Borås stad visar vägen

Bernd Stymer 16 Februari, 2011 21:46 Bra! Permalink Trackbacks (0)

Läs protokollsutdrag från Borås Stad nedan!

Anledning till att Borås stad kontaktat mig nu är att jag tidigare överklagat stadens beslut, samarbetat med lokala kommuninnevånare som också sysslade med turistnäring och även haft kontakt med lokala politiker som delat vår uppfattning om nackdelarna med etableringen av vindkraftverk.

Borås stads principer borde anammas av varje kommun i Sverige!

Några citat: 

Ur både miljö- och friluftssynpunkt finns önskemål om att koncentrera byggnation till vissa platser. Verk som riskerar att störa allmänna intressen bör placeras i grupp och inte spridas, så det blir en mängd enstaka verk över hela kommunens yta. 

För grupper av verk bör landskapsanalys ingå som underlag till beslut, dels för att t ex minska krock med fågelintressen och dels för att få in en estetisk aspekt i bedömningen av hur gruppen påverkar landskapsbilden.

Ur varje medborgares perspektiv kan det vara på sin plats att tänka på att en allt för stor exploatering av vindkraftverk kan leda till brist på kontakt med landskapet man bor i. Ingen medborgare bör ha verk i siktfältet från sin bostad i samtliga väderstreck.

Titta på hela protokollsutdraget här.

Creeper MediaCreeper