Behöver vi en ny benämning - klimatvurmare?

Urban Zingmark 07 Februari, 2017 20:23 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Linköpings universitet har såväl klimatforskare som debattörer. Till debattörerna kan räknas Ingemar Nordin,med bakgrund som professor i vetenskapshistoria. Hans textproduktion som klimatförnekare i hägnet av Stockholmsinitiativet är kopiös, åtminstone i ögonen hos oss somäven lever ett liv utanför bloggosfären och dagspressens debattsidor. 

En yngre generation som odlats i Linköpings universitet – Jomas Anselm, professor och Martin Hultman, docent – är intressanta eftersom de arbetat många år med klimatforskning. Här ett urval av deras produktion i bokform:

  • Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.
  • Anshelm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94
  • Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms, 2015
  • Hultman, Martin, 'Gröna män?: konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet', Kulturella perspektiv, 2016(25):1, s. 30-41, 2016

Det är svårt att frigöra sig från tanken att Anselm och Hultman också driver egna uppfattningar. Det visar ett blogginlägg av Hultman. Han går långt i beskrivningen av klimatförnekare. Begreppsapparaten kan utökas anser vi. Supermiljöbloggen är exempel på debattörer som klimatförnekarna brukar kalla klimatkramare, som är menat som en nedsättande benämning när det inte anses OK att tala om bögar, kommunister, veganer etc.

Alla bör få komma till tals, tycker SkyddaMiljön. Därför föreslår vi klimatvurmare som benämning på alla de medborgare, ingenjörer, professorer, debattörer, gastronomer, vegetarianer, livsbejakare som använder sin yttrandefrihet och tar spjärn mot klmatförnekare.

SMB DEBATT
”Vad beror klimatförnekelse på?”
Onsdagen den 1 februari 2017, kl. 13.38

I och med av­slö­jan­de­na om att SD anser att SMHI bedriver pro­pa­gan­da verkar fler och fler fått upp ögonen för den kli­mat­för­ne­kel­se som finns i partiet. För oss som studerat kli­mat­frå­gan från en tvär­ve­ten­skap­lig kun­skaps­bas är detta ingen nyhet, skriver Martin Hultman från Lin­kö­pings Uni­ver­si­tet idag i en de­battar­ti­kel på Su­permil­jö­blog­gen. Läs här.

Redaktören för Supermiljöbloggen lägger dessutom in känslor när Hultman avbildas mot bakgrund av det blånande, blå havet. Låt oss här på denna blogg bidra med hurEsaias Tegnér skaldade år 1817.

Sång till solen
Väl, så rulla ditt klot
uti ljus och gå gladt
din förklaring emot!
Efter långvarig natt
skall jag se dig en gång
i ett skönare blå;
jag skall helsa dig då
med en skönare sång.


Creeper MediaCreeper