Läckta siffror

Redaktionen 31 Oktober, 2010 18:20 WindyLeaks Permalink Trackbacks (0)

Planerad vindkraftutbyggnad i ett av Sveriges landskap anges till total effekt om 5.000 MW. Detta innebär att – om varje anläggning har vindkraftmaskiner á 2 MW – hela 2.500 vindkraftmaskiner med navhöjd om minst 100 meter kommer att förstöra landskapsbilden, människors och djurs väl och ve samt, inte minst, fortsätta att driva upp elenergikostnaderna.

Investeringen för en 2 MW vindkraftmaskin är cirka 40 miljoner kronor, dvs. för lanskapet i fråga innebär dessa planer investeringar om 2.500 x 40 = 100 MILJARDER kronor!

Därtill kommer även den nödvändiga s.k. reglerkraften, vars effekt rekommenderas motsvara den för vindkraftmaskinerna, dvs 5.000 MW. Denna reglerkraft finns för närvarande ej tillgänglig, utan måste byggas ut, antingen via nyttjande av vattendrag och/eller reservering (inköp) av annan energikälla, t.ex. gas eller kolkondenskraft.

Överföringsledningar finns ej heller installerade, så dessa måste också byggas till kostnader som ej är kända men billigt är det inte.

Varje vindkraftmaskin av dessa format kräver ett betongfundament som masten förankras i. Minimum åtgång betong per vindkraftmaskin är 500 m3 á cirka 2,4 ton/m3, dvs. 1.200 ton/fundament = totalt tre miljoner ton betong! Vad som sedan händer med dessa betongkolosser efter ett antal år, eller vid demontering finns ingen information om.

Bra affärer för markägare som erhåller 100–200 tusen kronor/år och vindkraftmaskin i femton år. Enbart denna kostnadspost uppgår till 2.500 x 100.000 kr = 250 miljoner kronor per år i arrenden. Efter 15 år blir detta 15x250 miljoner kronor = 3,75 miljarder kronor ackumulerat över perioden.

(Källa: Intervjuer & samtal med personer i de inre vindkraftcirklarna.)


Creeper MediaCreeper