Föreningen börjar jobba!

Redaktionen 15 December, 2010 12:29 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

SkyddaMiljön.nu ideell förening har nu bildats efter ett halvårs aktiviteter i nätverket.

Deltagare finns i hela landet och nya deltagare välkomnas. Det första halvåret har inrymt många aktiviteter och entusiasm i ett fritt sökande av kontakter och idéer. Konkret arbete med etableringsfall och rättstillämpning har bedrivits kontinuerligt. Det fria nätverkets fördelar har tagits tillvara och kommer även i fortsättningen att utgöra basen för ett målinriktat arbete.

Urban Zingmark:

Vi blir ständigt påminda om att aktiviteter och stöd till dem som drabbats av felplacerade vindkraftverk även kräver ekonomiska resurser. Och där natur och djur måste försvaras bör det också bli vårt ansvar. Vindkraftmaffian tänker i miljoner och miljarder. Då kan vi själva inte tänka i hundralappar. För att starta och driva projekt med hjälp av jurister, ingenjörer och kommunikatörer krävs resurser av mycket större mått. Vi kommer att redovisa projekten i detalj här på sajten.

Bernd Stymer:

Politiska beslut har gett en ren och skär girighet tillåtelse att skövla vår natur och förstöra våra liv med det som är vindvansinnet. Politiker uppmanar verk och myndigheter, och även domstolar att bortse från vett och sans och lagar som skall skydda vår natur och våra liv. Regeringen har befallt att inget får hindra utbyggnaden av vindkraftverk.

Alla våra ansträngningar att med lagliga medel värja oss från övergreppen har hittills varit till föga nytta. Vansinnet breder ut sig som pesten. Alla vi som trots allt inte vill ge upp, som av ren självbevarelsedrift ändå söker efter räddning, alla vi ser ett hopp i att anklaga svenska Staten för brott mot överställd EU-lag, Maskindirektivet, som även den - på uppmaning av den svenska regeringen - åsidosätts varje gång ett vindkraftverk får bygglov.

Vårt enda hopp är att driva processen i Bryssel. Vi har redan alla nödvändiga argumenten för vår sak. Vi har redan kunniga och engagerade människor för vår sak, men vi saknar pengar att driva denna process.

Hjälp oss att samla in medel för detta. Men nöj er inte med att lämna bidrag, utan för en okuvlig strid mot övergreppen genom polisanmälan, överklagan, medborgarförslag, samtal med politiker, deltagande i officiella debatter i tidningar, i radio och TV. Ställ politiker till svars. Fråga efter nyttan med vindvansinnet. Informera er väl så ni kan avslöja lögnerna och bedrägerierna. Här på denna sajt, och genom vår förening får ni hjälp!

Vi är stolta att kunna göra det möjligt för alla att hjälpa till, och donera pengar till föreningen. Alla donationer går oavkortat till hjälp åt de som behöver, för att både stoppa planerna för, men även uppförda felplacerade vindkraftverk. Läs våra stadgar.

Mer information om hur man donerar kommer snart! 


Creeper MediaCreeper