Nedmontering med skygglappar

Urban Zingmark 23 Juli, 2016 00:19 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har publicerat en remissversion angående ”Vägledning vid nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen, på land och till havs” Läs här.

I förordet finns en lista på ett tjugotal myndigheter och aktörer i vindkraftbranschen:

 • Sveriges geologiska undersökning
 • Transportstyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Kustbevakningen
 • Försvarsmakten
 • Luftfartsverket
 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen på Gotland
 • Gotlands kommun
 • Karlskrona kommun
 • Svensk vindenergi
 • Svensk vindkraftförening
 • Vattenfall Vind AB
 • Skellefteåkraft AB
 • Arise Vind AB
 • WPD Scandinavia AB
 • Nordisk vindkraft AB
 • E.ON Vind AB
 • Svevind AB
 • Flodman Energi AB
 • ENERCON GmbH – Sweden

I mer än tio års tid har kvalificerade undersökningar gjorts av andra sakkunninga och idéella föreningar om vindkraftens utbyggnad. Dessa har skapat och spridit kunskap om olika aspekter av vindkraft och verkningar på människor, djur och natur. Ändå finns inga av dessa med bland de som samverkat i arbetet med vägledningen för nedmontering. I förordet sägs inget om inbjudningar till andra att delta. Därför kan vi här inte med säkerhet säga om så har skett och hur reaktionen isåfall har varit.

Dokumentet om vägledning av vindkraftverk blir därför en ofullgången produkt när inte kompetens och inflytande beaktats. Partsintressen har inte fått komma fram. Detta är ett allvarligt åsidosättande av remissinstitutet som regleras i regeringsformen.

Kritik har under åren framförts bl a på denna hemsida. Här är en artikel från 2014 om vindkraftsfundament skriven av Claes Erik Simonsbacka, Bureå. Kunskaperna hos myndigheter som länsstyrelser och kommuner har visat sig vara katastrofalt dåliga, inte minst beträffande kostnader och miljökonsekvenseri samband med nedmontering.

Myndigheterna och medverkande vindkraftexploatörer jobbar med skygglappar. Men även för vindkraftmaffian närmar sig sanningens minut när miljökonsekvenser och mångmiljardkostnader blir verkliga.


Creeper MediaCreeper