Berättelse från Brattberget - 2015 - del 1

Inger Almström 13 April, 2015 15:43 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 1 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2014 - del 1del 2, del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

Dagbok för Brattberget, Arvidsjaurs kommun. Hotat av Kraftö vars marknadschef Alexander Eriksson, helikopterpilot vid G4S rånet kommer ut efter att ha sonat sitt brott samtidigt som Kraftö ska ha lämnat in de kompletteringar länsstyrelsen begärt. Bägge händelserna väntas under januari.

Vindkrafthändelser från närområdet som vi får kännedom rapporteras också i den mån vi får kännedom om dessa, via media eller via medlemmar i Föreningen Livskvalitet för Stöverberg eller andra källor. Källor redovisas inte med namn om personen inte önskar det.

2015-01-05 Norran s 6. Nordisk vindkraft AB vill bygga 19 vindkraftverk, 220 m höga, i Bastuträskliden och 13 i Lillkågeträsk. Försvarsmakten har inget emot det.

2015-01-10 PT s 35 Skelleftekraft söker en vindtekniker till Uljabuoda (Arjeplog) drift och underhåll inkl nybyggnad vind och vatten.

2015-01-14 Norran s 7 Nyheter. Nyheter i Norr citerar Kraftös Anders Nilsson där han säger att länsstyrelsen ännu inte tagit ställning till Brattberget, att bolaget ska lämna in ”ytterligare material” samt att ”vi har avtal med både närliggande byar och med kommunen om bygdemedel samt att arbetstillfällen kommer att skapas”. Vi provar dementera. Något avtal med vår by har inte skrivits, ej heller har vi gett fullmakt till någon att göra det åt oss. Frågan har varit uppe i fullmäktige våren 2013 men förkastades då. Kommunens vindkraftplan, utan oss, är beslutad och vi har inte fått några indikationer på att planen är under omarbetande – trots detta fortsätter hetsjakten på oss bybor i Stöverberg och Järvträsk. Som en jämförelse kan uppges att Markbygden enligt avtal ska få ut 10-12 000 kronor per år men att inget betalades ut 2014 p g av bristande lönsamhet. (Kristina Falk, Svevind 2014-12-07).

PT s 14 Nyheter. Samma som ovan men med förhoppningen att länsstyrelsen snabbt ska avgöra till bolagets fördel, att ingen ska överklaga och att byggstart ska ske hösten 2016. Vi provar dementera avtal med vår by.

2015-01-15 P4 Norr. 7.30 och 8.50 nyheter. Vattenfall uppger att vädret med regn, snö och kyla blandat gett den värsta nedisningen någonsin. Elledningar hänger ner i backen och allmänheten varnas för att ta saken i egna händer. Speciellt svåra förhållanden i Tornedalen och Inlandet. Locket på officiellt för vindkraftverkens nedisningar men de långa strömavbrotten på sina ställen blev för svåra att sopa under mattan och att skylla på att ledningarna på sina håll är från 1930-40 talet och att vinsterna använts till annat än det underhåll kunderna betalat för sedan dess och nu visst ska betala hela kostnaden för att åtgärda nätet är ju så kolonier i allmänhet behandlas.

PT Insändare s 4, v sida. Bild och bildtext i fet stil i blickfång mitt längst ut: ”Huruvida regioner eller kommuner ska få betalt är ointressant för de som drabbas av tvångsförflyttning på grund av vindkraften, skriver skribenten.” Rubrik ”Avsaknad av mänskliga rättigheter” fet stil, storlek 18, bildtext upprepad sedan ”För oss är det enda som är intressant om vi ska fördrivas från de hem vi faktiskt är ägare till utan ersättning som det är idag eller om vi kan få likvärdigt ersättningsboende alltså byta nyckel för nyckel. Vi motsätter oss avsaknaden av mänskliga rättigheter för de som kommer i vägen.” Redaktören har ändrat lite men jag är ändå nöjd över att de tog det och att det kom dagen efter Kraftös utspel. 

2015-01-16 Norran, Sista Ordet s 19. Under rubriken planerad Vindkraftspark i Glommersträsk, rakt över mitten med bild och bild text: Nej tack. Lägg ner projektet, uppmanar skribenten. Avtal med byn Stöverberg dementeras, hänvisning till planen där vi inte finns med samt avståndet i denna 2 km eller 10 x höjden och verk på 220 el högre ryms inte på de 2,5 km som det fortfarande är rakt över Brattberget. ”Slösa inte med länsstyrelsens tid på detta. Lägg ner projektet!” Trendbrott att Norran tar in något som inte är odelat för.

2015-01-17 PT Nya Företag s 28. Carl-Henry Lundström, Glommersträsk styrelseledamot och Majvor Sjöklund, Koler är styrelseledamot i Lundströms skogsbyrå AB, Glommersträsk. Firman har bedrivits i några år tillsammans med lantbruket som enskild firma. Gemensamt för styrelseledamöterna är vindkraft.

S 17 Nedisning på grund av tung blötsnö i Markbygden. Timslånga avbrott runt Koler, Lillpite men även Rosvik och Trundön. Helikopter har fått användas för att försöka blåsa ledningarna fria från snö. Att anlita helikopter blir dyrt men Vattenfall hade haft personal ute hela natten som arbetet med den tunga snön utan att kunna göra nämnvärd skillnad.

2015-01-20 PT s 14 ”Planerna på att bygga 25 st 150 m höga vindkraftverk i Blåsmark lever.” …”Tidigare drevs projektet av delvis Irlandskägda Kraftö som också planerar för en vindkraftspark i Arvidsjaur vilket PT skrev om 14 januari.” Schweiziska Alpiq, vilka har 2 projketanställda i Oslo, ämnar köpa billigare generatorer än tidigare planerat samt att de tänkt behålla vindkraftparken. Ursprungligen hade de velat ha 180 m höga verk men fick inte igenom detta. Förhandlingar med underleverantörer sker nu och investeringsbeslut tas i mars möjlig driftstart hösten 2016.

Förmodligen är det därför det varje lördag i mäklarnas sidor i PT finns ett antal villor i Blåsmark till salu, under rubriken lugnt och lantligt läge…

I Luleå, 7 dec, fick vi kontakt med en Fredrik Nejman, journalist på visitkortet. Han lovade försöka ta reda på varför vindkraftdrabbade inte har några mänskliga rättigheter och vilken myndighet som beslutat detta samt vilken myndighet/organisation som tar hand om vindkraftdrabbade internflyktingar. Antagligen var det för obekväma frågor att ens försöka besvara – men det lät inte så då… Vi har väntat på resultat och även sökt honom via fredrik.nejman@desken.se utan resultat, vilket också är ett svar. Samma efternamn förekommer hos en redaktör i Sveriges Natur 5/14.

SVT Rapport. Lena Hillert, docent Karolinska, går till angrepp mot elöverkänsliga. 

2015-01-21 s 8 PT rättar. Alpiq har inte köpt några turbiner till Blåsmark, de förhandlar.

