy Eks följebrev gör mig både ledsen och förbannad.

Skulle Ek låta en praktikant - med utbildning på ett helt annat område - göra en ritning för nytt kommunhus i Mora? 

Att planera och genomföra en professionell enkät kräver utbildning och erfarenhet. Det borde Ek förstå. Han kanske förstår det, men räknar kallt med att andra inte förstår. Detta är en amatörmässig bluff! Det tycks handla om glada amatörer som inte förstår det som inte heller Ek i Mora verkar förstå - det behövs kompetens och professionalism för att göra goda undersökningar. 

Det finns nog anledning att kolla hur den här enkätundersökningen har genomförts. 

 • hur skedde urvalet av respondenter?
 • hur stor var svarsfrekvens och bortfall?
 • är det belagt att respondenterna utgör ett obundet slumpmässigt urval?

I annat fall kan det knappast ligga till grund för demokratiska beslut.

Beträffande att Mora Kommun "inte har någon utredning som lägger fast att Vindbruk skadar turistnäringen ekonomiskt" så är det självklart! Sådana undersökningar (av turismens samhällsekonomiska effekter i ett område) måste man beställa och betala för. Det kostar ca. 10-20 tusen kronor hos Resurs AB i Uppsala som ansvarar för Turismdatabasen. 

Om Mora Kommun skulle göra en riktig undersökning, skulle de förstå att turismen genererar åtminstone fyra gånger vindkraftspengarna till bygden. Dock inte till markägare eller kraftbolag.

Framförallt naturturismen drabbas hårt. Det är bara att fråga dom som bedriver verksamheterna och deras distributörer och kunder. Tyvärr syns inte naturturismen, eftersom gästerna kommer i små grupper eller enskilt, spritt över tid på stora områden, men den omsätter ca 35 miljarder per år i Sverige. Den samhällsekonomiska effekten är därför mycket större vid vindkraftverk-exploatering.

Men så länge Mora Kommun m fl inte frågar eller ta reda på så är man tragiskt ovetande...


LRF uppmuntrar till pengar utan arbete

Urban Zingmark 18 November, 2010 13:38 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

"Vill du tjäna 150.000/år utan arbetsinsats?"

Så låter till LRF:s reklambudskap.

Detta kan vara det årliga arrendet för ett vindkraftverk i dag. Det tar 2000 kvadratmeter i anspråk och varar i ca 20 år.

Inom LRF Konsult AB kan vi hjälpa våra kunder med hela projektet från arrendekontrakt till bolagsbildandet vid investeringen. 

Detta budskap riktar sig till markägare som kan tänka sig att etablera vindkraftverk på sin mark. 

Många frågor kan ställas till LRF om detta! Som läsare och motståndare till storskaliga och felplacerade vindkraftverk skulle jag kunna välja att hålla tyst och invänta katastrofen för Sveriges Bönder (LRF har tidigare under decennier marknadsfört sig som Sveriges Bönder). Det är dock svårt att hålla tyst inför detta moras: 

 • Hur tänker LRF:s tjänstemän och förtroendevalda? Har vindkraftindustrin och Energimyndigheten fusionerat med LRF i affärer och ideologi? 
 • Hur kommer LRF och Sveriges Bönder att uppfattas av kunder och konsumenter som äter deras mat varje dag?
 • Är matpriserna för höga om markägare bland Sveriges Bönder tjänar pengar utan arbetsinsats?
 • Kapitalinkomster har tidigare haft ett tveksamt anseende. Kommer anseendet att höjas som "arbetsfria"?
 • Varifrån kommer 150.000 ifrån? Är det kronor eller euro? Hur ser kalkylen ut? Finns det verkligen inga kostnader? Vad kostar det att anlita LRF:s konsulter och jurister?
 • Har naturen inget värde som är värt att bevara, i sammanhanget?
 • Vilka kunskaper har LRF:s nyrekryterade konsulter och jurister? Har de några alls?
 • Här talar LRF:s konsulter om att endast 2.000 kvm krävs för ett vindkraftverk! I ett annat av LRF:s informationsmaterial talas om "vindupptagningsområde" med en radie på 500 meter, där inkomsterna ska delas av berörda markägare. EU:s maskindirektiv kräver också säkerhetszon med en radie med 500 m. En cirkelyta med radien 500 meter ger 785.398 kvm, 78,5 hektar! Inte 2000 kvm. (Omkretsen blir 3140 m. Ytan blir π x 500²=785398 m²)

Som markägare skulle jag inte sätta någon tilltro till någon information eller råd från LRF och deras nya tjänstemän, som kallas arrendeombudsmän. Istället får man räkna med att inkomster förutsätter arbetsinsatser även i framtiden!

Se deras websida (länk) som pdf, ifall den ändras: LRF Konsult - Tjäna 150.000 per år utan arbetsinsats.pdf

 


Bra livsmiljö?

Urban Zingmark 02 November, 2010 10:34 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

"En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer"

Hur passar detta ihop med storskalig och felplacerad vindkraft?

Detta skickade jag till dem idag:

Vi har läst om er nya organisation från den 4 april 2011 och er nya devis "En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Det känns som ett slag i ansiktet på oss som arbetar mot storskalig och felplacerad vindkraft när vi tänker på Naturvårdsverkets centrala roll för exploatering.

Devisen är en floskel med tanke på vissa saneringsprojekt som pågår under ett annat slagord "Renare mark". Vi vet efter fyra och ett halvt års inträngande studier att vissa saneringsprojekt har skapat en sämre livsmiljö får både människor och djur.

Med slagord och deviser skapas inte en bra livsmiljö. Vi emotser snarast en förklaring till era slagord och deviser, som vi uppfattar som ett nytt hot mot reella åtgärder för miljön.

Läs om deras "nya organisation" på deras egen sajt.

Svaret kom den 2 november. Svaret är ännu mer floskligt:

Formuleringen "En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer" är Naturvårdsverkets vision. Det är den ledstjärna som vi strävar mot. Visionen är alltså inget slagord och heller inget konkret mål eftersom det i enskilda frågor är många olika aspekter som behöver vägas samman.

Billigare än vaddå?

Urban Zingmark 18 Oktober, 2010 00:22 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Ur pressmeddelande från O2 den 14 oktober:

O2 får tillstånd att bygga vindkraft på Glötesvålen

​Vindkraftbolaget O2:s projekt på Glötesvålen i Härjedalen har idag vunnit laga kraft genom Miljööverdomstolens dom.

– Det är positivt att det nu kan byggas vindkraft på Glötesvålen eftersom det är ett mycket bra vindläge. Att bygga där det blåser bra minskar vindkraftens kostnader och leder till att elkonsumenterna får en billigare elräkning, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Min kommentar:

Billigare elräkning än vad? Kan elkonsumenterna köpa el från vindkraftverk som står placerade där det blåser mer? Kan elkonsumenterna slippa köpa el från vindkraftverk som är dyrare än el från vattenkraft och kärnkraft?

O2 förstör för samerna genom att sätta vindkraft före renskötsel. O2 förstör för elkonsumenterna genom att höja produktionskostnaderna för el. All vindkraftsel är DYRARE än annan el.


ICAs Buffé klantar sig

Bernd Stymer 03 Oktober, 2010 13:28 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

I det aktuella numret av ICAs kundtidning Buffé, skrev man om "vindkraft i påsarna", för att påskina att ICA köper vindel som inte skadar klimatet i produktionen av sina bärkassar.

Detta reagerade jag på, med fakta som finns på bl.a. denna sajt.

 (Läs mer)

Creeper MediaCreeper