ICAs Buffé klantar sig

Bernd Stymer 03 Oktober, 2010 13:28 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

I det aktuella numret av ICAs kundtidning Buffé, skrev man om "vindkraft i påsarna", för att påskina att ICA köper vindel som inte skadar klimatet i produktionen av sina bärkassar.

Detta reagerade jag på, med fakta som finns på bl.a. denna sajt.

Jag skrev:

Med anledning av att ni skickat mig tidningen buffe´ och där på sid. 36 skriver "vindkraft i påsarna" ställer jag frågan till er om ni verkligen vill att vi skall sluta handla hos ICA som tycks vara sådana idioter som skriver så. 

På Internet finns många skrifter som visar dumheten av det ovan citerade, t.ex. www.helgaro-liv.se eller www.skyddamiljön.se. 

Där kan ni få siffror på att ett vindkraftverk aldrig kan gottgöra det utsläpp av CO2 som skapas vid bygget genom el från verket under hela dess gångtid. Det betyder att ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige desto mer skadas klimatet. 

Dessutom är det genant att handla hos sådana idioter som tror att de kan få "vindel" i maskiner som producerar påsarna. 

Nu bidrar ICA till Klimatkatastrofen genom sina plastpåsar. 

Skriv det och inget annat strunt.

Svaret platsar i denna nya kategori Floskeltoppen (vår fetstil):

ICA har ett ambitiöst klimatarbete med tydliga mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Förutom det vi gör inom vår egen verksamhet arbetar vi också för att påverka samt minska våra leverantörers klimatpåverkan bland annat genom energieffektiviseringar. 

Precis som du påpekar är det så att även om man köper så kallad grön el från elleverantörerna så är det inte de facto denna som kommer i eluttaget. Detta framkom inte tydligt i artikeln. När det gäller vindkraftens vara eller icke-vara så pågår det många diskussioner om detta. Min inställning är att det är viktigt att satsa på förnyelsebara energikällor för att driva utvecklingen framåt, men det är också viktigt att man grundligt granskar och utreder dessa förnybara alternativ så att man klart vet dess för- och nackdelar.   

Vänligen

Chef Miljö & Socialt ansvar 

Denne chef skulle behöva läsa på Foot in mouth


Creeper MediaCreeper