SVT Västerbottens Nytt. Sjukhusen i Västerbotten har behandlingsrum för elöverkänsliga, inte totalt avskärmade, men bättre än vanliga rum. Ingen blir informerad om att dessa rum finns, därför används de inte. 18.12 samma sändning. Energiminister Ibrahim Baylan, s, vill se utökad vindkraft. Sammanträffandet är för bra för att vara en slump, men det kan även finnas andra intressen t ex stadsbyggnation under kraftledningar, mobilmaster etc.

2015-01-22 PT s 20. Ibrahim Baylan besöker Finnfors kraftstation. ”På agendan stod utvecklingen och den framtida vattenkraften samt satsningen på vindkraft i Blaiken.” Lorents Burman, s, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå önskade en utbyggnad av stamnätet. Skelleftekrafts vd Hans Kreisel uppger att ministern och han har samma syn på framtiden (och vilka som ska betala?).

Samtidigt rapporterar elektriker att i princip alla Vattenfalls vindkraftverk i norra Sverige står stilla nu p g av nedisning och andra fel. Underhållet får kosta hur mycket som helst och det finns alltid pengar från ägaren (till skillnad från underhållet av vattenkraften som ska kostnadsberäknas).

2015-01-23 SVT Oddasat 17.30 Visar stillastående vindkraftverk i fjällmiljö. Förlorad renbetesmark är ett reellt hot. TV4 19.00 Nyheter. Uppdrag Gransknings kampanj för att bommullsfabrikanter ska sluta använda råvaror vilka växt på mark som multinationella bolag lagt beslag på har lyckats. Vänd blickarna mot oss nu!

2015-01-24 PT ins s 4 Arjeplogs Allmänning vill avverka en fjällnära skog på ett för samerna viktigt och längre tillbaka heligt berg. Bassegielas. Naturskyddsföreningen och samerna säger nej i samråd men deras samrådsyttrande är inte bilagt avverkningsansökan till Skogsstyrelsen. Samråd är, enligt Björn Mildh SNF, endast ett spel för gallerierna. 

TV2 17.15 ”Hur man gör för att rädda ett folk” Om bl a rasbiologi. Herman Lundeborg lär, enligt programmet, ha haft ännu en teori kallad ”Högre Svensk Civilisation”. Denna teori rättfärdigade allt annat som skedde då, bl a rovdrift utan ersättning. Tydligen har teorin levt kvar och rättfärdigar än idag s k ”landgrabbing” där både ägare och brukare är maktlösa mot stora bolag vilka agerar nu som då med statens goda minne.

Vilket påminner om att P4 Norrbotten rapporterat att gruvbolaget Northland Resources i Kaunisvaara sänkt grundvattnet 16 m. De hade visst tillstånd till drygt en halv meters sänkning. Vidare har dammar anlagts på mark de inte hade tillstånd till och nu är ju bolaget i konkurs. Arbetet med att hitta nya ägare uppges inte försvåras av dessa nyupptäckta omständigheter.(även 2015-01-26 s 13 PT och TV2 21.50 dammarna ligger på flera olika personers mark, miljöbrott) 

2015-01-25 P4 12.25 Ärkebiskop Antje Jackelén. Kyrkan ska göra upp med sitt kolonialistiska förflutna. Innebär det att de ämnar göra rätt i fortsättningen och stoppa fjällnära avverkningar och vindkraft på kyrkans mark samt hjälpa lokalbefolkningen med stöd mot andra exploatörer? Utredning av rasbiologi och den kolonialistiska eran skulle göras. Ett tips, titta då även på kyrkans syn på kolonisterna (oavsett ursprunglig hemvist och/eller ras).

2015-01-26 s Insändare. PT låter oss replikera att ingen boende i Stöverberg har skrivit på eller via fullmakt låtit någon annan skriva på för Kraftö. Överst på sidan med bild och bildtext ”Eftersom det fortfarande är 2,5 km rakt över Brattberget ryms inte 17 verk med planerade höjder av 220-230 meter eller högre inom detta avstånd, skriver Sixten Almström. PT avslutar insändaren med att Anders Nilsson, projektledare, Kraftö vind har avböjt att svara på insändaren. 

PT s 6 Piteå Energi har dragit en ny ledning i Lillpite, flyttat befintlig från rågång in på en persons mark utan samråd. Nu vägrar de göra rätt för sig trots att han hindras i sitt arbete på gården vid ekonomibyggnader samt vid transport via en, av ägaren, byggd skogsväg. Hittills har ingen myndighet velat hjälpa markägaren. Energibolagets VD säger på ett ungefär att han inte var chef när det hände och nu är ju ledningen där… Samma sida FN-kritik mot Sverige om rättigheter. Hatbrott, växande våld mot kvinnor och etnisk diskriminering, den här gången.

Skogskväll i Norsjö. Rapport 4000 m3 stolpvirke (det bäst betalda) vid väg blåste ut i årsskiftet inom Lycksele kommun. Avverkningsanmälan godkänd, virket sålt på rot, pengar utbetalade…då kom Naturskyddsföreningen i en buss och alla sprang omkring bland vindfällorna. Omedelbart stoppade Skogsstyrelsen den av dem redan godkända avverkningen. Omgivande växande skog, på samma marktyp, kommer att bli förstörd av insektsangrepp. Om inte skogen redan haft ett saluvärde hade ägaren nog blivit utan både avverkning och pengar men nu var den ju såld varför den kommer att ersättas men inte skadorna på omgivande ungskog. Vi fattar inte varför SNF stoppar avverkningar av produktionsskogar när den växande nordliga barrskogen är världens lungor men godkänner avverkningar som ersätts av neodym, bly och 20 m breda asfaltvägar på samma typ av mark.

2015-01-28 Kraftö ska, enligt säker källa, ha ett möte i Glommersträsk, i veckan, där de ska informera kommunpolitiker (men inte berörda) om sina planer.

Norran s 8 I Arjeplog har det första samrådet för Bottenvikens vattenområde hållits av Vattenmyndigheten inför programperiod 2015-2021. Överlag har vårt vatten bra kvalitet men påverkan genom tiderna såsom flottning, kraftverksbyggen, skogsbruk m m oroar. I sammanhanget nämns Pite älven. Det senaste hotet av bly och neodym m fl farliga grundämnen och substanser som Bisfenol-A varianten BADGE nämns inte alls.

Norran s 19 Sista ordet. Tommy Nordbrandt, Umeå skriver om att behandling behövs för att ta de som är diagnosticerade med elöverkänslighet tillbaka till livet. Medias trakasserier gör inte saken bättre. Han hänvisar till Europarådet som 2011 uppmanade sina medlemsländer att starta informationsprogram gällande trådlösa nätverk, särskilt akta barnen samt att skapa särskilt lågstrålande områden skyddade från strålning för de elöverkänsliga samt att sänka gränsvärdet radikalt.

PT s 29 Tillstånd. Länsstyrelsen i Norrbottens län har lämnat Svevind tillstånd att bryta och vidareförädla 3 000 000 ton berg till och med 21 aug 2040. Täkt Hästberget ca 10 km nordväst om Koler. Ev överklaganden till Mark och miljödomstolen.

