Boktips - Agonistics av Chantal Mouffe

Urban Zingmark 07 Januari, 2016 21:26 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Agonistics av Chantal Mouffe

Vad är antagonism och vad är agonism? Chantal Mouffe för oss in i ett resonemang som kan ge nya uppenbarelser om politik och det politiska. Författaren ifrågasätter den liberala idén som eftersträvar konsensus. Hon anser att det är viktigt att lösningen av en konflikt inte får formen av ren antagonism (kamp mellan fiender) utan som "agonism" som står för kamp mellan meningsmotståndare.Detta sägs skapa vitalitet i demokratin. Men i agonistisk politik är ändå antagonism ständigt närvarande.Det som står på spel mellan motsatta hegemoniska projekt – som aldrig kan försonas rationellt med varandra– finns det ett projekt som nödgas förlora. Det är således en reell konfrontation, men som utspelas under reglerade former med en uppsättning demokratiska procedurer som har accepterats av meningsmotståndarna.

Boken med Mouffes resonemang kan tillämpas på kampen för och emot vindkraft. Här kan storskalig vindkraft ses som ett hegemoniskt projekt. Ett totalstopp kan ses som ett annat hegemoniskt projekt. I Sverige dras ofta begreppet konsensus fram som ledande princip i många kommuner. Det torde vara helt missvisande i fallet Sorsele. Konsensus i sin egentliga bemärkelse är omöjlig i denna fråga för Sorsele!


Creeper MediaCreeper