Berättelse från Brattberget - 2015 - del 4

Inger Almström 31 December, 2015 19:48 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 4 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

Norran del 2 s 16 Försvaret säger nej till vindkraft Råliden mellan Piteå och Skellefteå kommuner, tekniska störningar.

2015-09-03 P4 norr 7.50 Turistföretagarna i Harads fått träffa Vattenfall 09-02 för att höra om planerna på vindkraftverk på Haradskölen. Reportern använde ”lite oroliga” för att beskriva läget hos turistföretagen. Samtidigt som verksamhetsansvarig hos Trädhotellet endast hörs säga uppgivet …vänta och se. Som vanligt i radio tv får vindkraftdrabbade inte höras till punkt utan de som får höras klipps så att de låter vaga eller imbecilla.

P4 Norrbotten efter 1500. Verksamhetsansvarig Trädhotellet sa att det inte går förena turism och vindkraftverk. Efter mötet sa hon att det kändes som om de, nu, i alla fall hade hört efter vad turistnäringen sa (till skillnad mot tidigare). Hon sa också att det inte kändes som om de gick fram alls, som om ingen brydde sig och sen kom citerade orden uppgivet…vänta och se. Ansvarig för Bodens turism skrädde inte orden. Politiker och vattenfall tycker inte turism är en riktig näring. Antingen fattar de rätt beslut eller kommer Trädhotellet att flytta och med dem 30 årsarbetstillfällen. 

Norran del 1 s 20. Ny plan för vindkraft på gång i Norsjö. Den förra sedan 2010. I planen föreslår miljö-, bygg-, o hälso som sitter i vindkraftvänliga Malå och gör gemensam plan för bägge kommunerna att 6 områden är lämpliga att bygga ut. Åmliden, byn med kurhotellet Källan, inriktat på lugn och rekreation, Rismyrliden, där Kläppens byaförening påpekar att byns vattentäkt kommer att bli förstörd för all framtid om det blir vkv. Torrberget, Tvärliden, Söder Råliden/Hemmingen och Bjärkliden/Risberg. Om vkv byggs i Norsjö kommer dessa med största sannolikhet att lysa över Malå kommun men även över vägen mot Lycksele. Eftersom Markbygden spärrar infarten till Piteå för elöverkänsliga finns ju 2 stadsalternativ härifrån, Skellefteå och Lycksele. De flesta väljer Lycksele vid vidare färd söderut, av många anledningar bl a vindkraften som efter Malås sedan inte syns förrän i Strömsund, Jämtland. 

Norra Skogsmagasinet 3/2015 Annonser s 35 Eolus Vind AB: ”Pengar på skogskontot? – Investera i vindkraft”. Bild på litet vkv i gräs m skogskant bakom o 2 säljare. ”…Vi säljer tiondelar i ett av vindkraftverken i vindparken som ligger i Lunds kommun i Skåne. Parken kommer att byggas under vintern 2015/2016.” Underförstått – lättlurade sökes.

2015-09-04 P4 Norr. Vattenfall drar tillbaka sin vindkraftansökan för Haradskölen. Trädhotellets reaktion var att nu kanske vi vågar satsa…ingen i bygden blev intervjuad. I svt nordnytt lästes nyheten upp med sorgsen röst – inga kommentarer från varken Trädhotellet eller bybor.

Land Lantbruk 37 gratis. S 2 Ledaren. Kerstin Davidsson. Hon anser att regeringen kränker äganderätten, nu närmast i frågan Ojnareskogen och Bästeträsk. De 80-talet privata markägare som kommer att beröras av det tusentals hektar stora området har, trots påstötningar, inte haft samråd. Ej heller har de fått synas i media. Frågan är alltså mycket större, precis som vindkraften, än en fråga mellan industrijobb och växter. 

Davidsson förklarar att: ”Natura 2000 syftar till att skydda en viss naturtyp eller vissa arter. Som markägare är du förbjuden att göra något som förändrar naturtypen eller försvårar för arternas överlevnad. Däremot kan du kanske få hugga lite ved till husbehov. Men för större förändringar – som ett husbygge eller en slutavverkning – krävs tillstånd. Då måste du först anlita en konsult som gör en miljökonsekvensbeskrivning. Och det blir dyrt, det förstår de flesta. Reservatsbildning hade i det här sammanhanget varit att föredra, då måste staten betala för sig.”

S 29 Projektet Goda affärer på förnybar energi avslutat efter två år. 9000 företagare på Sveriges landsbygd har fått ökade kunskaper om ”sol-, vind, vatten- och bioenergi samt energieffektivisering.” 

2015-09-05 PT s 8 Hotell och konferensanläggningen Villa Västan fd vindkraftcentret i Koler, som varit till salu sen i våras, är fortfarande inte sålt. Nu är nya tillsalu annonser ute 950 000 för en gammal skola i en vindkraftbygd med övergivna hus som grannar på mäklarspråk: ”…charmigt boende i lägenheter, aktiviteter med friluftstema, fiske, kulturhistoria och vindkraft.”

S 12 citerande TT. Baylan, energiminister S vs Björklund Fp. 2 reaktorer stängs och Björklund hävdar att det antingen innebär energibrist för industrin eller att de oljeeldade verken kommer att gå. Baylan hävdar, å sin sida, att överenskommelse över blockgränserna är viktigast – trodde det var industrins elförsörjning?

2015-09-07 Nordnytt. Trots att Northland vetat om att det finns asbest i materialet har det, verkar det nu som, vara en nyhet för länsstyrelsens miljöenhet att 50 av 80 borrhål innehåller asbest och att detta spridits över arbetare och boende längs transportvägen. Länsstyrelsen vet inte om det är farligt.  Minns paniken som spreds bland anhöriga till byggnadsarbetare och verkstadsmekaniker när larmen kom och förbuden började. Vem ansvarar idag för att hälsoundersöka de ca 800 gruvarbetarna och de mycket unga fordonsförarna på lastbilar, dumprar och truckar som arbetade vid Northland i Kaunisvaara samt vid förflyttningen av samma massor i Svappavaara?

2015-09-08 P4 norr 11.30. Haradskölen fredad även av Bodens kommun men vindkraftplanen som skulle revideras för att få in Haradskölen ska nu ändå revideras för att försöka plocka in andra objekt i den – vissa s-politiker lär sig aldrig.

