Berättelse från Brattberget - 2015 - del 3

Inger Almström 02 September, 2015 13:47 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

2015-06-12 Får av en slump veta att Kraftö inte ger upp, de bara flyttar sin terror till andra platser. I Västernorrland terroriserar de nu boende vid Finnåberget. Stöd deras kamp på www.namninsamling.se.

PT s 8 Flygplatsstyrelsen kräver utmätning av BKM Scandinavia förut omtalade som BKM Mannesmann. Detvisar sig nu att Näringslivsavdelningen på kommunen hyrt ut lokalerna som ägs av kommunen men ligger under flygplatsen eftersom flygplatsen ägs av kommunen. Den pampiga invigningen och förtroendet för företaget som kommunen haft har gjort att de fått kredit hos övriga företag i kommunen och nu har inte heller dessa fått betalt. Samtidigt känner sig kommunchef Kerstin Olla trygg med att Näringsliv kollat upp företaget. De var ju också hela tiden trygga med Kraftö trots våra påpekanden om deras oetiska affärsmetoder samt deras låga kreditvärdighet. Sensmoral: Om kommunen känner sig trygga är det något skumt, kräv kontantbetalning.

S 11 Nyheter. Kommunikatörer hos företag och kommuner bestämmer vad som får komma ut och serverar det till media. Journalister i egentlig mening minskar. Det märks helt klart i vindkraftfrågan då media serverar företagens positiva bild av sig själva och verksamheten medan för skarp kritik klipps bort vid ljudsändning eller censureras vid enbart text. Det är den bild allmänheten får av t ex miljöstörande verksamhet. Det verkar mest som om någon gnällspik är framme. Ofta uppdagas sanningen för sent och katastrofen är ett faktum och då var det ingen som hade en aning. Ta Northland och nu soporna i Lidköping, samma i Kiruna med importerade kringflygande Norska sopor lagrade öppet för något år sedan. Detta nådde aldrig riksmedia, vad jag vet. När ska Ragnsells i Robertsfors och vindkraftparkerna utredas på allvar?

2015-06-16 08.35 och 19.14 Ingen dagordning till Fullmäktige 23e på nätet, ett sammandrag av ärenden, utom vindkraft, i Norran och PT. KS protokoll av 9 juni fortfarande inte på nätet, det är i detta protokoll KS föreslår fullmäktige att fatta beslut i vissa frågor.

Svt nyheter och Norrbottens Kuriren rapporterar att S, Mp, Fp, Kd och Norrbottens Sjukvårdsparti (läkarlett) får vänta med vindkraftbeslutet i naturreservatet Haradskölen och angränsande två naturreservat, avsatta för turism och renskötsel, tills de haft lagstadgade samråd. Läkarledda sjukvårdspartiet måste vara rejält ute och cykla här, fast de åkte bil i TV reklamen före valet! Återigen har tanklösa politiker tänkt flytta renskötseln från områden den hör hemma och därigenom minska utrymmet att samsas med lantbruk och vägar, viket gör det svårare för alla.

Ett sällskap har varit vid Övre Juktån. På vägen dit passerade de både vindkraftverk och de nybrutna vägarna in till den nya delen av vindkraftparken vid Blaiken. De var chockade och förfärade. Någon fattade inte att vi som håller på och arbetar mot vindkraft i byar inte tar tag i miljöförstörelsen. Vi sa givetvis att vi försökt, alla försökt med alla medel men att det är stört omöjligt. En drog parallellen till gruvorna och de utländska ägarna som flyr fältet och lämnar kostnaderna kvar till oss alla. Det förstörda landskapet blev en bestående upplevelse och när resan är sådan påverkar det upplevelsen av helheten och varken trevligt sällskap eller ett vackert slutmål kunde uppväga detta. Så ser vi det också när vi är till Jämtland och måste åka genom vindkraften.

2015-06-17 Fortfarande ingen dagordning för den 23e på nätet. Kommunstyrelseprotokollet av 9 juni ute men p g av segt internet får jag inte ut det. PT Kungörelser s 34 Swerock har fått tillstånd enl ansökan 04-08 att bryta 350 000 ton berg i Blåsmark.

2015-06-18 KS protokoll av 06-09 blad 222-223 samt bilaga § 168 om Brattberget. Förslag under sammanträdet.

”Bjarne Hald c och Ylva Stråhle Andersson s. Med anledning av att Brattberget Vind AB återkallat sin ansökan avslutas ärendet. Med anledning av sökandens utredning avstyrker kommunstyrelsen etablering av vindkraft på Brattberget.

Johan Lundgren s. Bifall till att ärendet avslutas. Avslag på att kommunstyrelsen ska avstyrka vindkraft på Brattberget.”

…”Kommunstyrelsens beslut

  • Med anledning av Brattberget Vind AB återkallat sin ansökan avslutas ärendet.
  • Med anledning av det som framkommit av sökandens utredning avstyrker kommunstyrelsen etablering av vindkraft på Brattberget.”

Bilaga till KS protokoll 2015-06-09 § 168 

Reservation

På grund av att Brattberget Vind AB dragit tillbaka sin ansökan finns det inget ärende att ta ställning till. Därför reserverar vi oss mot punkt 2 i beslutet.

Om ett generellt beslut om vindkraft på Brattberget ska fattas ska det föregås av en utredning förande just detta, vilket inte har skett.

Johan Lundgren s
Björn Lundberg s
Lena Karlsson s
Håkan Sandgren v
Britt-Inger Hedman v

Nu är det ju så att vår förening har visat på olämpligheten i utredning och tillämpning av den vindkraftplan som finns där bl a avståndsbestämmelsen 10x höjden mellan bostäder i Brattbergsfallet 2200 m mellan verk och bostad. Utan övrig hänsyn visar endast detta mått, då det är 2500 m mellan Stöverberg och Järvträsk, att byggnation är omöjlig. Vi undrar var dessa personer befunnit sig sedan 2011? Varför de inte läst några inlagor eller insändare? Hade de förstått om vi fått audiens inför KS på lika villkor som bolaget eller är det drömmen om snabba stora pengar som regerar?

Någon punkt på kommun fullmäktige mötet den 23 juni blir det således inte och om vi har någon framtid är i högsta grad oviss med tanke på den översiktsplan vars remisstid gick ut 10 juni och som ännu inte har varit uppe i fullmäktige.

PT s 11. Polarbröd i Älvsbyn har invigt sina 4 vindkraftverk i Dalarna, inte på deras bakgård alltså. S 31 Kungörelse. Miljöinformation morän och bergtäkt. Svevind 139 000 ton morän och 60 000 ton berg Kilbergsheden 1:2 Piteå kommun 1,2 km norr om Brännträskliden mellan Lillpite och Koler. Synpunkter t företaget eller länsstyrelsen.

S 15 Poliser oroliga för cancer av strålningen i deras nya kommunikationssystem Rakel. Nu kanske strålning kan komma på dagordningen eller?

