Medborgarpanelen 2015 och SOM 2015

Urban Zingmark 06 September, 2015 13:06 Elmarknaden, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Igår kom mail med frågor från Medborgarpanelen. Frågorna har kopierats för att kunna visas. Ladda ner: SOM-enkät-2015-09-05.docx

Du kan själv anmäla dig för att ingå i Medborgarpanelen på deras sajt. Genom att delta får du möjlighet att reflektera över denna undersökningsform i flera avseenden. Relevanta frågor att ställa är som följer. Det finns fler.

  • Finns en beställare?
  • Vilka frågeområden ingår i undersökningen?
  • Saknar du något? Bör något tas bort?
  • Vad anser du om val av frågor och frågeformuleringar?
  • Metodfrågor. Givna svarsalternativ/öppna frågor?
  • Hur har urval av svarspersoner gjorts?
  • Hur kompenseras bortfallet – ej svar – i slutredovisning?

Ett av flera möjliga skäl att delta i Medborgarpanelen eller i andra undersökningar är att uppöva sin egen förmåga attleverera relevant kritik. Om du deltar föreslås att du också begär att få del av resultaten, vilket inte på förhand har utlovats.

Många känner till den nationella SOM-undersökningen tack vare att frågor ingår om olika energislag. Där kan förändringar i attityder över tid studeras. Den nationella SOM-undersökningen 2015 har inletts.

Frågor på ett stort antal områden har redan formulerats, bl.a angående energi. Resultaten kommer att publiceras våren 2016.


Creeper MediaCreeper