2015-01-30 PT s 2 Krönika. Aron Lahti. Deltagare i Aftonbladets utbildning för unga opinionsbildare. ”Vem är väl en höbal på plattan?” Om politikers och andra makthavares sätt att distansera sig från ett tänkt Avkrokeby. En evig påminnelse om ursprung och arv.  Som ett tecken på ”missriktad lantis-pride” skriver han, blev tidningen Lands ”Årets hetaste lantis” en Trollhättebo som gjort mycket för studenter inne i staden. Där frångås jordbruksverkets definition gällande vad som är tätort och vad som är landsbygd. Vi blir bara en karikatyr, en kuliss.

S 15. Polarkraft AB, dotterbolag till Polarbröd AB, har färdigställt sitt 4e vindkraftverk. De flaggar för fler för att förse företagets ”lagerfrysar ute hos våra distributionsnoder” med el. Då lär brödet bli grönt.

2015-01-31 Norran s 10. Vindkraftsmöte. ”Förhoppningen är byggstart 2016. Arvidsjaur. Kraftö Vind om sina planer för Brattberget”. Anders Nilsson, Kraftö hade bjudit in samtliga politiska partier och Christer Andersson, Vindkraftcentrum i Jämtland. Centerns Bjarne Hald ansåg att det inte var något nytt utan ett rent informationsmöte som Anders Nilsson inte ville ha för stort, dvs ingen som vet något om förhållandena vid Brattberget eller i Jämtland skulle komma och störa. Tyvärr hade ingen varit solidarisk nog med oss att nämna möteslokal och tid före så vi kunde inte försöka ge vår syn alls, vilket ju är det vanliga. 

Det verkar som om flera politiska företrädare trodde att saken var avgjord i och med att Brattberget inte finns i planen men planingenjör Britta Lundgren ansåg att så var det inte alls. Hon kan uppenbarligen inte betydelsen av orden ”alla övriga olämpliga” vilka anges i planen. Inte heller har hon förstått att planen innehåller specifika avståndsregler 2000 m eller 10x höjden om verken är högre än 200 m, mellan verk och boende.

Det är samma planingenjör som inte förstod att hon skulle kalla enligt lantmäteriförteckning när hon planerade (plan ännu ej fastslagen) att göra industriområde av Stormyrlidberget med omgivande fastigheter. Ännu en dold agenda och ett försök av Arvidsjaurs kommuns tjänstemän att göra vindkraftfrågan till ett rent tjänsteärende. 

Även PT s 12, som hävdade att politikerna blev överraskade av planerna. Hur kan de vara ovetande? Efter flygblad, informationsmöte med Arne Hellsten, personlig information, medborgarförslag, insändare i tidningarna – inte minst under januari månad?

Britta Lundgren, planingenjör säger här: ”Brattberget var med i diskussionen ett kort tag men togs bort från förslaget då det blev märkligt eftersom det inte var med från början. Vi har alltså varken bedömt det som lämpligt eller olämpligt”. Vidare ”kommunen ännu inte tagit ställning kring Brattberget då de inväntar färdiga handlingar och länsstyrelsens beslut.” Hon undviker med flit det hon blivit upplyst om, nämligen att kommunen försökte driva igenom detta under förra kommunalrådet utan att vi haft samråd. Så lätt tar kommunens tjänstemän på samråd, information, nationella lagar, den egna planen och vad som är beslutat i den. Skrämmande, minst sagt. Är detta en kommun någon människa vågar stanna kvar i?

Vilket osökt leder till krönikan s 2 av Oscar Sedholm, Sametinget. Han har skrivit att ingen regering fattat att det inte går att samexistera om bara en ska sätta villkoren. Samråd har ingen effekt då den som blir utsatt för samråd ändå bara ska samtycka. Ingen bryr sig men även den som är passiv har del i kolonialismens utövande. ”Skall vi inse att det finns fler möjligheter för Norrland att leva än att exploatera allt och alla?” Han berör inte makthavarnas härska/söndra tekniker vilka de genom att ställa olika grupper av samer mot varandra, mot oss övriga boende samt tydligast i exploateringsfrågan alla mot alla med mutor. 

PT s 12 Nystartat företag vill serva vindkraft i norr. Räknar med att utom de 3 anställda använda sig av praktikanter. Som kunder anger de Blaiken, det är ju en god affär, de åker dit, kan inget göra p g av nedisning och åker hem igen. De vill ha fler kunder runt hela norden och tror sig kunna konkurrera – med vad då? Hur har ni tänkt kringgå säkerheten och lönerna?

Kl 11.00 En äldre örn kommer seglande rakt över vår gård. Den har blivit störd av alla skotrar vi kan höra uppe i Brattberget. Förra helgen körde någon inte bara kors och tvärs över den äng jag lånar, men lämnade vindkraftförespråkarnas intakta, över örnens utfodringsplats och nu kan den riskera boet.

2015-02-01 Markbygden och flera andra intressenter kommer att överklaga uttaget av 3 000 000 ton berg vid Koler. (ovan 01-28)

2015-02-01 Fors på Länsstyrelsen meddelar att de gett Kraftö anstånd till 31 mars 2015 med kompletteringarna. Svårt platta ut berget och göra avstånden längre?

PT s 9. Vindkraftcentrum, en del av Piteå Science Park önskar sig 7 miljoner i EU stöd perioden 2015-17, en ökning från de 4,8 milj som beviljats föregående period. Ansökan ”görs i samarbete med länsstyrelsen i Norrbotten, Regionförbundet i Västerbotten”. Normalt ska aktören själv satsa lika mycket som ges i EU medel i det här fallet pengar från allmänhetens övriga behov.

Sveaskog visar vindkraft. Bolaget har 200 etablerade verk, 50 under byggnation och flera hundra planerade. Vill du veta var? Gå in på Sveaskogs hemsida. För den som inte har uppkoppling nog eller ens internet är det bara ta kontakt med närmaste kontor så hjälper de till.

2015-02-03 PT Ins s 4. Debatten om den av Skogsstyrelsen tillåtna avverkning på Bassegielas: ”Nutida lappfogdesystem”. Björn Mildh, SNF och Skydda Skogen anser att Skogsstyrelsen ägnar sig åt myndighetsmissbruk och hänvisar till Skogsvårdslagen § 13 punkt 2, som samerna hänvisat till i sitt nej till avverkning.

S 27 PT Norra skogsägarna har en föreläsning i Sikfors om Allemansrätten med Björn Galant, expert på allemansrätt och infrastruktur hos LRF. Vi hade gärna deltagit men svårigheterna att ta sig genom Markbygden omöjliggör ett besök, vi hoppas att liknande möten kan ske på annan plats.

2015-02-04 PT s 15 Winterwind konferens på Pite Havsbad. Vindkraft troendes eget möte för inbördes beundran. Jag misstänker starkt att den sekt som kallar sig Svensk Vindkraftförening får sitt möte betalt av allmänna medel. Skillnaden mellan sekterism och forskning är att den förra inte erkänner andras åsikter och gärna värvar nya troende med löften om guld och gröna skogar. Seriös forskning kan inte garantera något annat än att alla rön noga beaktas, både de man trodde skulle bevisas och de man faktiskt fann, ofta något annat. Den som påstår att hen forskar utan att ta in motstående uppgifter i sina rapporter är ingen forskare. 