2015-06-19 PT s 3 Fastigheter till salu. Vindens hus i Koler, ”Hotell, konferens och aktivitetscentrum i naturskön miljö!” På mäklarspråk är det nog så. ”…charmigt boende i lägenheter, aktiviteter med friluftstema, fiske, kulturhistoria och vindkraft.” 950 000 kr/bud. Övergivna hus brukar inte vara attraktiva grannar, fisket hade övrigt att önska som vi rapporterat för ett år sedan då en fd boende aldrig mer skulle återvända av den anledningen (heller), kulturhistorian lär numer endast bestå av att man kan ser var det och det fanns inne i samhället för inne på industriområdet får besökare inte vistas och vindkraft lockar inte som det som fanns förr – ett obeskrivligt vackert område där vem som helst velat ha stuga, inte minst jag.

2015-06-22 P4 Norrbotten 15. 26 till ca 15.35 Energimyndigheten har gett en Krister Andersson, utan titel eller lärosäte, i uppdrag att berätta hur många svenska arbetare det var i Skogbergets vindkraftpark, 36 verk i Markbygden. Han har kommit fram till att 42% av arbetskraften var svensk. 148 företag varav 62 % dessa från regionen. 36 arbetare uppges varaktigt vara sysselsatta i Skogberget. 9 av 10 uppges vara lokala. 1 arbetsledare bor i Malmö, resten ville han inte uppge, varierade…

Samtidigt är det klart att landshövding Österberg inte ens får en knäpp på nosen när han underlät att korrekt hantera och anmäla samt föra anmälan han hade kännedom vidare vid Northlands sedermera konstaterade miljöbrott – nån som trott nåt annat?

2015-06-23 PT S 14 Om Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten och Vindkraftcentrum Barentsregionens utredning enl ovan. Skillnaden är att Pt rapporterar om att det är totalt 9 årsarbeten i vindkraftparken, men inte var de skattar. Däremot konstateras att när det gäller Överkalix satsning måste de anordna 100 hotellrum varje natt och att de bör utbilda för att få viss kompetens. Nu kan man ju undra varför en utredning som gäller Skogberget i Markbygden, citerad i PT rör Överkalix? Är resten av Markbygden lagd på is? BDX Maskin och Transport var tydligen med vid presentationen, dock ställdes uppenbarligen inte frågan om BDX nu fått betalt för körningarna i Markbygden och slipper köra med förskottsbetalning. 

Vi får hoppas att siffrorna blir offentliga i sin helhet så att experter inom FSL och liknande organisationer kan skärskåda dessa – men kommer den allmänne tidningsläsaren att få veta det? Kommunpolitiker är alltför ofta benägna att satsa pengar på luftslott med bara löften som bankgaranti. Som tur är har vi i alla fall ett kommunalråd och en oppositionsledare i vår kommun som inte går på allt. Få nu se hur mycket Överkalix låter sig luras. 100 gästnätter dubblerade de lätt när de hade midsommarfirande på Brännaberget, säger de som var med då det begav sig. Kanske det hade varit en bättre lösning?

2015-06-24 För att sätta siffror på rätt plats kommer här en liten jämförelse. Piteå har fotbollshelg 25-28. Börjar med Luleå-Piteå derby div 1 torsd kväll. Piteå Summer Games, turneringen för barn och ungdomslag invigs fred kväll. 795 lag från 16 nationer i 5 kontinenter. 16 000 spelare med 2000 ledare. Ca 10 000 föräldrar kommer. 1600 funktionärer främst från orten hjälper till. 9 matsalar serverar 70 000 portioner. 423 lag bor i 110 olika lokaler. Hotellrummen bokades i oktober och de som inte fått rum har i många fall fått boka i Luleå eller Skellefteå istället. 600 husvagnsplatser brukar behövas i Piteå, lägg därtill de som bor hos släkt och vänner. 19 arenor med 310 domare. 15 tillfälliga busslinjer ska göra trafiksituationen dräglig. Allt detta under en enda helg.

Har under tidigare år haft andra anledningar att besöka Piteå under tävlingshelgen och kan rapportera att människor i allmänhet samt deltagande lag, vilka syns i sina föreningsjackor, samt medtrafikanter haft förståelse för trängseln och uppträtt artigt och hjälpsamt varhelst köer uppstått. (PT Summer Games Bilaga s 10 m fl)

2015-06-26 PT Under Nyheter s 1 och s 10 ”Skärgården kan få fler vindkraftverk”. Vindkraftparken på Bondön består sedan 2008 av 14 verk. Nu vill Esmann Energy bygga 2 till eftersom de ursprungligen hade tillstånd för 18 verk. De har tillstånd enligt miljödomstolen. Länsstyrelsen har ärendet och därefter upp till Piteå Miljö, Bygg och Hälso. Byggstart nov 2015 eller juli 2016. Något större rotor och producera mer el än de tidigare. Parken skulle därmed överskrida begränsningen och tillståndet gällde egentligen bara till 2008. Men bolaget tycker inte att det spelar någon roll, hur det blir är inte klart.

PTs ledare och redaktionella sidor väljer att inte kommentera kärnkraftsnedläggning i Sverige, har dock flera gånger haft reportage från Svenska protester och från Finland angående deras nya bygge. Dock låter tidningen SD regelbundet under Debatt ta upp frågan. Då frågan inte tidigare varit kopplad till vindkraft har jag inte tagit upp det tidigare. Med anledning av det senaste utspelet där kärnkraftsnedläggningarna i media uppges bero på att industrin själva funnit att det är för att vindkraften går så bra samt att vattenmagasinen är fulla (vilket inte alla är av underhållsskäl) hänvisas till PT s 5 Debatt där Mattias Bäckström Johansson (SD) och Josef Fransson(SD) Näringspolitisk talesman framför bla Svenska kraftnäts åsikt att nedläggning ökar risken för energibrist framför allt i södra Sverige och att detta inte kan kompenseras med vindkraft.

Otaliga jobb, främst utanför städerna, är i riskzonen. Industrier avvaktar eller avstår investeringar i Sverige. Allt detta, anser debattförfattarna, beror på att :”Regeringens besked om ytterligare höjd effektskatt, en skatt som bara åläggs kärnkraften, var droppen som fick bägaren att rinna över.”

2015-06-27 Norran s 4. Försvaret säger nej till boxmodellen i Ljusvattnet. Anger dock platser för max 200 m höga verk. Ja till Brinken vind i Norsjö vilket saknar betydelse då kommunen sagt nej.

2015-06-28 Från Piteå rapporteras det att de 18 verk som ligger i Haraholmen mest troligt kommer att skeppas ut till annan vindkraftpark. I Markbygden är ”ladorna tomma” i alla fall på pengar, höskörden är sen men vi får hoppas att kvarvarande djurägare lyckas fylla sina lador.

I Blaiken arbetar kinesiska arbetare för fullt med att sätta upp tornen. De gör inga vindkraftverk färdiga utan sätter upp samma delar på alla samtidigt vilket gör att den danska kranfirman som lyfter där, med danska förare, får ligga i för att packa ner och packa upp kranen för att sedan, möjligen, börja om. Normalt sett färdigställs ett vindkraftverk i taget då kostnaderna för att flytta en fackverkskran är oerhörda. Ingen vet varför praxis frångås då kineserna inte svarar på den frågan. En teori är att det fattas delar och att dessa möjligen ska komma med den sista båten vilken beräknas anlöpa Skellefteå 4 juli.

