Lästips: Norrlandsparadoxen

Urban Zingmark 19 Juni, 2015 14:27 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Boken "Norrlandsparadoxen - (2015)" bygger vidare på "Smutsiga miljarder - den svenska gruvboomens baksida" (2013). Arne Müller visar riktningen med den inledande frågan "Hur blir det med jobben?" Frågan sägs ha återkommit möte efter möte på road-show runt om i landet med den förra boken om gruvboomen. Då talade branschen om 50 000 nya jobb fram till 2025, vilket skulle få effekt i hela Norrland, Bergslagen och även Södra Sverige. Vindkraftbranschens beräkning, några år gammal, talar om 12 000 nya jobb fram till 2020. Det är dessa två branscher som Müller ägnar sig åt med avseende på industriella effekter i kommunerna Pajala, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Storuman, Strömsund och Markbygden, Piteå kommun.

Intrycken från kommunerna leder fram till frågan om de stora satsningarna kommer att leda till en ny period av blomstring för studeradekommuner i norra Sverige. Frågan om valet mellan boende i stad eller glesbygd är också närvarande men får inte svar. Det medför osäkerhet för framtidsbedömningar. Redan i bokens inledning kommer ett nästan omärkligt men alldeles avgörande förbehåll.

"Miljöfarorna med vindkraften är avsevärt mindre (än gruvorna), men vindkraften är avsevärt mindre, men vindkraft kräver stora arealer och påverkar landskapsbilden. Det gör att den kan komma i konflikt med både renskötsel och turism. Detta är grundförutsättningarna för arbetet med denna bok. Däremot kommer jag (Arne Müller) inte att gå in närmare på miljöfrågorna den här gången."

Efter denna flykt från de stora svåra miljöfrågorna ställs andra frågor. Var kommer kapitalet att satsas i norr? Kommer kurvorna att vända?Kommer nya samhällen att byggas? Kommer maskiner att ersätta människor? Kommer jobb och vinster att hamna någon annanstans? Kommer smala arbetsmarknader och litet bostadsbyggande ge upphov till långpendling? Frågorna är oerhört intressanta och svåra att besvara, men läsaren bör göra sig uppmärksam på att Müller avstår från de stora svåra miljöfrågorna. Är detta ett strategiskt val av Müller med tanke på de kontroverser som finns runt om i hela Sverige och nu med ökande styrka i norrlandskommunerna? Kan vi se fram mot en ny bok som behandlar vindkraften och miljöfrågorna?

Bertil Persson, teknologie doktor och vindkraftexpert, skriver i en rapport i ett annat sammanhang: "Verk med höjden 200 m syns till följd av jordens rundning ca 50 km (=3,5x√200) varför landskapspåverkan runt norra Vättern blir den största sedan istiden". Sittande regering med s + mp arbetar med åtgärder som kan medföra kraftig höjning av subventionerna av vindkraft genom elcertifikat. Enligt Persson, som vi kan förstå honom, kan landskapet i Norrland förvandlas dramatiskt och irreversibelt. Då finns ingen väg tillbaka. Kanske kommer Müller att göra samma fasansfulla upptäckt. För vanligt folk utan makt har prins Carl Philip gjort en historisk insats när han vid invigningen av Vindpark Vänern yttrade: "Enda sättet att inte se dem är att titta bort". Det yttrandet av prinsen är kanske något för Müller att citera när han gör sin nästa road-show, t ex i möte med Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå. Det är inte lätt. Lätt är det inte.

Vi ser med största intresse fram mot Müllers nästa bok där han förhoppningsvis tar tag i miljöfrågorna på ett genomgripande sätt. Men nu är det riktigt bråttom med tanke på det politisk-ekonomiska spelet om Norrlands framtid.

Müller, Arne, Norrlandsparadoxen: [en utvecklingsdröm med problem], Ord&visor förlag, Skellefteå, 2015


Creeper MediaCreeper