Enskild markägare osynlig för Länsstyrelsen

Urban Zingmark 01 Januari, 2016 15:02 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Länsstyrelsen har plikt att polisanmäla brott mot miljöbalken. Simon Rudin har upptäckt att så inte har skett där Vattenfall sedan 2011 driver en vindkraftpark på Stor-Rotliden, Åsele. Därför har Simon vänt sig till mark- och miljödomstolen med ett yrkande att Länsstyrelsen åläggs att göra polisanmälan.

Läs mer i VK.


Creeper MediaCreeper