Efter att Kraftö dragit tillbaka sin ansökan 4 juni och Kommunstyrelsen förklarat Brattberget olämpligt den 9 juni samt att plan gäller, om än med visst s och v motstånd (som alltid när det gäller den lilla människan mot ett rövarföretag eller en orimlighet), fanns det således inget ärende för fullmäktige att besluta om 23 juni. Vi är således vindkraftfria – så länge kommunerna har något att säga till om. En människa som inte är politiker och inte av ”rätt släkt” eller med ”rätta kontakter” har länge varit rättslös i vårt land men tidigare har det inte varit politiskt beslutat vilket det nu är, som framgått av vår och andras kamp mot vindkraften.

2015-07-01 Just som jag ville berätta att det går att bosätta sig i vår kommun, så kommer nästa dråpslag och givetvis via Anders Harr, mbh ordförande, s och ledamot för sin arbetsgivare Sveakog i flera älgskötselområden tillika öppen medlem i Elöverkänsligas Riksförbund fram till 2013 och känd för att vara vindkraftförespråkare så till den milda grad att protokollet från mötet i Järvträsk 2011 fortfarande inte är undertecknat och dessutom ”försvunnet” m m.

En familj med kenneltillstånd köper en villa i Arvidsjaur med stor tomt. Då börjar helvetet. Grannen gillar inte hundar. Innan familjen flyttade in var det något annat grannen inte gillade. Nu börjar en kamp mot familjen, dess husdjur och kvinnans utseende! En kamp som familjen, givetvis i vår kommun, förlorar. Mbh har beslutat och fått länsstyrelsen att ändra tillståndet för 16 hundar (mestadels små) till 5. Familjen har i nuläget 11 hundar och måste leta ny bostad. 

Det är svårt att veta vad som är rätt. Undertecknads farmors mor var född i Pjesker, min far var född i Arvidsjaur men jag är född i Stugun, Jämtland och förblir utböling trots att jag bott här 32 år, mer än halva mitt liv. Rekommendationen måste bli, flytta hit om ni kan hitta ett ensligt läge men akta er för grannar då de kan vara helt suveräna eller vidriga och förändringar på den punkten är utom ens kontroll samt låter sig inte påverkas av hur korrekt, laglydig, tolerant och samarbetsvillig du själv är. Även om kommunalrådet Lotta Åman, s, värnar om människor och inflyttning och har stöd hos oppositionen för den politiken har hon inte alla i sitt eget parti med sig där. Inte heller vänstern vill ha ett mångfacetterat samhälle om det inte sker på storkapitalets villkor.

Norran Helsidorna 4 och 5. ”Elpriset pressar Skelleftekraft”. Vd Hans Kreisl spår att bara reaktorerna stängs kommer elpriset att vända uppåt. ”Vindkraften producerar allt mer el och vattenmagasinen är välfyllda.” Där släpper man förbi en hel del vatten också. ”Faller elpriser med ett öre per kilowattimme så innebär det 40 miljoner kronor i lägre vinst utslaget under ett år.” Mats Ekman, Norran säger att det finns experter som varnar för att vindkraftutbyggnaden går för snabbt och att de tillstånd som finns räcker för att nå utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet. Kreisl replikerar att Skelleftekrafts planer inte påverkas. Etapp 3 i Blaiken byggs nu och en 4e etapp kan komma att byggas då det blåser bra. Han glömde säga att det isar bra också.

 ”- Men då projektet sjösattes så fanns det ju givetvis inte med i bilden att elpriserna skulle bli så här låga.” Men merparten av den el som säljs har ett säkrat pris, som är högre än dagspriset. Dock kan det bli aktuellt att justera priserna nedåt för de som väljer att låsa priserna i framtiden. Trots detta går det bra för Skellefteå kraft som dessutom inte tänker höja elnätsavgifterna. Hur det blir om utdelningen till Skellefteå kommun, ca 200 miljoner kr per år som det brukar bli, kommer att sänkas framgår inte klart. 

Vad som däremot är klart, enligt Norrans Mats Ekman, är att Sverige också – i likhet med Danmark och Tyskland - kommer att få perioder av negativt elpris där producenterna tvingas betala för att bli av med sin el.

Fakta: Skellefteå Kraft är producent av elkraft, fjärrvärmeleverantör och elnätägare.  Äger 1,3 % i kärnkraftreaktorerna Forsmark 1 och 2, samt 3,1 % i Forsmark3. Kärnkraften 13 % av produktionen och 64 % från vatten resten, ospecificerade % (av någon anledning) vindkraft och biobaserad kraftvärme. 5e största elproducenten i Sverige. Helägt av Skellefteå kommun. 

Nyheter i Norr sänder från Pajala. Ring in och säg ditt om Kaunisvaara gruvan. En man ringde in och sa att han blivit tvångsförflyttad från Kaunisvaara med löfte om nytt hus i Pajala, efter 2 år hade han inte sett till något. Blir det nu ingen gruva vad händer nu då?

2015-07-02 De vindkraftvingar som körs från Skellefteå hamn till Blaiken har 4 följebilar var av mindre lastbilstyp. Dessa ligger dock ofta för nära varför hela kolonnen kommer för snabbt emot mötande.

PT s 12 Klart att BKM Scandinavia går i konkurs. Nu kan de anställda utnyttja lönegarantin, bra för dem men ännu ett rövarföretag som skor sig på allas våra pengar.

2015-07-02 s 7 Regeringen fördelar 50 miljoner kr till solcellsstöd men där solen lyser som mest blir det minst pengar. 88 000 kr i Västerbottens län och 160 000 i Norrbottens län. 

2015-07-03 s 16 PT (även inlämnad ansökan 2015-07-02 s 7 PT) BKM Scandinavia går i konkurs och lämnar Arvidsjaurs Flygplats med notan för hyra och möbler men de anställda kan nu få ut sina löner via lönegarantin. Bra för dem. Ännu ett rövarföretag lurar oss alla.

2015-07-09 Den unga örnen tillbaka i Stöverberg, nu lever de halvtama harungarna uppe i byn farligt.

Den veckas jaktträning för Brittiska stående fågelhundar som förr alltid låg i Blaiken är flyttad till Arvidsjaurs kommun. Likaledes kommer 3 jaktprov för stående fågelhundar att hållas i kommunen. Även andra skällande har någon gång haft prov i kommunen. Officiell förläggning blir, som vanligt, kommunala Camp Gielas. Några av provdeltagarna, ca 20 hundar per evenemang, brukar komma en vecka i förväg med sina förare och ev medföljare för att träna i liknande marker före proven. (www.engelskasetterklubben.se) Vindkraft och friluftsliv är ju inte förenliga.   

