SCA Forest och 450 vindkraftverk. Kolla DN.

Urban Zingmark 10 November, 2016 22:13 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

I en tidningsbilaga från Nya Välfärden finns en annons i dagens DN. Annonsen visar ett ensamt vindkraftverk i milsvid skog. I texten sägs att SCA ska bygga 450 vindkraftverk. Det ska motsvara två procent av all elproduktion och därmed ska SCA bli största leverantören av el från vindkraft i Sverige. Budskapet kan förmodas nå ut till delar av näringslivet som söker verksamhet nu och i framtiden.

Locktoner till näringslivet är nästan alltid välkomna även utan tankar om miljökonsekvenserna. Buller, fågelslakt, naturförstöring nämns inte. Utsläppen av CO2 från den betong som ska produceras nämns inte.

Bilden på det ensamma vindkraftverket i den milsvida skogen är en utstuderad manipulation av SCA Forest.Ett industrilandskap med hundratals vindkraftverk ser inte ut som på SCA:s bild.


Creeper MediaCreeper