Fröjdh analyserar vindkraftbolagen

Urban Zingmark 01 September, 2015 20:35 Elmarknaden, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Journalisten Göran Fröjdh har gjort en ambitiös ekonomisk analys av Havsnäs Vindkraft AB för att visa hur vindkraftbolag bedriver affärer som ser absurda ut. Förklaringen i detta fall kan vara stora överföringar till skatteparadis som ses som bedrägeri mot svenska staten och skattebetalare.

Är dessa förhållanden vad som är mest upprörande? Eller är det politikernas oförmåga och ovilja att ta upp vindkraftens sjuka ekonomi? Hur kommer det sig att politiker som kritiserar vinster i välfärden inte tar upp de överföringar till skatteparadis som vindkraftbolagen gör på bekostnad av svenska skattebetalare? Läs här.

Här har stora media ett stort ansvar som inte öppnar för debatt av vindkraftens ekonomiska skadeverkningar. V med Jonas Sjöstedt m.fl och MP med Åsa Romson m.fl försvarar vindkraft utan förbehåll i stora media som SVT och SR. De får ofta stå oemotsagda. De hanteras med silkesvantar i stora media. Nu har vi fått ett namn på den nya klassen som undgår kritik från vänster - vindkraftsoligarker.


Creeper MediaCreeper