PT s 4 Ins. Tummen upp ger ”Annica” de personer som påpekar att Piteå kommun behöver pengar till annat än Bondökanalen.

2015-09-09 PT s 6 och 7. Nya bron över Bondökanalen klarade testet. Stor reklamsatsning från kommunens sida på reportageplats. Så vitt vi vet är Bondön med sina 17 vkv fortfarande osåld. Ny kanal och kommunens planer på marina kanske gör den mer lättsåld för den private ägaren men alltfler frågar sig om det är detta som är kommunens uppgift. 

2015-09-10 s 4 Ins Anders Nordin anser att Piteå kommun använder skattepengarna felaktigt i Bondö frågan. Peter Roslund, kommunalråd s och båtägare, anser inte det. 

2015-09-11 s 10 Nyheter. Nya turer i Bondö frågan. Piteå kommun anser att byaföreningen på Fårön ska finansiera ny bro till Fårön även om kommunen äger bron och vägen ingår i det allmänna vägnätet. Stopp för Bondöfrågan i dagboken såvida inte något mer vindkraftrelaterat dyker upp. Principen för Piteå kommun verkar klar, allt vindkraftrelaterat ska ges prioritet, möjligen av rena principskäl.

2015-09-14 Granskningsnämnden för radio och tv. Beslut 15/01500. Granskningsnämnden beslutar, som väntat, att reportage om vindkraft inte behöver vara sakligt. Att fakta inte behöver granskas samt att ensidig information till exploatörens fördel är godkänt samt att tonfall av jubel alt sorgekaraktär samt värdeladdade ord anslutna till dessa känsloyttringar är fullt acceptabla. Således har drabbade ingen rätt att höras i statskontrollerade media – inte ens om de framställs som idioter med byanamn, personnamn eller annars är lätta att känna igen vilket gällde förr.

2015-09-15 PT Piteå får ny översiktsplan. Deras nuvarande är i tre delar: ”Stadsbygd (2001), Landsbygd (2007) och Skärgård (2010). Den nya planen, översiktsplan 2030, ska ersätta dessa handlingar och beskriva en önskvärd utveckling i hela kommunen.” …”Vi vill möjliggöra att människor kan bo där de vill, säger kommunalrådet Peter Roslund (s).” 

2015-09-17 PT s 4 Ins. Ang Bondökanalen. Anders Nordin hänvisar till signaturen ”Tack” av 12 sept, som vill få ett slut på debatten om Bondökanalen och skriver att: ”Tack” tycker att alla invånare nu får möjlighet att åka ut och njuta av att se den ekonomiska överklassen i Piteå passera med sina båtar på denna kanal.” Samt till Peter Roslund, som säger att kanalen är viktig för skärgårdsturismen, att ”Bondöns vindkraftverk kan ju knappast numera anses vara ett turistmål.” Nordin som har undertecknat ”Ledamot i fullmäktige för Skol- och landsbygdspartiet” att oppositionen har ett särskilt ansvar att kontrollera att de kommunala pengarna används till sådant som är viktigt för alla invånare.  

2015-09-18 Rapport svt1 19.30 Intrångssituationen för renskötseln gör att renskötare får ångest, depressioner vilka kan leda till självmordstankar eller fullbordade självmord.  En intervjuad renskötare från Jämtland säger att gruvor, vindkraft och rovdjur gör att hans yrkesgrupp får svår ångest. Att sjukvården inte förstår, att han haft svårt att få psykiatriker att förstå och acceptera hans vardag. 

2015-09-25 PT s 4 Ins. Historiskt trendbrott. Annika Agebjörn uppger att sol- och vindenergi rasar i pris och byggs ut i allt snabbare takt. Hon hävdar också att våra gemensamma pengar måste styras om till att stödja en ännu snabbare utbyggnad av förnybar energi. ”Det kan gå! Det ska gå! Nu sätter vi hoppet till Paris!”

2015-09-26 Norran s 12 Sorsele beslutar om folkomröstning i vindkraftfrågan. Sorsele kommun har som regel att om 20 % av befolkningen vill ha en rådgivande folkomröstning så ska det bli så. Jonas Forsgren, gruppen Folkinitiativet är den som med alla till buds stående medel kämpar mot Vattenfalls planer att uppföra 100 verk med totalhöjd 220 m på 5 olika berg i kommunen. Detta skulle göra Vindelådalen till en nåldyna. Emot sig har han kommunalrådet Kjell Öjeryd (V) och vice kommunalråd Roland Wermelin (C) vilka bägge äger mark inom området. Båda hävdar att de genom att inte rösta i själva beslutet inte påverkar frågan. Forsgren och 400 namnunderskrifter hävdar att de ändå drar i trådarna bakom kulisserna.

2015-09-28 PT s 11. Från Centerstämman i Falun rapporteras att en stor majoritet röstade för att vinsterna från exploaterade naturresurser, vatten, vindkraft och mineraler, skall återföras till lokalsamhället. Inget i detta tyder på att det blir något nytt ifråga om att respektera de faktiska markägarna i det föreslagna exploateringsområdet. ” – Det här är ett långtgående decentraliserat förslag, säger Nils-Olov Lindfors. Det utbröt stor glädje på Norrbottensbänken när stämman biföll Lindfors förslag.” Lindfors är i övrigt känd som en ivrig förkämpe för vindkraftutbyggnad.

Vid ett samtal runt ett cafébord i Arvidsjaur berättade en man att han och hans sällskap av nyfikenhet åkt mot en vägbom i Markbygden för att se ett vindkraft verk på nära håll. De hade krupit under den låsta bommen och gått ända fram. Hans första intryck var att bara ett tog ohygglig mängd mark i anspråk, varvid en annan sa att det var förbjudet att gå fram till verken. Jo, han hade uppfattat skyltarna men sade sig inte vara läskunnig, just då. Emellertid hade det kommit en tysk som låst upp bommen och kört in. Denne hade upplyst om att verken var 157 m höga till rotorfästet samt att de inte skulle vara där och att det var omöjligt att stängsla in allt.

Varvid jag bidrog med att Sverige bryter mot Maskindirektivet i EU när vi inte kräver att vindkraftparker ska stängslas in. Sedan tog diskussionen fart om vilka övriga lagar och direktiv från EU t ex grönsakers form. Vi avrundade med mer vindkraft samt att det nu endast är 5 bofasta i Koler by. Detta begrundades under tystnad.