Tyvärr kommer säkert någon politiker att trilla dit och bli troende men som med alla sekter brukar godtrogenhet och dumhet i dessa frågor kosta pengar och kräva ”avgiftning” för att personen ska kunna återgå till ett normalt liv. 

Det kanske blir nästa uppgift. Lärdom kan säkert dras av experter inom områdena avhoppare från sekter och andra kriminella gäng. De senare har, att döma av metoderna vindkraftförespråkarna ägnar sig åt, mycket gemensamt.

2015-02-05 PT Nyheter: ”Enercon kör med isfria vindkraftverk”. Under det panelsamtal som avslutade Winterwind konferensen hävdade Eva Sjögren vid Enercon att alla deras verk har avisningssystem som fungerar. Om Uljabuoda varit utrustat med detta hade förra vinterns stopp undvikits. I Markbygden och på Gabrielsberget är verken av den typ som inte isar ner. Synd att inte tidningen kontrollerat hur stor nedisningen i själva verket är i dessa parker.   

I nästa andetag vill den samlade vindkraftindustrin ha pengar till forskning för att få fram avisning! Branschen med Stefan Ivarsson, vd för Scandinavian vind i Karlstad, beror det på att ett av kraven för finansiering av staten är att testparken ska ligga på statlig mark och markfrågan är ännu inte avgjord. Där var också, tydligen, mindre problem med finansieringen. 

2015-02-06 PT s 1 ”Stark motvind för planerad testpark”, vidare s 11, Nyheter: ”Ingen medvind för testparken”. Som ”hinder” uppges att markägare inte vill släppa till marken samt rennäringen. Dvs vi människor som bor och verkar här är ”hinder”. Parken skulle helst ligga i fjällkedjan. SNF säger, enligt kurs Luleå 7 dec, nej till fjällkedjan och kusten men ja till allt ”värdelöst” emellan.

Ett flertal kommuner bl a Gällivare och Piteå har visat intresse. Piteås Blåsmark föll ur p g av för svaga vindar. Vilket tydligen inte hindrar Schweiziska Alpiq att gå vidare med sina planer där och mäklarna med att annonsera ut villor på löpande band ( 02-07 PT s 3, 9). Swerea Mefos i Luleå leder forskningen som hittills kostat 8,8 miljoner kronor. Sedan tidigare finns testparker i Norge, Danmark och Canada (Quebec).

2015-02-11 Norran s 8 wpd Onshore ansökan Länsstyrelsen Vbotten, 17 vindkraftverk på Aldermyrberget, Jörn, Skellefteå kommun. Vägen mot slalombacken. Lst inte svarat ännu.

2015-02-13 PT s 10 även Land 3/2015. På sid 21 står det att Polarbröds 4 vindkraftverk som gör att de kan grädda bröd i Älvsbyn, ligger i Dalarna. Då går deras ström i syd-nordlig rikting då? 

PT s 18. Eftersom PT rapporterar om att fyra vindkraftverk i närheten av Sävsjö är stoppade av Mark- och miljööverdomstolen på grund av att analys för påverkan på tjäder och orre saknas anser förmodligen tidningen att denna dom kommer att bli prejudicerande.

PT Kungörelser s 35. Arvidsjaurs kommun. Underrättelse om bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar – Avaviken 2:1. Ansökande företag och syfte saknas. Via kommunens hemsida kan man se att sökande är Net4Mobility HB c/o Netel, syfte saknas. En notering från 2013 års vinddagbok visar att då ägdes dessa företag i ledningsbranschen av Svevind, marken ägs av Sveaskog och syftet är därmed klart. Överklagan senast 6 mars.

2015-02-16 fm. Järvträskare ser en örn vid korsningen Baktsjaurvägen – Norsjövägen ca 3 km fågelvägen från Brattberget (och oss). Den uppehöll sig vid vägkanten men flög iväg när bilen kom. Kanske hade något mindre blivit överkört?

2015-02-17 PT Sid 1 Piteå kommun avslår överklagan om vindkraft. Vidare s 15. Nio markägare i Jävrebyn vill bygga vindkraft. Piteå kommun har sagt nej, inga byggnationer vid kusten. Markägarna överklagat till Förvaltningsrätten där deras överklagande avslås. Förutom att Piteå kommun anser att kustlägen är olämpliga är området av riksintresse för renskötseln. Markägarna anser att detta är feltolkat då Piteå kommuns vindbruksplan inte innehåller några exakta upplysningar om lämpligt eller olämpligt, dessa beslut tas för varje objekt. Markägarna anser inte heller att avstånd till bebyggelse, 650 m, är rätt. Vindkraftbolaget har mätt till 1200 och renarna, ja dom ryms väl ändå eller…. Markägarna har inte tagit ställning till om de ska fortsätta överklaga. Aktuellt vindkraftbolag inte nämnt vid namn.

PT s 14. Länsstyrelsens yttrande om Lavergruvan, Älvsby kommun närmar sig. I texten står det att Eva-fyndigheten i Sandberget som länsstyrelsen sagt nej till med hänvisning till riksintresse renskötsel nu är på regeringens bord. Återstår att se om regeringen tycker att Sverige behöver en gruva av Talvivaara typ med brytningsrätt till ännu ett bolag av typen Northland, Fäbodliden och Blaiken vilka samtliga lämnat miljöbrotten och återställandet till det allmänna att ta hand om för evig tid till astronomiska kostnader.

Norran del 1 s 7. Skellefteå kommuns tjänstemän föreslår kommunstyrelsen att godkänna en etablering av 29 vindkraftverk i Blåbärsliden, sökande Holmen Energi AB samt 39 verk i Ljusvattnet/Risåkläppen för FB Byggkonsult ABs räkning. Samtliga verk i den vackra Burträskbygden. Ansökan inlämnad till länsstyrelsen Västerbotten. Skellefteå tänker uppenbarligen följa i Piteås spår och bygga sönder byarna i den vackraste delen av kommunen. De borde ta lärdom av fiaskot i grannkommunen och stoppa sitt eget vansinne innan det är för sent.

2015-02-24 PT s 5. Insändare. Arvidsjaur centerns Bjarne Hald anser att S och M sviker norrbottningarna genom att avslå centerns motion om att flytta fastighetsskatten för 90 % av vattenkraften, ca 110 miljoner kr per år, som produceras i skogslänen tillbaka dit. Han vill också ha en flytt av fastighetsskatten för vindkraftverken i samma region men där finns såklart inga siffror. Dessutom vill han (och centerpartiet) ha kvar bygdemedlen för både vattenkraften (där siffror finns men ej är redovisade här) samt för vindkraften. Om han hade varit uppmärksam hade han vetat att 5x10 mil Markbygden 50 000 ha vindkraft och delvis förstörda byar inte kunde få något bygdemedel av den utlovade storleksordningen 10 – 12 000 (tio till tolvtusen Svenska kronor!) i år p g av utebliven vinst 2014 (2014-12-07 Svevind, Falk). Märkligt att han nu hittat Piteå Tidningen som han annars inte tycks läsa då han missat vår kamp för överlevnad på samma insändarsidor i januari i år.  (Se 01- 15, 16, 26, 31).

