Lästips - "A green fatwa"

Urban Zingmark 23 Maj, 2015 16:03 Lästips Permalink Trackbacks (0)

Lästips för dig som är intresserad av industrisamhället och energifrågor.

Jonas Anselm, Linköpings universitet, tema teknik och social förändring, bedriver tvärvetenskaplig forskning. Han har visat hur debatten om klimatförändringar, när den var som mest intensiv 2006-2009 gav upphov till olika idériktningar. En riktning var klimatskeptikerna, de som förnekade behovet av drastiska förändringar. Denna grupp utgjorde en liten minoritet, men var flitigt förekommande i debatten. "Stockholmsinitiativet " profilerade sig på sin egen blogg och på tidningarnas debattsidor. Inriktningen var mot vindkraft och för kärnkraft, allt med ett odiskutabelt ideal om ett bestående industrisamhälle.

Anselm beskriver gruppen så här:

This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality.

Det nya med Anselms forskning är användningen av  begreppet maskulinitet i ett industrisamhälle under förändring och tillbakagång. I förlängningen kan vi även se konsekvenser för drabbade av vindkraft och kärnkraft för individer och samhällen. Förespråkarna för tillväxt till varje pris är en högljudd maskulin grupp som tagit stort utrymme i debatten. Har denna grupp en grön fatwa vilande över sina huvuden?

Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, 'A green fatwā?: climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity', NORMA: Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier = International Journal for Masculinity Studies (Online)., 2014(9):2, s. 84-96, 2014

Abstract:

From the autumn of 2006 and until 2009, climate change was described in Sweden as having apocalyptic dimensions. There was a parliamentary and public consensus that anthropogenic climate change was real and that society needed to take responsibility for lowering greenhouse gas emissions, though a small group of climate sceptics did not agree with the majority of the scientists or the need for drastic changes in the organization of Western societies. This small group, with only one exception, consisted of elderly men with influential positions in academia or large private companies. In this article we discuss how they described themselves as marginalised, banned and oppressed dissidents, forced to speak against a faith-based belief in climate science. They characterised themselves as having strong beliefs in a market society, great mistrust of government regulation and a sturdy belief in engineering and natural science rationality. We contend that climate sceptics in Sweden can be understood as being intertwined with a masculinity of industrial modernity that is on decline. These climate sceptics tried to save an industrial society of which they were a part by defending its values against ecomodern hegemony. This gender analysis of climate scepticism moves beyond the previous research of understanding this discourse as solely an ideologically-based outcry against science and politics, and highlights the recognition of identities, historical structures and emotions.

Anselm har en omfattande produktion i teknik och social förändring. Vi rekommenderar: Anshelm, J. (2012): Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö. Länk.


Creeper MediaCreeper