2015-09-29 DN (nätupplagan) uppmärksammar, hör och häpna, Sorseles kommunalråd och vice kommunalråd och deras redan påskrivna kontrakt för Vattenfall utan att hurra för dem. 

Artikeln, av Josefin Sköld, tar även upp det faktum att fullmäktigeledamöter har släkt och vänskapsband till de båda styrande markägarna samt det faktum att Vattenfall, enligt nuvarande praxis, ringt hem till fullmäktigeledamöterna före mötet om folkomröstningen för att påverka deras röster. Artikeln antyder att det är svårt i en liten kommun att gå emot. Där är hon helt rätt ute. 

I VK (nätupplagan) var kommunalrådet betydligt kaxigare än i DN. Folk hade haft sin chans när planen antogs och nu har de förverkat sin rätt att tycka något. Sakliga kommentarer från Simonsbacka om att planen är föråldrad och att den innehåller betydande juridiska fel vilket gör att planen inte längre kan anses gälla utan omarbetning.

PT s 1 och 8. Hotellet i Koler blir asylboende. Jan Westerberg uppger att fastigheten som varit till salu sedan i våras nu är såld och ska bli flyktingboende för syrier. Nye ägaren inte nämnd vid namn och vill inte vara med i tidningen. Westerberg uppger att Koler (måste vara med omkringliggande byar hyser 13 hushåll och 17 bofasta). ”Under senare år har byn studsat av hänförelse över den skissade satsningen på 1101 vindraftsverk, men knappt hann byggandet komma igång förrän luften gick ur projektet.” Visserligen har ett av de övergivna husen lämnat en studsmatta men de som kämpat för bygdens överlevnad mot vindkraften har inte haft tid att studsa. Jag undrar vart Westerberg befunnit sig?

”Villa Västan, lägenhetshotellet, som stod där med öppna armar för att välkomna vindkraftens entreprenörer har ekat tomt…” Ja, jag säger då det. Opartisk journalistik?

Granskningsnämnden för radio och tv. Beslut 15/01439 Norrbottensnytt, P4 Norrbotten 2015-04-30 kl 16.30 När reportrarna frågade Arvidsjaurs kommun hur de kunde tacka nej till alla miljoner från Kraftö i arg och ledsen ton. Inslaget där de använde alla övertoner som tänkas kan var sakligt och opartiskt. Ja, vem hade trott något annat? Svart på vitt än en gång – mot vindkraftmotståndare är alla medel tillåtna för bolagen, markägarna och journalisterna.

2015-09-30 PT s 11. Vindkraft i motvind, hämtat fr Mats Olsson TT. 2a kvartalet i år beställdes inte ett enda vindkraftverk och 3e ser ut att bli nästan lika svagt med bara ett par investeringsbeslut. I år har politisk turbulens spätt på ett lågt oljepris och investeringar lönar sig inte. Branschen hoppas att det ska bli bättre efter oktober med nya besked om kvoter och energicertifikat.

2015-10-03 PT s 9. I ett längre reportage om den skandalösa åldringsvården i Piteå kommun (vilken inte blivit bättre sedan Uppdrag Granskning 2010). Skillnaden är att det nu är fotograferingsförbud, låsen har bytts (7 miljoner) till hotellås så de gamla kan gå ut, men glömmer de kortet kan de inte komma in igen. De är fortfarande ensamma nattetid. Frida Heikki (text) och Maria Johansson (foto) intervjuade Peter Roslund (s) kommunalråd på sitt rum om detta: 

”Två PH-lampor lyser upp det stora konferensbordet, där Peter Roslund slagit sig ner i en av de ljusa skinnfåtöljerna.

I fönstren står souvenirer och gåvor från resor och projekt. Flera vindkraftverk i miniatyr pryder hans fönsterbräda. Han är ett kommunalråd som konsekvent satsat på att investera sig ur kriser.” 

2015-10-07 PT s 6. Nytt ställverk är på gång att byggas för Markbygden 2. Ställverket är tänkt att uppföras inom Arvidsjaurs kommun, Nuortejaur 100x100 m (på mark som Arvidsjaurs Allmänning sålt, se tidigare noteringar). Investeringen på 85 miljoner betalas av Markbygden Net Väst AB och tidsplanen är drift hösten 2018. Tidigare ställverk i Markbygden, Råbäcken, är byggt för att ansluta 1200 megawatt och det nya beräknas ansluta 1300. ”Innan vi kan börja bygga ska vi bland annat undersöka marken, samråda, skriva avtal och göra natur- och kulturvärdesinventeringar…” Arvidsjaurs kommun har sagt att inga vkv får uppföras närmare kommungränsen än 5 km samt att alla ledningar inom kommunen måste grävas ned. Natura 2000, myrmarker och områden viktiga för flyget, turismen och friluftslivet.

Norran del 2 s 8 Kungen gör besök hos Skelleftekraft den 16 okt. Bolaget anser att Hans Majestät har stor kunskap om förnybar energi. Länsstyrelsen deltar också i besöket. 

2015-10-09 Norran del 2 ins s 23. Sture Grundberg, Malå tar upp frågan om vilka som ska få betalt för ev vinster från vindkraften. Av vattenkraften stannar mycket lite i kommunerna och av vindkraften ingenting. Utom markägarnas pengar. Nu är det huggsexa om vem som ska få verk på sina marker, skriver han, hänvisande till folkomröstningen om vindkraft som ska ske i Sorsele. 

2015-10-10 PT s 8 ”Destination Piteå kan gå miste om miljoner” Piteås EU pengar skulle gå till skärgårdsturism men så har inte skett, nu riskerar pengarna att gå upp i rök. Näringslivschef David Sundström ”pekar också på att det finns riksintressen i Piteå skärgård där det inte får byggas. Här har dock Klockgrundet och Tärnan undantagits eftersom det en gång togs fram planer på att bygga vindkraftverk där, och det har Piteå kommun inte släppt.”

2015-10-13 PT s 11. Länsstyrelsen i norrbottens län säger på nytt nej till nyöppnande av Laver. Orsak Natura 2000 och påverkan på Pite-älven.

