Bra livsmiljö?

Urban Zingmark 02 November, 2010 10:34 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

"En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer"

Hur passar detta ihop med storskalig och felplacerad vindkraft?

Detta skickade jag till dem idag:

Vi har läst om er nya organisation från den 4 april 2011 och er nya devis "En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Det känns som ett slag i ansiktet på oss som arbetar mot storskalig och felplacerad vindkraft när vi tänker på Naturvårdsverkets centrala roll för exploatering.

Devisen är en floskel med tanke på vissa saneringsprojekt som pågår under ett annat slagord "Renare mark". Vi vet efter fyra och ett halvt års inträngande studier att vissa saneringsprojekt har skapat en sämre livsmiljö får både människor och djur.

Med slagord och deviser skapas inte en bra livsmiljö. Vi emotser snarast en förklaring till era slagord och deviser, som vi uppfattar som ett nytt hot mot reella åtgärder för miljön.

Läs om deras "nya organisation" på deras egen sajt.

Svaret kom den 2 november. Svaret är ännu mer floskligt:

Formuleringen "En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer" är Naturvårdsverkets vision. Det är den ledstjärna som vi strävar mot. Visionen är alltså inget slagord och heller inget konkret mål eftersom det i enskilda frågor är många olika aspekter som behöver vägas samman.

Creeper MediaCreeper