Filmen Before the Flood

Urban Zingmark 01 November, 2016 16:14 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Filmen hade premiär den 30 oktober på National Geographic. Här tar Leonardo DiCaprio oss på klimatresa som pågått under två år till platser som är tydliga för att se effekter av Climate Change - Arktis, öar i Oceanien, översvämmade landområden i Bangladesh med flera. DiCaprio träffar och frågar forskare och världsledare.

DiCaprio uppvisar ett remarkabelt lugn på alla platser, i alla möten med ledare och mottaglighet av komplexa sammanhang. Kritiska frågor eller invändningar förekommer överhuvud taget inte. Det är filmens stora brist. Nu kan reaktionerna inväntas världen runt, ty filmen är en världshändelse. Kommer filmen att väcka tilltro och respekt? Kommer kritikerna att kasta sig över DiCaprios egna foot-prints med lyxkonsumtion och jättevåning på Manhattan, New York? Det vore synd, eftersom filmen är mycket upplysande och trovärdig. Kanske inte för obotliga klimatförnekare som grävt ner sig i skyttegravarna, men troligen för en helt övervägande del av världens befolkning. Döm själv!


Creeper MediaCreeper