2015-10-15 Norran del 2 s 8: Norsjö säger jag till Wpd och 10 vkv 200 m höga vid Tomasliden väster Bastuträsk. Området lämpligt i vindkraftplanen. Boende och sommarstugeägare protesterar med namnlistor osv. 

Norsjös kommunalråd Mikael Lindfors (s) anser att ”vindkraft är en framtida energikälla” samt att ” – Oavsett var man diskuterar vindkraftverk kommer det att finnas närboende som är emot, säger han.” Norsjö och Malå kommuner samarbetar och tekniska ligger i Malå. Tidigare säkerhetsavståndet mellan boende och verk varit 500 m. Inga uppgifter om avstånd i artikeln.

PT kungörelser s 35. Vattenfall höjer elnätspriset med 11 % 1 jan 2016.

Får tidningen Skogen nr 8. Fråga s 4 Fungerar allemansrätten? 78 % Nej och 22 %Ja. ”Ja. Problemet är planerna…kommunernas översiktsplaner…lägger en död hand över annan näringsanvändning av privat mark. Till exempel täker eller vindkraft. Utan att ersätta markägaren med en enda krona.” Bertil Jonsson.

2015-10-17 PT s 8. Energimarknadsinspektionen ger Vattenfall tillstånd till 85 km lång elledning ca 12 m höga dubbelstolpar i trä med en ledningsgata på 36 m mellan Arjeplog och Arvidsjaur för att ansluta området till regionnätet.

S 18-19 Kungen var i Arjeplog för Silvermuseets 50 års firande men PT (och Norran liknande) får det att se ut som om han endast kom för vindkraften. 10 vindkraftverk på Uljabuoda besågs och Skelleftekraft hävdar att de har teknik för arktiskt klimat. Men Peter Larsson, Maskaure sameby, säger att det krymper markerna samt att i november när iskastningen börjar blir det stora problem.

2015-10-21 PT s 30 Kungörelse, tillstånd. Svevind AB 199 000 ton berg och morän t o m 31 aug 2030. Kilbergsheden 1:2 Piteå kommun. Överklagan Mark o Miljödomst före 17 nov.

2015-10-26 Reklambladet Malåbladet s 11. ”Till dig som vistas nära en vindkraftpark” från Skelleftekraft. Varnar för snöras och iskast inom ett område av 300 meter från vkv.

”Vi genomför åtgärder för att minska riskerna och har:

  • Ett avisningssystem på rotorbladen som begränsar att isen byggs upp och det minskar risken för iskast.
  • Placerat ut varningsskyltar i området med texten Risk för snöras och iskast.
  • Ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid obalans, vibrationer eller annan driftstörning.
  • Kontinuerlig kontroll och service av vindkraftverken.”

2015-10-26 PT s 4 Ins. Anders Borgman pekar på att vi har ett överskott av vattenkraft som fungerar året om samt att Finland inom 20 mils radie från norr- och västerbotten kommer att bygga ett kärnkraftverk. Energi kommer alltså att finnas utan att förstöra mer mark med vindkraftverk. Dessutom lägger Sverige ned två kärnkraftverk som renoverats för miljarder på grund av extra skatter och apropå miljöfrågan: ”Skicka upp en helikopter över Skogsberget strax utanför Piteå och låt alla se dessa vägar som kommit till i en förut orörd natur. Här kan vi tala om hänsynslös miljöförstöring.

Lägg därtill de kostnader som produktion, transport och byggnation av vindkraftverken som man ofta glömmer bort i den samhällsekonomiska ekvationen. Vad beträffar vindkraftens skapande av arbetstillfällen är det ett skämt. Har på nära håll sett byggnationen av Dragaliden och Skogsberget i Piteå kommun.

Det var ”fly in – fly out” av personal från bland annat Portugal och Tyskland (läs före detta Östtyskland). De sistnämnda hade några euro lägre timpenning än de från väst.

Hur detta kan skapa arbetstillfällen i Sverige är för mig en gåta.

Den vindkraftel som produceras i norr skall transporteras till söder på skattebetalarnas bekostnad.

Det är horribelt att vi i norr skall betala för transporten av el till södra delarna av, i bästa fall Sverige, eller exporteras till Europa. Använd dessa pengar till vård, skola och omsorg.”

2015-10-27 Norran del 1 s1, 7. Norsjö säger ja till 10 verk Tomasliden, Bastuträsk. Samtliga partier eniga. Robert Boström, C vill dessutom att Norsjö ska köpa andelar i verken, som om de byggs blir Norsjö kommuns första. 

FSL meddelar samtidigt via mail att Karlstad och Hammarö måste skjuta till ytterligare 80 miljoner för att undvika konkurs i den vindpark de har andelar i. Falun måste stötta sin vindkraftsatsning med 9 miljoner och Gävle 64 miljoner eftersom deras vkv bolag inte kan betala sina lån. Man kan tycka att Norsjös politiker borde ta reda på fakta och sluta drömma, eller varför inte fråga grannkommunen Arvidsjaurs C politiker, de kan i alla fall räkna.

Även 28. P4 Norr nyheter. Svevinds Kristina Falk om Markbygden. På tal om stilleståndet ställde reportern frågan om betongfabriken som Piteå blivit lovade för 5 år sen. Falk medgav att det inte hade blivit något av den. På frågan om vad som hände med de övriga 150 utlovade tjänsterna så sa Falk att ”vi tidigt såg att det inte skulle bli något av det”. Stilleståndet beror på låga elpriser men förhoppningarna fanns…

2015-10-30 PT s 19. Svevind. Sök bidrag till din förening. Reklam snutt om nyttan och nöjet av företaget samt ”Med detta i åtanke har Wolfgang Kropp genom sitt bolag Svevind AB beslutat att bidra med en summa om 100 000 kr till förmån för barn och ungdomsverksamhet i Piteå kommun.” Villkor enl nedan ansökningar till adress i Umeå. 1101 verk planerade i Piteå med kommunens och statens välvilja och börs – men inget kontor och inget till de barn och unga som planeras förlora sina hem och sin rekreation!

S 40 Samråd Råliden, bolag wpd. Maximalt 54 vkv i Råliden i Skellefteå och Piteå kommuner. 4 km norr om Åselet och 50 km nordväst om Skellefteå. 16 nov 18-20.30 Åselets Bygdegård samt 17 nov 18-20.30 Långträsk (Piteå) Anmälan krävs 08-50109171, mobil el mail.