2015-07-10 PT s 1,8. Halvön Bondön i Piteå är till salu. Där finns 14 vindkraftverk. Den 26 juni rapporterade PT att Esman Energy ansökt om att få utnyttja 2 av de 4 tillstånd som är kvar sedan parken färdigställdes 2008 och bygga nu trots att de planerade nya blir kraftfullare och MW begränsningen skulle överskridas. 

Nu är alltså denna ö till salu. Ägaren, en sonson till anrika Fritz Ohlson guld som gick i konkurs på 70 talet i Luleå, säger att det är dags att sälja. Dennes son kommer att behålla en 70 ha stor fastighet med hus. Sedan finns där friköpta sommarstugor och i och med att Piteå kommun låtit muddra fastigheten kommer det att bli lättare att ta sig in till de nya tomter som är planerade. Nuvarande ägare har fått ut 30 års betalning för vindkraftverken i förskott och arrendet är på 50 år. Om arrendet är från färdigställandet 2008 eller något år innan så är det 1938 innan en ev inkomst kan lyftas av vindkraftverkens nya ägare som med nuvarande elpriser knappast kan räkna med något förskott.

I kretsar av vindkraftsreparatörer är det ingen hemlighet att inte bara växellådorna bytts ut de senaste åren utan även andra delar. Verken bedöms av en av dessa att vara i mindre gott skick och nuvarande verk bedöms inte kunna stå kontraktstiden ut. Vem som i slutändan ska betala för nedmonteringen rapporteras inte i PT. Priset på halvön är i alla fall 15,5 miljoner. Att den 700 ha stora halvön har ett virkesförråd på 27 800 skogskubikmeter lär inte, med dagens virkespriser, höga avverkningskostnader och dito för markberedning och återplantering, kunna betala en nedmontering av vindkraftverken. Då vet vi inte heller hur enkelt det är att få tillstånd för slutavverkning i havsbandet. Detta beror på namnet på kommande ägare samt om den framtida koncern som köper avverkningsrätten är av rätta märket – då går allt igenom. 

Norran del 1 s 9. Försvaret har godkänt 60 vindkraftverk, det största i Skellefteregionen. Holmen energi i Ljusvattnet, Risåkläppen och Blåbergsliden. 3 st underkända. ”Men om vi söker igen och sätter vindkraftverket hundra meter bort så kan vi få ett ja, säger Fred Brännström, projektör och ägare av Ljusvattnets vindkraftpark.” Norrans uppgifter av 27 juni där det framstod som om det blivit nej från Försvaret stämde alltså inte.

2015-07-11 Insändare s 4. ”Ologiska argument av SD om kärnkraften”. Anders Nordin går emot tidigare skribenter mot vindkraft och särskilt Pappersarb Jutterström och Larsson av 06-01 och SD av 06-26 där de hävdar, oberoende av varandra, att kärnkraften är nödvändig för jobben och att regeringens effektskatt som endast gynnar vindkraften blir spiken i kistan för många industrier. 

”Förra året betalade elkonsumenterna i Sverige 2,8 öre per kilowattimme, KwH, för stöd till all förnybar elproduktion.”…”Marknadspriset på el har de senaste åren sjunkit mer än detta tack vare utbyggd förnybar elproduktion. I början av juni levererade vindkraften vid ett flertal tillfällen mer än kärnkraften…” Nordin glömmer att t ex Vattenfall höjt sina nätavgifter med 7 % i sommar som stöd för vindkraften (brev till abonnenter), detta har gjort att en sommar elräkning för oss som saknar elspis och där det är ljust dygnet runt blir lika dyr som en vinter elräkning då vi har ett (1) litet elelement som går nattetid samt underhållsladdning på bilbatterierna vid behov. Före vindkraften hade vi så liten förbrukning att vi inte ens fick en räkning under sommaren.

Nordin anser vidare att SD är ologiska. ”när man kopplar ihop deras olika ståndpunkter…islamistiska rörelser…” vad det nu har med den aktuella frågan att göra vet endast Nordin eftersom SD i sina debattartiklar osv i energi och landsbygdsfrågor inte nämner någon religion över huvud taget.

2015-07-13 Torka i P4 Norr också. Det årligt återkommande fm inslaget om varför sportfiskarna, vars centralorganisation får pengar från vindkraften, bojkottar all handel i Arjeplogs kommun (utom vissa fiskekort då). De protesterade 2005 när planerna på ett nytt vattenkraftverk blev kända (från start till skillnad från vindkraftverken). Nu protesterar de genom att få ett längre inslag i P4 Norr varje år, tänk om vi fått det på lika villkor! Givetvis drabbar det oskyldiga och inte bara delägarna i Arjeplogs Allmänning som sa ja till projektet men detta anses endast ”beklagligt”. Så är det någon som känner för en liknande vindkraftaktion och garanterar lokalt radioprogram att vi får större delen av en fm varje år?

2015-07-14 Från väg 373 genom vindkraftparken i Markbygden kan konstateras att några nya höga master kommit upp i övrigt syntes ingen aktivitet annat än ytterligare avskogning och verken stod stilla utom ett som mycket sakta rörde sig i den obefintliga vinden.

2015-07-16 P4 Norr Nyheter 9.30 m fl sändningar. Markägare är inte en prioriterad grupp vid konkurser. Detta kan innebära att markägare blir utan ersättning när exploaterande företag går i konkurs. Nu närmast Northland där Bergmästare Åsa Persson kommer att ta strid för att markägarna ska få sina ersättningar vilka minerallagen stipulerar. Annars måste lagen ändras, fastslår hon.

Vem kommer att ta striden för markägarna när en vindkraftpark går omkull? 

PT s 11 ”En tung grupp av svenska industrimän har köpt anrikningsverket och annan utrustning från gruvan Northland Resources…” Genom bolaget Abecede AB med huvudägaren Erik Selin, vd och huvudägare i Fastighets AB Balder, Bert Nordberg, styrelseordförande för Vestas Wind Systems A/S m fl, vill de försäkra sig om att utrusningen stannar i Kaunisvaara och inte styckas upp och säljs utomlands (P4 Norr Nyheter samma dag angav att det hänt med Blaiken – och för en spottstyver dessutom).

2015-07-22 En bekant varit på en kortare tur till Arjeplog och visade mig turistmagasinet Silvervägen (2014) Sid 46-47 samt 14-15 i den översättning på lätt skolengelska som finns i slutet. ”Ett riktigt höjdarjobb” För den som närmar sig Arjeplog och låter blicken svepa mot lågfjällen är det omöjligt missa Uljabuodas vindkraftspark. Tio torn strävar mot himlen.” Bild i motljus. Högst upp i bilden, infällt: ”Vi har fått ett landmärke. Vindkraftverken syns från många olika håll. De kan uppfattas som en port in i vildmarken. Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson 2010” (s). Artikeln är väl tillrätta lagd ”en del inkörningsproblem”…System för att undvika isbildning håller på att utvecklas…avancerad teknik…under utveckling…” Parken invigdes 2010 och Skydda miljön har tidigare rapporterat om månadslånga stillestånd, avisnings och underhållsproblem m m. ”Fakta Vindkraftsparken på Uljabuoda invigdes i oktober 2010. Anläggningen är den första som byggts i kyligt klimat, i ett lågfjäll med 760 meter över havet, där medelvinden är 8 m/s. Totalt beräknas årsproduktionen uppgå till 80 GWh, vilket motsvarar el till drygt 3 000 eluppvärmda villor. Vindkraftsparken i Uljabuoda är den första som Skellefteå Kraft uppförde i egen regi.” De som brukade lösa dagkort för småviltjakt på området har en annan uppfattning.