2015-02-26 Arvidsjaurs kommunstyrelseprotokoll 2015-02-11 ute nu. Ks § 64 Dnr 00002/2015 Informationsmöte – Kraftö vind. Vi har begärt ut handlingarna i detta ärende. Märkligt att närmast berörda till liv och död ska läsa i tidningen att bolaget inte vill ha oss där (se ovan) när de stämplat mot vår egendom och våra liv sedan 2007 och sen får som de vill – mot kommunens egna invånare som, enligt kommunens egna regler, har rätt till liv och hälsa?

Träffade en fågelskådare vid vägen i Södra Järvträsk vid lunchtid. Han berättade att där syns, så gott som dagligen, flera örnar. Kanske för att det är ett nödhägn med renar mellan Stenbacken och skvaltkvarnen och någon ren brukar alltid vara för dålig för att räddas när de har svultit. Detta på grund av att snön är stenhård ända ner och omöjlig att gräva sig genom. Nödhägnet ligger mindre än 2 km från Brattberget.

2015-02-27 Arvidsjaurs kommuns kanslist svarade på min begäran med att skicka samma utdrag ur protokollet som finns på internet. Svarade att det inte duger. Vi har rätt att få ut material som angår vår familjs liv och egendom. Nu börjas det igen! Det blir väl J O för att få dem att svara nu igen, suck!

08.04 Omedelbar respons. Kommunalrådet Lotta Åhman (s) ringer och säger att Kraftö endast hävdat att örnen skulle finnas och att det är 3 km gräns till örnar men endast 1,5 km gräns till människor. S och C i Arvidsjaur, de största partierna, vill inte ha vindkraft i kommunen och kommer att använda sitt veto om Kraftö får ihop något till 03-31 och länsstyrelsen köper det. Prioriteringen i kommunen ska vara kommuninvånarna först och sedan renskötseln och turistnäringen. Dessa näringar kan inte existera tillsammans med vindkraft. Någon form av officiellt uttalande väntas så att nuvarande medborgare ska våga satsa på att bo kvar och så att nya medborgare som flyr från vindkraft ska våga bosätta sig i vår kommun. Fortsättning följer givetvis.

Norran: s 9. Försvarsmakten säger nej till delar av etableringen av 38 vindkraftverk i Blisterliden och 35 i Högaliden (vid Bygdeträsket). Störningar i tekniska system.

2015-03-01 Biodiverse 1/2015 s 6-8. Håkan Tunón, Att ta hänsyn till det ogripbara. ”Inom ramen för FN:s Konvention om biologisk mångfald enades världens regeringar 2004 om Akwé: Kon – frivilliga riktlinjer för genomförande av kultur-, miljö,- och socialkonsekvensbeskrivningar av projekt som är tänkta att ske på, eller sannolikt kommer att påverka, heliga platser och mark- och vattenområden som traditionellt bebos eller nyttjas av urfolks- eller lokala samhällen.”

I stort handlar konventionen om att bereda urfolk och lokala samhällen med traditionell livsstil möjlighet till aktivt deltagande vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Riktlinjerna i konventionen finns i svensk översättning sedan 2011.

”Det är viktigt att notera att Akwé: Kon-riktlinjerna inte enbart handlar om heliga platser, utan om alla områden som har betydelse för lokalbefolkningar ekonomiskt, kulturellt eller socialt. Det handlar således om att i ett brett perspektiv väga in konsekvenserna av ett exploateringsprojekt, mycket bredare än dagens MKB:er, och dessutom för det lokala samhället.” Inte förvånande bryter Sverige mot denna konvention också, i alla dess aspekter! www.biodiverse.se.

2015-03-04 Norran, del 1 s 5. Skellefteå kommun ger klartecken för 3 verk i Risåkläppen och 36 ”på höjdplatån strax väster om byn Ljusvattnet” (Burträsk bygden) Tornhöjd max 200 m. För ev läsare obekanta med vårt språkbruk betyder vatten, träsk och tjärn i byanamn att det finns (eller har funnits) sjöar vid vilka byn med samma namn är belägen. T ex Ljusvattnet och Järvträsk, vilka byar har sjöar av betydande storlek och skönhet med bebyggelsen placerad strategiskt till nytta och nöje av dessa sjöar.

2015-03-05 TV1 Rapport 19.30 ff. I mindre sällskap lyssnade jag på rapport med ett halvt öra. Hör bönder vräkta…utan ersättning…hemlösa…politiker till svars…Hann tänka vindkraft och började se, men det var Kina och indignerad reporter. Kanske Kinesisk TV skulle vara intresserade av hur Sverige hanterar likadana frågor? Kanske någon har kontakter åt det hållet och kan förmedla?

2015-03-07 PT s 9 Fastighetsförmedlare fortsätter annonsera ut villor i områden där tillstånd för vindkraft finns utan att tydliggöra detta i annonserna trots att detta är emot Mäklarförbundets etiska regler.

Intressent förväntas själva ta reda på att tillstånd getts samt att t ex Piteå kommun har som praxis att överlåta sitt lagenliga ansvar för medborgarnas liv och hälsa samt ansvaret för att stipulerade villkor följs på vindkraftbolaget. Det är också vindkraftbolaget som avgör om människorna kan bo kvar inom industriområdet eller om de ska vräkas samt ersättningen i det senare fallet. Praxis här har varit 20 000 för absolut toppskick och varierande grad nedåt samt inte ett öre för ekonomibyggnader om än nödvändiga för den boendes överlevnad t ex maskinhallar, djurstallar med och utan djur etc.

Tufft läge att ge över en miljon för ett värde av 20 000! Piteås banker har accepterat förfalskade fullmakter och andra underligheter från en f d förvaltare till lätt handikappad person som inte tycktes få någon rättvisa förrän PT lade sig i frågan (PT 03-05 s 6 och tidigare). Då vindkraftdrabbade som regel inte kan påräkna något rättsligt skydd någonstans uppmanar vi alla spekulanter på fastigheter att verkligen kontrollera alla förhållanden före.

2015-03-11 SVT 1 Rapport: Afghanistan. Västerländska journalister har upptäckt att en del konflikter ”endast” handlar om markstöld (landgrabbing). Undersökningar har gjorts av både västerländska och inhemska journalister. Dessa riskerar livet för att ta reda på fakta om detta. Då undrar vi, varför vågar de inte tala om markstölderna som sker i vindkraftens och gruvornas namn i Sverige? Vad skulle drabba den som vågade som är värre än att riskera livet? Eller handlar det om att vissa människor tillerkänns högre människovärde än andra och de som drabbas i västländer befinner sig i botten av värdeskalan då och att journalisterna tar sig rätten att själva sätta ett värde på oss människor?

2015-03-13 P4 Norrbotten, på samma tema. Pajala kommun som satt alla pengar i luftslottet Northland avser att lägga ner alla byaskolor i den vidsträckta kommunen. Några barn kommer att få 4 timmars längre resväg per dag (av erfarenhet vet vi att angiven tid bör ökas med en timme). Lägg därtill alla byten av färdmedel, billigas möjliga dito! Barnfamiljerna rasar och hotar lämna kommunen. Med facit i hand, gör det! Den kommun som inte respekterar barn kommer till slut även att upphöra med vård och sedan sälja sina medborgare.