2015-11-03 PT s 11. Konsultföretaget Tyréns, med 24 verks hets omr och en årsoms av 1,42 miljarder har kontor i Piteå. ”Tyréns har gjort miljöutredningen för vindkraftparken Skogberget i Markbygden…”. ”Företaget har egna doktorander och professurer knutna till universitetet och högskolor som LTU och KTH. Förra året satsade Tyréns 20 miljoner kronor på forskning och utveckling.” Men säg mig den gåva som inte kräver motprestation.

S 20 ”Regors Konfektion AB har köpt Storheden 1:68 Skolhemsvägen 1A, Skolhemsvägen 1B, Skolhemsvägen 1C av Villa Västan Kooperativa Ekonomisk förening för 950 000 kr.” Se 09-05, 29.

PT firar 100 år. Bjöd på tårta på café i Arvidsjaur. Vi var där. På tal om internet tidningen och dålig postgång kom en man in på mobilmasternas uppgradering. Han bor, sa han, i en Piteå by inte långt från Markbygden och har stuga mellan Älvsbyn och Arvidsjaur. Täckningen för mobil telefoni och internet, oavsett operatör, är helt suverän i hans bägge bostäder. Förbättringen berodde, sa han, på att Vindkraftföretagen kräver det för att kunna fjärrstyra sina verk och det hade till bieffekt att även täckningen just utanför området blivit fantastisk, sa han, helt lyrisk. Vi kommenterade naturligtvis att vi sluppit bli behandlade som Markbygdens folk och slipper bli vräkta från vår egendom utan ersättning och kommer att bo kvar – helst med lördagstidning. Han dröp av kvickt.

2015-11-05 Norran s 12 Kungörelser. Skellefteå Kraft, samråd enl 6 kap miljöbalken. Ny 36 kV-ledning från Rengård (vid Malmvägen Kristineberg – Boliden) till Fjällboheden för anslutning av Fjällbohedens vindkraftpark. Handlingar och synpunkter före 15-11-30 Ragn-Sells Sollentuna, Jenny Evred.

2015-11-06 PT s 16. Umeågalan 2015 ”Tänk nytt!” prisade systrarna Bodin och Borgeryd, ägare av Polarbröd i Älvsbyn (har kontor i Umeå) för ambitionen att tillföra lika mycket förnybar energi (vindkraften i Dalarna) som de förbrukar (i Älvsbyn och Umeå?).

2015-11-07 PT s 10 hela sidan utom kortnotiser. Svevind ute på tiggarstråt med inbjudna s-politikerna Linus Sköld, Emilia Töyrä och Leif Pettersson. Svevinds Kyrk önskar högre elpriser, högre elcertifikat osv. Snart får vi se Kyrk konkurrera om slantarna utanför livsmedelsbutiken – nej, ge upp nu och låt folk behålla sina hem, det finns nog många hemlösa i världen som det är.

2015-11-03 Expressen s 18. Energimyndigheten planterar tall i Uganda för att sänka Sveriges utsläppsnivåer. ”Där byborna förr lät sina djur beta tronar nu ett stort område fullt av tallar och djuren tvingas nu ut i dikesrenen längs vägen”. Expressens Hanna Jakobson kommenterar TV4 Kalla Fakta av 27 okt. Byborna har varnats för att komma i närheten av plantagen och protesterande har fängslats. Energimyndigheten känner inte till några konflikter och hävdar att marken var outnyttjad. Som jag ser det är det ett exempel på hur landsbygdsbefolkningen världen över blir alltmer rättslösa – även i vårt land i all synnerhet vindkraftsexploateringarna. Även där hävdas det ju att marken är obebodd och oanvänd, trots att motsatsen bevisats.

2015-11-13 Norran del 2 s 20. Kungörelser. WPD Onshore Aldermyrberget ABs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd vindkraft, 7 km norr om Jörn. 17 verk max 230 m höga. Handlingar Skellefteå kommun o Vb länsst nr 551-869-2015. Yttrande senast 10 dec.

2015-11-14 Norran del 2 s 23. Mellanbygdens Transport AB. Samråd enl miljöbalken utvidgad bergtäkt Berglund 3:1kommersiell täkt Burträsk – Kalvträsk. ”Ca 350 m söder om det befintliga verksamhetsområdet finns 3 ödegårdar – fritidshus. Närmaste permanenta bebyggelse finns i Storbrännan och Villvattnet ca 3 km öster och väster om verksamhetsområdet.” Området beräknas till 6 ha, 75 000 fast m3 ca 199 000 ton samt upplag för 10 000 m3 ca 25 000 ton. Verksamhet inkl sprängning 7 d/vecka. 100 transporter per dygn. Kontakt D Munther. Synpunkter senast 5 dec. Observera att fritidsbebyggelse klassas som ödegårdar, värdelösa med andra ord. Då är således all fritidsbebyggelse öde och utan värde.

2015-11-16 Svt Västerbottensnytt 19.58. Skelleftekraft planerar 9 nya vkv på Blaiken.

2015-11-17 Svt Oddasat 17.42. Jiinjevaere har medverkat till ett etiskt renfoder utan palmolja. De har fått hela sitt vinterbete förstört av vindkraftverk och nu får bolaget betala renfoder för hela samebyns renbestånd hela vintern. Experter säger sig känna om renen ätit lav eller foder. 

2015-11-18 s 29. Kungörelse. Ansökan om tillst enl miljöbalken, Markbygden Vindkraft AB, Etapp 3: 442 st 200 m höga. Handlingar Piteå kommun och länsst Norrb. Nr 551.8631-14 synp före 11 dec.

2015-11-19 Granngården. Folder i kassan. ”Kampanjpriser på elavtal” visar vindkraftverk i raps. ”Granngården erbjuder kampanjpriser på elavtal via vår samarbetspartner Kontosmart…” och s 6 av trevikt A4 ark 2 sidigt tryck: ”… sätter press på bolagen att konkurrera med priserna på ett sätt som ingen annan gör…” Kan bli kol kalla dagar, eller?