PT s 4 Insändare. ”Solpaneler är framtiden”. Anders Nordin replikerar Donald PT 15 juli om fotogenlampor i framtiden. ”…solpaneler...De tak och fasader som är lämpliga för sol-el i Sverige täcker hela Sveriges konsumtion av el under dagtid. Vi har dessutom obegränsade ytor där man kan bygga solföljande elverk. På vintern, när vindkraften är som effektivast, använder du den elen kompletterat med el från vattenkraft.” Nordin fortsätter diskussionen med att en del vattenkraftverk borde läggas ner och kärnkraften går med förlust…”vi konsumenter får betala för den förlusten.”

2015-07-23 PT s 6-7. Boliden anmäls för Miljöbrott. Gällande tömningen av den gamla dammen i Laver. De har tillstånd att tömma den från Mark- och Miljödomstolen från 2012. Om villkoren överskridits framgår inte i artikeln och Boliden har inte yttrat sig, inte heller framgår det om de beretts tillfälle att göra det. Det är en ny grupp ”Miljögruppen Pite Älvdal” med ett 30 tal medlemmar, har anmält. ”Gruppen är också kritisk till begreppet ”Natura 2000” och menar att det inte alltid betyder något.”

Från Ljusvattnet, vid Burträsk rapporterar samma källa att bybor arbetar hårt och lobbar. Där ska nu endast finnas 7 verk kvar med tillstånd. Ingen samordning verkar ske med Blåbärsliden. Jag påpekade för källan att sidor i likhet med Skydda Miljön gärna mottog upplysningar och bad källan framföra detta så att fler får veta vad som händer.

2015-07-24 Får Villaägaren 3/15 juni – augusti. Sid 70-73, 125 om stadsomvandlingen i Kiruna där Villaägarnas riksförbund i flera år har kämpat för att ”nyckel ska bytas mot nyckel”. En ljusning verkar vara på väg. Enligt ett LKAB styrelsebeslut i mars ska den som måste flytta kunna välja mellan ekonomisk ersättning eller ersättningsfastighet. Tidigare har de enbart bjudits marknadsvärdet + 25 % vilket ju som bekant men överlag dåliga taxeringsvärden i norra Sverige och högre byggkostnader än söderut lett till att de som inte haft andra pengar eller bra lånemöjligheter riskerat bli hemlösa eller får skaffa sig ett ersättningsboende där det är billigare när deras nuvarande boende inte längre blir tillåtet. Det finns människor som hävdar att detta är det enda alternativet för pensionärer, de är inte önskvärda längre i ”sin” stad när de inte längre är produktiva och storleken på ersättningen beror på om de ”väljer” att lämna staden (och sina anhöriga) eller ej.

Norran s 11 Kungörelser. Wpd Onshore Tomasliden Ab miljökonsekvensbeskrivning 10 st 200 m Tomasliden 1:1 och Fraukälen 1:19 Norsjö kommun hos Lst Västerbotten, synp 551-7984-2014 senast 21 aug. 

2015-07-26 I nr 1 2015 av ”Fåglar i Västerbotten” sägs att ny ordförande är Jonas Gustafsson. Så här presenterar han sig i tidningen (men inte på sajten http://vofnet.se/): ”Jag arbetar på Umeå universitet, SLU och Enetjärn natur där jag sysslar med inventeringar av olika slag. Allt från växter till smådäggdjur och fåglar. När det gäller fåglar är det mest kungsörn, men även våtmarksfåglar, skogshöns, och mer allmänna fågelinventeringar. Mycket av detta görs för att utreda om vindkraft går att bygga, utan att alltför mycket påverka fåglarnas chanser att överleva och finna föda. Förutom detta hr jag bl a jobbat med telemetristudie för att ytterligare utöka förståelsen för hur kungsörnar påverkas av vindkraft.”

Vad lågskoinventeraren, som utan skidor skulle inventera skogshöns i en meter djup snö för Enetjärn till Kraftös Brattbergsansökan, glömde skriva är att han uppger sig komma från Umeå Universitet i anledning utredning för att bevara aktuell fågelart, här skogshöns, så att han ska ingjuta förtroende i uppgiftslämnare utan akademisk bakgrund. Universitetets namn inger förtroende och vem vill inte hjälpa till att rädda skogshöns? 

Telemetristudier är antagligen att ”varna” örnar för vindkraftverk när de närmar sig (Naturskyddsföreningen 2014-12-07 kurs Luleå). En Alexander Eriksson har ett företag vid namn Ecocom som enligt uppgift ska utföra några försök i Skövde. Enligt samma uppgiftslämnare har detta provats i USA utan effekt. Ytterligare referenser någon?

2015-07-27 PT s 1 ”Stiltje i Koler efter stoppad vindkraft” huvudnyhet. S 6-7 forts ”En by som blivit satt i stand-by” Förra året blev Koler årets by i Piteå kommun för sitt engagemang i vindkraften. Nu är det tyst och tomt. Gamla skolan som renoverades och som användes som matsal för de anställda och som rekreationslokal är nu tom och till salu. Uppenbarligen ”försvann” mobilhusen som stod på den av idrottsföreningen ägda och nedlagda grusplanen och ingen hade heller, uppenbarligen, meddelat ägarna av gamla skolan att de inte skulle få några hyresgäster i år. Ägarna av dessa verkar besvikna på att vindkraften inte har gett lokalsamhället något. ”Det ante mig att det skulle bli så här” säger ett par bröder som samtidigt säger att de ”lider med de som engagerat sig för det här” men i nuvarande läge är det bättre att ”ha naturen kvar”. En sommargäst säger att vindkraften varken fört till eller tagit ifrån byn något. En annan kallar det ”lurendrejeri”. Enercon efterlyser mer bidrag så kommer de tillbaka.

Svevind uppger att de arbetar för fullt med vägarna. Majvor Sjölund, en av de drivande vindkraftvännerna med ekonomiska intressen i det hela säger att hon önskar att fler kunde få komma hem till Koler och ha den känslan hon hade när grusplanen var full av portugiser och det var ljus, liv och rörelse borta i lägret. PT har tidigare rapporterat om att arbetarna fick sin mat utifrån, sina egna TV kanaler, inte fick åka från Koler utan blev skjutsade till flyget för hemresa för sina lediga dagar. Bild på den grillkåta som bygdemedlen 2013 gav. 2014 gav inga 10- 12 000 kr i bygdemedel då det ansågs att det inte fanns några pengar att dela ut. Efter de gyllene åren anser nu Sjölund att Piteå kommun helt kommer att glömma vägunderhåll m m. 