PT s 8 Länsstyrelsen vill stoppa Lavergruvan, Älvsbyn. Den nya brytning som Boliden vill göra vid den gamla gruvan i Laver (känd från TV dokumentär om ”mönstersamhälle”). Intressant nog är argumenten de samma fast nu åt motsatt håll mot Markbygdens vindkraft: Renskötsel och Natura 2000 områden, sjöar och tillflöden till Piteälven. Skillnader är kanske främst att arbetskraften vid gruvetableringar och i drift i huvudsak är svenskar samt att området är mindre. Borde inte länsstyrelsen nu när de uppenbarligen fått upp ögonen även stoppa utbyggnaden av Markbygden av samma skäl?

Norran del 2 s 9. Samråd enl miljöbalken Bygdeträsk 1:24 Skellefteå kommun. Brytning och bearbetning av 21 200 ton berg under 25 år samt transporter väg 726. viktoria.dernstedt@wspgroup.se   

Länsstyrelsen Västerbotten miljöfarlig verksamhet, beslut. Tillstånd utvidgad naturgrustäkt Lappvattnet 3:2 och 3:3 Skellefteå kommun. 

2015-03-14 Forts på 03-07 En av bankerna och Överförmyndarnämnden anser att den handikappade mannen nu har skäl nog för en förnyad/öppnad polisutredning. Polisen vägrar ta emot anmälan om misstänkt förskingring, urkundsförfalskning, försvunnet arv på 300 000, förfalskad fullmakt och skuldsättning av den handikappade med flera hundra tusen kronor. Inget brott har begåtts och hur som helst är den som förfalskade namnteckningarna avliden. Flera firmor där den handikappade var skyldig pengar för varor som var uttagna i hans namn har avskrivit fordringarna. Trots detta har den handikappade stora skulder som hans förvaltare dragit på honom. Polisen anser ändå att den handikappade ska anlita jurist och driva målet vidare civilrättsligt. En grupp privatpersoner går in och betalar advokat så den handikappade kan gå vidare i detta ärende. 

Så ser myndighetsutövning via polisen ut i Pite Älvdals distrikt. Vi fick ju också nej och samma kod fick uppenbarligen den handikappade också eftersom åklagare inte vill ta i hans ärende heller. Rättvisa kan endast ges till den som kan skaffa pengar för att få den. Lagarna kan endast upprätthållas mot andra myndigheter, mäktiga organisationer osv om fallet är tillräckligt spektakulärt och drivs av pressen. Det är långtifrån spektakulärt eller ovanligt att vindkraftdrabbade blir sålda med sina egendomar av kommuner och länsstyrelser och det intresserar inte heller pressen. Snacka om diktatur!!!

2015-03-18 Norran del 1 s 6 och del 2 s 14 Kungörelser. Boliden Wind Power AB, Skellefteå, verksamhet bedriva och uppföra vindkraftanläggningar samt driva sådana har gått i konkurs.

2015-03-20 ATL Tidningen. Bilaga LRF konsult. Skogsfastighet till salu: Glommersträsk 7:2, skogsklippare säljer under motiveringen:” Det pågår prospektering för vindkraft och fastigheten ingår i Arvidsjaurs allmänning.”

2015-03-21 Norran del 1 s 6. Skellefteå Kraft går dåligt. Endast 399 miljoner i vinst. Pensionsavgångar kommer inte att ersättas.

2015-03-24 P4 norr morgon nyheter. Norrbottens Länsstyrelse med landshövding Österberg i spetsen anmälda till J O för underlåtenhet att vidta åtgärder mot Northland Resources som, mot gällande tillstånd, körde malm på öppna extra bilar. Inga åtgärder vidtogs förrän konkursen var ett faktum och då hade ju trafiken redan upphört. Northlands förluster uppgick, enligt dagsnoteringen till 14 miljarder kr. 

Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun sammanträder idag. Besökare inte tillåtna under den punkt som ska diskutera Översiktsplanen. Den plan som ställer sig positiva till ”enskilda markägare” som vill bygga vindkraftverk på egen mark samt har gjort industriområde, till att börja med av det som i vindkraftplanen kallas för vindkraftpark Stormyrliden. Några markägare där är av samma konstellation som i Brattberget men där finns också mark som ägs och bebos av en företagare med familj, några stugor bl a vårt torp och Glommersträsk Viltvårdsområde arrenderar mark där och från flera håll har vi protesterat skriftligen mot intrånget och markstölden. Planingenjör Britta Lundgren med stab och ansvariga politiker tar återigen mycket lätt på äganderätten och det faktum att det finns ur samordningsperspektiv lämpligare mark bredvid befintlig industri. Mark som ligger i direkt anslutning till vatten, avlopp och bredband samt större vägar. Men då får de ju inte nöjet att trycka till oss en gång till och ställa en företagare med familj både utan hem och möjlighet att bedriva verksamhet – en sådan glädje kan ju inte underskattas. Den är väl att jämföra med det förtjusta fnitter vi möttes av när vi fattade att kommunens tjänstemän och politiker med förra rådet i spetsen trodde de vunnit och vi skulle ställas på bar backe.

Samma plan ställer sig positiv till Eva-fyndigheten i Sandberget, av Talvivaara typ, trots att tjänstemännen och politikerna borde veta att länsstyrelsen sagt nej med hänvisning till rennäringen och att ärendet nu ligger hos regeringen.

2015-03-25 Tränger längre och längre in i planen. Finner att planen vurmar för vindkraft i förtäckta ordalag men har uttryckligen dragit ut Glommersträsk 7:17 (torpet) ur ”industriområdet” i planen men inte företagaren med firma och familj. Kan det bero på att vi alltid berättar om alla turer på den här sidan med kopia av skrivelser till FSL?

SVT Nordnytt 18.11 Arne Müller, gruvor och vindsnurror ger nästan inga jobb. De som vill etablera ger vidlyftiga löften och utfästelser på anmärkningsvärt lösa grunder (som kommunerna tycks gå på i varje enskilt fall, men det fick han nog inte säga).

2015-03-26 Rykten från Markbygden, ingen fortsättning av Etapp 1 i år, barackerna uppges vara på väg därifrån.

PT insändare s4. CeGe (med 35 år i energibranschen) hävdar att det inte finns effektiv förnybar energi i sitt svar till ”Nej till kärnkraftverk i Pyhäjoki…se på Tyskland 30 5 ökning av utsläppen och 800 000 hushåll avkopplade från elnätet på grund av för dyr energi. Finnarna är realister!”

2015-03-27 Tidningen Skogens e-version e-skogen(gratis) har som månadens fråga: ”Vad gör du för att hålla landsbygden levande?” Svarade arbetar mot vindkraft så vi kan bo kvar och andra flytta ut. Gå in och svara vad du gör! Klicka sedan till landsbygdsupprorets webbplats för att se om du kan vara med och demonstrera på långfredag, eller starta en egen grupp.