P4 Norrbotten då och då under hela veckan. SR tagit initiativ till en kampanj för att få kommuner och landsting att sälja sina aktier i de 4 stora oljebolagen i världen samt att inte återinvestera i samma bransch utan lägga pensionspengarna i mera ”klimatsmarta lösningar” utan att precisera dessa närmare. Naturskyddsföreningen stöttar… Nu alltmer tydligt att opinionsbildning i alla frågor där journalister har åsikter sker genom att ge sken av saklig information. Detta är den farligaste sortens indoktrinering.

Undertecknad hade ett vikariat hos en av de 4. Anmälan i vakten, bil med reg nr, 1 människa och 1 hund. Det var första gången jag kom i kontakt med miljöarbete och personalvård, in i minsta detalj. Varje förflyttning med tankbilar var genomtänkt. Inne på området var det i första hand tjänstecykel, om inte gods skulle förflyttas. Varje resa med firmabilen utom området innehöll mer än ett ärende – vilket företag i dag lever upp till detta?

2015-11-24 PT s 1, 18. Alterhedens rabarberi, känt för sylt och saftprodukter av främst egen rabarber, mycket bra produkter ur alla aspekter, expanderar. Företaget, tillsammans med Pite Energi som står som totalentreprenör, bygger en vändbar solfångare på 72 m2, värde 600 000, 27 000 kwh per år. Tillsammans med den gamla solfångaren på gamla ICA som ger 10 000 kwh kommer företaget att bli självförsörjande på el, samt att kunna sälja överskottet. Uppvärmningen sker med el. Solen lyser som bekant nästan alltid i Piteå och till skillnad från de sydliga kommuner som hävdar samma sak – även på natten! Så dumt då att skymma den solen med vindkraftverk när det finns bättre lösningar.

S 6. Vindkraften in norrbottens län 6a på listan med 369 MW Piteå mest sen Gällivare. Ylva Forslund, PT, låter Charlotte Unger, Svensk Vindindustri komma med de vanliga flosklerna.

2015-11-26 PT s 6,7. Biobränsle anläggningen LTU Green Fuels i Piteå hotas när finansiering uteblir. Energimyndigheten vill inte längre betala för den omställning från diesel till tunga fordon som redan skett hos vissa åkerier och som väntas öka i takt med förnyelse av fordonsflottan. Som med all teknik finns problem, främst med filter i extrem kyla, men dessa kan inte lösas utan att nuvarande utveckling fortsätter. Att avskeda de 18 anställda och riva anläggningen skulle vara ”ren kapitalförstöring” säger näringslivschefen David Sundström. Att bygga upp en ny anläggning skulle ta minst fem år och kosta 350 miljoner kr säger ansvarig forskningsprofessor Rikard Gebart.

”Fakta LTU Green Fuels. Universitetets forskningsanläggning i Piteå är världens enda processanläggning för BioDME och biometanol som utgår från 100 % förnybar råvara.

Processen kan ge ett mycket stort bidrag till att göra Sveriges transportsystem fossilfritt.

Anläggningen utgår från svartlut som är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa och som finns i stor mängd vid svenska massabruk. Beräkningar visar att ända upp till 25 % av dagens förbrukning av drivmedel, motsvarande ca 20 TWh/år, skulle kunna ersättas med fossilfria drivmedel producerade vid svenska massabruk.”

Vad Energimyndigheten vill ha i stället är ju bekant för de som motsätter sig vindkraftverk! Bekant är också hur de sprider sin information, med hjälp av den patologiska lögnen (pseudologia phantastica, Delbrûck: mythomanie, Dupré) citerad i Gadelius, Bror. Häxor och häxprocesser (1986) Prisma Magnum :” Den patologiska lögnen frodas på ett hysteriskt underlag. Det hysteriska tillståndet gör uppmärksamheten bristfällig och minnet osäkert, det främjar de undermedvetna kombinationerna och ger fantasin flykt och uppfinningsförmåga. I detta tillstånd insuggereras med största lätthet händelser och situationer som från början till slut saknar överensstämmelse med verkligheten, och vederbörande kan visserligen ibland tveka om sina uppgifters äkthet men ibland återigen ”ljuga fakta”, med andra ord v ara övertygade om att de talar sanning.” Kan vara värt att hålla i minnet inför informationen från pågående klimatmöte.

2015-11-28 Norran del 2 s 20. Skellefteå Kraft elnätspris 2016 höjer 1,2 % samt ”Vi förbereder oss också för att ansluta och ta emot miljövänlig elproduktion.” Utan att specificera.

S 25 Norsjö kommun, fullmäktige 7 dec 18.00. Punkt 3 Vindkraft i Malå och Norsjö – tillägg till översiktsplanen.

2015-11-28 s 24 Martin Schibbye varit på besök i Piteå för att berätta om vad som hänt efter att han och fotograf Johan Persson blev fast i Ogaden provinsen. De är nu involverade i ett oberoende journalistprojekt, Blank Spot Projekt, som syftar till att föra fram annat än statskontrollerade media. Projekten ska vara medlemsfinansierade. Intresset har varit stort men men i nuläget intresserar bara projekt utomlands.

PTs Torbjörn Carlsson frågar varför de inte arbetar inrikes och får svar att de ofta får den frågan och att den kan bli mer aktuell i och med att riksmedia ”minskar bevakningen ute i landet”. Ja, ja, minska var det länge sen, nu är bevakningen mindre än så och när det gäller brännande frågor som fördrivning av människor från deras lagfarna egendom till förmån för vindkraft är bevakningen helt obefintlig. Här finns mycket att göra och jag hoppas att de inser det och hittar ett sätt att komma ut med intentionen så att vi som varit med om detta och de som är mitt i det kan hjälpa till att finansiera en kritisk och oberoende granskning av vad rövarföretagen och myndigheterna håller på med i Sverige.

2015-11-30 Svt Vbotten 19.57. Småbolagstorget, aktiebörsen för små företag tycker det är konstigt att aktierna går upp lavinartat i små gruvföretag som söker prospektering i Norra Sverige av typen Beowulf Mining (Kallak, Jokkmokk). Detta trots att ingen ny information finns. Upphaussad stämning förmodligen p g av att någon spridit rykten om omätbar rikedom, jämför med vindkraften. Borde det inte avskräcka att alla småsparare som satsade i Northlands Kaunisvaara gruva förlorade varenda krona? Så är det också med vissa vindkraftprojekt, enl uppgift från ägare, lär de nu få betala för att vara med i leken och kan inte ens ge bort aktierna – ingen tar emot! Se ovan, den patologiska lögnen.