Så verkar det ju onekligen vara, även i Skellefteområdet. Trafikverket satsar i huvudsak på att förbättra vägar där det är tänkt att vindkrafttransporter ska gå fram och inte där arbetspendlare behöver säkra bil och cykelvägar. 

2015-07-28 Norran del 2 s 15 Sist ordet. ”Omöjlig miljöekvation” av Claes-Erik Simonsbacka. Citerad i sin helhet p g av att siffror inte låter sig förkortas. ”Hur många vindkraftverk med installerad effekt à 3 MW erfordras för att ersätta effektbortfallet från de tre äldsta svenska kärnkraftverken Oskarshamn 1, Ringhals 1 och Ringhals2? De tre verken har en installerad effekt om 2 200 MW.

Kärnkraftverkens effektvärde ligger på 75 procent av installerad effekt, alltså 1 650 MW. 

Den faktiska elproduktionen i svenska vindkraftverk, effektvärdet, var under 2013 tre procent av installerad effekt på totalt 4 477 MW.

Effektvärdet är det garanterade värde som uppnåtts under minst 90 procent av årets timmar.

För att den sammanlagda vindkraftsproduktionen ska nå till 1 650 MW krävs 18 344 vindkraftverk.

Om vindkraftproduktionens effektvärde blir högre än 2013, låt oss säga ett värde på fyra procent, krävs 13 750 vindkraftverk för att ersätta de tre äldsta kärnkraftverken.

Om vindkraftproduktionens effektvärde i snitt blir dubbelt så högt som 2013 krävs 9 200 vindkraftverk för att ersätta de tre äldsta kärnkraftverken.

Med en säkerhetszon på 500 meter runt varje vindkraftverk upptar ett vindkraftverk arealen 78,5 hektar.

För 18 334 vindkraftverk skulle det innebära 1 439 219 hektar mark.

13 750 vindkraftverk kräver 1 079 375 hektar mark och 9 200 vindkraftverk upptar 722 200 hektar mark.

I ovanstående arealuppgifter ingår inte erforderliga markarealer för vägar och elledningsgator.

Skogen erbjuder möjligheten att storskaligt lagra koldioxid från atmosfären i biomassa (stammen, rötter, kvistar och barr) och mark. Ett enskilt skogsbestånd med hög tillväxt kan under en omloppstid ta upp 10-15 ton koldioxid per hektar och år. Forskning visar att skogar kan ha ett nettoupptag av koldioxid även i relativt höga åldrar.

I Sverige finns cirka 3,3 miljarder kubikmeter skog. Klimatnyttan av svenska skogar kan antas vara fyra ton koldioxid per hektar och år. Med beaktande av den stora etableringen av vindkraftverk i skogsområden minskar inbindningen av koldioxid kraftigt.” Bild visar lågt vindkraftverk i skog och texten ”Ingen lösning. Många tusen nya vindkraftverk krävs för att ersätta tre kärnkraftsreaktorer, påpekar skribenten.” Tack för den ovanliga generositeten att ta in en vindkraftkritisk insändare Norran.

PT s 6 Piteå på 7e plats på listan av de kommuner som har mest kilowatt. 175 kommuner har vindkraft, ”medan 115 kommuner ännu inte har någon vindkraft alls.” Inte ett opartiskt sätt att uttrycka den senare siffran! Totalt fanns det 2961 vindkraftverk vid utgången av 2014.

Från Strömsunds kommun och Havsnäs vindkraftpark rapporteras att det havererade vindkraftverket fortfarande står kvar orört, att platschefen fortfarande inte är förlåten för att det började blåsa och att han fortfarande är avsatt. Vakter har tillsatts för att förhindra obehöriga att se verket.

 Allvarligt talat – finns det verkligen ingen journalist med erfarenhet av 3e världens gerillagrupper som vågar knata in till fots? Det var ju rätt ofarligt av Greenpeace att gå in på kärnkraftområdet. En bild under den planerade sprängningen av hela eländet blir värd sin vikt i guld eller någon annan dyrbar metall.

Enligt P4 norr förmiddag har samma sjuka som konstaterats i flera stora älvar bl a Torne älven även påträffats i Ströms vattudal. Programmet skyllde på dammarna och visserligen har vissa gruv- och torvdammar varit otillräckliga, felaktiga och ur bruk men det har också samtliga miljö- bygg och hälso enheter i respektive kommun (i ett fall även landshövdingen) vetat men inte brytt sig. Lokalbefolkningen vet och arbetarna hos underentreprenörer vet också men kommunikationen går uppifrån och ner och är stängd den andra vägen. Sedan kan det inte uteslutas att orena fiskeredskap sprider sjuka men det gör inte denna förestående sprängning mindre intressant för det.

2015-07-30 PT s 4 Debatt: ”Vindkraft – felaktiga bullerberäkningar”. Richard Bergström, akustiker, skriver att nuvarande beräkningar enligt Nord 2000 ger lägre värden än Naturvårdsverkets beräkningar men att även dessa är för låga. Ljudet är högst under kväll, natt och tidig morgon då det inte mäts – uppenbarligen av politiska skäl. Han anser att ”myndigheterna och bolagen måste ändra sina bedömningar och ta hänsyn till de 10 procent av tiden när nivån är som högst, för att bullervillkoren i tillståndsbesluten inte skall överskridas.

För övrigt har andelen svenskar som anser att vindkraften bullrar för mycket ökat från 20 till 40 procent enligt en färst SOM-undersökning.”

S 10. Norrbotten åtta på vindkraftslistan. 140 st 318 megawatt. Åttonde plats på Svensk vindenergis lista. ”2010 producerades 159 GWh i länet baserat på vindkraft, 2014 producerades 527 GWh. Mest vindkraft i länet (installerad effekt) har Piteå, näst mest har Gälllivare.

”- Utbyggnaden av vindkraft stärker ekonomin och bidrar till att skapa arbete och utveckling i Norrbottens län, säger Charlotte Unger, vd för Svensk vindenergi i ett pressmeddelande.” Det är väl därför Piteå kommun lägger ner byaskolorna, närsjukvården som ligger under kommunerna samt försämrar livskvalitén för de äldsta.

S 29. Energitrampen i Koler 2015. Cykeltävling lö 8 aug i vindkraftparken, asfalt och grus 51 km. Gratis för medlemmar i Koler IF, övriga vuxna 100,- barn 50,- förfriskningar ingår, vinster, ev vinst till Barncancerfonden. Det är ju behjärtansvärt eftersom strålning ökar cancerrisken.

