Dödlighet för fåglar underskattad

Urban Zingmark 01 December, 2016 00:19 Djurrätt Permalink Trackbacks (0)

Ornitologerna varnar 2016-11-30 för att "Kraftledningar skadar fler fåglar än tidigare känt" Läs här. Således kan dödligheten till följd av kollisioner med kraftledningar vara mer eller mindre kraftigt underskattade. Denna problematik gäller sannolikt även för andra typer av kollisioner, t.ex. mobilmaster och vindkraftverk.


Creeper MediaCreeper