2015-12-01 s4. Insändare Vindkraftveto stärker kommunalt självstyre, hävdar Jan Hedman, titulerande sig Miljövän och vindkraftskeptiker. Som exempel tar han Arvidsjaur när de sa nej till Kraftö och citerade tidningarnas uppgifter om miljöskälen (vilket ju var en av anledningarna men inte hela anledningen). Han tar också upp Brinken projektet i Norsjö kommun där kommunen sa nej med hänvisning till bl a närliggande byar samt kurhotellet Källan i Åmliden. Han anser att vindkraft ska byggas i de kommuner som vill ha det och inte i de som inte vill. Problemet med hans resonemang är att även där kommunerna vill bygga är de inte markägare. Idag tar ingen kommun som säger ja till vindkraft hänsyn till att de önskar behandla bybor som medeltidens livegna, att det inte tas någon som helst hänsyn till mark drabbas vars lagfarna ägare motsätter sig användandet av hens mark till skyddsområde vilket lägger en död hand på användandet. Välkomnande kommuner tar heller ingen hänsyn till den rätt till renbete som föreligger. Det största problemet ligger i att vanliga markägare och nyttjanderättsinnehavare i praktiken saknar alla de rättigheter en rättsstat ska förse dem med.

Blocket. LRF Konsult Skellefteå bjuder för s k klippares räkning ut 410 ha utan byggnader men med skyddsvärd skog i Brattberget och Stormyrlidberget samt utskiften. De påstår att prospektering för vindkraft pågår. Annonsen insatt 28 okt 2015 19:34. Vi känner inte till att det skulle vara någon ny prospektering på gång när det gäller Brattberget och den gamla är ju ur världen se början på denna dagbok. Vad gäller Stormyrlidberget har det aldrig varit någon officiell prospektering, däremot är det samma intressenter som i Brattberget, varför sannolikheten är i stort sett obefintlig att de ska kunna skaffa pengar och gå vidare mot kommunens uttalande, medborgarnas och andra i markägare i områdets vilja. 

2015-12-02 s8. Norran del 1 s 8. Folkomröstning om vindkraften i Sorsele. Kommunalrådet och ledande oppositionspolitiker har bägge mark i området varför en opartisk granskning i frågan inte är möjlig. Folk i allmänhet anser att då Blaiken ändå är förstört kan byggnationerna begränsas dit och inte göra kommunen till en nåldyna.

2015-12-04 Norran del 2 s 14, Lst Vb avslår Brinken vinds ansökan om vindkraft i Norsjö kommun gällande Brinken, Lillraggsjö, Raggsjö, Gårdsbäck, Gårdskläppen och Kvammarn. Skulle vilja tillägga att hade det blivit vindkraft hade hela Kvarnåsenområdet blivit bländat och väg 365 mot Lycksele också. Härligt för byborna och för oss som kör förbi!

2015-12-05 Norran del 2 s25. Skelelfteå Kraft söker drifttekniker vindkraft.

2015-12-07 Julen närmar sig. Jag önskar mig en bilskrotningspremie i julklapp. Det skulle lösa problemet med att Sverige har för få registreringsskyltar, bekymret folk har att hysa sina uttjänta bilar. Jag var så nära att få samma problem i höstas men verkstaden lyckades få den att rulla igen! Vissa, lite för nya bilar, kan ha något litet konstigt fel som någon kan klura ut. Men åren går och den smarte hjälparen kommer inte och bilarna blir fler och fler på tomterna och upp efter skogsbrynen.

Den ”gratis hämtning” som annonseras är inte gratis, så klart, det gäller bara gratis frakt från vissa uppsamlingsställen som Håll Sverige Rent ordnar. Resan till uppsamlingsställena, ofta 5 -10 mil bort får bilägaren ordna själv. Sedan är inte mottagandet gratis heller. För en bil som inte är hel debiteras det som fattas! Efter någon månad på ett uppsamlingsställe som är obevakat finns inte en bil som är hel det kan jag lova. Kostnad för den ”trasiga” bilens inlämning kan inte bestämmas i förväg! 

Bilar som går hittar alltid en köpare, de som står gör det inte. Många av dessa bilar, främst Volvo, har redan ”körts ihjäl” och lagats fler gånger än någon kan minnas. Det är som med ett par gamla skor, när sulan går kan man alltid klippa in en ny inre sula och få skon hyfsat tät, men när man redan gjort det gång efter annan och ovanlädret gett sig, då är det kört. Så är det också med dessa bilar, det är kört. Någon direkt miljöfara utgör de inte, de har lämnat sina vätskor till sina efterföljare som i sin tur kommer att hamna där i generation efter generation som statyer över myndigheternas dumhet.

2015-12-05 s 4 Ins signeras Wiklund. Att cement inte är miljövänligt är ingen nyhet. Inte heller att cementindustrin ständigt försöker bevisa motsatsen, varför jag ignorerade PT 2015-012-01 Debatt Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong. När så en replik i form av insändare kom fick jag lära mig något nytt. Sand som används vid betongtillverkning är inte den sand som finns i överflöd, rund ökensand, utan sand av vår egen natursandtyp. Som bekant är ju grusåsar och sandstränder skyddade mot exploatering, på papperet. Signaturen Wiklund uppger att den sand som används i betongindustrin är oren i så motto att stora delar av sandåtkomsten bryts illegalt och/eller säljs av maffialiknande organisationer utan naturhänsyn. Finns det pengar att tjäna brukar det finnas en väg så det stämmer säkert till viss del. Detta gör ju vindkraftverkfundamenten dubbelt ”smutsiga” och än mer från ”hållbara” än, åtminstone jag, visste tidigare.

2015-12-09 PT s 10. Daniel Fåhreus, Vd Piteå Energi säger i en nyhetsartikel signerad Annika Lahti, att :”priserna är för låga. – Jag sticker ut hakan och säger det. Över tid kan vi inte ligga så här lågt så prierna kommer att gå upp. Nu är det inte lönsamt att bygga vindkraft, kärnkraftverken fasas ut och vattenkraften är inte heller lönsam. Det handlar om utbud och efterfrågan, mindre utbud gör att priserna går upp och det blir spännande att se när det blir.”

