Tidningen Norra Skåne rapporterar

Urban Zingmark 26 Februari, 2016 15:50 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Uppgiften om att vindkraft är större än kärnkraft kommer sannolikt att genomsyra media under lång tid.

Att vindkraft är större än kärnkraft förväxlas lätt med att det också skulle vara bättre i olika avseenden, för miljön och för ekonomin. Så behöver det naturligtvis inte vara. Omfattningen av olika energislag styrs till stor del av politiska beslut vilket inte behöver betyda objektiva fördelar för vindkraft. Beslutsfattarna har inte tagit hänsyn till alla diseconomies, påverkan som inte ingår i de ekonomiska beräkningarna. Här på denna blogg är vi särskilt uppmärksamma på vindkraftens skadeverkningar för människor, natur och djur.

Norra Skåne rapporterar statistik utan beaktande av vindkraftens skadeverkningar.


Creeper MediaCreeper