2015-07-31 Norran s 7 ”Västerbotten näst bäst på vindkraft”. 270 vindkraftverk på 573 MW ökande produktion fr 2010-14 fr 262 till 294 GWh främst i Malå och Storuman. ”-Vindkraften i Västerbottens län är en viktig del i energiomställningen. Vindkraften pressar elpriset svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.” Källor inom Skelleftekraft säger dock att om inte vindkraftverken som nu uppförs i Blaiken redan var beställda skulle de inte byggas. Det hela förväntas bli en gigantisk förlustaffär. Inte minst därför att de kinesiska arbetarna har ett väldigt omständigt sätt att bygga på. De reser ett torn i taget och flyttar fackverkskranen mellan varje moment och vindkraftverk. Detta sätt att bygga kommer att ohyggligt lång tid och bli extremt kostsamt jämfört med att bygga färdigt ett verk i taget.

2015-08-07 s 5 Debatt. ”Sätt stopp för privatägda gruvor”. Sture Larsson, agronom, vill påpeka att hela den nya gruvnäringen bygger på att företag utan pengar får koncession och börjar borra, några börjar bygga och några hinner börja driften men slutligen leder det ändå till konkurs och oerhörda kostnader för samhället. Provborrhål som inte är igenpluggade pumpar koppar- och uranhaltigt vatten rakt upp ur berggrunden, som vid planerade Eva Deposit i Sandberget vid Sa Sandträsk, 4 km härifrån. Han anser att vi kommer att få vattenmiljöer liknande Aralsjön av Umeälven, Gunnarn m fl älvar och sjöar. Tyvärr glömde han skriva att vindkraftverkens fundament består av många av de metaller han fruktar redan nu förorenar vårt grundvatten via ytläckage ner i borrhålen.

2015-08-12 Debatt PT s 5. Alexander Gabelic. Ordf i Svenska FN-förbundet beskriver i entusiastiska orda lag ”the 2030 agenda for sustainable development” som antogs 2 augusti av FN i New York. …”en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap…respekt för mänskliga rättigheter, rättstatens principer…nya agendan anpassad till en modern värld…krav på infrastruktur och hållbar industrialisering…” Som om dessa krav inte tidigare fanns och totalt ignorerats av makteliten i Sverige inkl FN föreningarna centralt och lokalt, åtminstone gällande vindkraften och den lilla människan.

Centern Norrbotten, vindkraftvännen och markägaren i Markbygden, styrelseledamot i annan vindkraftväns bolag etc Majvor Sjölund Piteå samt Kristina Yngwe Ystad och C Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg: ”Glöm inte Norrland” De förordar mer samarbete över kommungränserna samt vill ”återföra värdet av de naturresurser som Sverige och den svenska landsbygden är rikt på. Centerpartiet har under våren som enda parti i riksdagen röstat ja till en utredning av återinföring av vatten- och vindkraftspengar.” 

Vindkraften gav ju inga pengar, ens i bygdemedel i fjol, till Sjölunds hemby Koler. Vindkraftindustrin skriker ständigt efter mer bidrag och totalfinansiering eftersom det går så dåligt, vad är det dessa vindkraftvänner inte fattar? Eller har de just fattat att de egna vindkraftverken går med förlust och nu vill de att ”någon” ska hjälpa dem ur fällan?

2015-08-13 Svt Nyheter 21.00 Vattenmagasinen är fulla och i Norrbottens län fortsätter smältvatten att strömma in i magasinen. 

2015-08-05 Norran s 4-5 Boende: Elöverkänslighet. Skellefteå låg före när det 1997 byggdes ett elsanerat hyreshus på Anderstorp. Nu har den trådlösa verkligheten krupit in på huset och ett nytt utanför strålande områden önskas, dock nämns inte planerna på att uppföra vindkraft där det finns liten mängd annan elektronik.

2015-08-11 Norran del 2 s 15 Åsikter. ”Drömmen om kärnkraft är dum” av Jan-Erik Engman, Yttervik. ”Det är högst rea listiskt att ersätta kärnkraft med vindkraft i Sverige. Faktum är att det håller på att ske. På grund av den ökande vindkraften och svagt minskad efterfrågan på el har priset gått ner kraftigt de senaste åren.” Han ser vatten kraften endast som en back up för vindkraften och fortsätter ”Beräkningar visar att vindkraften kan byggas ut till cirka 30 terawattimmar…”Hur är det då med de stora arealer skog som Simonsbacka fruktar ska slukas av vindkraften? Dels så behövs inte så många vindkraftverk som han säger, dels behöver inte skogen kalhuggas i säkerhetszonen. Det är oftast bara en liten plätt där verkets fundament ska stå, kanske 50 meter i diameter. Är man verkligen rädd för att våra skogar kommer att skövlas kan man sända en tanke till våra växande städer med parkeringsplatser och motorvägsbyggen som slukar stora arealer varje år.” Engman fortsätter med att detta är ett måste och drömmen om kärnkraft är orealistisk.

2015-08-14 Norran  del 1 s 4 Norsjö. Under rubriken ”Nytt grönt projekt planeras i norr” rapporteras att Nenet, Norrbottens energikontor AB, anser att det behövs mer investeringar i förnybar energi i Västerbotten och Norrbotten. Outnyttjade tillgångar uppgår till drygt 57 terawattimmar, jämfört med den samlade energiåtgången i de 21 deltagande kommunerna som är 42 timmar. Störst potential finns i vindkraft, följt av bioenergi. Nenet vill därför starta ett projekt, Green. Kommunerna uppmanas skicka in projektansökningar senast 31 aug 2015 och beslut om pengar väntas före årsskiftet och om Nenet får som de vill kan byggstart ske i början av 2016.

2015-08-19 PT s 2 Ledare. Robert Sundberg. Under rubriken “Skydda Ojnareskogen!” skriver han: ”Med jämna mellanrum ställs exploatering för samhällsviktiga syften, som energitillförsel, metallframställning och arbetstillfällen, mot naturvärden. Vindkraftutbyggnad och gruvbrytning är några.” Sundberg anser att det i det långa loppet skulle ge fler arbetstillfällen att bevara Ojnareskogen och Bästeträsket som är Natura 2000 område genom att inte tillåta kalkbrytning utan satsa på turism. Detsamma gällde ju även Roka viltvatten som ligger mitt i Markbygdens vindkraftpark, men Natura 2000 områden är alltid viktigare någon annan stans t ex söderut, eller? 

2015-08-20 PT s 4 Insändare. Lage Hortlund (M) skriver: ”Förlorar kommunen kontrollen över ekonomin?” Han pekar på att prognoser över likviditet i Piteå kommun visar att kommunen behöver låna 100 miljoner kr för att klara driften vid årets slut. Han hävdar vidare att oppositionen är utestängd från insyn och arvodering samt hävdar att värsta slösarna är Miljöpartiet och Vänsterpartiet – ”två utgiftsglada koalitionspartner” (till s). En okunnig fråga är vad hände med alla pengar som vindkraften skulle ge?

Samma sida Tommy Eriksson, Författare och samhällsdebattör: ”Kärnkraften behövs även i framtiden”… ”Efter att ha tagit del av uppgifter från Energimyndigheten behövs det 6400 vindkraftverk om de skall kunna ersätta befintliga kärnreaktorer i drift i Sverige och då fungerar inte dessa som backup till energibortfall vid ’felaktigt’ väderlek.