Norran d1 2 s 15. Brinken Vind AB, miljökonsekvensbeskrivning vindkraftverk v Norsjö (mot Lycksele). Vid byarna Brinken, Lillraggsjö, Raggsjö, Gårdsbäck, Gårdskläppen och Kvammarn. Senast 24  april Länsstyrelsen Vbotten.

2015-03-30 Skickar brev till kommunalrådet Lotta Åhman med kopia till miljö- bygg- o hälso-, med frågor på planen. Dels undrar vi hur det kan komma sig att planen inte inkluderar hur utredarna kommit fram till att gällande lagar och överenskommelser inte ska gälla, hur de kan rekommendera vindkraft i strid med gällande vindkraftplan, vad som menas med enskilda markägares energiproduktion, hur det kan komma sig att de bedömt riskerna som mycket små utan att presentera en riskanalys, hur de har tänkt räkna fram de ekonomiska garantier som ska ställas för en avveckling vid en etablering. Vi har också påpekat att det svar vi fått tidigare  (14-05-04,12,21,29) inte längre gäller. Då sades det frågorna var hypotetiska då det varken fanns eller fanns omedelbara planer på vindkraft i kommunen men översiktsplanen rekommenderar vindkraft i olika konstellationer, samt uppger att det är önskvärt och inte ger någon risk så nu måste väl kommunen ha en utredning som visar att detta stämmer innan de kan rekommendera det eller?

Skickade också frågan till länsstyrelsen, Fors, om Kraftös inlämnade rättelser vilka ska vara inne senast imorgon. Vi begär att få ut dessa så snart de inkommit. Dessa hade inkommit redan 03-13. Trots att vi sedan 2011 bett att länsstyrelsen ska meddela oss när något händer som berör vårt liv fungerade det inte. Nu har vi begärt ut och fått ut det. Så mycket kan vi se att örnarna, den grå och den mörkare, som vi alltid ser tycks ha flyttat enligt experterna och det redan i somras? 

LTU Review, Nyhetsbrev för anställda och alumner vid Luleå Tekniska Universitet 5/2015 s1

Luleåforskare leder EU-satsning på vindkraft. Bild Professor Milan Veljkovic, LTU, leder ett stort EU projekt med målet att utveckla hållbar vindkraft utifrån olika EU-länders behov.

…”Det handlar om torn på 100 meter eller högre som ska klara konkurrenskrav på marknaden med god marginal genom att använda innovativa lösningar.

Inom EU-projektet AELUS4FUTURE ska ca 3,8 miljoner euro omsättas i forskning och utveckling kring frågor som att identifiera potentialen för vindkraft on-shore och off-shore, design av hållbara högeffektiva vindkraftsystem, kostnadseffektiv distribution av vindenergi, nya höghållfasta vindkraftkonstruktioner m m. Idag efterfrågar marknaden innovationer och ny kompetens, bl a för att kunna svara mot EUs ambitioner att öka produktionen av förnyelsebar energi. Att säkra Europas världsledande position och insatser för att sänka koldioxidutsläppen, med hjälp av ny teknik för produktion av förnyelsebar energi, är det långsiktiga målet…!” Professor Veljikovic fortsätter med att kalla det ett prestigeprojekt som ska förena forskargrupper fr bl a Tyskland, Storbritannien, Italien och Spanien samt företag med kopplingar till vindkraftindustrin. Basen är de vindkrafttorn i höghållfast stål som utvecklats här i Luleå. 15 doktorander får plats och de ska också göra praktik inom vindkraftindustrin. Projektet finansieras av EU-programmet Marie Curie. 

2015-03-31 Länsstyrelsen skickar komplettringar Kraftö sänt in i sista stund.

2015-04-01 Replikerar Fastighetsnytt/norr hemsida om döende Norrland. Slopat reseavdrag, vindkraft, landgrabbing och 0 människorvärde.

Kommunstyrelseprotokollet av 03-24 ute nu. Där godkänns planen (2015-03-30) trots c protester.

PT s 15. Försvaret säger nej till 70 st vindkraftverk i Råliden mellan Piteå och Skellefteå, men ja till Markbygden med reservation för att byggnationer inte får påbörjas förrän efter 2017-07-01 p g av byte av tekniskt system.

Med utskriftsdatum 03-31 dvs samma dag som senaste ändringen i Kraftös ansökan inkom från Fors Länsstyrelsen Luleå: ”Underrättelse om inkommen ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Ni underrättas om att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har mottagit ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att etablera vindkraft på Brattberget, Arvidsjaurs kommun. Se bilaga.

Ni bereds möjlighet att avge yttrande i ärendet. Ert eventuella yttrande skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 29 april 2015.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga hos Miljö-, bygg, trafik och räddningsförvaltningen i Arvidsjaurs kommun, tel. 0960-155 00, samt på miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 i Luleå, tel 010-225 5000. Kontakta undertecknad om Ni önskar erhålla ansökan i digitalt format.” Undertecknat Kenneth Fors kenneth.fors@lansstyrelsen.se 

Brattberget Vindkraft AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att få anlägga och driva upp till 17 vindkraftverk i anslutning till Brattberget, Arvidsjaurs kommun.

I ansökan och därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning framgår att Brattberget Vindkraft AB ansöker om tillstånd att få anlägga och driva upp till 17 vindkraftverk inom fastigheterna Arvidsjaur Glommersträsk 6:7 med flera, i Arvidsjaurs kommun. Vindkraftverken kommer att ges en totalhöjd på maximalt 220 meter. I miljökonsekvensbeskrivningen framgår det vilka konsekvenser verksamheten kan förväntas medföra under byggtiden samt när verksamheten har tagits i drift.

Handlingarna i ärendet …diarienummer 551-333-14…

Med anledning av hur Länsstyrelsens chef och miljöenheten skött Northlandaffären råder det ingen tvekan om att G4S rånarna och deras likasinnade kumpaner har större värde än örnarna, en VM fiskesjö, en sameby och oss boende. Men vi har redan i korrespondens med myndigheter sedan 2011 fått veta att vi är nummer, smärre olägenheter, skrivfel…

PT s 4 Ins. Vindkraft kan bli dyrt för markägare. Signaturen Markbygden påpekar att om vindkraftföretaget upphört eller går i konkurs faller allt ansvar på fastighetsägaren när det gäller nedmontering, ta bort fundament, täcka området med jord och anpassa efter omgivande naturmiljö.

Vindkraftverk är miljöfarlig verksamhet och ska prövas gentemot kapitlet 9 i miljöbalken. Miljötillstånd krävs, säger skribenten, om 2 eller flera verk står tillsammans och är högre än 150 m inkl rotorblad. Högre än 120 dito ska tillstånd sökas om man vill bygga 7 eller fler. Varje nytt utöver dessa ska det även sökas tillstånd för. Anmälan till kommunen, fortsätter sign Markbygden, ska göras av enstaka som är högre än 50 m dito, om 2 eller flera ska stå tillsammans.

2015-04-07 Skriver till kommunen och ber dem svara på om de 1 Har fått frågan om vindkraft på Brattberget av länsstyrelsen, 2 om de har svarat länsstyrelsen, 3 när de svarade, 4 vad de i så fall svarade. Omedelbart mailsvar från Lotta Åhman. Frågan ska tas upp idag fm när kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott ska tas upp. 