2015-12-11 Norsjö Norra Luciafika. Vid diskussion om ledningsgator framkom att LRF anslutna bönder och skogsägare anlitat LRF för att förhandla om ledningsdragningen från Malås vindkraftverk. Uppenbarligen fanns det en hel del övrigt att önska vid dessa förhandlingar, både när det gällde lokaliseringen dvs att i möjligaste mån undvika den hett eftertraktade produktiva jordbruksmarken och sedan också ersättningen. Många kände sig, kort sagt, svikna. Jag tillfogade att som drabbad måste man förhöra sig om representantens inställning innan och att det kan kosta men alternativet kan vara dyrare på sikt. Ingen ville veta mer detaljer under mötet och ingen tog kontakt efter. 

Svt Vb nyheter 19.59. Länsst vb säger nej till Vattenfall som vill bygga vindkraftverk i Norrbäck. Orsaker renskötsel, naturvård och kulturmiljö. Nej även till Paubäck.

Biodiverse 3.4/2015 s 36-37. Artskydd i skogen – 20 år av ovisshet. I enlighet med EU bestämmelser är det uppenbarligen tänkt att varje åtgärd i skogen syftande till att bedriva skogsbruk ska föregås av en utredning om artskydd. Tolkningen är att en livsmiljö får tas bort så länge en ekologisk funktionalitet bibehålls. När det gäller hyggen brukar en del djur undvika hygget under arbetspassen och passera under uppehåll. Färskt ris på backen är lockande för t ex ren och hare. Vid markberedning finns det metoder för att inte skada markskiktet, lite dyrare men då finns alla mossor och örter kvar, unga plantor lockar en del älg men finns löv, speciellt vide och fröbärande äts de först. När plantorna väl är uppe är skyddet gott igen.

Men hur är det med vindkraftparkerna? Där finns inga möjligheter till ofarlig passage eller återinflyttning, dessa parker torde bryta mot alla djur och naturdirektiv som finns. Ändå är det skogsbruket som får skulden för precis allt och små skogsägare betraktas som snäppet under ohyra, ska stå ut med alla former av intrång utan att protestera. Vilken stadsbo skulle stå ut med att andra hela tiden bestämde inne i bostaden? Att vem som helst, när som helst, kan bemäktiga sig tillträde, bosätta sig på balkongen och smutsa ner helt ogenerat medan lägenhetsinnehavaren blir ansvarig även för detta? Att innehållet i lägenhetens skafferi är för alla, utom den rättmätige ägaren? Hur länge ska vi och samhället acceptera att lagfarna ägare när som helst kan fråntas sin egendom utan ersättning och med tillträdesförbud dessutom när skyldighet föreligger att uppge arealantal, betala skatt och avgifter enligt areal. Dvs betala för något som staten bestämt att andra ska ha?

PT s 16. Mark och miljödomstolen har uppenbarligen bifallit stora delar av Svevinds andra etapp i Markbygden. PT är mycket knapphändig men Kyrk förklarar sig nöjd trots utökad hänsyn till örnar, 3 km från bon och alternativa bon, inga transporter 1 feb – 31 maj närmare än 500 m från kungsörnbon, men ingen kommer att få vara där och kontrollera… Piteå kommun kunde lagt veto mot fortsatt utbyggnad men väljer att istället dra in allt till Piteå stad och skrota hela inlandet. 

2015-12-14 PT s 8. Svevind delar ut 100 000 till diverse föreningar med 4000 per förening. Är det värt 4000 för din förening att människor i din närhet blir hemlösa och internflyktingar?

2015-12-16 Norran del 1 s 7. Aldermyrberget, ca 1 mil norr om Jörn, kan få 17 vkv totalhöjd 230 m. Samhällsbyggnad i Skellefteå tycker att 6,5 m per sek 100 m upp i luften räcker. De är inte heller bekymrade över att närmaste fritidshus ligger endast 1 km från tänkt verk då det minsta lämpliga avståndet av många anses vara 10x höjden, vilket även är inskrivet i Arvidsjaurs vindbruksplan. Närmaste by uppges vara Långnästräsk med 3,5 km. Trakten kring Jörn är väldigt platt så eventuella verk kommer att synas 5 mil eller längre. Vi får hoppas att de planer som inte förverkligats utan ändrats sedan 2011 inte blir av samt att berörda inkl samebyarna sätter ner sina fötter och jobbar mot detta vansinne. Nu bryr sig inte Skellefteås tjänstemän om att området är utanför planen. Varning hugade spekulanter av fritids- och permanentbebyggelse som ligger utanför stadens centrala delar, ni vet aldrig var vindkraftverk kan få tillstånd. Slutligen är det upp till politikerna.

2015-12-23 PT s 30. Energikontor Norr fd Nenet söker projektledare med näringslivserfarenhet och intresse för energi och klimat…”arbetar för ökad andel förnybar energi samt en effektiv energi och resursanvändning.” Ägare är Norrbottens läns landsting som avrustar vården p g av kassakris samt norrbottens 14 kommuner vilka inte heller har råd med den lagstadgade kommunala verksamheten.

2015-12-25 Nyheter radio och svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping. Ett av Vestas 120 m höga vkv har föll rakt över en väg på julaftonen. Uppenbarligen har verket blåst omkull. Det upptäcktes av en skogsmaskinförare i trakten kring Lemnhult utanför Korsberga. Stena Renewable meddelar att platsen är avspärrad och övriga verk nedstängda.

2015-12-27 Svt nyheter 18.01 En tredjedel av alla 2300 master högre än 100 m, kommunikation och vindkraftverk, är felplacerade eller saknas helt på flygkartorna. 30 militära incidenter 2014, samma kartor används även av räddningshelikoptrar, privatplan m m. Vad som ska göras åt detta framgick inte. Eftersom kommunikationsmaster verkar vara föremål för en öppnare debatt än vindkraftverken kan man anta att majoriteten felplacerade är placerade fel med flit inom vindkraftparker. Då bör dessa utredas för rivning!

2015-12-28 Temp – 20. Föreningsmedlem åker till Piteå fram och tillbaka. Vid tillbakavägen hade hen tänkt stanna vid de verk som ligger närmast vägen för att höra hur mycket de låter vintertid. Men verken stod stilla, liksom de andra som syntes från Arvidsjaurvägen. Vägar in i området var plogade och det verkar som om viss aktivitet förekom.


Creeper MediaCreeper