Detta gäller havsbaserade vindkraftverk eftersom landbaserade har mycket sämre verkningsgrad och genererar lägre årseffekt.”

Han fortsätter med att det räcker med 3200 havsbaserade för att ersätta kärnkraften och vidare: ”Allt tyder på att vindkraften aldrig blir det leveranssäkra energialternativ som kränkraftmotståndarna drömmer om.” Däremot blir det förödande för svensk industri och även för miljön när ersättningen otvivelaktigt blir olja eller kol.

PT 2015-08-20 s 31 Kungörelse. Ansökan. ”Svevind ansöker om tillstånd till täkt enl 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 139 000 ton morän och 60 000 ton berg under en tidsobegränsad period. Täktverksamheten avses att bedrivas inom fastigheten Kilbergsheden 1:2 i Piteå kommun.” Skriftliga yttranden Länsstyrelsen senast 14 sept 2015. OBS! Det står faktiskt TIDSOBEGRÄNSAD, dvs för all framtid! 

2015-08-22 PT s 5 Debatt. ”Kommunveto mot vindkraft?” Sture Åström, Nätverket klimatsans frågar sig när kommunerna bör använda sitt veto. Han pekar på buller och fågeldöd samt det faktum att det ofta är vindstilla i Europa samtidigt och uppmanar oss att googla ”vindstilla Europa”. Hans slutsats är att det inte går att stänga vattenkraften och kärnkraften om vi ska ha pålitlig energi. Han anser slutligen att det är varje politikers ansvar att stoppa nya vindkraftverk.

2015-08-24 PT s 5 Debatt. ”Klimatavtalet är ödesfrågan”. Sigvard Eriksson, Norrtälje anser att Sveriges regering sänder oss tillbaka till medeltiden om detta nya avtal skrivs på: ”Västländerna som skall stå för fiolerna skall tvingas avveckla fungerande effektiv elproduktion och satsa på så kallad förnybar energi som sol- och vindkraft, som levererar endast då det blåser eller då solen skiner. Allt skall administreras och övervakas av en överstatlig superorganisation. En internationell Climate justicetribunal (domstol) föreslås. Den får befogenhet att genomföra sanktioner mot länder som inte uppfyller sina åligganden.” Han anser att det är hög tid att svenska folket får veta vad som är på gång och vilka konsekvenserna blir.

2015-08-26 Expressen s 2 Ledare. Vik ledarskribent Naomi Abramowicz skriver om det röda svt som inte tar avstånd från våld när det används i syfte att föra fram intressegrupper. Hon skriver om en medarbetare som skulle rekrytera någon som anser att den antirasistiska kampen bör föras med våld, till en ungdomssajt knöts personer vilka handplockats från vänstersajter m m. ”En anställd vid det statliga tv-bolaget manar alltså till marxistisk kamp och får den mildaste av alla tillsägelser. Trots att opartiskhet är ett ledord för SVT, och grundläggande för allmänhetens förtroende för public service.” Hon kommenterar också att undersökningar visar att flest journalister återfinns till vänster…”Den senaste fadäsen hade varit ett perfekt tillfälle för public service att visa att vänsteråsikter inte utgör ett undantag från regeln om opartiskhet.” Så skedde alltså inte.

2015-08-27 Expressen s 30 Lotta Gröning, som faktiskt bott och verkat i Luleå, anser att Vattenfalls politik är oansvarig och människofientlig. Vattenfall skulle inte klara sina ogenomtänkta idéer om det inte vore för att dessa finansierades av den lönsamma vattenkraften. ”Bolagets brakförluster beror på en politisk idé om att vi är världsbäst på fossil el, men hur tänker ansvariga politiker? Kärnkraften som är fossilfri straffbeskattas och i stället görs enorma investeringar i en olönsam vindkraftsindustri. Vindkraften är en politisk storsatsning som kör över människor, förstör naturvärden som värsta baggböleri, något som ansvariga politiker blundar för. Elen säljs med förlust och många länder drar nu ner på utbyggnaden.

Men inte Sverige:” Utomlands agerar Vattenfall likadant fast där gäller det brunkol. Människor vräks och miljön förstörs – helt utan hänsyn. Kärnkraften står inför ett trendbrott, skriver hon vidare, det gäller att vi är med på forskningen medan tid är. Framtida generationer ska ha en möjlighet att välja och det krävs en flexibilitet…”Men inte i Sverige, här stryper politikerna forskningen och har överlåtit analysen om energipolitiken och miljön till forskare, som de själva betalat och dessutom formulerat deras forskningsuppdrag. Vad har då kommande generationer att vänta sig med ett energisystem byggt på vindkraft, gasturbiner och vattenkraft?

Höga elpriser, gas från Ryssland och ett avindustrialiserat näringsliv är mitt tips.”

2015-08-28 PT Ins s 4. Bondökanalen gagnar endast ett fåtal personer skriver signaturen Revisorn. Bondökanalen grävs för att båtägare ska slippa runda ön, vilket endast gynnar ett fåtal mycket rika båtägare menar skribenten. Ön, som är till salu med vindkraftverk och allt (PT 2015-06-06) har tomter vilka skulle gynnas av en snabbare båt trafik. Allt detta bekostas av Piteå kommun som ju kämpar med stora underskott, neddragna skolor och krympt vård. Signaturen Revisorn vill inte betala för några få båtägares nöje. 

2015-08-31 P4 norr nyheter 07.55. Vattenfall uppger att det går att förena vindkraft med naturturism i Harads. Det världsberömda trädhotellet i Harads motsätter sig vindkraft på Haradskölen (se 2015-06-10) ett fredat område. Bodens kommun vill undersöka om det går att ändra planen och ta bort det fredade området. Trädhotellets ägare har, sedan i våras när planerna först blev kända, stoppat alla investeringar i väntan på besked. Blir det vindkraft måste trädhotellet flytta då varken svenska eller internationella intressenter vill ha vindkraft i närheten. Erbjudanden om alternativa kommuner/länder dit omlokalisering kan ske utan att störas av vindkraft kommer in hela tiden. Detta är även ett renskötsel område!

2015-09-01 s 4 Ins Peter Roslund kommunalråd Piteå kommun kommenterar Bondökanalen med att allmänintresset (hos de som har båt) är väldigt stort. Samtidigt som turbåtarna också kan köra genom kanalen. 

2015-09-02 PT Debatt s 5. Sture Åström Nätverket Klimatsans hävdar att vindkraften är nyckfull. Han förklarar, bl a i siffror med Danmark som exempel, hur det blir när det inte blåser. Att reservkraften måste gå vare sig den används eller ej, att det således är dubbla energikällor som nyttjas i stället för en.

Norran del 1 s 20 Landstinget Västerbotten vill förbättra sin miljöprofil, bild vindkraftverk och länstrafikens logga insatt av Norran. Ordf Peter Olofsson (s) säger att landstinget måste bli fossilfritt samt att det kommer att kosta. Ett förslag om att använda certifierade förnybara energikällor röstades ned till förmån för förnybara utan hänsyn till hur energin producerats.


Creeper MediaCreeper