Vi fortsätter att göra utskick till tidningar och föreningar om att stödja oss i vår kamp. Det blir allt mer tydligt att lokala motkrafter försöker hävda att eftersom TV och tidningar varken tar upp ljus, buller eller strålning eller det faktum att detta sammantaget gör människor sjuka är det något som vi hittat på själva. 

Om endast internet går fritt från samhällets informationskontroll men människorna endast tror på TV och sin lokaltidning (utom insändarna), förkastar utskrifter från internet, om än med utgivare och allt, vad gör vi då?

PT s 4. Gunnar Bergman Lillpite får in en insändare om konflikt mellan stad och landsbygd. Han anser att Piteås centrumbaserade politiker tar ifrån landsbygden allt skolor, service osv för att satsa där de själva bor. Den premierade eliten som bor centralt får mer service och det inflytande landsbygden får är möten där deras åsikter kan framföras utan att hänsyn tas. Hans lösning är att fler politiker måste väljas in från landsbygden.

2015-04-08 Översiktsplanen utställd i Medans foajé t o m 10 juni då synpunkter ska vara inne. Se 2015- 03-24-25. 

Pt s 27 Länsstyrelsen har 2 kungörelser. Först Swerocks ansökan om att bryta 350 000 ton berg Bräntberget, Blåsmark, Piteå kommun. Sedan Brattberget Vindkraft AB (dvs Kraftö o gänget) ansökan om Brattberget. ”Den som vill yttra sig med anledning av denna ansökan skall göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 29 april 2015. Vid skriftväxling i ärendet skall diarienummer 551-333-14 anges.”

2015-05-09 Pt s 4 ins. Mitt svar till Bergmans funderingar om stad och landsbygd kom in. Jag anser att han visserligen har rätt men att det inte fungerar eftersom politiker inne i centralorten alltid är fler än de från omgivande landsbygd och som majoritet kan göra som de alltid gjort i Arvidsjaurs kommun, röstat ned byarna. Tog ex med vindkraften, i lönndom mellan 2007 och 2011, sedan öppet utan samråd tills 1 okt 2013 och sen fortsatt som inget hänt utan hänsyn. För löften om guldkantade moln är människor och deras egendom till salu, precis som i Markbygden. ”Ingen bryr sig för alla vill vara med och plundra den som ligger ner utan en tanke på att de själva kan bli drabbade nästa gång”.  

Tog upp om det prejudikat som skapas när den som vill ha något lierar sig med politiker eller tjänstemän och smyger in industriområden eller gör om frågor till ”rena tjänstemannaärenden” som den drabbade inte har med att göra.  

”Vi har under åren blivit kallade nummer 34 i plan, smärre avvikelser man får tåla och så vidare från myndighetshåll. Från förespråkare har vi blivit hotade, utsatts för sabotage och förtal.

Vi har inga mänskliga rättigheter. Vad är det för myndigheter vi har som i demokratins namn tillåter människor att bli sålda tillsammans med sina ägodelar eller saklöst vräkas från desamma ut i ingenting?” undertecknat Inger Almström

SVT Nordnytt 19.15 Överkalix kommunalråd Mikael Larsson (v) övertar kejsarens nya kläder från Piteå kommun och går ut offentligt med att Wasa vinds planer på 150 st vindkraftverk på berget Hällberget i byn Talljärv kommer att ge 200 arbetstillfällen under byggtiden förutom restaurang- och boendearbeten. Sedan kommer driften att ge 30 årsarbeten. Folk på samhället visste att strömmen skulle bli billig…några var för och några visste inte. Ingen har tydligen läst PT om hur det endast var utländska arbetare i arbetsläger med egen importerad mat och dito servering. Elströmmen i vindkraftkommuner har endast blivit dyrare sedan bolagen anslutit sig till elbörsen…men som sagt kejsarens nya kläder passar flera kommunalråd. Dock avböjde vindkraftexploatören att upprepa sina löften i TV eller ens medverka.  Ingen frågade efter att samerna, där också, kommer att drabbas hårt intill utplåning som vi som läser skydda miljön är medvetna om och ingen fick uppenbarligen säga något om det, som vanligt.

www.jaktjournalen.se april 2015, s 5, under rubriken ”Inte nu igen!” Ledare tar Holger Nilsson upp regeringens och i synnerhet Åsa Romsons utredare Guillaume Chapron: ”Fem miljoner - Naturvårdsverket har redan betalat ut ett bidrag på FEM MILJONER KRONOR till Claws&Laws, ett projekt som Chapron själv föreslog EU-kommissionen. Denne man ska nu fastställa gynnsam bevarandestatus vetenskapligt och juridiskt.” … ”Samme Chapron menar också att den svenska löshundsjakten och renskötseln bör läggas ner och tamdjursägare som inte skyddar sina tamdjur ska kunna straffas. Till denne person står nu regeringens och Åsa Romsons hopp om att äntligen få rätt svar.”

Jag anser att med denna konsult som husguru blir det omöjligt att ha djur utomhus t ex följa de nu lagstadgade kraven på utevistelse för t ex lantbruksdjur, då de alltid och överallt riskerar att bli skadade av andra djur, inom och utom gruppen. Jag håller med Nilsson om att detta innebär ett utrotande av landsbygdens näringar och ännu ett steg i utrotandet av landsbygdens befolkning då all form av djurhållning och rekreation med hund, vare sig det gäller jakt eller draghundsverksamhet, inte heller kommer att vara möjlig med dessa hot om sanktioner. I djurskyddsfall skulle dessa kunna bli skyhöga böter eller fängelse och kan komma att utkrävas vid varje form av skada som dokumenteras. Detta i sin tur kan få allvarliga konsekvenser för djurskyddet då veterinärbesök torde undvikas av rädsla för sanktioner.

Att regeringen släpper ett yttrande som föreslår att renskötseln, en urfolksnäring skyddad av FN, ska läggas ner säger allt om myndigheternas människosyn. Som tidigare rapporterats har vi, som inte vill ha vindkraft, blivit förnekade status som människor vid upprepade tillfällen och detta synsätt sprider sig alltmer till olika grupper i samhället t ex drevet mot elöverkänsliga i media med början 20 januari 2015. Se t ex Ljusglimten 1/2015 s 10-15 (eller svt.se tex 20-21 jan). Tar man bort landsbygdens befolkning och förlöjligar alla som talar om strålningens risker kan man ju som Naturskyddsföreningen föreslog vid den s k kursen om vindkraft på rätt ställe i Luleå 7 dec 2014, göra hela landet (utom städerna) och särskilt norrlands inland till en enda energireserv för resten av Europa.

2015-04-13 Markägare i Stormyrlidberget bekräftar, muntligen till vindkraftmotståndare, att det i den nya Översiktsplanen (03-24 ff) som betecknas som industriområde är till för att uppföra 1-6 vindkraftverk utan inblandning av länsstyrelsen. Enligt uppgifter, från samma källa, blir ärendet ett rent tjänstemannaärende och är så gott som klart.


Creeper MediaCreeper