Föreningens interimstyrelse klar

Redaktionen 02 December, 2010 17:19 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Föreningen bildades den 1 december 2010. Interimstyrelsen är vald, och sitter fram till första årsmötet, innan mars månads utgång 2011.

  • Ordförande: Urban Zingmark
  • Kassör: Per Halvarson
  • Sekreterare: Mischa Hammarnejd
  • Ledamot: Bernd Stymer 

Läs mer i våra stadgar.


Creeper MediaCreeper