Sören Holmberg i Almedalen

Urban Zingmark 01 Juli, 2015 22:08 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Statsvetaren och professorn Sören Holmberg har rapporterat om opinionen för och emot vindkraft:

2008 svarade 80 procent ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59 procent 2014. Tappet på 21 procent är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet någonsin har haft i sina mätningar på det här området.

Läs här.

Ett problem som Holmberg inte berör är den eftersläpning som opinionssiffrorna medför. Motståndet har ökat successivt, men politiker, exploatörer och myndigheter har inte fullt ut förstått den ökande styrkan i motståndet och ett avtagande stöd för vindkraft.

Tappet för vindkraft har ökat ytterligare. Därför måste beslutsfattare ta hänsyn till tappet för vindkraftsstödet. Det dröjer ända till april 2016 innan vi får opinionssiffrorna för 2015. Holmbergs analys visar att motståndet ökat särskilt mycket på landsbygden i Norrland, Gotland och Småland.


Creeper MediaCreeper