Motioner om vindkraft

Urban Zingmark 14 November, 2014 17:03 Vindkraftverk, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten. I år har 2 901 motioner lämnats in. Andelen motioner som får Ja är bara någon procent. Med det osäkra parlamentariska läget i Sveriges Riksdag finns förutsättningar för att fler motioner kan vinna bifall. Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Motioner om exempelvis klimatfrågor hänvisas till Miljö- och jordbruksutskottet. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Även om få motioner vinner bifall, är motioner något av "folkets röst". Riksdagsledamöter som jobbar med motioner tillhör inte maktens centrum, men kan ändå med sina motioner föra fram politiska förslag och idéer.

I floden av motioner finns nio motioner som handlar om vindkraft. Är det lite eller mycket? Lite tycker vi, med tanke på alla problem som finns och alla förslag som inte tillgodoses. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter även om vindkraft förlorat ytterligare i lönsamhet, med konkurser och frysta byggnadsplaner som följd. En av motionerna kommer från Magnus Oscarsson, Ödeshög. Han pekar på buller som ett allvarligt hälsoproblem.

Motion 2014/15:2005 Buller från vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:478 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft - läs här
Motion 2014/15:631 Ompröva Försvarsmaktens veto mot vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1105 Vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1136 Kooperativ vindkraft och uttagsskatt - läs här
Motion 2014/15:1257 Utvärdering av vindkraften - läs här
Motion 2014/15:2371 Kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här

Det kan ses som ett stort misslyckande för de demokratiska partierna att de inte tagit skadeverkningarna av felplacerade vindkraftverk på allvar. Det finns tendenser i 2--3 motioner av de nio, att riksdagsledamöter har börjat förstå skadeverkningar.

I 2--3 motioner framgår att den nationella satsningen på vindkraft är ett ekonomiskt misslyckande. Främlingsfientliga SD har utan tvekan skrivit den mest relevanta motionen om vindkraft, trots sin omöjliga hållning som klimatförnekare. Här finns ett moraliskt dilemma för varje person med rösträtt. Själv sätter jag mänskliga rättigheter högt. Tyvärr hotas mänskliga rättigheter av både svensk energipolitik och SD:s främlingsfientlighet. Ett dilemma som inte heller jag har lösningen på. Mitt bästa förslag är: Stoppa felplacerade vindkraftverk! Och givetvis måste kommunerna ha kvar sin vetorätt.


Creeper MediaCreeper